Windows sistem hata kodları (1000-1299)

Windows sistem hata kodları (1000-1299) burdaki listeden temin edebilirsiniz.

 

 

 

ERROR_STACK_OVERFLOW 1001 (0x3E9) Çok derin Özyineleme; yığın doldu.
ERROR_INVALID_MESSAGE 1002 (0x3EA) Pencere, gönderilmiş ileti için çalışamaz.
ERROR_CAN_NOT_COMPLETE 1003 (0x3EB) Bu işlev tamamlanamıyor.
ERROR_INVALID_FLAGS 1004 (0x3EC) Geçersiz bayraklar.
ERROR_UNRECOGNIZED_VOLUME 1005 (0x3ED) Birim, tanınan bir dosya sistemi içermiyor. Tüm gereken dosya sistemi sürücülerinin yüklü olduğundan ve birimin bozuk olmadığından emin olun.
ERROR_FILE_INVALID 1006 (0x3EE) Bir dosya için birim, açık dosya artık geçerli olacak şekilde değiştirilmiş.
ERROR_FULLSCREEN_MODE 1007 (0x3EF) İstenen işlem tam ekran modunda yürütülemez.
ERROR_NO_TOKEN 1008 (0x3f0) Bir girişimde bulunmayan bir jetona başvurma yapıldı.
ERROR_BADDB 1009 (0x3F1) Yapılandırma kayıt defteri veri tabanı bozuk.
ERROR_BADKEY 1010 (0x3F2) Yapılandırma kayıt defteri anahtarı geçersiz.
ERROR_CANTOPEN 1011 (0x3F3) Yapılandırma kayıt defteri anahtarı açılamadı.
ERROR_CANTREAD 1012 (0x3F4) Yapılandırma kayıt defteri anahtarı okunamadı.
ERROR_CANTWRITE 1013 (0x3F5) Yapılandırma kayıt defteri anahtarı yazılamadı.
ERROR_REGISTRY_RECOVERED 1014 (0x3F6) Kayıt Defteri veritabanındaki dosyalardan birinin, bir günlük veya farklı kopyanın kullanımı ile kurtarılması gerekti. Kurtarma başarılı oldu.
ERROR_REGISTRY_CORRUPT 1015 (0x3F7) Kayıt defteri bozuk. Kayıt defteri verisi içeren dosyalardan birinin yapısı bozuk veya dosyanın sistem bellek görüntüsü bozuk veya diğer kopya veya günlük eksik veya bozuk olduğundan dosya kurtarılamadı.
ERROR_REGISTRY_IO_FAILED 1016 (0x3F8) Kayıt Defteri tarafından başlatılan bir G / Ç işlemi kurtarılamaz biçimde başarısız oldu. Kayıt Defteri, kendi sistem görüntüsünü içeren dosyalardan birini okumak veya yazmak, ya da flush olamazdı.
ERROR_NOT_REGISTRY_FILE 1017 (0x3F9) Sistem, Kayıt Defteri’ndeki bir dosyayı yüklemek veya geri yüklemek için çalıştı, ancak belirtilen dosya Kayıt Defteri dosyası biçiminde değil.
ERROR_KEY_DELETED 1018 (0x3FA) Geçersiz işlem silinmek üzere imlenmiş bir kayıt defteri anahtarı üzerinde çalıştı.

ERROR_NO_LOG_SPACE 1019 (0x3FB) Sistem Kayıt Defteri günlüğünde gereken alanı ayıramadı.
ERROR_KEY_HAS_CHILDREN 1020 (0x3FC) Halen alt anahtarları veya değerleri olan Kayıt Defteri anahtarına, sembolik bağ oluşturulamadı.
ERROR_CHILD_MUST_BE_VOLATILE 1021 (0x3FD) Geçici üst anahtar altında kalıcı alt anahtar oluşturulamadı.
ERROR_NOTIFY_ENUM_DIR 1022 (0x3FE) Bir uyarı değişikliği isteği tamamlandı ve bilgi arayanın tamponunda geri dönmedi. Şimdi çağıranın, değişiklikleri bulmak için dosyaları numaralandırması gerekiyor.
ERROR_DEPENDENT_SERVICES_RUNNING 1051 (0x41B) Durdurma denetimi, diğer çalışan hizmetlerin bağlı olduğu bir hizmete gönderilmiştir.
ERROR_INVALID_SERVICE_CONTROL 1052 (0x41C) Gerekli denetim bu hizmet için geçerli değil.
ERROR_SERVICE_REQUEST_TIMEOUT 1053 (0x41D) Hizmeti zamanında başlama veya denetim isteğine yanıt vermedi.

ERROR_SERVICE_NO_THREAD 1054 (0x41E) Bir Hizmet için iş parçacığı oluşturulamadı.
ERROR_SERVICE_DATABASE_LOCKED 1055 (0x41F) Hizmet veri tabanı kilitli.
ERROR_SERVICE_ALREADY_RUNNING 1056 (0×420) Bir hizmet kopyası halen çalışıyor.
ERROR_INVALID_SERVICE_ACCOUNT 1057 (0×421) Kullanıcı hesabı adı geçersiz veya yok veya parola belirtilen hesap adı için geçersiz.
ERROR_SERVICE_DISABLED 1058 (0×422) Onunla ilişkili etkin aygıt vardır çünkü devre dışı olduğundan veya hizmet ya, başlamış olamaz.
ERROR_CIRCULAR_DEPENDENCY 1059 (0×423) Döngüsel hizmet bağımlılığı belirtilmiş.
ERROR_SERVICE_DOES_NOT_EXIST 1060 (0×424) Belirtilen hizmet, yüklü bir hizmet olarak yok.
ERROR_SERVICE_CANNOT_ACCEPT_CTRL 1061 (0×425) Hizmet şu anda denetim iletilerini kabul edemez.
ERROR_SERVICE_NOT_ACTIVE 1062 (0×426) Hizmeti başlatılmadı.
ERROR_FAILED_SERVICE_CONTROLLER_CONNECT 1063 (0×427) Hizmet işlemi, hizmet denetleyicisine bağlanamadı.
ERROR_EXCEPTION_IN_SERVICE 1064 (0×428) Denetim isteğini ele alırken istisna hizmet oluştu.
ERROR_DATABASE_DOES_NOT_EXIST 1065 (0×429) Belirtilen veri tabanı yok.
ERROR_SERVICE_SPECIFIC_ERROR 1066 (0x42A) Hizmet, hizmete özel hata kodu geri döndürdü.
ERROR_PROCESS_ABORTED 1067 (0x42B) Süreci beklenmedik şekilde sonlandırıldı.
ERROR_SERVICE_DEPENDENCY_FAIL 1068 (0x42C) Bağımlılık hizmeti veya grubu başlayamadı.
ERROR_SERVICE_LOGON_FAILED 1069 (0x42D) Oturum açma hatası nedeniyle başlamadı.
ERROR_SERVICE_START_HANG 1070 (0x42E) Başlattıktan sonra, hizmeti bir başlangıç ​​bekleyen devlet astı.
ERROR_INVALID_SERVICE_LOCK 1071 (0x42F) Belirtilen hizmet veri tabanı kilidi geçersiz.
ERROR_SERVICE_MARKED_FOR_DELETE 1072 (0×430) Belirtilen hizmet silmek üzere imlenmiş.
ERROR_SERVICE_EXISTS 1073 (0×431) Belirtilen hizmet halen var.
ERROR_ALREADY_RUNNING_LKG 1074 (0×432) Sistem halen, bilinen son-en iyi yapılandırma ile çalıştırılıyor.
ERROR_SERVICE_DEPENDENCY_DELETED 1075 (0×433) Bağımlılık hizmeti yok veya silinmek üzere işaretlendi.
ERROR_BOOT_ALREADY_ACCEPTED 1076 (0×434) Güncel açma son bilinen en iyi denetim kümesi olarak kullanmak üzere kabul edilmiştir.
ERROR_SERVICE_NEVER_STARTED 1077 (0×435) Hizmeti başlatmak için hiçbir girişimde son önyükleme yana yapılmıştır.
ERROR_DUPLICATE_SERVICE_NAME 1078 (0×436) Ad, bir hizmet adı veya hizmet görüntü adı olarak halen kullanılıyor.
ERROR_DIFFERENT_SERVICE_ACCOUNT 1079 (0×437) Bu hizmet için sağlanan hesap, aynı işlemde çalışan diğer hizmetler için belirtilen hesabın farklıdır.
ERROR_CANNOT_DETECT_DRIVER_FAILURE 1080 (0×438) Hata eylemleri yalnızca sürücüler için değil, Win32 hizmetleri için ayarlanabilir.
ERROR_CANNOT_DETECT_PROCESS_ABORT 1081 (0×439) Bu hizmet, hizmet denetim yöneticisiyle aynı işlemde çalışır. Bu hizmetin işlemi beklenmedik şekilde sona nedenle, hizmet denetim yöneticisi bir eylemde bulunamaz.
ERROR_NO_RECOVERY_PROGRAM 1082 (0x43A) Bir kurtarma programı yok bu hizmet için yapılandırılmıştır.
ERROR_SERVICE_NOT_IN_EXE 1083 (0x43B) Bu hizmeti çalıştırmak için yapılandırılmış olduğunu çalıştırılabilir program hizmeti gerçekleştirmiyor.
ERROR_NOT_SAFEBOOT_SERVICE 1084 (0x43C) Bu hizmet Güvenli Mod’da başlatılamaz.
ERROR_END_OF_MEDIA 1100 (0x44C) Kartuşun fiziksel olarak sonuna gelindi.
ERROR_FILEMARK_DETECTED 1101 (0x44D) Kartuş erişimi dosya imine ulaştı.
ERROR_BEGINNING_OF_MEDIA 1102 (0x44E) Kasetin başında ya da bir bölümü ile karşılaşıldı.
ERROR_SETMARK_DETECTED 1103 (0x44F) Kartuş erişimi, dosya kümesi sonuna ulaştı.
ERROR_NO_DATA_DETECTED 1104 (0×450) Hayır daha fazla veri bant üzerinde.
ERROR_PARTITION_FAILURE 1105 (0×451) Teyp bölümlenmiş edilemedi.
ERROR_INVALID_BLOCK_LENGTH 1106 (0×452) Çok birime bölünmüş yeni bir teybe erişirken, güncel blok boyutu hatalı.
ERROR_DEVICE_NOT_PARTITIONED 1107 (0×453) Bir kaset yüklerken Teyp bölümü bilgi bulunamadı.
ERROR_UNABLE_TO_LOCK_MEDIA 1108 (0×454) Ortam değişmiş yapılamıyor.
ERROR_UNABLE_TO_UNLOAD_MEDIA 1109 (0×455) Yolu sıfırlandı.
ERROR_MEDIA_CHANGED1110 (0×456) Sürücüde ortam değişmiş olabilir.
ERROR_BUS_RESET 1111 (0×457) I / O veri yolu sıfırlandı.
ERROR_NO_MEDIA_IN_DRIVE 1112 (0×458) Sürücüde ortam yok.
ERROR_NO_UNICODE_TRANSLATION 1113 (0×459) Unicode karakter için hiçbir eşleştirme hedef multi-byte kod sayfası bulunmaktadır.
ERROR_DLL_INIT_FAILED 1114 (0x45A) Bir dinamik bağlantı kitaplığı (DLL) başlatma işlemi başarısız oldu.
ERROR_SHUTDOWN_IN_PROGRESS 1115 (0x45B) Sistem kapatma işlemi sürüyor.
ERROR_NO_SHUTDOWN_IN_PROGRESS 1116 (0x45C) Süren kapatma işlemi olduğu için sistem kapatma işlemi iptal edilemiyor.
ERROR_IO_DEVICE 1117 (0x45D) Isteği nedeniyle G / Ç aygıt hatası nedeniyle gerçekleştirilemedi.
ERROR_SERIAL_NO_DEVICE 1118 (0x45E) Hiç bir seri aygıt başarıyla başlatılamadı. Seri sürücüsü bellekten düşürülecek.
ERROR_IRQ_BUSY 1119 (0x45F) Diğer aygıtlarla bir kesme isteğini (IRQ) paylaşan aygıt açılamadı. IRQ açılmış olduğunu kullanan en azından bir diğer cihaz.
ERROR_MORE_WRITES 1120 (0×460) Seri bir G / Ç işlemi, seri bağlantı noktasına bir başka yazma işlemi ile tamamlandı. IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER sıfıra ulaştı.)
ERROR_COUNTER_TIMEOUT
1121 (0×461)
Zaman aşımı süresi dolduğundan seri bir G / Ç işlemi tamamlandı. IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER sıfıra ulaşmadı.)
ERROR_FLOPPY_ID_MARK_NOT_FOUND 1122 (0×462) Kimlik adres imi diskete bulunamadı.
ERROR_FLOPPY_WRONG_CYLINDER 1123 (0×463) Disket sürücüsü kesim kimlik alanı ile disket sürücüsü denetleyicisi iz adresi arasında uyumsuzluk.
ERROR_FLOPPY_UNKNOWN_ERROR 1124 (0×464) Disket sürücüsü denetleyicisi, disket sürücüsü tarafından anlaşılamayan bir hata bildirdi.
ERROR_FLOPPY_BAD_REGISTERS 1125 (0×465) Disket sürücüsü denetleyicisi, kendi saklayıcılarında tutarsız sonuçlar bildirdi.
ERROR_DISK_RECALIBRATE_FAILED 1126 (0×466) Sabit diske erişirken, bir denemeye rağmen, başarısız bir işlem kalibre.
ERROR_DISK_OPERATION_FAILED 1127 (0×467) Sabit diske erişirken, bir disk işlemi denemeye rağmen başarısız oldu.
ERROR_DISK_RESET_FAILED 1128 (0×468) Sabit diske erişirken, bir disk denetleyicisi sıfırlanması gerekti, ancak bu bile başarısız oldu.
ERROR_EOM_OVERFLOW 1129 (0×469) Kartuşun fiziksel olarak sonuna erişildi.
ERROR_NOT_ENOUGH_SERVER_MEMORY 1130 (0x46A) Yeterli sunucu depolama bu komutu işlemek için kullanılabilir.
ERROR_POSSIBLE_DEADLOCK 1131 (0x46B) Olası bir kilitlenme durumu algılandı.
ERROR_MAPPED_ALIGNMENT 1132 (0x46C) Temel adresin veya dosya offset belirtilen doğru hizalaması yok.
ERROR_SET_POWER_STATE_VETOED 1140 (0×474) Sistemin güç durumunu değiştirme denemesi, bir başka uygulama veya sürücü tarafından reddedildi.
ERROR_SET_POWER_STATE_FAILED 1141 (0×475) Sistem BIOS’u, sistem güç durumunu değiştirme denemesinde başarısız oldu.
ERROR_TOO_MANY_LINKS 1142 (0×476) Bir girişimde dosya sistemini destekler daha dosyası hakkında daha fazla bağlantılar oluşturmak için yapıldı.
ERROR_OLD_WIN_VERSION 1150 (0x47E) Belirtilen program daha yeni bir Windows sürümü gerektiriyor.
ERROR_APP_WRONG_OS 1151 (0x47F) Belirtilen program bir Windows veya MS-DOS programı değil.
ERROR_SINGLE_INSTANCE_APP 1152 (0×480) Belirtilen programın birden fazla kopyası başlatılamaz.
ERROR_RMODE_APP 1153 (0×481) Belirtilen program daha eski bir Windows sürümü için yazılmış.
ERROR_INVALID_DLL 1154 (0×482) Bu uygulamayı çalıştırmak için gerekli kitaplık dosyalarından biri zarar görmüş.
ERROR_NO_ASSOCIATION 1155 (0×483) Hiçbir uygulama bu işlem için belirtilen dosya ile ilişkilidir.
ERROR_DDE_FAIL 1156 (0×484) Bir hata Komutu uygulamaya gönderirken oluştu.
ERROR_DLL_NOT_FOUND 1157 (0×485) Bu uygulamayı çalıştırmak için gerekli kitaplık dosyalarından biri bulunamıyor.
ERROR_NO_MORE_USER_HANDLES 1158 (0×486) Geçerli işlem Pencere Yöneticisi nesneleri için, sistemce izin verilen tüm kullandı.
ERROR_MESSAGE_SYNC_ONLY 1159 (0×487) Mesaj eşzamanlı işlemler ile birlikte, sadece kullanılabilir.
ERROR_SOURCE_ELEMENT_EMPTY 1160 (0×488) Belirtilen kaynak öğesinde ortam yok.
ERROR_DESTINATION_ELEMENT_FULL 1161 (0×489) Belirtilen hedef öğesi zaten ortam içeriyor.
ERROR_ILLEGAL_ELEMENT_ADDRESS 1162 (0x48A) Belirtilen öğe yok.
ERROR_MAGAZINE_NOT_PRESENT 1163 (0x48B) Belirtilen öğe, olmayan bir kart tutucunun parçası.
ERROR_DEVICE_REINITIALIZATION_NEEDED 1164 (0x48C) Belirtilen aygıt donanım hataları nedeniyle yeniden başlatma gerektiriyor.
ERROR_DEVICE_REQUIRES_CLEANING 1165 (0x48D) Aygıt, daha fazla işlem denenmeden önce temizleme gerektiğini belirtti.
ERROR_DEVICE_DOOR_OPEN 1166 (0x48E) Aygıt, kapısının açık olduğunu belirtti.
ERROR_DEVICE_NOT_CONNECTED 1167 (0x48F) Aygıt bağlı değil.
ERROR_NOT_FOUND 1168 (0×490) Eleman bulunamadı.
ERROR_NO_MATCH 1169 (0×491) Endeksinde belirtilen anahtar için eşleşme yoktu.
ERROR_SET_NOT_FOUND 1170 (0×492) Belirtilen özellik kümesi nesnede yok.
ERROR_POINT_NOT_FOUND 1171 (0×493) Geçilen noktası tampon içinde değildir.
ERROR_NO_TRACKING_SERVICE 1172 (0×494) İzleme (iş istasyonu) hizmeti çalışmıyor.
ERROR_NO_VOLUME_ID 1173 (0×495) Birim Kimliği bulunamadı.
ERROR_UNABLE_TO_REMOVE_REPLACED 1175 (0×497) Değiştirilecek dosya kaldırılamıyor.
ERROR_UNABLE_TO_MOVE_REPLACEMENT 1176 (0×498) Değiştirilecek dosyaya yedek dosyaya taşınamıyor. Değiştirilecek dosya özgün adını korudu.
ERROR_UNABLE_TO_MOVE_REPLACEMENT_2 1177 (0×499) Değiştirilecek dosyaya yedek dosyaya taşınamıyor. Değiştirilmesi gereken dosya yedekleme adını kullanarak yeniden adlandırıldı.
ERROR_JOURNAL_DELETE_IN_PROGRESS 1178 (0x49A) Birim değişim günlüğü siliniyor.
ERROR_JOURNAL_NOT_ACTIVE 1179 (0x49B) Birim değişim günlüğü etkin değil.
ERROR_POTENTIAL_FILE_FOUND 1180 (0x49C) Bir dosya bulundu ancak doğru dosya olmayabilir.
ERROR_JOURNAL_ENTRY_DELETED 1181 (0x49D) Günlük girdisi dergi silinmiştir.
ERROR_SHUTDOWN_IS_SCHEDULED 1190 (0x4A6) Sistem kapatma zaten planlanmış olan.
ERROR_SHUTDOWN_USERS_LOGGED_ON 1191 (0x4A7) Bilgisayarda oturum açan diğer kullanıcılar var çünkü sistem kapatma başlatılan edilemez.
ERROR_BAD_DEVICE 1200 (0x4B0) Belirtilen aygıt adı geçersiz.
ERROR_CONNECTION_UNAVAIL 1201 (0x4B1) Aygıt halen bağlı ama bu, anımsanan bir bağlantı değildir.
ERROR_DEVICE_ALREADY_REMEMBERED 1202 (0x4B2) Yerel aygıt adının bir başka ağ kaynağına yapılmış anımsanan bağlantısı var.
ERROR_NO_NET_OR_BAD_PATH 1203 (0x4B3) Ağ yolu, ya yanlış yazıldı yok veya ağ sağlayıcısı şu anda kullanılabilir değil. Yolu yeniden yazmayı deneyin veya ağ yöneticinize başvurun.
ERROR_BAD_PROVIDER 1204 (0x4B4) Belirtilen ağ sağlayıcısı adı geçersiz.
ERROR_CANNOT_OPEN_PROFILE 1205 (0x4B5) Ağ bağlantı profili açılamıyor.
ERROR_BAD_PROFILE 1206 (0x4B6) Ağ bağlantı profili bozuk.
ERROR_NOT_CONTAINER 1207 (0x4B7) Bir kap olmayan numaralandırılamıyor.
ERROR_EXTENDED_ERROR 1208 (0x4b8) Bir uzatılmış hata oluştu.
ERROR_INVALID_GROUPNAME 1209 (0x4B9) Belirtilen grup adının biçimi geçersiz.
ERROR_INVALID_COMPUTERNAME 1210 (0x4BA) Belirtilen bilgisayar adının biçimi geçersiz.
ERROR_INVALID_EVENTNAME 1211 (0x4BB) Belirtilen eylem adının biçimi geçersiz.
ERROR_INVALID_DOMAINNAME 1212 (0x4BC) Belirtilen etki alanı adının biçimi geçersiz.
ERROR_INVALID_SERVICENAME 1213 (0x4BD) Belirtilen hizmet adının biçimi geçersiz.
ERROR_INVALID_NETNAME 1214 (0x4BE) Belirtilen ağ adının biçimi geçersiz.
ERROR_INVALID_SHARENAME 1215 (0x4BF) Belirtilen paylaşım adının biçimi geçersiz.
ERROR_INVALID_PASSWORDNAME 1216 (0x4C0) Belirtilen parola adının biçimi geçersiz.
ERROR_INVALID_MESSAGENAME 1217 (0x4C1) Belirtilen ileti adının biçimi geçersiz.
ERROR_INVALID_MESSAGEDEST 1218 (0x4C2) Belirtilen ileti hedefinin biçimi geçersiz.
ERROR_SESSION_CREDENTIAL_CONFLICT 1219 (0x4C3) Birden fazla kullanıcı adı kullanarak aynı kullanıcı, bir sunucu ya da paylaşılan kaynağa Çoklu bağlantılara izin verilmez. Sunucu ya da paylaşılan kaynağa yaptığınız önceki bağlantıları kapatıp yeniden deneyin.
ERROR_REMOTE_SESSION_LIMIT_EXCEEDED 1220 (0x4C4) Bir ağ sunucusunda oturum açılması istendi, ancak bu sunucuya halen çok fazla sayıda oturum var edildi.
ERROR_DUP_DOMAINNAME 1221 (0x4C5) Çalışma grubu veya etki alanı adını ağdaki başka bir bilgisayar tarafından zaten kullanılıyor.
ERROR_NO_NETWORK 1222 (0x4C6) Ağ yok veya başlatılmamış değildir.
ERROR_CANCELLED 1223 (0x4C7) İşlem kullanıcı tarafından iptal edildi.
ERROR_USER_MAPPED_FILE 1224 (0x4C8) İstenen işlem açık bir kullanıcı eşlenen bölümü ile bir dosya üzerinde gerçekleştirilemez.
ERROR_CONNECTION_REFUSED 1225 (0x4C9) Uzak bilgisayarın ağ bağlantısını reddetti.
ERROR_GRACEFUL_DISCONNECT 1226 (0x4CA) Ağ bağlantısı dikkatlice kapatıldı.
ERROR_ADDRESS_ALREADY_ASSOCIATED 1227 (0x4CB)
Ağ taşıması son ucunun, halen, kendisiyle ilişkilendirilmiş bir adresi var.
ERROR_ADDRESS_NOT_ASSOCIATED 1228 (0x4CC) Henüz bir adres, ağın son ucuna neden olmamıştır.
ERROR_CONNECTION_INVALID 1229 (0x4CD) Bir işlem Varolmayan bir ağ bağlantısı üzerinde denendi.
ERROR_CONNECTION_ACTIVE 1230 (0x4CE) Geçersiz bir işlem etkin ağ bağlantısı üzerinde denendi.
ERROR_NETWORK_UNREACHABLE 1231 (0x4CF) Ağ konumuna ulaşılamıyor. Ağ sorunlarını giderme hakkında bilgi için Windows Yardımı’na bakın.
ERROR_HOST_UNREACHABLE 1232 (0x4D0) Ağ konumuna ulaşılamıyor. Ağ sorunlarını giderme hakkında bilgi için Windows Yardımı’na bakın.
ERROR_PROTOCOL_UNREACHABLE 1233 (0x4D1) Ağ konumuna ulaşılamıyor. Ağ sorunlarını giderme hakkında bilgi için Windows Yardımı’na bakın.
ERROR_PORT_UNREACHABLE 1234 (0x4D2) Hiçbir hizmeti uzak sistemde, hedef olan ağ son ucunda çalışan.
ERROR_REQUEST_ABORTED 1235 (0x4D3) İstek reddedildi.
ERROR_CONNECTION_ABORTED 1236 (0x4D4) Ağ bağlantısı yerel sistem tarafından reddedildi.
ERROR_RETRY 1237 (0x4D5) Işlemi tamamlanamadı. Bir yapılmalıdır yeniden deneyin.
ERROR_CONNECTION_COUNT_LIMIT 1238 (0x4D6) Bu hesap için eş zamanlı bağlantı sayısı sınırı aşıldığından sunucusu ile bağlantı kurulamadı.
ERROR_LOGIN_TIME_RESTRICTION 1239 (0x4D7) Bu kullanıcı için günün izin verilmeyen saatinde oturum açma isteği.
Error_login_wksta_restriction 1240 (0x4D8) Bu istasyondan oturum açmaya yetkili değil.
ERROR_INCORRECT_ADDRESS 1241 (0x4D9) Ağ adresi istenen işlem için kullanılan edilememiştir.
ERROR_ALREADY_REGISTERED 1242 (0x4DA) Hizmet halen kayıtlı.
ERROR_SERVICE_NOT_FOUND 1243 (0x4DB) Belirtilen hizmet yok.
ERROR_NOT_AUTHENTICATED 1244 (0x4DC) Kullanıcı doğrulanmış değil çünkü istenen işlem gerçekleştirilemedi.
ERROR_NOT_LOGGED_ON 1245 (0x4DD) Kullanıcı ağ açmamış olabilir, çünkü istenen işlem gerçekleştirilemedi. Belirtilen hizmet yok.
ERROR_CONTINUE 1246 (0x4DE) Work in progress ile devam edin.
ERROR_ALREADY_INITIALIZED 1247 (0x4DF) Bir girişim başlatma işlemi tamamlanmış durumda iken, başlatma işlemini gerçekleştirmek için yapıldı.
ERROR_NO_MORE_DEVICES 1248 (0x4E0) Başka yerel aygıt yok.
ERROR_NO_SUCH_SITE 1249 (0x4E1) Belirtilen site yok.
ERROR_DOMAIN_CONTROLLER_EXISTS 1250 (0x4E2) Belirtilen adla bir etki alanı denetleyicisi zaten var.
ERROR_ONLY_IF_CONNECTED 1251 (0x4E3) Sunucuya bağlandığınızda Bu işlem sadece desteklenmektedir.
ERROR_OVERRIDE_NOCHANGES  1252 (0x4E4) Hiçbir değişiklik olmasa bile Grup ilkesi çerçevesi uzantıyı çağırmalıdır.
ERROR_BAD_USER_PROFILE 1253 (0x4E5) Belirtilen kullanıcının geçerli bir profili yok.
ERROR_NOT_SUPPORTED_ON_SBS 1254′te (0x4E6) Bu işlem Small Business Server için Windows Server 2003 çalıştıran bir bilgisayarda desteklenmiyor.
ERROR_SERVER_SHUTDOWN_IN_PROGRESS 1255 (0x4E7) Sunucu makinesi kapatılıyor.
ERROR_HOST_DOWN 1256 (0x4E8) Uzaktaki sistem kullanılabilir durumda değil. Ağ sorunlarını giderme hakkında bilgi için Windows Yardımı’na bakın.
ERROR_NON_ACCOUNT_SID 1257 (0x4E9) Sağlanan güvenlik tanımlayıcı bir hesap etki alanından değil.
ERROR_NON_DOMAIN_SID 1258 (0x4EA) Sağlanan güvenlik tanımlayıcı bir etki alanı bileşeni yok.
ERROR_APPHELP_BLOCK 1259 (0x4EB) AppHelp iletişim böylece başlayan uygulamanın önlenmesi iptal etti.
ERROR_ACCESS_DISABLED_BY_POLICY 1260 (0x4EC) Bu program grup ilkesi tarafından engellenir. Daha fazla bilgi için, sistem yöneticinize başvurun.
ERROR_REG_NAT_CONSUMPTION 1261 (0x4ED) Geçersiz bir yazmaç değeri kullanmaya çalıştı bir program denemesi. Genellikle yazmaca önceden kaynaklanır. Bu hata Itanium özgüdür.
ERROR_CSCSHARE_OFFLINE 1262 (0x4EE) Paylaşım şu an çevrimdışı veya yok.
ERROR_PKINIT_FAILURE1263 (0x4EF) Akıllı kart oturumu açma sırasında KDC sertifikasını doğrularken Kerberos iletişim kuralı bir hatayla karşılaştı. Sistem olay günlüğüne ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.
ERROR_SMARTCARD_SUBSYSTEM_FAILURE 1264 (0x4F0) Akıllı kart alt sistemini kullanmaya çalışırken Kerberos iletişim kuralı bir hatayla karşılaştı.
ERROR_DOWNGRADE_DETECTED 1265 (0x4f1) Sistem kimlik doğrulama isteğe hizmet için bir etki alanı denetleyicisinde iletişim kuramıyor. Daha sonra tekrar deneyiniz.
ERROR_MACHINE_LOCKED 1271 (0x4F7) Makine kilitli ve zorlama seçeneği kullanılmadan kapatıldı edilemez.
ERROR_CALLBACK_SUPPLIED_INVALID_DATA 1273 (0x4F9) Çağrıldığında bir uygulama tanımlı geri geçersiz veri verdi.
ERROR_SYNC_FOREGROUND_REFRESH_REQUIRED 1274 (0x4FA)
Grup ilkesi çerçevesi, zaman uyumlu ön planda ilke yenileme işleminde uzantıyı çağırmalıdır.
ERROR_DRIVER_BLOCKED 1275 (0x4FB) Bu sürücünün yüklenmesi engellendi.
ERROR_INVALID_IMPORT_OF_NON_DLL 1276 (0x4FC) Bir dinamik bağlantı kitaplığı (DLL), DLL ya da işlemin çalıştırılabilir kopyası olmayan bir modüle başvuru gönderdi.
ERROR_ACCESS_DISABLED_WEBBLADE 1277 (0x4FD) Devre dışı beri Windows bu programı açamıyor.
ERROR_ACCESS_DISABLED_WEBBLADE_TAMPER 1278 (0x4FE) Lisans yaptırım sisteminin tahrif veya bozulmuş olduğundan Windows bu programı açamıyor.
ERROR_RECOVERY_FAILURE 1279 (0x4FF) Bir işlem başarısız kurtarır.
ERROR_ALREADY_FIBER 1280 (0×500) Geçerli iş parçacığı zaten bir elyaf dönüştürülür edilmiştir.
ERROR_ALREADY_THREAD 1281 (0×501) Geçerli iş parçacığı zaten bir fiber dönüştürülmüştür.
ERROR_STACK_BUFFER_OVERRUN 1282 (0×502) Sistemi bu uygulama bir yığın tabanlı bir arabellek taşması tespit. Bu taşması potansiyel kötü niyetli bir kullanıcı bu uygulamanın denetimini ele geçirmesine olanak verebilecek.
ERROR_PARAMETER_QUOTA_EXCEEDED 1283 (0×503) Parametreleri birinde mevcut veriler fonksiyonu çalışabilir daha fazladır.
ERROR_DEBUGGER_INACTIVE 1284 (0×504) Nesne silinme sürecinde olduğundan bir hata ayıklama nesnesi üzerinde bir işlem yapmak için girişimi başarısız oldu.
ERROR_DELAY_LOAD_FAILED 1285 (0×505) Bir gecikme yüklenmiş. Dll,. Dll geciktirebilir-yüklemek veya bir fonksiyonu adresi almak için girişimi başarısız oldu.
ERROR_VDM_DISALLOWED 1286 (0×506) % 1 16-bit bir uygulamadır. Sen 16-bit uygulamaları çalıştırmak için izinleri yok. Sistem yöneticiniz ile izinlerini kontrol edin.
ERROR_UNIDENTIFIED_ERROR 1287 (0×507) Yetersiz bilgi başarısızlık nedenini belirlemek için vardır.
ERROR_INVALID_CRUNTIME_PARAMETER 1288 (0×508) C çalışma zamanı işlevine geçirilen parametre yanlış.
ERROR_BEYOND_VDL 1289 (0×509) Operasyonu dosyanın geçerli veri uzunluğundan daha fazla oluştu.
ERROR_INCOMPATIBLE_SERVICE_SID_TYPE 1290 (0x50A) Aynı işlemi bir veya daha fazla hizmet uyumsuz bir hizmet SID türü ayarı beri hizmet başlangıç ​​başarısız oldu. Kısıtlı hizmet SID tip bir hizmet sadece kısıtlı SID türü ile diğer hizmetler ile aynı süreç içinde bir arada bulunabilirler. Bu hizmet için hizmet SID tipi sadece yapılandırılmışsa, hosting süreci bu hizmeti başlatmak için yeniden başlatılması gerekir.
Windows Server 2003 ve Windows XP’de, sınırsız hizmet diğer hizmetler ile aynı işlemde bulunamaz. Sınırsız hizmet SID türü ile hizmet bu hizmeti başlatmak için bir süreç ait taşınması gerekir.
ERROR_DRIVER_PROCESS_TERMINATED 1291 (0x50B) Bu aygıtın sürücüsünü barındıran süreci sona erdi.
ERROR_IMPLEMENTATION_LIMIT 1292 (0x50C) Bir işlem bir uygulama tanımlı sınırını aşan çalıştı.
ERROR_PROCESS_IS_PROTECTED 1293 (0x50D) Hedef işlem, ya da hedefin bulunduğu proses parçacığının, ya bir korunan bir işlemdir.
ERROR_SERVICE_NOTIFY_CLIENT_LAGGING 1294 (0x50E) Servis bildirimi istemci makinede hizmetlerin mevcut durumu arkasında çok uzak kalıyor.
ERROR_DISK_QUOTA_EXCEEDED 1295 (0x50F) Depolama kota aşıldığı için istenen dosya işlem başarısız oldu. Disk alanı açmak için, farklı bir konuma taşımak veya gereksiz dosyaları silin. Daha fazla bilgi için, sistem yöneticinize başvurun.
ERROR_CONTENT_BLOCKED
1296 (0×510)
İstenen dosya işlem başarısız oldu, çünkü dosya depolama ilkesi blokları bu tür. Daha fazla bilgi için, sistem yöneticinize başvurun.
ERROR_INCOMPATIBLE_SERVICE_PRIVILEGE 1297 (0×511) Hizmet düzgün çalışması için gereken ayrıcalık hizmetin hesap yapılandırmasında yok. Bu hizmet yapılandırmasını ve hesap yapılandırmasını görüntülemek için, Hizmetler Microsoft Yönetim Konsolu (MMC) ek bileşenini (services.msc) ve Yerel Güvenlik Ayarları MMC ek bileşenini (secpol.msc) kullanabilirsiniz.
ERROR_APP_HANG 1298 (0×512) Bu operasyonda yer parçacığı yanıt vermiyor görünüyor.
ERROR_INVALID_LABEL 1299 (0×513) Belirli bir güvenlik kimliği, bir nesnenin etiket olarak atanmamış olabilir gösterir.

“Windows sistem hata kodları (1000-1299)” için 1 yorum

  1. naturally like your web-site but you need to check the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I to find it very bothersome to tell the truth however I’ll surely come back again.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir