Windows Sistem Hata Kodları (12.000-15.999)

   Windows Sistem Hata Kodları (12.000-15.999) listesinden temin edebilirsiniz

 

ERROR_INTERNET_ * 12.000-12.174 (0x2EE0) Bak İnternet Hata Kodları ve WinInet.h.
ERROR_IPSEC_QM_POLICY_EXISTS 13000 (0x32C8) Belirtilen hızlı mod ilkesi zaten var.
ERROR_IPSEC_QM_POLICY_NOT_FOUND 13001 (0x32C9) Belirtilen hızlı mod ilkesi bulunamadı.
ERROR_IPSEC_QM_POLICY_IN_USE 13002 (0x32CA) Belirtilen hızlı mod ilkesi kullanılıyor.
ERROR_IPSEC_MM_POLICY_EXISTS 13003 (0x32CB) Belirtilen ana mod ilkesi zaten var.
ERROR_IPSEC_MM_POLICY_NOT_FOUND 13004 (0x32CC) Belirtilen ana mod ilkesi bulunamadı.
ERROR_IPSEC_MM_POLICY_IN_USE 13005 (0x32CD) Belirtilen ana mod ilkesi kullanılıyor.
ERROR_IPSEC_MM_FILTER_EXISTS 13006 (0x32CE) Belirtilen ana mod filtre zaten var.
ERROR_IPSEC_MM_FILTER_NOT_FOUND 13007 (0x32CF) Belirtilen ana mod filtre bulunamadı.
ERROR_IPSEC_TRANSPORT_FILTER_EXISTS 13008 (0x32D0) Belirtilen taşıma modu filtre zaten var.
ERROR_IPSEC_TRANSPORT_FILTER_NOT_FOUND 13009 (0x32D1) Belirtilen taşıma modu filtre yok.
ERROR_IPSEC_MM_AUTH_EXISTS 13010 (0x32D2) Belirtilen ana mod kimlik doğrulama listesi var.
ERROR_IPSEC_MM_AUTH_NOT_FOUND 13011 (0x32D3) Belirtilen ana mod kimlik doğrulama listesi bulunamadı.
ERROR_IPSEC_MM_AUTH_IN_USE 13012 (0x32D4) Belirtilen ana mod kimlik doğrulama listesi kullanılıyor.
ERROR_IPSEC_DEFAULT_MM_POLICY_NOT_FOUND 13013 (0x32D5) Belirtilen varsayılan ana mod ilkesi bulunamadı.
ERROR_IPSEC_DEFAULT_MM_AUTH_NOT_FOUND 13014 (0x32D6) Belirtilen varsayılan ana mod kimlik doğrulama listesi bulunamadı.
ERROR_IPSEC_DEFAULT_QM_POLICY_NOT_FOUND 13015 (0x32D7) Belirtilen varsayılan hızlı mod ilkesi bulunamadı.
ERROR_IPSEC_TUNNEL_FILTER_EXISTS 13016 (0x32D8) Belirtilen tünel modu filtre var.
ERROR_IPSEC_TUNNEL_FILTER_NOT_FOUND 13017 (0x32D9) Belirtilen tünel modu filtre bulunamadı.
ERROR_IPSEC_MM_FILTER_PENDING_DELETION 13018 (0x32DA) Ana Mod filtresi silinmeyi bekliyor.
ERROR_IPSEC_TRANSPORT_FILTER_PENDING_DELETION 13019 (0x32DB) Ulaşım filtresi silinmeyi bekliyor.
ERROR_IPSEC_TUNNEL_FILTER_PENDING_DELETION 13020 (0x32DC) Tünel filtresi silinmeyi bekliyor.
ERROR_IPSEC_MM_POLICY_PENDING_DELETION 13021 (0x32DD) Ana Mod ilkesi silinmeyi bekliyor.
ERROR_IPSEC_MM_AUTH_PENDING_DELETION 13022 (0x32DE) Ana Mod kimlik doğrulama paketi silinmeyi bekliyor.
ERROR_IPSEC_QM_POLICY_PENDING_DELETION 13023 (0x32DF) Hızlı Mod ilkesi silinmeyi bekliyor.
WARNING_IPSEC_MM_POLICY_PRUNED 13024 (0x32E0) Ana Mod politikası başarıyla eklendi, ama istenen tekliflerin bir kısmı desteklenmiyor.
WARNING_IPSEC_QM_POLICY_PRUNED 13025 (0x32E1) Hızlı Mod politikası başarıyla eklendi, ama istenen tekliflerin bir kısmı desteklenmiyor.
ERROR_IPSEC_IKE_NEG_STATUS_BEGIN 13800 (0x35E8)
ERROR_IPSEC_IKE_NEG_STATUS_BEGIN
ERROR_IPSEC_IKE_AUTH_FAIL 13801 (0x35E9) IKE kimlik doğrulama kimlik bilgileri kabul edilemez.
ERROR_IPSEC_IKE_ATTRIB_FAIL 13802 (0x35EA) IKE güvenlik özellikleri kabul edilemez.
ERROR_IPSEC_IKE_NEGOTIATION_PENDING 13803 (0x35EB) Devam IKE Müzakere.
ERROR_IPSEC_IKE_GENERAL_PROCESSING_ERROR 13804 (0x35EC) Genel işleme hatası.
ERROR_IPSEC_IKE_TIMED_OUT 13805 (0x35ED) Müzakere zaman aşımına uğradı.
ERROR_IPSEC_IKE_NO_CERT 13.806 (0x35EE) IKE, geçerli makine sertifikasını bulamadı. Uygun Sertifika Deposu geçerli bir sertifika yükleme hakkında Ağ Güvenliği Yöneticisi başvurun.
ERROR_IPSEC_IKE_SA_DELETED 13807 (0x35EF)
Kuruluşunu tamamlayan önce IKE SA eş tarafından silindi.
ERROR_IPSEC_IKE_SA_REAPED 13.808 (0x35F0)
Kuruluşunu tamamlayan önce IKE SA silindi.
ERROR_IPSEC_IKE_MM_ACQUIRE_DROP 13.809 (0x35F1)
Müzakere talebi çok uzun Kuyruk oturdu.
ERROR_IPSEC_IKE_QM_ACQUIRE_DROP 13.810 (0x35F2)
Müzakere talebi çok uzun Kuyruk oturdu.
ERROR_IPSEC_IKE_QUEUE_DROP_MM 13.811 (0x35F3)
Müzakere talebi çok uzun Kuyruk oturdu.
ERROR_IPSEC_IKE_QUEUE_DROP_NO_MM 13812 (0x35F4)
Müzakere talebi çok uzun Kuyruk oturdu.
ERROR_IPSEC_IKE_DROP_NO_RESPONSE 13813 (0x35F5)
Eşten yanıt gelmiyor.
ERROR_IPSEC_IKE_MM_DELAY_DROP 13.814 (0x35F6)
Görüşme çok uzun sürdü.
ERROR_IPSEC_IKE_QM_DELAY_DROP 13.815 (0x35F7)
Görüşme çok uzun sürdü.
ERROR_IPSEC_IKE_ERROR 13816 (0x35F8)
Bilinmeyen bir hata oluştu.
ERROR_IPSEC_IKE_CRL_FAILED 13817 (0x35F9)
Sertifika İptal Kontrol başarısız oldu.
ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_KEY_USAGE 13818 (0x35FA)
Geçersiz sertifika anahtarı kullanımı.
ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_CERT_TYPE 13819 (0x35FB)
Geçersiz sertifika türü.
ERROR_IPSEC_IKE_NO_PRIVATE_KEY 13820 (0x35FC)
Kullanılan makine sertifikası özel anahtarı yok çünkü IKE anlaşması başarısız oldu. IPsec sertifikaları özel bir anahtar gerektirir. Bir özel anahtara sahip bir sertifika ile değiştirmeyle ilgili Ağ Güvenliği yöneticinize başvurun.
ERROR_IPSEC_IKE_SIMULTANEOUS_REKEY 13821 (0x35FD)
Eşzamanlı yeniden girme tespit edildi.
ERROR_IPSEC_IKE_DH_FAIL 13822 (0x35FE)
Diffie-Hellman hesaplama başarısızlık.
ERROR_IPSEC_IKE_CRITICAL_PAYLOAD_NOT_RECOGNIZED 13823 (0x35FF)
Kritik yükü nasıl işleneceğini bilmiyorum.
ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_HEADER 13824 (0×3600)
Geçersiz başlık.
ERROR_IPSEC_IKE_NO_POLICY 13825 (0×3601)
Hiçbir politikanın yapılandırılmış.
ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_SIGNATURE 13826 (0×3602)
Imzası doğrulanamadı.
ERROR_IPSEC_IKE_KERBEROS_ERROR 13827 (0×3603)
Kerberos kullanarak kimlik doğrulaması yapılamadı.
ERROR_IPSEC_IKE_NO_PUBLIC_KEY 13828 (0×3604)
Akran sertifikası ortak anahtar yoktu.
ERROR_IPSEC_IKE_PROCESS_ERR 13829 (0×3605)
Hata yükü işleme hatası.
ERROR_IPSEC_IKE_PROCESS_ERR_SA 13830 (0×3606)
Hata işleme SA yükü.
ERROR_IPSEC_IKE_PROCESS_ERR_PROP 13831 (0×3607)
Hata işleme Önerisi yükü.
ERROR_IPSEC_IKE_PROCESS_ERR_TRANS 13.832 (0×3608)
Hata işleme yükü Transform.
ERROR_IPSEC_IKE_PROCESS_ERR_KE 13.833 (0×3609)
Hata işleme KE yükü.
ERROR_IPSEC_IKE_PROCESS_ERR_ID 13834 (0x360A)
Hata işleme ID yükü.
ERROR_IPSEC_IKE_PROCESS_ERR_CERT 13835 (0x360B)
Hata işleme Cert yükü.
ERROR_IPSEC_IKE_PROCESS_ERR_CERT_REQ 13836 (0x360C)
Hata işleme Certificate Request yükü.
ERROR_IPSEC_IKE_PROCESS_ERR_HASH 13837 (0x360D)
Hata işleme Hash yükü.
ERROR_IPSEC_IKE_PROCESS_ERR_SIG 13838 (0x360E)
Hata işleme İmza yükü.
ERROR_IPSEC_IKE_PROCESS_ERR_NONCE 13839 (0x360F)
Hata işleme Nonce yükü.
ERROR_IPSEC_IKE_PROCESS_ERR_NOTIFY 13840 (0×3610)
Hata işleme yükü bildir.
ERROR_IPSEC_IKE_PROCESS_ERR_DELETE 13841 (0×3611)
Hata işleme Sil Yükü.
ERROR_IPSEC_IKE_PROCESS_ERR_VENDOR 13.842 (0×3612)
Hata işleme VendorID yükü.
ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_PAYLOAD 13843 (0×3613)
Geçersiz yük aldı.
ERROR_IPSEC_IKE_LOAD_SOFT_SA 13844 (0×3614)
Yumuşak SA yüklendi.
ERROR_IPSEC_IKE_SOFT_SA_TORN_DOWN 13.845 (0×3615)
Yumuşak SA yıkılıyor.
ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_COOKIE 13846 (0×3616)
Geçersiz tanımlama bilgisi alındı.
ERROR_IPSEC_IKE_NO_PEER_CERT 13847 (0×3617)
Akran geçerli makine sertifikası göndermek için başarısız oldu.
ERROR_IPSEC_IKE_PEER_CRL_FAILED 13848 (0×3618)
Akran sertifikası Sertifika İptali denetimi başarısız oldu.
ERROR_IPSEC_IKE_POLICY_CHANGE 13849 (0×3619)
Yeni politika SA’lar eski politikası ile oluşturulan geçersiz.
ERROR_IPSEC_IKE_NO_MM_POLICY 13850 (0x361A)
Kullanılabilir Ana Mod IKE ilkesi yoktur.
ERROR_IPSEC_IKE_NOTCBPRIV 13851 (0x361B)
Etkin TCB ayrıcalığı başarısız oldu.
ERROR_IPSEC_IKE_SECLOADFAIL 13852 (0x361C)
Security.dll yüklenemedi.
ERROR_IPSEC_IKE_FAILSSPINIT 13853 (0x361D)
SSPI, güvenlik fonksiyon tablosu sevk adresi alınamadı.
ERROR_IPSEC_IKE_FAILQUERYSSP 13854 (0x361E)
Max token boyutunu elde etmek için Kerberos paketi sorgulamak için başarısız oldu.
ERROR_IPSEC_IKE_SRVACQFAIL 13855 (0x361F)
ISAKMP / ERROR_IPSEC_IKE hizmeti için Kerberos sunucusu kimlik bilgileri elde edilemedi. Kerberos kimlik doğrulaması çalışmaz. Bunun en muhtemel nedeni etki alanı üyeliği eksikliğidir. Bilgisayarınız bir çalışma grubunun bir üyesi ise, bu normaldir.
ERROR_IPSEC_IKE_SRVQUERYCRED 13856 (0×3620)
ISAKMP / ERROR_IPSEC_IKE hizmeti (için SSPI asıl adı geçilemedi QueryCredentialsAttributes ).
ERROR_IPSEC_IKE_GETSPIFAIL 13857 (0×3621)
IPsec sürücüsünden gelen SA için yeni SPI alınamadı. Bunun en yaygın nedeni sürücüsü doğru filtresi yok olmasıdır. Filtreleri doğrulamak için politika kontrol edin.
ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_FILTER 13858 (0×3622)
Verilen filtresi geçersiz.
ERROR_IPSEC_IKE_OUT_OF_MEMORY 13859 (0×3623)
Bellek ayrılamadı.
ERROR_IPSEC_IKE_ADD_UPDATE_KEY_FAILED 13860 (0×3624)
IPsec sürücüsü Güvenliği Derneği eklenemedi. Bunun en yaygın nedeni IKE anlaşması tamamlamak için çok uzun sürdü sanki. Sorun devam ederse, hatanın oluştuğu makinesi üzerindeki yükü azaltmak.
ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_POLICY 13861 (0×3625)
Geçersiz politikası.
ERROR_IPSEC_IKE_UNKNOWN_DOI 13862 (0×3626) DOI Geçersiz.
ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_SITUATION 13863 (0×3627) Geçersiz durum.
ERROR_IPSEC_IKE_DH_FAILURE 13864 (0×3628) Diffie-Hellman hatası.
ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_GROUP 13.865 (0×3629) Geçersiz Diffie-Hellman grubu.
ERROR_IPSEC_IKE_ENCRYPT 13866 (0x362A) Hata yükü şifrelemek.
ERROR_IPSEC_IKE_DECRYPT 13867 (0x362B) Hata yükü şifresini.
ERROR_IPSEC_IKE_POLICY_MATCH 13868 (0x362C) Politika maç hatası.
ERROR_IPSEC_IKE_UNSUPPORTED_ID 13869 (0x362D) Desteklenmeyen kimliği.
ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_HASH 13870 (0x362E) Hash doğrulaması başarısız oldu.
ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_HASH_ALG 13.871 (0x362F) Geçersiz karma algoritması.
ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_HASH_SIZE 13872 (0×3630)
Geçersiz karma boyutu.
ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_ENCRYPT_ALG 13873 (0×3631)
Geçersiz şifreleme algoritması.
ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_AUTH_ALG 13874 (0×3632)
Geçersiz kimlik doğrulama algoritması.
ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_SIG 13875 (0×3633)
Geçersiz sertifika imzası.
ERROR_IPSEC_IKE_LOAD_FAILED 13876 (0×3634)
Yük başarısız oldu.
ERROR_IPSEC_IKE_RPC_DELETE 13.877 (0×3635)
RPC çağrısı ile silindi.
ERROR_IPSEC_IKE_BENIGN_REINIT 13878 (0×3636)
Geçici devlet reinitialization gerçekleştirmek için hazırlandı. Bu gerçek bir arıza değildir.
ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_RESPONDER_LIFETIME_NOTIFY 13879 (0×3637)
Yanıtlayıcı Lifetime Notify alınan yaşam boyu değeri, Windows 2000 yapılandırılmış minimum değerin altında olduğunu. Eş makinede politikası Lütfen düzeltin.
ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_MAJOR_VERSION 13880 (0×3638)
Alıcı başlığında belirtilen IKE sürümünü işleyemez.
ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_CERT_KEYLEN 13881 (0×3639)
Sertifika Anahtar uzunluğu yapılandırılmış güvenlik gereksinimleri için çok küçük.
ERROR_IPSEC_IKE_MM_LIMIT 13.882 (0x363A)
Kurulan MM SA Max sayısı aşıldı geçirilmiş için.
ERROR_IPSEC_IKE_NEGOTIATION_DISABLED 13883 (0x363B)
IKE anlaşması devre dışı bırakan bir ilke aldı.
ERROR_IPSEC_IKE_QM_LIMIT 13.884 (0x363C)
Ana mod için maksimum hızlı mod sınırına ulaşıldı. Yeni ana mod başlanacaktır.
ERROR_IPSEC_IKE_MM_EXPIRED 13885 (0x363D)
Ana mod SA ömrü doldu veya ana mod silmek gönderdi geçirilmiş.
ERROR_IPSEC_IKE_PEER_MM_ASSUMED_INVALID 13.886 (0x363E)
Ana mod SA eşi yanıt durdu çünkü geçersiz olduğu varsayılır.
ERROR_IPSEC_IKE_CERT_CHAIN_POLICY_MISMATCH 13.887 (0x363F)
Sertifika IPsec ilkesi bir güvenilen kökte zincir değil.
ERROR_IPSEC_IKE_UNEXPECTED_MESSAGE_ID 13888 (0×3640)
Beklenmedik bir ileti kimliği aldı.
ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_AUTH_PAYLOAD 13889 (0×3641)
Alınan geçersiz kimlik sunmaktadır.
ERROR_IPSEC_IKE_DOS_COOKIE_SENT 13890 (0×3642)
Gönderilen DoS çerez başlatıcı bildirir.
ERROR_IPSEC_IKE_SHUTTING_DOWN 13891 (0×3643)
IKE hizmeti kapatılıyor.
ERROR_IPSEC_IKE_CGA_AUTH_FAILED 13892 (0×3644)
CGA adresi ve sertifika arasındaki bağlayıcı doğrulanamadı.
ERROR_IPSEC_IKE_PROCESS_ERR_NATOA 13893 (0×3645)
Hata işleme NatOA yükü.
ERROR_IPSEC_IKE_INVALID_MM_FOR_QM 13894 (0×3646)
Ana mod parametreleri bu hızlı mod için geçerli değildir.
ERROR_IPSEC_IKE_QM_EXPIRED 13895 (0×3647)
Hızlı mod SA IPsec sürücüsü tarafından kaybedilmiştir.
ERROR_IPSEC_IKE_TOO_MANY_FILTERS 13.896 (0×3648)
Çok dinamik olarak eklenen IKEEXT filtreleri tespit edildi.
ERROR_IPSEC_IKE_NEG_STATUS_END 13.897 (0×3649)
ERROR_IPSEC_IKE_NEG_STATUS_END
ERROR_IPSEC_IKE_KILL_DUMMY_NAP_TUNNEL 13.898 (0x364A)
NAP reauth başarılı ve kukla NAP IKEs2 tünel silmeniz gerekir.
ERROR_IPSEC_IKE_INNER_IP_ASSIGNMENT_FAILURE 13899 (0x364B)
Tünel modunda başlatıcı iç IP adresi atayarak hata.
ERROR_IPSEC_IKE_REQUIRE_CP_PAYLOAD_MISSING 13900 (0x364C) Yapılandırma yükü eksik gerektir.
ERROR_IPSEC_KEY_MODULE_IMPERSONATION_NEGOTIATION_PENDING 13901 (0x364D)
Bağlantı verilen güvenlik prensibi olarak çalışan bir müzakere sürüyor.
ERROR_IPSEC_IKE_COEXISTENCE_SUPPRESS 13.902 (0x364E) SA kontrol bastırmak IKEv1/AuthIP eş-varlık nedeniyle silindi.
ERROR_IPSEC_IKE_RATELIMIT_DROP 13.903 (0x364F) Gelen SA isteği akran IP adresi hız sınırlama nedeniyle düştü.
ERROR_IPSEC_IKE_PEER_DOESNT_SUPPORT_MOBIKE 13.904 (0×3650) Akran MOBIKE desteklemiyor.
ERROR_IPSEC_IKE_AUTHORIZATION_FAILURE 13905 (0×3651) SA kurulmasına izin verilmeyecektir.
ERROR_IPSEC_IKE_STRONG_CRED_AUTHORIZATION_FAILURE 13.906 (0×3652) Yeterince güçlü bir PKINIT tabanlı kimlik olmadığından SA kurulmasına izin verilmeyecektir.
ERROR_IPSEC_IKE_AUTHORIZATION_FAILURE_WITH_OPTIONAL_RETRY 13.907 (0×3653) SA kurulmasına izin verilmeyecektir. Sen bir akıllı kart gibi güncelleştirilir veya farklı kimlik bilgilerini girmeniz gerekebilir.
ERROR_IPSEC_IKE_STRONG_CRED_AUTHORIZATION_AND_CERTMAP_FAILURE 13.908 (0×3654)
Yeterince güçlü bir PKINIT tabanlı kimlik olmadığından SA kurulmasına izin verilmeyecektir. Bu SA için sertifika-to-hesap eşleştirme yetmezliği ile ilişkili olabilir.
ERROR_IPSEC_IKE_NEG_STATUS_EXTENDED_END 13909 (0×3655)
ERROR_IPSEC_IKE_NEG_STATUS_EXTENDED_END
ERROR_IPSEC_BAD_SPI 13.910 (0×3656)
Paket SPI geçerli bir IPsec SA uyuşmuyor.
ERROR_IPSEC_SA_LIFETIME_EXPIRED 13.911 (0×3657)
Paket olan ömrü doldu bir IPsec SA aldı.
ERROR_IPSEC_WRONG_SA 13.912 (0×3658)
Paket paket karakteristiklerini uymadığını bir IPsec SA aldı.
ERROR_IPSEC_REPLAY_CHECK_FAILED 13913 (0×3659)
Paket sıra numarası tekrar denetimi başarısız oldu.
ERROR_IPSEC_INVALID_PACKET 13914 (0x365A)
IPsec üstbilgi ve / veya bir paket içinde römork geçersiz.
ERROR_IPSEC_INTEGRITY_CHECK_FAILED 13915 (0x365B)
IPsec bütünlük denetimi başarısız oldu.
ERROR_IPSEC_CLEAR_TEXT_DROP 13916 (0x365C)
IPsec açık bir metin paketi bıraktı.
ERROR_IPSEC_AUTH_FIREWALL_DROP 13917 (0x365D)
IPsec doğrulanmış güvenlik duvarı modunda gelen ESP paket bıraktı. Bu damla selimdir.
ERROR_IPSEC_THROTTLE_DROP 13918 (0x365E)
IPsec DoS kısıtlama nedeniyle bir paket bıraktı.
ERROR_IPSEC_DOSP_BLOCK 13.925 (0×3665)
IPsec DoS Koruması açık bir engelleme kuralı eşleştirilir.
ERROR_IPSEC_DOSP_RECEIVED_MULTICAST 13.926 (0×3666)
IPsec DoS Koruması izin verilmeyen bir IPsec belirli çok noktaya yayın paketi aldı.
ERROR_IPSEC_DOSP_INVALID_PACKET 13.927 (0×3667)
IPsec DoS Koruması, hatalı biçimlendirilmiş paket aldı.
ERROR_IPSEC_DOSP_STATE_LOOKUP_FAILED 13.928 (0×3668)
IPsec DoS Koruma durumuna bakmak için başarısız oldu.
ERROR_IPSEC_DOSP_MAX_ENTRIES 13.929 (0×3669)
IPsec DoS Koruma politikası tarafından izin verilen en fazla girdi sayısına ulaşıldı çünkü devlet oluşturmak için başarısız oldu.
ERROR_IPSEC_DOSP_KEYMOD_NOT_ALLOWED 13930 (0x366A)
IPsec DoS Koruma politikası tarafından izin verilmeyen bir anahtarlama modülü için bir IPsec anlaşması paketi aldı.
ERROR_IPSEC_DOSP_NOT_INSTALLED 13.931 (0x366B)
IPsec DoS Koruması etkin olmamıştır.
ERROR_IPSEC_DOSP_MAX_PER_IP_RATELIMIT_QUEUES 13932 (0x366C)
IPsec DoS Koruma ilkesi izin kuyruklar maksimum sayısına ulaşıldı, çünkü başına bir iç IP oranı sınırı kuyruk oluşturmak için başarısız oldu.
ERROR_SXS_SECTION_NOT_FOUND 14000 (0x36B0)
İstenen bölümdeki aktivasyon bağlamda mevcut değildi.
ERROR_SXS_CANT_GEN_ACTCTX 14001 (0x36B1)
Uygulama, yan yana yapılandırması doğru olmadığından başlatılamadı. Uygulama olay günlüğüne bakın veya daha fazla detay için komut satırı sxstrace.exe aracını kullanın.
ERROR_SXS_INVALID_ACTCTXDATA_FORMAT 14002 (0x36B2)
Uygulama veri bağlama biçimi geçersiz.
ERROR_SXS_ASSEMBLY_NOT_FOUND 14003 (0x36B3)
Başvurulan derleme sisteminizde yüklü değil.
ERROR_SXS_MANIFEST_FORMAT_ERROR 14004 (0x36B4)
Bildirim dosyası gerekli etiket ve biçim bilgileri ile başlar almıyor.
ERROR_SXS_MANIFEST_PARSE_ERROR 14005 (0x36B5)
Bildirim dosyası bir veya daha fazla sözdizimi hataları içerir.
ERROR_SXS_ACTIVATION_CONTEXT_DISABLED 14006 (0x36B6)
Uygulama özürlü bir etkinleştirme içeriğinde aktif hale getirmek için çalıştı.
ERROR_SXS_KEY_NOT_FOUND 14007 (0x36B7)
İstenen arama anahtarı hiçbir etkin etkinleştirme içeriğinde bulunamadı.
ERROR_SXS_VERSION_CONFLICT 14008 (0x36B8)
Bir bileşen sürümü zaten aktif bir bileşen sürümü ile uygulama çatışmalar tarafından gerekli.
ERROR_SXS_WRONG_SECTION_TYPE 14009 (0x36B9)
Tip talep etkinleştirme içeriğinde bölümünde kullanılan sorgu API eşleşmiyor.
ERROR_SXS_THREAD_QUERIES_DISABLED 14010 (0x36BA)
Sistem kaynaklarının eksikliği yürütme geçerli iş parçacığı için devre dışı bırakılması izole aktivasyon gerektirmiştir.
ERROR_SXS_PROCESS_DEFAULT_ALREADY_SET 14011 (0x36BB)
Süreci varsayılan etkinleştirme içeriğinde zaten kurulmuştur, çünkü süreç varsayılan etkinleştirme içeriğinde ayarlamak için girişimi başarısız oldu.
ERROR_SXS_UNKNOWN_ENCODING_GROUP 14012 (0x36BC)
Belirtilen kodlama grubu kimliği tanınmıyor.
ERROR_SXS_UNKNOWN_ENCODING 14013 (0x36BD)
İstenen kodlama tanınmıyor.
ERROR_SXS_INVALID_XML_NAMESPACE_URI 14014 (0x36BE)
Tezahür geçersiz bir URI başvurusu içeriyor.
ERROR_SXS_ROOT_MANIFEST_DEPENDENCY_NOT_INSTALLED 14015 (0x36BF)
Uygulama bildirimi yüklü olmayan bir bağımlı birleştirme başvuru içeriyor.
ERROR_SXS_LEAF_MANIFEST_DEPENDENCY_NOT_INSTALLED 14016 (0x36C0)
Uygulama tarafından kullanılan bir montaj için tezahür yüklü olmayan bir bağımlı birleştirme başvuru var.
ERROR_SXS_INVALID_ASSEMBLY_IDENTITY_ATTRIBUTE 14017 (0x36C1)
Tezahür geçerli değil montaj kimliği için bir öznitelik içerir.
ERROR_SXS_MANIFEST_MISSING_REQUIRED_DEFAULT_NAMESPACE 14018 (0x36C2)
Tezahür montaj elemanı üzerinde gerekli varsayılan ad özellikleri eksik.
ERROR_SXS_MANIFEST_INVALID_REQUIRED_DEFAULT_NAMESPACE 14019 (0x36C3)
Tezahür montaj elemanı belirtilen varsayılan bir ad var ama onun değerini “urn: schemas-microsoft-com: asm.v1″ değildir.
ERROR_SXS_PRIVATE_MANIFEST_CROSS_PATH_WITH_REPARSE_POINT 14020 (0x36C4)
Probed özel tezahür desteklenmeyen bir ayrıştırma noktası olan bir yol geçti.
ERROR_SXS_DUPLICATE_DLL_NAME 14021 (0x36C5)
Uygulama bildirimi tarafından doğrudan ya da dolaylı başvurulan iki veya daha fazla bileşen aynı adlı dosyalara sahip.
ERROR_SXS_DUPLICATE_WINDOWCLASS_NAME 14022 (0x36C6)
Uygulama bildirimi tarafından doğrudan ya da dolaylı başvurulan iki veya daha fazla bileşen aynı adlı pencere sınıflarına sahip.
ERROR_SXS_DUPLICATE_CLSID 14023 (0x36C7)
Uygulama bildirimi tarafından doğrudan ya da dolaylı başvurulan iki veya daha fazla bileşen, aynı COM sunucusu CLSID var.
ERROR_SXS_DUPLICATE_IID 14024 (0x36C8)
Uygulama bildirimi tarafından doğrudan ya da dolaylı başvurulan iki veya daha fazla bileşen, aynı COM arabirimi IIDs için vekiller var.
ERROR_SXS_DUPLICATE_TLBID 14025 (0x36C9)
Uygulama bildirimi tarafından doğrudan ya da dolaylı başvurulan iki veya daha fazla bileşen, aynı COM tür kitaplığı TLBIDs var.
ERROR_SXS_DUPLICATE_PROGID 14026 (0x36CA)
Uygulama bildirimi tarafından doğrudan ya da dolaylı başvurulan iki veya daha fazla bileşen, aynı COM Progıd’leri var.
ERROR_SXS_DUPLICATE_ASSEMBLY_NAME 14027 (0x36CB)
Uygulama bildirimi tarafından doğrudan ya da dolaylı başvurulan iki veya daha fazla bileşenin izin verilmez, aynı bileşenin farklı sürümleri bulunmaktadır.
ERROR_SXS_FILE_HASH_MISMATCH 14028 (0x36CC)
Bileşenin dosyası, bileşenin listesinde bulunan doğrulama bilgileri mevcut uyuşmuyor.
ERROR_SXS_POLICY_PARSE_ERROR 14029 (0x36CD)
Politikası apaçık bir veya daha fazla sözdizimi hataları içerir.
ERROR_SXS_XML_E_MISSINGQUOTE 14030 (0x36CE)
Bildirim Ayrıştırma Hatası: Düz dize bekleniyordu, ancak tırnak açma karakteri bulunamadı.
ERROR_SXS_XML_E_COMMENTSYNTAX 14031 (0x36CF) Bildirim Ayrıştırma Hatası: yanlış sözdizimi bir yorum kullanılmıştır.
ERROR_SXS_XML_E_BADSTARTNAMECHAR 14032 (0x36D0) Bildirim Ayrıştırma Hatası: Bir ad, geçersiz karakter ile başladı.
ERROR_SXS_XML_E_BADNAMECHAR 14033 (0x36D1) Bildirim Ayrıştırma Hatası: Bir ad, geçersiz karakter içeriyordu.
ERROR_SXS_XML_E_BADCHARINSTRING 14034 (0x36D2) Bildirim Ayrıştırma Hatası: Bir düz dize geçersiz bir karakter içeriyordu.
ERROR_SXS_XML_E_XMLDECLSYNTAX 14035 (0x36D3) Bildirim Ayrıştırma Hatası: Bir xml bildirimi için geçersiz sözdizimi.
ERROR_SXS_XML_E_BADCHARDATA 14036 (0x36D4) Bildirim Ayrıştırma Hatası: Geçersiz karakter metin içeriğinde bulundu.
ERROR_SXS_XML_E_MISSINGWHITESPACE 14037 (0x36D5) Bildirim Ayrıştırma Hatası: Gerekli boşluk eksikti.
ERROR_SXS_XML_E_EXPECTINGTAGEND 14038 (0x36D6) Bildirim Ayrıştırma Hatası: karakteri ‘>’ bekleniyordu.
ERROR_SXS_XML_E_MISSINGSEMICOLON 14039 (0x36D7) Bildirim Ayrıştırma Hatası: Bir noktalı virgül karakteri bekleniyordu.
ERROR_SXS_XML_E_UNBALANCEDPAREN 14040 (0x36D8) Bildirim Ayrıştırma Hatası: Dengesiz parantez.
ERROR_SXS_XML_E_INTERNALERROR 14041 (0x36D9) Bildirim Ayrıştırma Hatası: Dahili hata.
ERROR_SXS_XML_E_UNEXPECTED_WHITESPACE 14042 (0x36DA) Bildirim Ayrıştırma Hatası: Boşluk Bu yerde izin verilmez.
ERROR_SXS_XML_E_INCOMPLETE_ENCODING 14043 (0x36DB) Bildirim Ayrıştırma Hatası: Geçerli kodlama için geçersiz duruma aşağıdaki End of file.
ERROR_SXS_XML_E_MISSING_PAREN 14044 (0x36DC) Bildirim Ayrıştırma Hatası: Eksik parantez.
ERROR_SXS_XML_E_EXPECTINGCLOSEQUOTE 14045 (0x36DD) Bildirim Ayrıştırma Hatası: Tek veya çift kapanış tırnak karakteri ( ‘veya “) eksik.
ERROR_SXS_XML_E_MULTIPLE_COLONS 14046 (0x36DE) Bildirim Ayrıştırma Hatası: Çoklu kolonlar bir isim izin verilmez.
ERROR_SXS_XML_E_INVALID_DECIMAL 14047 (0x36DF)
Bildirim Ayrıştırma Hatası: Ondalık basamak için geçersiz karakter.
ERROR_SXS_XML_E_INVALID_HEXIDECIMAL 14048 (0x36E0)
Bildirim Ayrıştırma Hatası: Onaltılık basamak için geçersiz karakter.
ERROR_SXS_XML_E_INVALID_UNICODE 14049 (0x36E1)
Bildirim Ayrıştırma Hatası: Bu platform için geçersiz unicode karakteri değeri.
ERROR_SXS_XML_E_WHITESPACEORQUESTIONMARK 14050 (0x36E2)
Bildirim Ayrıştırma Hatası: Boşluk veya beklemek ‘?’.
ERROR_SXS_XML_E_UNEXPECTEDENDTAG 14051 (0x36E3)
Bildirim Ayrıştırma Hatası: Son etiketi Bu yerde beklenmiyordu.
ERROR_SXS_XML_E_UNCLOSEDTAG 14052 (0x36E4)
Bildirim Ayrıştırma Hatası: Şu etiketler kapalı değildi:% 1.
ERROR_SXS_XML_E_DUPLICATEATTRIBUTE 14053 (0x36E5)
Bildirim Ayrıştırma Hatası: Duplicate özniteliği.
ERROR_SXS_XML_E_MULTIPLEROOTS 14054 (0x36E6)
Bildirim Ayrıştırma Hatası: Sadece bir üst düzey öğesi bir XML belgesinde izin verilir.
ERROR_SXS_XML_E_INVALIDATROOTLEVEL 14055 (0x36E7)
Bildirim Ayrıştırma Hatası: Belgenin üst düzeyinde geçersiz.
ERROR_SXS_XML_E_BADXMLDECL 14.056 (0x36E8)
Bildirim Ayrıştırma Hatası: Geçersiz xml beyanı.
ERROR_SXS_XML_E_MISSINGROOT 14057 (0x36E9)
Bildirim Ayrıştırma Hatası: XML belgesinde bir üst düzey öğesi olmalıdır.
ERROR_SXS_XML_E_UNEXPECTEDEOF 14.058 (0x36EA)
Bildirim Ayrıştırma Hatası: Beklenmeyen dosya sonu.
ERROR_SXS_XML_E_BADPEREFINSUBSET 14059 (0x36EB)
Bildirim Ayrıştırma Hatası: Parametre öğeleri bir iç alt küme içinde biçimlendirme bildirimleri içinde kullanılamaz.
ERROR_SXS_XML_E_UNCLOSEDSTARTTAG 14060 (0x36EC)
Bildirim Ayrıştırma Hatası: Eleman kapatılmadı.
ERROR_SXS_XML_E_UNCLOSEDENDTAG 14061 (0x36ED)
Bildirim Ayrıştırma Hatası: Sona elemanı karakteri ‘>’ eksikti.
ERROR_SXS_XML_E_UNCLOSEDSTRING 14.062 (0x36EE)
Bildirim Ayrıştırma Hatası: Düz dize kapatılmamış.
ERROR_SXS_XML_E_UNCLOSEDCOMMENT 14063 (0x36EF)
Bildirim Ayrıştırma Hatası: Bir açıklama kapatılmamış.
ERROR_SXS_XML_E_UNCLOSEDDECL 14064 (0x36F0)
Bildirim Ayrıştırma Hatası: Bir bildirim kapatılmamış.
ERROR_SXS_XML_E_UNCLOSEDCDATA 14065 (0x36F1)
Bildirim Ayrıştırma Hatası: Bir CDATA bölümü kapatılmamış.
ERROR_SXS_XML_E_RESERVEDNAMESPACE 14066 (0x36F2)
Bildirim Ayrıştırma Hatası: alanı öneki ayrılmış dize “xml” ile başlamak için izin verilmez.
ERROR_SXS_XML_E_INVALIDENCODING 14067 (0x36F3)
Bildirim Ayrıştırma Hatası: Sistem belirtilen kodlamayı desteklemiyor.
ERROR_SXS_XML_E_INVALIDSWITCH 14068 (0x36F4)
Bildirim Ayrıştırma Hatası: Geçerli kodlama ile belirtilen kodlama Switch desteklenmiyor.
ERROR_SXS_XML_E_BADXMLCASE 14069 (0x36F5)
Bildirim Ayrıştırma Hatası: adı ‘xml’ ayrılmış ve küçük harf olmalıdır.
ERROR_SXS_XML_E_INVALID_STANDALONE 14070 (0x36F6)
Bildirim Ayrıştırma Hatası: Tek başına öznitelik ‘hayır’ değeri ‘evet’ veya gerekir.
ERROR_SXS_XML_E_UNEXPECTED_STANDALONE 14071 (0x36F7)
Bildirim Ayrıştırma Hatası: Tek başına öznitelik dış varlıklar olarak kullanılamaz.
ERROR_SXS_XML_E_INVALID_VERSION 14072 (0x36F8)
Bildirim Ayrıştırma Hatası: Geçersiz sürüm numarası.
ERROR_SXS_XML_E_MISSINGEQUALS 14073 (0x36F9)
Bildirim Ayrıştırma Hatası: Eksik öznitelik ve öznitelik değeri arasında eşittir işareti.
ERROR_SXS_PROTECTION_RECOVERY_FAILED 14074 (0x36FA)
Meclis Koruma Hatası: Belirtilen montaj kurtarılamadı.
ERROR_SXS_PROTECTION_PUBLIC_KEY_TOO_SHORT 14075 (0x36FB)
Meclis Koruma Hatası: Bir montaj için ortak anahtar izin verilmesi için çok kısa oldu.
ERROR_SXS_PROTECTION_CATALOG_NOT_VALID 14076 (0x36FC) Meclis Koruma Hatası: Bir montaj için katalog geçerli değil, ya da derlemenin bildirim uyuşmuyor.
ERROR_SXS_UNTRANSLATABLE_HRESULT 14077 (0x36FD) Bir HRESULT karşılık gelen bir Win32 hata kodu tercüme edilemedi.
ERROR_SXS_PROTECTION_CATALOG_FILE_MISSING 14078 (0x36FE) Meclis Koruma Hatası: Bir montaj katalogu eksik.
ERROR_SXS_MISSING_ASSEMBLY_IDENTITY_ATTRIBUTE 14079 (0x36FF) Sağlanan montaj kimlik Bu bağlamda mevcut olmalıdır, bir veya daha fazla niteliklerini eksiktir.
ERROR_SXS_INVALID_ASSEMBLY_IDENTITY_ATTRIBUTE_NAME 14080 (0×3700) Verilen montaj kimlik XML adlarında izin verilmeyen karakterler içeren bir veya daha fazla öznitelik adı var.
ERROR_SXS_ASSEMBLY_MISSING 14081 (0×3701) Başvurulan derleme bulunamadı.
ERROR_SXS_CORRUPT_ACTIVATION_STACK 14.082 (0×3702) Yürütme çalışan iş parçacığı için etkinleştirme içeriğinde aktivasyon yığın bozuk.
ERROR_SXS_CORRUPTION 14.083 (0×3703)
Bu işlem veya iş parçacığı için uygulama yalıtım meta bozuldu.
ERROR_SXS_EARLY_DEACTIVATION 14084 (0×3704)
Deaktive olan Aktivasyon bağlamda, en son aktif bir değildir.
ERROR_SXS_INVALID_DEACTIVATION 14.085 (0×3705)
Devre dışı olma etkinleştirme içeriğinde yürütme geçerli iş parçacığı için aktif değildir.
ERROR_SXS_MULTIPLE_DEACTIVATION 14086 (0×3706)
Deaktive olan Aktivasyon bağlamında önceden deaktive edilmiştir.
ERROR_SXS_PROCESS_TERMINATION_REQUESTED 14087 (0×3707)
Izolasyon tesisi tarafından kullanılan bir bileşen işlemi sona erdirmek istedi.
ERROR_SXS_RELEASE_ACTIVATION_CONTEXT 14088 (0×3708)
Bir çekirdek modu bileşeni bir etkinleştirme içeriğinde bir referans yayımladı.
ERROR_SXS_SYSTEM_DEFAULT_ACTIVATION_CONTEXT_EMPTY 14089 (0×3709)
Sistem varsayılan montaj etkinleştirme içeriğinde oluşturulan edilemedi.
ERROR_SXS_INVALID_IDENTITY_ATTRIBUTE_VALUE 14090 (0x370A)
Kimlikteki niteliğin değeri yasal aralık içinde değil.
ERROR_SXS_INVALID_IDENTITY_ATTRIBUTE_NAME 14091 (0x370B)
Kimlikteki özniteliğin adı yasal aralık içinde değil.
ERROR_SXS_IDENTITY_DUPLICATE_ATTRIBUTE 14.092 (0x370C)
Bir kimlik aynı özniteliği için iki tanım içerir.
ERROR_SXS_IDENTITY_PARSE_ERROR 14093 (0x370D)
Kimlik dizesi yanlış biçimlendirilmiş. Bu bir virgül konursa, ikiden fazla isimsiz nitelikleri, nitelik adı eksik ya da eksik öznitelik değerine bağlı olabilir.
ERROR_MALFORMED_SUBSTITUTION_STRING 14094 (0x370E)
Yerelleştirilmiş ikame içeriğinden oluşan bir dizge hatalı oldu. Dolar işareti ($) bir sol parantez veya başka bir dolar işareti veya ikame hakkını parantez bulunmadı başka bir şey izledi Ya.
ERROR_SXS_INCORRECT_PUBLIC_KEY_TOKEN 14095 (0x370F)
Ortak anahtar belirteci belirtilen genel anahtarı ile uyuşmuyor.
ERROR_UNMAPPED_SUBSTITUTION_STRING 14.096 (0×3710)
Bir katarında hiçbir eşleme vardı.
ERROR_SXS_ASSEMBLY_NOT_LOCKED 14.097 (0×3711)
Bileşeni isteği yapmadan önce kilitli olması gerekir.
ERROR_SXS_COMPONENT_STORE_CORRUPT 14.098 (0×3712)
Bileşen deposu bozulmuş.
ERROR_ADVANCED_INSTALLER_FAILED 14099 (0×3713)
Gelişmiş bir yükleyici kurulum ve hizmet sırasında başarısız oldu.
ERROR_XML_ENCODING_MISMATCH 14100 (0×3714)
XML bildiriminde karakter kodlama belgede kullanılan kodlama ile uyuşmuyor.
ERROR_SXS_MANIFEST_IDENTITY_SAME_BUT_CONTENTS_DIFFERENT 14101 (0×3715)
Tezahür bir kimlik aynıdır ancak bunların içerikleri farklıdır.
ERROR_SXS_IDENTITIES_DIFFERENT 14.102 (0×3716)
Bileşeni kimlikler farklıdır.
ERROR_SXS_ASSEMBLY_IS_NOT_A_DEPLOYMENT 14103 (0×3717)
Montaj bir dağıtım değildir.
ERROR_SXS_FILE_NOT_PART_OF_ASSEMBLY 14104 (0×3718)
Dosya meclisin bir parçası değildir.
ERROR_SXS_MANIFEST_TOO_BIG 14105 (0×3719)
Tezahür boyutu izin verilen sınırı aşıyor.
ERROR_SXS_SETTING_NOT_REGISTERED 14.106 (0x371A)
Ayarı kayıtlı değil.
ERROR_SXS_TRANSACTION_CLOSURE_INCOMPLETE 14107 (0x371B)
İşlem, bir veya daha fazla üye gerekli mevcut değildir.
ERROR_SMI_PRIMITIVE_INSTALLER_FAILED 14108 (0x371C)
SMI ilkel yükleyici kurulum ve hizmet sırasında başarısız oldu.
ERROR_GENERIC_COMMAND_FAILED 14109 (0x371D)
Genel bir komut çalıştırılabilir başarısızlığı gösteren bir sonuç verdi.
ERROR_SXS_FILE_HASH_MISSING 14110 (0x371E)
Bir bileşen, bildirim dosya doğrulama bilgileri eksik.
ERROR_EVT_INVALID_CHANNEL_PATH 15000 (0x3A98)
Belirtilen kanal yolu geçersiz.
ERROR_EVT_INVALID_QUERY 15001 (0x3A99)
Belirtilen sorgu geçersiz.
ERROR_EVT_PUBLISHER_METADATA_NOT_FOUND 15002 (0x3A9A)
Yayıncı meta kaynağın bulunamıyor.
ERROR_EVT_EVENT_TEMPLATE_NOT_FOUND 15003 (0x3A9B)
Bir olay tanımı için şablon (=% 1 hata) kaynak olarak bulunamıyor.
ERROR_EVT_INVALID_PUBLISHER_NAME 15004 (0x3A9C)
Belirtilen yayıncı adı geçersiz.
ERROR_EVT_INVALID_EVENT_DATA 15005 (0x3A9D)
Yayıncı tarafından gündeme getirilen olay veri yayıncının bildiriminde olay şablon tanımı ile uyumlu değildir.
ERROR_EVT_CHANNEL_NOT_FOUND 15007 (0x3A9F)
Belirtilen kanal bulunamadı. Kanal yapılandırması kontrol edin.
ERROR_EVT_MALFORMED_XML_TEXT 15008 (0x3AA0)
Belirtilen xml metin iyi biçimli değildir edildi. Daha fazla bilgi için Genişletilmiş Hata bakın.
ERROR_EVT_SUBSCRIPTION_TO_DIRECT_CHANNEL 15009 (0x3AA1)
Arayan izin verilmez doğrudan bir kanala abone çalışıyor. Doğrudan bir kanal için olayları bir günlük dosyası doğrudan gitmek ve abone edilemez.
ERROR_EVT_CONFIGURATION_ERROR 15010 (0x3AA2)
Yapılandırma hatası.
ERROR_EVT_QUERY_RESULT_STALE 15011 (0x3AA3)
Sorgu sonucu geçersiz / bayat. Bu günlük temizlendi veya sorgu sonucu oluşturulduktan sonra üzerinde haddeleme olması sebebiyle olabilir. Kullanıcılar sorgu sonucu nesne serbest ve sorgu yeniden gönderilmesi ile bu kodu işlemesi gerekir.
ERROR_EVT_QUERY_RESULT_INVALID_POSITION 15012 (0x3AA4)
Sorgu sonucu geçersiz bir konumda şu anda.
ERROR_EVT_NON_VALIDATING_MSXML 15013 (0x3AA5)
Kayıtlı MSXML doğrulama desteklemiyor.
ERROR_EVT_FILTER_ALREADYSCOPED 15014 (0x3AA6)
Kendisi bir düğüm kümesi değerlendirir ve zaten kapsamı operasyonun diğer bazı değişimin bir parçası değilse bir ifadesi yalnızca operasyon kapsamında bir değişiklik tarafından takip edilebilir.
ERROR_EVT_FILTER_NOTELTSET 15015 (0x3AA7)
Bir eleman kümesi temsil etmez bir terim bir adım işlemi yürütemez.
ERROR_EVT_FILTER_INVARG 15016 (0x3AA8)
Ikili operatörlere Sol tarafta argüman sabitleri olması gerekir nitelikleri, düğümleri veya değişkenler ve sağ tarafta argümanları olması gerekir.
ERROR_EVT_FILTER_INVTEST 15017 (0x3AA9)
Bir işlem adımı değerlendirilebilir bir dayanağın, Daha önceki düğümü seti ile tanımlanmıştır ayarlanır düğüm nodu test etmek için, her hangi karşı bir cebirsel ifade halinde ya da bir düğüm testi ya da, içermelidir.
ERROR_EVT_FILTER_INVTYPE 15018 (0x3AAA)
Bu veri türü henüz desteklenmiyor.
ERROR_EVT_FILTER_PARSEERR 15.019 (0x3AAB)
Sözdizimi hatasıyla pozisyon% 1 de oluştu! D!.
ERROR_EVT_FILTER_UNSUPPORTEDOP 15020 (0x3AAC)
Bu operatör filtre bu uygulama tarafından desteklenmiyor.
ERROR_EVT_FILTER_UNEXPECTEDTOKEN 15.021 (0x3AAD)
Karşılaşılan belirteç beklenmiyordu.
ERROR_EVT_INVALID_OPERATION_OVER_ENABLED_DIRECT_CHANNEL 15.022 (0x3AAE)
İstenen işlem etkin bir doğrudan bir kanal üzerinden yapılamaz. Kanal ilk istenen işlemi gerçekleştirmeden önce devre dışı bırakılmalıdır.
ERROR_EVT_INVALID_CHANNEL_PROPERTY_VALUE 15023 (0x3AAF)
Kanal özellik% 1! S! geçersiz değer içeriyor. Değeri türü geçersiz, geçerli aralığın dışında güncellenen edilemez veya kanalın bu tür tarafından desteklenmiyor.
ERROR_EVT_INVALID_PUBLISHER_PROPERTY_VALUE 15024 (0x3AB0)
Yayıncı özellik% 1! S! geçersiz değer içeriyor. Değeri türü geçersiz, geçerli aralığın dışında güncellenen edilemez veya yayıncı bu tür tarafından desteklenmiyor.
ERROR_EVT_CHANNEL_CANNOT_ACTIVATE 15025 (0x3AB1)
Kanalı etkinleştirmek için başarısız olur.
ERROR_EVT_FILTER_TOO_COMPLEX 15026 (0x3AB2)
Xpath ifadesi desteklenmiyor karmaşıklığı aştı. Bu symplify ya da iki veya daha çok basit ifadeler bölmek olun.
ERROR_EVT_MESSAGE_NOT_FOUND 15027 (0x3AB3)
ileti kaynağı var, ancak ileti dize / ileti tablosunda bulunmaz.
ERROR_EVT_MESSAGE_ID_NOT_FOUND 15028 (0x3AB4)
Istenen mesajı için ileti kimliği bulunamadı.
ERROR_EVT_UNRESOLVED_VALUE_INSERT 15029 (0x3AB5)
Insert indeksi (% 1) katarında bulunamadı.
ERROR_EVT_UNRESOLVED_PARAMETER_INSERT 15030 (0x3AB6)
Parametresi referans (% 1) için açıklama dizesi bulunamadı.
ERROR_EVT_MAX_INSERTS_REACHED 15031 (0x3AB7)
Yedek maksimum sayısına ulaşıldı.
ERROR_EVT_EVENT_DEFINITION_NOT_FOUND 15032 (0x3AB8)
Olay tanımının olay kimliği (% 1) bulunamadı.
ERROR_EVT_MESSAGE_LOCALE_NOT_FOUND 15033 (0x3AB9)
Istenen mesajı için yerele özgü kaynak mevcut değildir.
ERROR_EVT_VERSION_TOO_OLD 15034 (0x3ABA)
Kaynak uyumlu olacak şekilde çok eski.
ERROR_EVT_VERSION_TOO_NEW 15035 (0x3ABB)
Kaynak uyumlu olacak şekilde çok yenidir.
ERROR_EVT_CANNOT_OPEN_CHANNEL_OF_QUERY 15036 (0x3ABC)
Endeksi% 1 kanalı! D! sorgulama açılamaz.
ERROR_EVT_PUBLISHER_DISABLED 15037 (0x3ABD)
Yayıncı engelli ve kaynak avaiable değildir edilmiştir. Yayıncı kaldırılır ya da yükseltilen sürecinde olduğunda bu genellikle oluşur.
ERROR_EVT_FILTER_OUT_OF_RANGE 15038 (0x3ABE)
Onun geçerli aralığın dışında bir sayısal türü yaratmak için çalışıldı.
ERROR_EC_SUBSCRIPTION_CANNOT_ACTIVATE 15080 (0x3AE8)
Abonelik etkinleştirmek için başarısız olur.
ERROR_EC_LOG_DISABLED 15081 (0x3AE9)
Abonelik günlük devre dışı durumda, ve olayları iletmek için kullanılamaz. Abonelik devreye sokulabilir önce günlüğü ilk etkin olmalıdır.
ERROR_EC_CIRCULAR_FORWARDING 15.082 (0x3AEA)
Yerel makine kendisini olayların iletirken, abonelik sorgu abonelik hedef günlük içeremez.
ERROR_EC_CREDSTORE_FULL 15083 (0x3AEB)
Kimlik bilgilerini kaydetmek için kullanılan kimlik deposu dolu.
ERROR_EC_CRED_NOT_FOUND 15084 (0x3AEC)
Bu abonelik tarafından kullanılan kimlik bilgileri kimlik deposunda bulunamıyor.
ERROR_EC_NO_ACTIVE_CHANNEL 15085 (0x3AED)
Etkin kanal sorgusu için bulunan yok.
ERROR_MUI_FILE_NOT_FOUND 15100 (0x3AFC)
Kaynak yükleyici MUI dosyasını bulmak için başarısız oldu.
ERROR_MUI_INVALID_FILE 15101 (0x3AFD)
Kaynak yükleyici dosya doğrulaması geçemeyen, çünkü MUI dosyası yüklenemedi.
ERROR_MUI_INVALID_RC_CONFIG 15102 (0x3AFE)
RC Manifest çöp veri veya desteklenmeyen bir sürümü ya da eksik gerekli öğe ile bozuk.
ERROR_MUI_INVALID_LOCALE_NAME 15103 (0x3AFF)
RC Manifest geçersiz kültür adı vardır.
ERROR_MUI_INVALID_ULTIMATEFALLBACK_NAME 15.104 (0x3B00)
RC Manifest geçersiz ultimatefallback adı vardır.
ERROR_MUI_FILE_NOT_LOADED 15.105 (0x3B01)
Kaynak yükleyici önbellek MUI giriş yüklediniz değil.
ERROR_RESOURCE_ENUM_USER_STOP 15106 (0x3B02) Kullanıcı kaynak numaralandırma durdu.
ERROR_MUI_INTLSETTINGS_UILANG_NOT_INSTALLED 15.107 (0x3B03) UI dil yükleme başarısız oldu.
ERROR_MUI_INTLSETTINGS_INVALID_LOCALE_NAME 15108 (0x3B04) Yerel yüklemesi başarısız oldu.
ERROR_MRM_RUNTIME_NO_DEFAULT_OR_NEUTRAL_RESOURCE 15.110 (0x3B06) Bir kaynak varsayılan veya nötr değere sahip değildir.
ERROR_MRM_INVALID_PRICONFIG 15111 (0x3B07) Geçersiz PRI yapılandırma dosyası.
ERROR_MRM_INVALID_FILE_TYPE 15.112 (0x3B08) Geçersiz dosya türü.
ERROR_MRM_UNKNOWN_QUALIFIER 15113 (0x3B09) Bilinmeyen niteleyicisi.
ERROR_MRM_INVALID_QUALIFIER_VALUE 15.114 (0x3B0A) Geçersiz eleme değer.
ERROR_MRM_NO_CANDIDATE 15.115 (0x3B0B)
Aday bulunamadı.
ERROR_MRM_NO_MATCH_OR_DEFAULT_CANDIDATE 15.116 (0x3B0C)
ResourceMap veya NamedResource varsayılan veya nötr kaynak bulunmayan bir madde var ..
ERROR_MRM_RESOURCE_TYPE_MISMATCH 15117 (0x3B0D)
Geçersiz ResourceCandidate türü.
ERROR_MRM_DUPLICATE_MAP_NAME 15.118 (0x3B0E)
Kaynak Harita çoğaltın.
ERROR_MRM_DUPLICATE_ENTRY 15119 (0x3B0F)
Giriş çoğaltın.
ERROR_MRM_INVALID_RESOURCE_IDENTIFIER 15120 (0x3B10)
Geçersiz Kaynak Tanımlayıcısı.
ERROR_MRM_FILEPATH_TOO_LONG 15121 (0x3B11)
Çok uzun Filepath.
ERROR_MRM_UNSUPPORTED_DIRECTORY_TYPE 15.122 (0x3B12)
Desteklenmeyen dizin türü.
ERROR_MRM_INVALID_PRI_FILE 15126 (0x3B16)
Geçersiz PRI Dosya.
ERROR_MRM_NAMED_RESOURCE_NOT_FOUND 15127 (0x3B17)
NamedResource Bulunamadı.
ERROR_MRM_MAP_NOT_FOUND 15.135 (0x3B1F)
ResourceMap Bulunamadı.
ERROR_MRM_UNSUPPORTED_PROFILE_TYPE 15.136 (0x3B20)
Desteklenmeyen MRT profil türü.
ERROR_MRM_INVALID_QUALIFIER_OPERATOR 15.137 (0x3B21)
Geçersiz eleme operatörü.
ERROR_MCA_INVALID_CAPABILITIES_STRING 15200 (0x3B60)
Monitör ACCESS.bus 3.0, DDC / CI 1.1 veya MCCS 2 Revizyon 1 şartnameye uymayan bir DDC / CI yetenekleri dize döndürülür.
ERROR_MCA_INVALID_VCP_VERSION 15201 (0x3B61)
Monitörün VCP Sürüm (0xDF) VCP kodu geçersiz bir sürüm değeri döndü.
ERROR_MCA_MONITOR_VIOLATES_MCCS_SPECIFICATION 15202 (0x3B62)
Monitör destekleyen iddia MCCS spesifikasyonu ile uyumlu değildir.
ERROR_MCA_MCCS_VERSION_MISMATCH 15203 (0x3B63)
Bir monitörün mccs_ver yeteneği MCCS sürümü monitör VCP Sürüm (0xDF) VCP kodu kullanıldığında raporları MCCS sürümü eşleşmiyor.
ERROR_MCA_UNSUPPORTED_MCCS_VERSION 15204 (0x3B64)
Monitör Yapılandırması Yalnızca API MCCS 1.0 spesifikasyonu, MCCS 2.0 spesifikasyonu veya MCCS 2.0 Değişiklik 1 spesifikasyonu destekleyen monitör ile çalışır.
ERROR_MCA_INTERNAL_ERROR 15205 (0x3B65)
Bir iç Monitör Yapılandırması API hata oluştu.
ERROR_MCA_INVALID_TECHNOLOGY_TYPE_RETURNED 15.206 (0x3B66)
Monitör geçersiz bir monitör teknolojisi türü döndü. CRT, Plazma ve LCD (TFT) monitör teknolojisi türlerine örnektir. Bu hata monitör MCCS 2.0 veya 2.0 MCCS Değişiklik 1 belirtimi ihlal anlamına gelmektedir.
ERROR_MCA_UNSUPPORTED_COLOR_TEMPERATURE 15.207 (0x3B67)
Son arayan SetMonitorColorTemperature akım monitörü destek vermedi renk sıcaklığı belirtildi. Bu hata monitör MCCS 2.0 veya 2.0 MCCS Değişiklik 1 belirtimi ihlal anlamına gelmektedir.
ERROR_AMBIGUOUS_SYSTEM_DEVICE 15250 (0x3B92)
İstenen sistem aygıt nedeniyle potansiyel kimlik kriterlere uyan birden fazla ayırt cihazlara tespit edilemez.
ERROR_SYSTEM_DEVICE_NOT_FOUND 15.299 (0x3BC3)
İstenen sistem aygıtı bulunamıyor.
ERROR_HASH_NOT_SUPPORTED 15300 (0x3BC4)
Belirtilen karma sürümü ve karma türü için Hash nesil sunucu üzerinde etkin değil.
ERROR_HASH_NOT_PRESENT 15301 (0x3BC5)
Sunucu istenen karma kullanılabilir veya artık geçerli değil.
ERROR_SECONDARY_IC_PROVIDER_NOT_REGISTERED 15321 (0x3BD9)
Belirtilen kesme yönetir ikincil kesme denetleyicisi örneği kayıtlı değil.
ERROR_GPIO_CLIENT_INFORMATION_INVALID 15.322 (0x3BDA)
GPIO istemci sürücü tarafından sağlanan bilgiler geçersiz.
ERROR_GPIO_VERSION_NOT_SUPPORTED 15.323 (0x3BDB)
GPIO istemci sürücü tarafından belirlenen sürümü desteklenmiyor.
ERROR_GPIO_INVALID_REGISTRATION_PACKET 15324 (0x3BDC)
GPIO istemci sürücü tarafından sağlanan kayıt paket geçerli değil.
ERROR_GPIO_OPERATION_DENIED 15.325 (0x3BDD)
İstenen işlem, belirtilen tanıtıcı için suppported değildir.
ERROR_GPIO_INCOMPATIBLE_CONNECT_MODE 15326 (0x3BDE) İstenen bağlantı modu belirtilen pinlerinin bir veya daha fazla varolan bir mod ile çakışıyor.
ERROR_GPIO_INTERRUPT_ALREADY_UNMASKED 15.327 (0x3BDF) Maskesini düşürdü istenen kesme maskeli değildir.
ERROR_CANNOT_SWITCH_RUNLEVEL 15400 (0x3C28) İstenen çalışma seviyesi anahtarı başarıyla tamamlandı olamaz.
ERROR_INVALID_RUNLEVEL_SETTING 15401 (0x3C29) Hizmeti geçersiz bir çalışma seviyesi ayarı vardır. Bir hizmet için çalışma seviyesi bağımlı hizmetlerin çalışma seviyesi daha yüksek olmamalıdır.
ERROR_RUNLEVEL_SWITCH_TIMEOUT 15402 (0x3C2A) Bir veya daha fazla hizmet belirtilen zaman aşımı süresi içinde durdurmak veya yeniden başlatmak olmaz çünkü istenen çalışma seviyesi anahtarı başarıyla tamamlandı olamaz.
ERROR_RUNLEVEL_SWITCH_AGENT_TIMEOUT 15403 (0x3C2B)
Bir çalışma seviyesi anahtarı ajan belirtilen zaman aşımı süresi içinde yanıt vermedi.
ERROR_RUNLEVEL_SWITCH_IN_PROGRESS 15.404 (0x3C2C)
Bir çalışma seviyesi anahtarı sürüyor şu anda.
ERROR_SERVICES_FAILED_AUTOSTART 15.405 (0x3C2D)
Bir veya daha fazla hizmeti bir çalışma seviyesi anahtarı hizmet başlangıç ​​aşamasında başlatılamadı.
ERROR_COM_TASK_STOP_PENDING 15501 (0x3C8D)
Görev kapatma için daha fazla zamana ihtiyacı beri görev durdurma isteği hemen tamamlanmış olamaz.
ERROR_INSTALL_OPEN_PACKAGE_FAILED 15600 (0x3CF0)
Paket açılamadı.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_NOT_FOUND 15601 (0x3CF1)
Paket bulunamadı.
ERROR_INSTALL_INVALID_PACKAGE 15.602 (0x3CF2)
Paket veri geçersiz.
ERROR_INSTALL_RESOLVE_DEPENDENCY_FAILED 15603 (0x3CF3)
Paket güncellemeleri, bağımlılık veya çatışma doğrulama başarısız oldu.
ERROR_INSTALL_OUT_OF_DISK_SPACE 15604 (0x3CF4)
Bilgisayarınızda yeterli disk alanı yok. Yer açmak ve yeniden deneyin.
ERROR_INSTALL_NETWORK_FAILURE 15605 (0x3CF5)
Ürününüz indirirken bir sorun vardı.
ERROR_INSTALL_REGISTRATION_FAILURE 15.606 (0x3CF6)
Paket tescil edilememiştir.
ERROR_INSTALL_DEREGISTRATION_FAILURE 15.607 (0x3CF7)
Paket kayıtsız olamazdı.
ERROR_INSTALL_CANCEL 15608 (0x3CF8)
Kullanıcı yükleme isteği iptal.
ERROR_INSTALL_FAILED 15609 (0x3CF9)
Yükleme başarısız oldu. Yazılım satıcınıza başvurun.
ERROR_REMOVE_FAILED 15.610 (0x3CFA)
Kaldırma başarısız oldu. Yazılım satıcınıza başvurun.
ERROR_PACKAGE_ALREADY_EXISTS 15.611 (0x3CFB)
Sağlanan paketi zaten yüklü ve paketin yeniden engellendi. Detaylar için AppXDeployment-Sunucu olay günlüğünü denetleyin.
ERROR_NEEDS_REMEDIATION 15612 (0x3CFC)
Uygulama başlatıldı edilemez. Sorunu çözmek için uygulamayı yeniden deneyin.
ERROR_INSTALL_PREREQUISITE_FAILED 15.613 (0x3CFD)
Bir yükleme için bir Önkoşul tatmin edilememiştir.
ERROR_PACKAGE_REPOSITORY_CORRUPTED 15614 (0x3CFE)
Paket deposu bozuk.
ERROR_INSTALL_POLICY_FAILURE 15.615 (0x3CFF)
Bu uygulamayı yüklemek için bir Windows geliştirici lisans veya sideloading özellikli sistemi ya ihtiyacımız var.
ERROR_PACKAGE_UPDATING 15616 (0x3D00)
Şu anda güncellenmesi nedeniyle uygulama başlatıldı edilemez.
ERROR_DEPLOYMENT_BLOCKED_BY_POLICY 15617 (0x3D01)
Paket dağıtım operasyonu AllowDeploymentInSpecialProfiles politikası tarafından engellenir.
ERROR_PACKAGES_IN_USE 15.618 (0x3D02)
Değiştirdiğinde kaynakları şu anda kullanımda olduğundan paketi yüklenemedi.
ERROR_RECOVERY_FILE_CORRUPT 15.619 (0x3D03)
Kurtarma için gerekli verileri bozuk olmasından dolayı paketi kurtarılamadı.
ERROR_INVALID_STAGED_SIGNATURE 15620 (0x3D04)
Imza geçersiz. Geliştirici modunda kayıt olmak için, AppxSignature.p7x ve AppxBlockMap.xml geçerli olmalı ya da mevcut olmamalıdır.
ERROR_DELETING_EXISTING_APPLICATIONDATA_STORE_FAILED 15.621 (0x3D05) Mevcut applicationdata mağaza yerleri silerken bir hata oluştu.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_DOWNGRADE 15622 (0x3D06) Bu paketin daha yüksek bir sürümü zaten yüklü olduğu için paket kurulamadı.
APPMODEL_ERROR_NO_PACKAGE 15700 (0x3D54) Bu süreç hiç paket kimliğe sahiptir.
APPMODEL_ERROR_PACKAGE_RUNTIME_CORRUPT 15701 (0x3D55) Paket çalışma zamanı bilgisi bozuk. Tüm uygulama paketleri kaldırıp yeniden yüklemeyi deneyin.
APPMODEL_ERROR_PACKAGE_IDENTITY_CORRUPT 15.702 (0x3D56) Paket kimliği bozuk. Tüm uygulama paketleri kaldırıp yeniden yüklemeyi deneyin.
ERROR_STATE_LOAD_STORE_FAILED 15800 (0x3DB8)
Devlet mağaza yüklemesi başarısız.
ERROR_STATE_GET_VERSION_FAILED 15.801 (0x3DB9)
Uygulama için devlet sürümü alınıyor başarısız oldu.
ERROR_STATE_SET_VERSION_FAILED 15.802 (0x3DBA) Uygulama için devlet sürüm ayarlama başarısız oldu.
ERROR_STATE_STRUCTURED_RESET_FAILED 15.803 (0x3DBB) Uygulamanın yapısal durumuna sıfırlama başarısız olmuştur.
ERROR_STATE_OPEN_CONTAINER_FAILED 15.804 (0x3DBC) Devlet Yöneticisi konteyner açmak için başarısız oldu.
ERROR_STATE_CREATE_CONTAINER_FAILED 15.805 (0x3DBD) Devlet Yöneticisi kapsayıcı oluşturmak için başarısız oldu.
ERROR_STATE_DELETE_CONTAINER_FAILED 15806 (0x3DBE) Devlet Yöneticisi konteyner silmek için başarısız oldu. 

ERROR_STATE_READ_SETTING_FAILED 15.807 (0x3DBF) Devlet Yöneticisi ayarını okumak için başarısız oldu.
ERROR_STATE_WRITE_SETTING_FAILED 15.808 (0x3DC0) Devlet Yöneticisi ayarını yazmak için başarısız oldu.
ERROR_STATE_DELETE_SETTING_FAILED 15.809 (0x3DC1) Devlet Yöneticisi ayarı silmek için başarısız oldu.
ERROR_STATE_QUERY_SETTING_FAILED 15.810 (0x3DC2) Devlet Yöneticisi ayarını sorgulamak için başarısız oldu.
ERROR_STATE_READ_COMPOSITE_SETTING_FAILED 15.811 (0x3DC3) Devlet Yöneticisi kompozit ayarı okumak için başarısız oldu.
ERROR_STATE_WRITE_COMPOSITE_SETTING_FAILED 15.812 (0x3DC4) Devlet Yöneticisi kompozit ayarda yazmak için başarısız oldu.
ERROR_STATE_ENUMERATE_CONTAINER_FAILED 15.813 (0x3DC5) Devlet Yöneticisi kapları numaralandırmak için başarısız oldu.
ERROR_STATE_ENUMERATE_SETTINGS_FAILED 15.814 (0x3DC6) Devlet Yöneticisi ayarlarının numaralandırmak için başarısız oldu.
ERROR_STATE_COMPOSITE_SETTING_VALUE_SIZE_LIMIT_EXCEEDED 15.815 (0x3DC7) Devlet yöneticisi kompozit ayar değerinin büyüklüğü sınırını aştı.
ERROR_STATE_SETTING_VALUE_SIZE_LIMIT_EXCEEDED 15.816 (0x3DC8) Devlet yöneticisi ayar değerinin büyüklüğü sınırını aştı.
ERROR_STATE_SETTING_NAME_SIZE_LIMIT_EXCEEDED 15.817 (0x3DC9) Devlet yöneticisi ayar adı uzunluğu sınırını aştı.
ERROR_STATE_CONTAINER_NAME_SIZE_LIMIT_EXCEEDED 15.818 (0x3DCA) Devlet yöneticisi konteyner adı uzunluğu sınırını aştı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir