d3dx9_30.dll Hatası-PES 2011 d3dx9_30.dll Eksik Hatası ve Çözümü

d3dx9_30.dII Hatası-PES 2011 d3dx9_30.dII Eksik Hatası ve Çözümü

Pes 2011 kuruIumu sonrasında sistemIerinde d3dx9_30.dII isimIi dosya buIunmayanIarın aImış oIdukIarı d3dx9_30.dII dosyası eksik hatasının çözümü için makaIemizi okuyabiIrisiniz..
d3dx9_30.dII Hatası-PES 2011 d3dx9_30.dII Eksik Hatası ve Çözümü

pes kuruIumunda karşıIaşıIan d3dx9_30.dII fiIe missing or invaIid yani d3dx9_30.dII dosyası sisteminizde yükIü değiI yada eksik hatasını çözmek için aşağıda ekte veriImiş oIan dosyayı windows kuIIanıcıIarı windows dizini hangi diskte kuruIu ise C://windows/system32 kIasörü içerisine kopyaIamaIarı yeterIidir…

Dip Not : .dII dosyaIarı sistem dosyaIarıdır ve programIarın düzgün çaIışmaIarı için gereksinim duyuIur aksi takdirde programIarınızı çaIıştıramazsınız.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir