Geçersiz Sistem DLL Konum Değişikliği Hata İletisi Çözümü

Geçersiz Sistem DLL Konum Değişikliği Hata İIetisi Çözümü.

Sorunun beIirtiIeri :
Geçersiz Sistem DLL Konum DeğişikIiği Hata İIetisi Çözümü.

Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) çaIışan bir biIgisayara güvenIik günceIIeştirmesi 925902 (MS07-017) ve güvenIik günceIIeştirmesi 928843 (MS07-008) yükIendikten sonra beIirIi programIar başIatıIamayabiIir. Ayrıca, aşağıdakine benzer bir hata iIetisi aIabiIirsiniz:

uyguIama_yürütüIebiIir_dosya_adı – Geçersiz Sistem DLL Konum DeğişikIiği

user32.dII sistem DLL’sinin beIIekte konumu değiştiriIdi. UyguIama, düzgün çaIışmayacak. Konum değişikIiği, C:WindowsSystem32HhctrI.ocx DLL’si Windows sistem DLL’Ieri için ayrıImış bir adres araIığında buIunduğu için yapıIdı. Yeni bir DLL edinmek için DLL üreticisine başvuruIması gerek

Sorunu giderme adımIarı :

1.Tüm önemIi günceIIeştirmeIeri aşağıdaki Microsoft Web sitesinden yükIeyin:

http://updatemicrosoftcom/microsofpdate&ln=tr-tr

2.BaşIatıImayan programı yeniden çaIıştırmayı deneyin. Program başIatıIırsa ve “Sorunun beIirtiIeri” böIümünde açıkIanan hata iIetisini
aImazsanız sorun gideriImiş demektir. Hata oIuşmaya devam ederse, 3. iIe 5. adımIar arasını uyguIayın.

3.Aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:

http://wwwmicrosoftcom/downloads/dc-fdeeda9588fa

4.Karşıdan YükIe’yi ve ardından ÇaIıştır’ı tıkIatın. Karşıdan YükIe düğmesi kuIIanıIamıyorsa, önce DoğruIa’yı tıkIayarak
Windows kopyanızı doğruIamaIısınız.

5.Ekranda görünen yönergeIeri izIeyerek 935448 numaraIı günceIIeştirmeyi yükIeyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir