Windows Sistem Hata Kodları 0 – 499

ERROR_INVALID_FUNCTION 1 (0×1) Yanlış işlev.
ERROR_FILE_NOT_FOUND 2 (0×2) Sistem belirtilen dosyayı bulamıyor.
ERROR_PATH_NOT_FOUND 3 (0×3) Sistem belirtilen yolu bulamıyor.
ERROR_TOO_MANY_OPEN_FILES 4 (0×4) Sistem dosyayı açamıyor.
.. 
ERROR_ACCESS_DENIED 5 (0×5) Erişim reddedildi.
ERROR_INVALID_HANDLE 6 (0×6) Tanıtıcı geçersiz.
ERROR_ARENA_TRASHED 7 (0×7) Depo denetim blokları zarar görmüş.
ERROR_NOT_ENOUGH_MEMORY 8 (0×8) Yeterli depolama bu komutu işlemek için mevcut değildir.
ERROR_INVALID_BLOCK 9 (0×9) Depolama denetim blok adresi geçersiz.
ERROR_BAD_ENVIRONMENT 10 (0xA) Ortam hatalı.
ERROR_BAD_FORMAT 11 (0xB) Girişimi yanlış bir biçimdeki bir program yüklenmek istendi.
ERROR_INVALID_ACCESS 12 (0xC) Erişim kodu geçersiz.
ERROR_INVALID_DATA 13 (0xD) Veri geçersiz.
ERROR_OUTOFMEMORY 14 (0xE) Yeterli depolama Bu işlemi tamamlamak için mevcut değildir.
ERROR_INVALID_DRIVE 15 (0xF) Sistem belirtilen sürücüyü bulamıyor.
ERROR_CURRENT_DIRECTORY 16 (0×10) Dizin silinemez.
ERROR_NOT_SAME_DEVICE 17 (0×11) Sistem farklı bir disk sürücüsüne dosya taşıyamazsınız.
ERROR_NO_MORE_FILES 18 (0×12) Daha fazla dosya yoktur.
ERROR_WRITE_PROTECT 19 (0×13) Medya korumalı yazmaya.
ERROR_BAD_UNIT 20 (0×14) Sistem, belirtilen aygıtı bulamıyor.
ERROR_NOT_READY 21 (0×15) Aygıt hazır değil.
ERROR_BAD_COMMAND 22 (0×16) Aygıtı komutu tanımaz.
ERROR_CRC 23 (0×17) Veri hatası (döngüsel artıklık denetimi).
ERROR_BAD_LENGTH 24 (0×18) Program bir komut gönderdi ancak komut uzunluğu yanlış.
ERROR_SEEK 25 (0×19) Sürücü disk üzerinde belirli bir alanı veya izi bulamıyor.
ERROR_NOT_DOS_DISK 26 (0x1A) Belirtilen diske veya diskete erişilemiyor.
ERROR_SECTOR_NOT_FOUND 27 (0x1B’dir) Sürücü, istenen kesimi bulamıyor.
ERROR_OUT_OF_PAPER 28 (0x1C) Yazıcı kağıt bitti.
ERROR_WRITE_FAULT 29 (0x1D) Sistem belirtilen aygıta yazamıyor.
ERROR_READ_FAULT 30 (0x1E) Sistem belirtilen aygıttan okuyamıyor.
ERROR_GEN_FAILURE 31 (0x1F) Sistemine bağlı bir aygıt işlevsel değildir.
ERROR_SHARING_VIOLATION 32 (0×20) Başka bir işlem tarafından kullanıldığından bu işlem dosyaya erişemiyor.
ERROR_LOCK_VIOLATION 33 (0×21) Başka bir işlem dosyanın bir bölümünü kilitlediğinden bu işlem dosyaya erişemiyor.
ERROR_WRONG_DISK 34 (0×22) Yanlış disket sürücü bulunuyor. Sürücü% 1 içine:% 2 (% 3 Birim Seri Numarası) yerleştirin.
ERROR_SHARING_BUFFER_EXCEEDED 36 (0×24) Çok sayıda dosya paylaşımı için açılmıştır.
ERROR_HANDLE_EOF 38 (0×26) Dosyanın sonuna gelindi.
ERROR_HANDLE_DISK_FULL 39 (0×27) Disk dolu.
ERROR_NOT_SUPPORTED 50 (0×32) İstek desteklenmiyor.
ERROR_REM_NOT_LIST 51 (0×33) Windows ağ yolunu bulamıyor. Ağ yolunun doğru olduğunu ve hedef bilgisayarın meşgul veya kapalı olmadığını doğrulayın. , Windows ağ yolunu hala bulamıyorsa, ağ yöneticinize başvurun.
ERROR_DUP_NAME 52 (0×34) Yinelenen bir ad ağda var çünkü bağlı değildi. Bir etki alanı katılmadan, bilgisayar adını değiştirmek ve tekrar denemek için Denetim Masası’nda Sistem gidin. Çalışma grubuna katılmak, başka bir çalışma grubu adı seçin.
Error_bad_netpath 53 (0×35) Ağ yolu bulunamadı.
ERROR_NETWORK_BUSY 54 (0×36) Ağ meşgul.
ERROR_DEV_NOT_EXIST 55 (0×37) Belirtilen ağ kaynağı veya aygıtı artık kullanılabilir değil.
ERROR_TOO_MANY_CMDS 56 (0×38) Ağ BIOS komutu sınırına ulaşıldı.
ERROR_ADAP_HDW_ERR 57 (0×39) Bir ağ bağdaştırıcısı donanım hatası oluştu.
ERROR_BAD_NET_RESP 58 (0x3A) Belirtilen sunucu istenen işlemi yürütemez.
ERROR_UNEXP_NET_ERR 59 (0x3B) Beklenmeyen ağ hatası oluştu.
ERROR_BAD_REM_ADAP 60 (0x3C) Uzaktan kumanda adaptörü uyumlu değildir.
ERROR_PRINTQ_FULL 61 (0x3D) Yazıcı kuyruğu dolu.
ERROR_NO_SPOOL_SPACE 62 (0x3E) Yazdırılmayı bekleyen dosyanın saklanacağı alan sunucuda kullanılabilir değil.
ERROR_PRINT_CANCELLED 63 (0x3F) Basılmak üzere bekleyen dosya silindi.
ERROR_NETNAME_DELETED 64 (0×40) Belirtilen ağ adı artık kullanılabilir değil.
ERROR_NETWORK_ACCESS_DENIED 65 (0×41) Ağ erişimi engellendi.
ERROR_BAD_DEV_TYPE 66 (0×42) Ağ kaynağı türü doğru değil.
ERROR_BAD_NET_NAME 67 (0×43) Ağ adı bulunamıyor.
ERROR_TOO_MANY_NAMES 68 (0×44) Yerel bilgisayarın ağ bağdaştırıcı kartı için ad sınırı aşıldı.
ERROR_TOO_MANY_SESS 69 (0×45) Ağ BIOS oturumu sınırı aşıldı.
ERROR_SHARING_PAUSED 70 (0×46) Uzaktaki sunucu durdurulmuş veya halen başlatma işlemi sürüyor edilmiştir.
ERROR_REQ_NOT_ACCEP 71 (0×47) Bilgisayarın kabul edebileceği sayıda bağlantı kurulmuş olduğundan, daha fazla bağlantı bu zamanda uzak bilgisayara yapılabilir.
ERROR_REDIR_PAUSED 72 (0×48) Belirtilen yazıcı veya disk aygıtı duraklatılmış.
ERROR_FILE_EXISTS 80 (0×50) Dosya var.
ERROR_CANNOT_MAKE 82 (0×52) Dizin veya dosya oluşturulamaz.
ERROR_FAIL_I24n83 (0×53) INT 24 için hata.
ERROR_OUT_OF_STRUCTURES 84 (0×54) Bu isteği işlemek için Depolama kullanılamaz.
ERROR_ALREADY_ASSIGNED 85 (0×55) Yerel aygıt adı zaten kullanılıyor.
ERROR_INVALID_PASSWORD 86 (0×56) Belirtilen ağ parolası doğru değil.
ERROR_INVALID_PARAMETER 87 (0×57) Parametre hatalı.
ERROR_NET_WRITE_FAULT 88 (0×58) Yazma hatası ağ oluştu.
ERROR_NO_PROC_SLOTS 89 (0×59) Sistem şu anda başka bir işlemi başlatamaz.
ERROR_TOO_MANY_SEMAPHORES 100 (0×64) Bir başka sistem semaforu oluşturulamaz.
ERROR_EXCL_SEM_ALREADY_OWNED 101 (0×65) Dışlanmış semafor bir başka işleme ait.
ERROR_SEM_IS_SET 102 (0×66) Semafor ayarlanmış ve kapatılamaz.
ERROR_TOO_MANY_SEM_REQUESTS 103 (0×67) Semafor yeniden ayarlanamaz.
ERROR_INVALID_AT_INTERRUPT_TIME 104 (0×68) Kesme anında dışlanmış semafor istenemez.
ERROR_SEM_OWNER_DIED 105 (0×69) Bu semaforun önceki sahipliği sona erdi.
ERROR_SEM_USER_LIMIT 106 (0x6A) Sürücü için% 1 disket takın.
ERROR_DISK_CHANGE 107 (0x6B) Diğer disket yerleştirilmediği için program durdu.
ERROR_DRIVE_LOCKED 108 (0x6C) Disk kullanılıyor veya başka bir işlem tarafından kilitlendi.
ERROR_BROKEN_PIPE 109 (0x6D) Boru sonlandı.
ERROR_OPEN_FAILED 110 (0x6E) Sistem cihazı açmak ya da belirtilen dosya değildir.
ERROR_BUFFER_OVERFLOW 111 (0x6F) Dosya adı çok uzun.
ERROR_DISK_FULL 112 (0×70) Diskte yeterli yer yok.
ERROR_NO_MORE_SEARCH_HANDLES 113 (0×71) Geçerli başka iç dosya tanımlayıcısı yok.
ERROR_INVALID_TARGET_HANDLE 114 (0×72) Hedef iç dosya tanımlayıcısı hatalı.
ERROR_INVALID_CATEGORY 117 (0×75) Uygulama programı tarafından yapılan IOCTL doğru değil.
ERROR_INVALID_VERIFY_SWITCH 118 (0×76) Doğrulama-on-yazma anahtarı parametresinin değeri doğru değil.
ERROR_BAD_DRIVER_LEVEL 119 (0×77) Sistem, istenen desteklemez.
ERROR_CALL_NOT_IMPLEMENTED 120 (0×78) Bu işlev, bu sistemde desteklenmiyor.
ERROR_SEM_TIMEOUT 121 (0×79) Semafor zaman aşımı süresi geçildi.
ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER 122 (0x7A) Bir Sistem çağrısına aktarılan veri alanı çok küçük.
ERROR_INVALID_NAME 123 (0x7B) Dosya adı, dizin adı veya birim etiketi sözdizimi hatalı.
ERROR_INVALID_LEVEL 124 (0x7c) Sistem çağrısı seviyesi doğru değil.
ERROR_NO_VOLUME_LABEL 125 (0x7D) Disk birim etiketi yok.
ERROR_MOD_NOT_FOUND 126 (0x7E) Belirtilen modül bulunamadı.
ERROR_PROC_NOT_FOUND 127 (0x7F) Belirtilen yordam bulunamadı.
ERROR_WAIT_NO_CHILDREN 128 (0×80) Beklemek için hiçbir çocuk süreçler vardır.
ERROR_CHILD_NOT_COMPLETE 129 (0×81) % 1 uygulaması Win32 modunda çalıştırılamaz.
ERROR_DIRECT_ACCESS_HANDLE 130 (0×82) Ham disk G / Ç işleminden farklı bir işlem için, açık bir disk bölümü için bir dosya işleci kullanmaya çalışıldı
ERROR_NEGATIVE_SEEK 131 (0×83) Bir girişimde dosya başından önce dosya işaretçisini taşımak için yapılmıştır.
ERROR_SEEK_ON_DEVICE 132 (0×84) Dosya işaretçisi belirtilen aygıt veya dosyaya ayarlanamaz.
ERROR_IS_JOIN_TARGET 133 (0×85) Bir JOIN veya SUBST komutu, daha önceden birleştirilmiş sürücüleri içeren bir sürücü için kullanılamaz.
ERROR_IS_JOINED 134 (0×86) Zaten bir girişimde birleştirilmiş bir sürücüde JOIN veya SUBST komutu kullanılmak istendi.
ERROR_IS_SUBSTED 135 (0×87) Bir Zaten atanmış bir sürücüde JOIN veya SUBST komutu kullanılmak istendi.
ERROR_NOT_JOINED 136 (0×88) Sistem birleştirilmemiş bir sürücünün JOIN özelliğini silmeyi denedi.
ERROR_NOT_SUBSTED 137 (0×89) Sistem, atanmamış bir sürücünün atamasını silmeyi denedi.
ERROR_JOIN_TO_JOIN 138 (0x8A) Sistem katıldı sürücünün dizini için bir sürücü birleştirmeyi denedi.
ERROR_SUBST_TO_SUBST 139 (0x8B) Sistem ikame edilmiş bir sürücünün dizini için bir sürücü atamayı denedi.
ERROR_JOIN_TO_SUBST 140 (0x8C) Sistem ikame edilmiş bir sürücünün dizini için bir sürücü birleştirmeyi denedi.
ERROR_SUBST_TO_JOIN 141 (0x8D) Sistem katıldı sürücünün dizini için bir sürücü atamayı denedi.
ERROR_BUSY_DRIVE 142 (0x8E) Sistem şu anda JOIN veya SUBST gerçekleştiremezsiniz.
ERROR_SAME_DRIVE 143 (0x8F) Sistem katılmak veya aynı sürücüdeki bir dizine veya bir sürücü yerini alamaz.
ERROR_DIR_NOT_ROOT 144 (0×90) Dizin, kök dizinin bir alt dizini değil.
ERROR_DIR_NOT_EMPTY 145 (0×91) Dizin boş değil.
ERROR_IS_SUBST_PATH 146 (0×92) Belirtilen yol bir atama tarafından kullanılıyor.
ERROR_IS_JOIN_PATH 147 (0×93) Yeterli kaynak Bu komutu yürütmek için mevcuttur.
ERROR_PATH_BUSY 148 (0×94) Belirtilen yol şu anda kullanılamaz.
ERROR_IS_SUBST_TARGET 149 (0×95) Bir girişimde sürücüdeki bir dizine önceki bir atamanın hedefi olan bir sürücü katılmak ya da yerine konuldu.
ERROR_SYSTEM_TRACE 150 (0×96) Sistem izleme bilgisi, CONFIG.SYS dosyasında belirtilmemiş veya izleme kapatılmış.
ERROR_INVALID_EVENT_COUNT 151 (0×97) DosMuxSemWait için belirtilen semafor olayları sayısı doğru değil.
ERROR_TOO_MANY_MUXWAITERS 152 (0×98) DosMuxSemWait; çok sayıda semafor zaten ayarlı durumda.
ERROR_INVALID_LIST_FORMAT 153 (0×99) DosMuxSemWait listesi doğru değil.
ERROR_LABEL_TOO_LONG 154 (0x9A) Girdiğiniz birim etiketi, hedef dosya sisteminin etiket karakteri sınırını aşıyor.
ERROR_TOO_MANY_TCBS 155 (0x9B) Başka bir iş parçacığı oluşturulamadı.
ERROR_SIGNAL_REFUSED 156 (0x9C) Alıcı işlemi sinyali reddetti.
ERROR_DISCARDED 157 (0x9D) Segment zaten atılır ve kilitli edilemez.
ERROR_NOT_LOCKED 158 (0x9E) Bölüt halen kilitsiz.
ERROR_BAD_THREADID_ADDR 159 (0x9F) İş parçacığı kimliğinin adresi doğru değil.
ERROR_BAD_ARGUMENTS 160 (0xA0) Bir veya daha fazla argüman doğru değildir.
ERROR_BAD_PATHNAME 161 (0xA1) Belirtilen yol geçersiz.
ERROR_SIGNAL_PENDING 162 (0xA2) Bir sinyal halen bekliyor.
ERROR_MAX_THRDS_REACHED 164 (0xA4)Daha fazla iş parçacığı sistemi oluşturulabilir.
ERROR_LOCK_FAILED 167 (0xA7) Dosyanın bir bölümü kilitlenemiyor.
ERROR_BUSY 170 (0xAA) İstenen kaynak kullanımda.
ERROR_DEVICE_SUPPORT_IN_PROGRESS 171 (0xAB) Cihazın komut desteği algılama devam etmektedir.
ERROR_CANCEL_VIOLATION 173 (0xAD) Bir kilitleme isteği, sağlanan iptal alanı için önemli değildi.
ERROR_ATOMIC_LOCKS_NOT_SUPPORTED 174 (0xAE) Dosya sistemi kilitleme türündeki çok küçük değişiklikleri desteklemez.
ERROR_INVALID_SEGMENT_NUMBER 180 (0xB4) Sistem, doğru olmayan bir bölüt numarası algıladı.
ERROR_INVALID_ORDINAL 182 (0xB6) İşletim sistemi% 1′i çalıştıramıyor.
ERROR_ALREADY_EXISTS 183 (0xB7) Bu dosya zaten varsa, bir dosya oluşturulamıyor.
ERROR_INVALID_FLAG_NUMBER 186 (0xBA) Aktarılan bayrak doğru değildir.
ERROR_SEM_NOT_FOUND 187 (0xBB) belirtilen sistem semaforu adı bulunamadı.
ERROR_INVALID_STARTING_CODESEG 188 (0xBC) İşletim sistemi% 1′i çalıştıramıyor.
ERROR_INVALID_STACKSEG 189 (0xBD) İşletim sistemi% 1′i çalıştıramıyor.
ERROR_INVALID_MODULETYPE 190 (0xBE) İşletim sistemi% 1′i çalıştıramıyor.
ERROR_INVALID_EXE_SIGNATURE 191 (0xBF) Win32 modunda% 1′i çalıştıramıyor.
ERROR_EXE_MARKED_INVALID 192 (0xC0) İşletim sistemi% 1′i çalıştıramıyor.
ERROR_BAD_EXE_FORMAT 193 (0xC1) % 1 geçerli bir Win32 uygulaması değil.
ERROR_ITERATED_DATA_EXCEEDS_64k 194 (0xC2) İşletim sistemi% 1′i çalıştıramıyor.
ERROR_INVALID_MINALLOCSIZE 195 (0xC3) İşletim sistemi% 1′i çalıştıramıyor.
ERROR_DYNLINK_FROM_INVALID_RING 196 (0xC4) İşletim sistemi bu uygulama programını çalıştıramaz.
ERROR_IOPL_NOT_ENABLED 197 (0xC5) Işletim sistemi şu anda bu uygulamayı çalıştırmak için yapılandırılmamış.
ERROR_INVALID_SEGDPL 198 (0xC6) İşletim sistemi% 1′i çalıştıramıyor.
ERROR_AUTODATASEG_EXCEEDS_64k 199 (0xC7) İşletim sistemi bu uygulama programını çalıştıramaz.
ERROR_RING2SEG_MUST_BE_MOVABLE 200 (0xC8) Kod parçası ya da daha büyük 64K eşit olamaz.
ERROR_RELOC_CHAIN_XEEDS_SEGLIM 201 (0xC9) İşletim sistemi% 1′i çalıştıramıyor.
ERROR_INFLOOP_IN_RELOC_CHAIN 202 (0xCA) İşletim sistemi% 1′i çalıştıramıyor.
ERROR_ENVVAR_NOT_FOUND 203 (0xCB) Sistem, girilen ortam seçeneğini bulamadı.
ERROR_NO_SIGNAL_SENT 205 (0xCD) Komut alt ağacında, işlem yok, sinyal tutucusu olan.
ERROR_FILENAME_EXCED_RANGE 206 (0xCE) Dosya adı veya uzantısı çok uzun.
ERROR_RING2_STACK_IN_USE 207 (0xCF) Halka 2 yığını kullanımda.
ERROR_META_EXPANSION_TOO_LONG 208 (0xD0) Gelen dosya adı karakterleri, * veya?, Yanlış girilen veya çok fazla genel dosya adı karakteri belirtildi.
ERROR_INVALID_SIGNAL_NUMBER 209 (0xD1) Postalanan sinyal doğru değil.
ERROR_THREAD_1_INACTIVE 210 (0xD2) Sinyal işleyici ayarlanamaz.
ERROR_LOCKED 212 (0xD4) Bölüt kilitli ve yeniden ayrılamaz.
ERROR_TOO_MANY_MODULES 214 (0xD6) Çok fazla dinamik bağlantı modülü Bu programa veya dinamik bağlantı modülü iliştirilmiş.
ERROR_NESTING_NOT_ALLOWED 215 (0xD7) Iç içe çağrılar yapılamıyor.
ERROR_EXE_MACHINE_TYPE_MISMATCH 216 (0xD8) % 1 bu sürümü çalıştırıyorsanız Windows sürümü ile uyumlu değildir. Eğer programın bir x86 (32-bit) veya x64 (64-bit) sürümüne ihtiyacınız olup olmadığını görmek için bilgisayarınızın sistem bilgilerini kontrol edin ve ardından yazılım yayıncısının başvurun.
ERROR_EXE_CANNOT_MODIFY_SIGNED_BINARY 217 (0xD9) % 1 resim dosyası, değiştiremiyorsanız imzalandı.
ERROR_EXE_CANNOT_MODIFY_STRONG_SIGNED_BINARY 218 (0xDA) % 1 resim dosyası güçlü, değiştiremiyorsanız imzalandı.
ERROR_FILE_CHECKED_OUT 220 (0xDC) Bu dosya alınıyor veya başka bir kullanıcı tarafından düzenleme için kilitli.
ERROR_CHECKOUT_REQUIRED 221 (0xDD) Dosya değişiklikleri kaydetmeden önce teslim edilmelidir.
ERROR_BAD_FILE_TYPE 222 (0xDE) Dosya türü kaydedilir veya alındığını bloke edilmiştir.
ERROR_FILE_TOO_LARGE 223 (0xDF) Dosya boyutu limiti izin ve kaydedilemez aşıyor.
ERROR_FORMS_AUTH_REQUIRED 224 (0xE0)  Erişim Engellendi. Bu konumda dosyaları açmadan önce, ilk olarak, güvenilen siteler listesine web sitesine eklemeniz gerekir web sitesine gidin ve otomatik giriş seçeneği seçin.
ERROR_VIRUS_INFECTED 225 (0xE1) Dosya bir virüs veya potansiyel olarak istenmeyen yazılımlar içerdiği Operasyonu başarıyla tamamlanamadı.
ERROR_VIRUS_DELETED 226 (0xE2) Bu dosya virüs veya istenmeyen yazılımları içerir ve açılamaz. Bu virüs veya istenmeyen yazılımların doğası nedeniyle, dosyayı bu konumdan kaldırıldı.
ERROR_PIPE_LOCAL 229 (0xE5) Boru yereldir.
ERROR_BAD_PIPE 230 (0xE6) Boru durumu geçersiz.
ERROR_PIPE_BUSY 231 (0xE7) Tüm boru örnekleri meşgul.
ERROR_NO_DATA 232 (0xE8) Boru kapatılıyor.
ERROR_PIPE_NOT_CONNECTED 233 (0xE9) No proses borunun diğer ucu açıktır.
ERROR_MORE_DATA 234 (0xea) Daha fazla bilgi mevcut değildir.
ERROR_VC_DISCONNECTED 240 (0xF0) Oturum iptal edildi.
ERROR_INVALID_EA_NAME 254 (0xFE) Belirtilen uzatılmış öznitelik adı geçersiz.
ERROR_EA_LIST_INCONSISTENT 255 (0xFF) Uzatılmış öznitelikler tutarsız.
Wait_timeout 258 (0×102) Bekleme işlemi zaman aşımına uğradı.
ERROR_NO_MORE_ITEMS 259 (0×103) Hayır daha fazla veri mevcuttur.
ERROR_CANNOT_COPY 266 (0x10A) Kopyalama işlevleri kullanılamaz.
Error_directory 267 (0x10B) Dizin adı geçersiz.
ERROR_EAS_DIDNT_FIT 275 (0×113) Uzatılmış öznitelikler arabelleğe sığmadı.
ERROR_EA_FILE_CORRUPT 276 (0×114) Bağlı dosya sistemindeki uzatılmış öznitelik dosyası bozuk.
ERROR_EA_TABLE_FULL 277 (0×115) Uzatılmış öznitelik tablo dosyası dolu.
ERROR_INVALID_EA_HANDLE 278 (0×116) Belirtilen uzatılmış öznitelik işleci geçersiz.
ERROR_EAS_NOT_SUPPORTED 282 (0x11A) Bağlı dosya sistemi, uzatılmış öznitelikleri desteklemiyor.
ERROR_NOT_OWNER 288 (0×120) Arayana ait değil uyumu sağlayıcısını bırakma.
ERROR_TOO_MANY_POSTS 298 (0x12A) Çok fazla mesaj bir semafor yapıldı.
ERROR_PARTIAL_COPY 299 (0x12B) Bir isteğinin sadece bir parçası tamamlandı.
ERROR_OPLOCK_NOT_GRANTED 300 (0x12C) Oplock isteği reddedildi.
ERROR_INVALID_OPLOCK_PROTOCOL 301 (0x12D) Geçersiz bir oplock onay sistemi tarafından kabul edildi.
ERROR_DISK_TOO_FRAGMENTED 302 (0x12E) Birim, bu işlemin tamamlanması için parçalanır.
ERROR_DELETE_PENDING 303 (0x12F) Bu silinme sürecinde olduğundan, dosya açılamaz.
ERROR_INCOMPATIBLE_WITH_GLOBAL_SHORT_NAME_REGISTRY_SETTING 304 (0×130) Kısa adı ayarlarını genel kayıt defteri ayarı nedeniyle bu birimde değiştirilemez.
ERROR_SHORT_NAMES_NOT_ENABLED_ON_VOLUME 305 (0×131) Kısa isimleri bu birimde etkin değildir.
ERROR_SECURITY_STREAM_IS_INCONSISTENT 306 (0×132) Verilen birim için güvenlik akışı tutarsız bir durumda. Birimde CHKDSK çalıştırın.
ERROR_INVALID_LOCK_RANGE 307 (0×133) A istenilen dosya kilidi işlemi geçersiz bayt aralığı nedeniyle işlenemez.
ERROR_IMAGE_SUBSYSTEM_NOT_PRESENT 308 (0×134) Resim türünü desteklemek için gerekli alt mevcut değildir.
ERROR_NOTIFICATION_GUID_ALREADY_DEFINED 309 (0×135) Belirtilen dosya zaten bir bildirim GUID ilişkili vardır.
ERROR_INVALID_EXCEPTION_HANDLER 310 (0×136) Geçersiz bir durum işleyici rutin tespit edilmiştir.
ERROR_DUPLICATE_PRIVILEGES 311 (0×137) Yinelenen ayrıcalıkları belirteci belirtildi.
ERROR_NO_RANGES_PROCESSED 312 (0×138) Belirtilen işlemi için bir aralıkları işlenecek mümkün olmuştur.
ERROR_NOT_ALLOWED_ON_SYSTEM_FILE 313 (0×139) Operasyon bir dosya sistemi dahili dosya üzerinde izin verilmez.
ERROR_DISK_RESOURCES_EXHAUSTED 314 (0x13A) Bu diskin fiziksel kaynakları tükenmiş.
ERROR_INVALID_TOKEN 315 (0x13B) Verileri temsil belirteci geçersiz.
ERROR_DEVICE_FEATURE_NOT_SUPPORTED 316 (0x13C)

Aygıtı komutu özelliği desteklemez.

ERROR_MR_MID_NOT_FOUND 317 (0x13D) Sistem,% 2 için ileti dosyası içinde ileti numarası 0x% 1 için ileti metnini bulamıyor.
ERROR_SCOPE_NOT_FOUND 318 (0x13E) Belirtilen kapsam bulunamadı.
ERROR_UNDEFINED_SCOPE 319 (0x13F) Belirtilen Merkez Erişim İlkesi hedef makinede tanımlı değil.
ERROR_INVALID_CAP 320 (0×140) Active Directory elde Merkez Erişim İlkesi geçersiz.
ERROR_DEVICE_UNREACHABLE 321 (0×141) Cihaz erişilemiyor.
ERROR_DEVICE_NO_RESOURCES 322 (0×142) Hedef aygıt işlemi tamamlamak için yeterli kaynaklara sahiptir.
ERROR_DATA_CHECKSUM_ERROR 323 (0×143) Bir veri bütünlüğünü sağlama toplamı hatası oluştu. Dosya akışı Veri bozuk.
ERROR_INTERMIXED_KERNEL_EA_OPERATION 324 (0×144) Bir girişimde aynı işlemi bir KERNEL ve normal Genişletilmiş öznitelik (EA) hem de değiştirilmeye çalışıldı.
ERROR_FILE_LEVEL_TRIM_NOT_SUPPORTED 326 (0×146) Aygıt dosya düzeyinde TRIM desteklemiyor.
ERROR_OFFSET_ALIGNMENT_VIOLATION 327 (0×147) Belirtilen komut bir veri cihazın parçalı / hizalama hizalamak olmadığını ofset.
ERROR_INVALID_FIELD_IN_PARAMETER_LIST 328 (0×148) Komut, parametre listesinde geçersiz bir alan belirtilmedi.
ERROR_OPERATION_IN_PROGRESS 329 (0×149) Bir işlem cihaz ile devam şu anda.
ERROR_BAD_DEVICE_PATH 330 (0x14A) Bir girişimde hedef cihaza geçersiz bir yol vasıtasıyla komut aşağı göndermek için yapılmıştır.
ERROR_TOO_MANY_DESCRIPTORS 331 (0x14B) Komutu cihaz tarafından desteklenen maksimum aştı tanımlayıcıları bir numarası belirtildi.
ERROR_SCRUB_DATA_DISABLED 332 (0x14C) valama belirtilen dosyayı devre dışı bırakılmıştır.
ERROR_NOT_REDUNDANT_STORAGE 333 (0x14D) Depolama aygıtı artıklık sağlamaz.
ERROR_RESIDENT_FILE_NOT_SUPPORTED 334 (0x14E) Bir işlem yerleşik dosya desteklenmiyor.
ERROR_COMPRESSED_FILE_NOT_SUPPORTED 335 (0x14F) bir işlem, sıkıştırılmış bir dosyayı desteklenmemektedir.
ERROR_DIRECTORY_NOT_SUPPORTED 336 (0×150) Bir işlem bir dizin üzerinde desteklenmez.
ERROR_FAIL_NOACTION_REBOOT 350 (0x15E) Sistemin yeniden başlatılmasını gerekli olduğu hiçbir işlem alınmıştır.
ERROR_FAIL_SHUTDOWN 351 (0x15F) Kapatma işlemi başarısız oldu.
ERROR_FAIL_RESTART 352 (0×160) Yeniden başlatma işlemi başarısız oldu.
ERROR_MAX_SESSIONS_REACHED 353 (0×161) seans sayısı ulaşıldı.
ERROR_THREAD_MODE_ALREADY_BACKGROUND 400 (0×190) Thread arka planda işlem modu zaten.
ERROR_THREAD_MODE_NOT_BACKGROUND 401 (0×191) Konu arka plan işleme modunda değil.
ERROR_PROCESS_MODE_ALREADY_BACKGROUND  402 (0×192) Işlemi arka planda işlem modu zaten.
ERROR_PROCESS_MODE_NOT_BACKGROUND 403 (0×193) işlemi arka planda işlem modunda değil.
ERROR_INVALID_ADDRESS 487 (0x1E7) Geçersiz adrese erişim girişimi.

“Windows Sistem Hata Kodları 0 – 499” için 1 yorum

  1. Hocam eline sağlık harika bir iş çıkartmışsın 🙂 içinden çıkamadığım bu durumu faydalı paylaşımın ile kökten çözdüm, teşekkürler..

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir