windows Sistem Hata Kodları (1300-1699)

 windows Sistem Hata Kodları (1300-1699) burdan temin edebilirsiniz

 

 

ERROR_NOT_ALL_ASSIGNED 1300 (0×514) Başvurulan ayrıcalıkların tümü ya da gruplar arayan atanır.
ERROR_SOME_NOT_MAPPED 1301 (0×515) Hesap adları ve güvenlik kimlikleri arasındaki eşleştirmelerden bazıları yapılamadı.
ERROR_NO_QUOTAS_FOR_ACCOUNT 1302 (0×516) Hiçbir sistem bildirme sınırı özellikle bu hesap için ayarlanır.
ERROR_LOCAL_USER_SESSION_KEY 1303 (0×517) Şifreleme anahtarı yok olduğunu. İyi bilinen bir şifreleme anahtarı döndürüldü.
ERROR_NULL_LM_PASSWORD 1304 (0×518) Şifrenizi bir LAN Manager parolasına dönüştürmek için çok karmaşık. Geri dönen LAN Manager parolası olduğunu NULL dize.
ERROR_UNKNOWN_REVISION 1305 (0×519) Revizyon düzeyi bilinmiyor.
ERROR_REVISION_MISMATCH 1306 (0x51A) İki değişiklik düzeyinin uyumsuz olduğunu belirtir.
ERROR_INVALID_OWNER 1307 (0x51B) Bu güvenlik kimliği, bu nesnenin sahibi olarak atanmamış olabilir.
ERROR_INVALID_PRIMARY_GROUP 1308 (0x51C) Bu güvenlik kimliği, bir nesnenin ana grubu olarak atanmamış olabilir.
ERROR_NO_IMPERSONATION_TOKEN 1309 (0x51D) Bir girişimde henüz istemciyi temsil etmeyen bir yolla bir temsil belirteci üzerinde işlem yapılmıştır.
ERROR_CANT_DISABLE_MANDATORY 1310 (0x51E) Grubu devre dışı olabilir.
ERROR_NO_LOGON_SERVERS 1311 (0x51F) Oturum açma isteklerine hizmet verebilecek hiçbir oturum açma sunucusu yok.
ERROR_NO_SUCH_LOGON_SESSION 1312 (0×520) Belirtilen oturum yok. Daha önce kapatılmış olabilir.
ERROR_NO_SUCH_PRIVILEGE 1313 (0×521) Belirtilen ayrıcalık yok.
ERROR_PRIVILEGE_NOT_HELD 1314 (0×522) Gereken ayrıcalık istemci tarafından sağlanmıyor.
ERROR_INVALID_ACCOUNT_NAME 1315 (0×523) Sağlanan ad uygun şekilde oluşturulmuş bir kullanıcı hesabı adı değil.
ERROR_USER_EXISTS 1316 (0×524) Belirtilen hesap zaten var.
ERROR_NO_SUCH_USER 1317 (0×525) Belirtilen hesap yok.
ERROR_GROUP_EXISTS 1318 (0×526) Belirtilen grup zaten var.
ERROR_NO_SUCH_GROUP 1319 (0×527) Belirtilen grup yok.
ERROR_MEMBER_IN_GROUP 1320 (0×528) Belirtilen kullanıcı hesabı adı zaten bir belirtilen grubun üyesi veya üye içerdiği belirtilen grup silinemez.
ERROR_MEMBER_NOT_IN_GROUP 1321 (0×529) Belirtilen kullanıcı hesabı adı belirtilen grup hesabının bir üyesi değil.
ERROR_LAST_ADMIN 1322 (0x52A) Son kalan yönetici hesabı devre dışı bırakılır veya silinemez.
ERROR_WRONG_PASSWORD 1323 (0x52B) Parola oluşturulamıyor. Güncel parola olarak sağlanan değer hatalı.
ERROR_ILL_FORMED_PASSWORD 1324 (0x52C) Parola oluşturulamıyor. Yeni parola olarak sağlanan değer parola içinde izin verilmeyen değerler içeriyor.
ERROR_PASSWORD_RESTRICTION 1325 (0x52D) Parola oluşturulamıyor. Yeni parola olarak sağlanan değer uzunluk, karmaşıklık veya etki öyküsü gereksinimlerini karşılamak değildir.
ERROR_LOGON_FAILURE 1326 (0x52E) Yanlış kullanıcı adı veya şifre.
ERROR_ACCOUNT_RESTRICTION 1327 (0x52F) Hesap kısıtlamaları Örneğin oturum açmadan bu kullanıcıyı engelleyen: boş parola izin, oturum açma süreleri sınırlıdır veya ilke kısıtlaması zorlamasıdır edilmiş değildir.
ERROR_INVALID_LOGON_HOURS 1328 (0×530)
Hesabınız şimdi oturum sizi tutmak zaman kısıtlamaları vardır.
ERROR_INVALID_WORKSTATION 1329 (0×531) Bu kullanıcının bu bilgisayarda oturum açmak için izin verilmez.
ERROR_PASSWORD_EXPIRED 1330 (0×532) Bu hesap için parola süresi doldu.
ERROR_ACCOUNT_DISABLED 1331 (0×533) Bu kullanıcı bu hesabı şu anda devre dışı olduğundan oturum açamıyorum.
ERROR_NONE_MAPPED 1332 (0×534) Hesap adları ve güvenlik kimlikleri arasında hiçbir eşleştirme yapılmadı.
ERROR_TOO_MANY_LUIDS_REQUESTED  1333 (0×535) Çok fazla yerel kullanıcı tanımlayıcısı (LUIDs) bir defada talep edildi.
ERROR_LUIDS_EXHAUSTED 1334 (0×536) Hayır daha fazla yerel kullanıcı tanımlayıcısı (LUIDs) mevcuttur.
ERROR_INVALID_SUB_AUTHORITY 1335 (0×537) Güvenlik kimliğinin alt yetki kısmı bu özel kullanımı için geçersiz.
ERROR_INVALID_ACL 1336 (0×538) Erişim denetim listesi (ACL) yapısı geçersiz.
ERROR_INVALID_SID 1337 (0×539) Güvenlik kimliği yapısı geçersiz.
ERROR_INVALID_SECURITY_DESCR 1338 (0x53A) Güvenlik açıklayıcısı yapısı geçersiz.
ERROR_BAD_INHERITANCE_ACL 1340 (0x53C) Devralınan erişim denetim listesi (ACL) veya erişim denetim girdisi (ACE) inşa edilemedi.
ERROR_SERVER_DISABLED 1341 (0x53D) Sunucu şu anda devre dışı.
ERROR_SERVER_NOT_DISABLED 1342 (0x53E) Sunucu halen açık.
ERROR_INVALID_ID_AUTHORITY 1343 (0x53F) Sağlanan değer, tanımlayıcı bir yetki için geçersiz bir değerdi.
ERROR_ALLOTTED_SPACE_EXCEEDED 1344 (0×540) Hayır daha fazla bellek Güvenlik bilgisi güncelleştirmeleri için kullanılabilir.
ERROR_INVALID_GROUP_ATTRIBUTES 1345 (0×541) Belirtilen öznitelikler geçersiz veya bir bütün olarak grup öznitelikleri ile uyumsuz.
ERROR_BAD_IMPERSONATION_LEVEL 1346 (0×542) Ya Gereken temsil düzeyi sağlanmadı veya sağlanan temsil düzeyi geçersiz değildi.
ERROR_CANT_OPEN_ANONYMOUS 1347 (0×543) Bir belirsiz düzey güvenlik belirteci açılamıyor.
ERROR_BAD_VALIDATION_CLASS1348 (0×544) İstenen geçerlilik bilgisi sınıfı geçersiz.
ERROR_BAD_TOKEN_TYPE 1349 (0×545) Token türü kullanım için uygun değildir.
ERROR_NO_SECURITY_ON_OBJECT 1350 (0×546) İlişkilendirilmiş güvenliği olmayan bir nesne üzerinde güvenlik işlemi gerçekleştirilemiyor.
ERROR_CANT_ACCESS_DOMAIN_INFO 1351 (0×547) Makine kullanılamıyor, ya da erişim engellendi Yapılandırma bilgileri, ya etki alanı denetleyicisinden okunamadı.
ERROR_INVALID_SERVER_STATE 1352 (0×548) Güvenlik hesabı yöneticisi (SAM) veya yerel güvenlik yetkili (LSA) sunucusu güvenlik işlemini gerçekleştirmek için yanlış durumdaydı.
ERROR_INVALID_DOMAIN_STATE 1353 (0×549)

ERROR_INVALID_DOMAIN_ROLE 1354 (0x54A) Bu işlem, yalnızca etki alanının birincil etki alanı denetleyicisi için izin verilir.
ERROR_NO_SUCH_DOMAIN 1355 (0x54B) Belirtilen etki alanı ya yok veya bağlantı kurulamadı.
ERROR_DOMAIN_EXISTS 1356 (0x54C) Belirtilen etki alanı zaten var.
ERROR_DOMAIN_LIMIT_EXCEEDED 1357 (0x54D) Bir girişimde Sunucu başına etki alanı sayısı sınırını aşan bir istek yapıldı.
ERROR_INTERNAL_DB_CORRUPTION 1358 (0x54E) Çünkü ya feci bir ortam arızası veya disk üzerindeki bir veri yapısı bozulması istenen işlem tamamlanamıyor.
ERROR_INTERNAL_ERROR 1359 (0x54F) Bir iç hata oluştu.
ERROR_GENERIC_NOT_MAPPED 1360 (0×550) Genel erişim türleri, olmayan türlere eşlenmiş olması gereken bir erişim maskesi içinde bulunuyorlar.
ERROR_BAD_DESCRIPTOR_FORMAT 1361 (0×551) Güvenlik tanımlayıcısı doğru biçimde değil (mutlak veya kendine bağlı) değildir.
ERROR_NOT_LOGON_PROCESS1362 (0×552) İstenen eylem, sadece oturum açma işlemleri ile kullanılmak üzere sınırlı. Arama işlemi, bir oturum açma işlemi olarak kayıtlı değil.
ERROR_LOGON_SESSION_EXISTS 1363 (0×553) Zaten kullanımda olan bir kimlik ile yeni bir oturum başlatılamıyor.
ERROR_NO_SUCH_PACKAGE 1364 (0×554) Belirtilen kimlik doğrulama paketi bilinmiyor.
ERROR_BAD_LOGON_SESSION_STATE 1365 (0×555) Oturum istenen işlemle tutarlı bir durumda değil.
ERROR_LOGON_SESSION_COLLISION 1366 (0×556) Oturum kimliği zaten kullanılıyor.
ERROR_INVALID_LOGON_TYPE 1367 (0×557) Oturum açma isteği, geçersiz bir oturum açma türü değeri içerdi.
ERROR_CANNOT_IMPERSONATE 1368 (0×558) Veri bu kanaldan okunana kadar bir adlandırılmış yöneltme kullanarak özellikleri alınamıyor.
ERROR_RXACT_INVALID_STATE 1369 (0×559) Kayıt defteri alt ağacının hareket durumu, istenen işlem ile uyumsuz.
ERROR_RXACT_COMMIT_FAILURE 1370 (0x55A) Bir iç güvenlik veritabanı bozukluğu ile karşılaşıldı.
ERROR_SPECIAL_ACCOUNT 1371 (0x55B) Yerleşik hesaplar bu işlemi gerçekleştiremiyor.
ERROR_SPECIAL_GROUP 1372 (0x55C) Bu yerleşik özel bir grup bu işlemi gerçekleştiremiyor.
ERROR_SPECIAL_USER 1373 (0x55D) Bu yerleşik özel kullanıcı bu işlemi gerçekleştiremiyor.
ERROR_MEMBERS_PRIMARY_GROUP 1374 (0x55E) Grup halen kullanıcının ana grubu olduğu için, kullanıcı, gruptan çıkarılamaz.
ERROR_TOKEN_ALREADY_IN_USE 1375 (0x55F) Belirteci bir birincil belirteç olarak zaten kullanılıyor.
ERROR_NO_SUCH_ALIAS 1376 (0×560) Belirtilen yerel grup yok.
ERROR_MEMBER_NOT_IN_ALIAS 1377 (0×561) Belirtilen hesap adı grubunun bir üyesi değil.
ERROR_MEMBER_IN_ALIAS 1378 (0×562) Belirtilen hesap adı zaten grubunun bir üyesidir.
ERROR_ALIAS_EXISTS 1379 (0×563) Belirtilen yerel grup halen var.
ERROR_LOGON_NOT_GRANTED 1380 (0×564) Oturum açma hatası: Kullanıcıya bu bilgisayarda istenen oturum açma türü sağlanmadı.
ERROR_TOO_MANY_SECRETS 1381 (0×565) Bir tek sistem içinde saklanabilir sır sayısı aşıldı.
ERROR_SECRET_TOO_LONG 1382 (0×566) Bir sırrın uzunluğu, izin verilen maksimum uzunluğu aşıyor.
ERROR_INTERNAL_DB_ERROR 1383 (0×567) Yerel güvenlik yetki veritabanı, bir iç tutarsızlık içeriyor.
ERROR_TOO_MANY_CONTEXT_IDS 1384 (0×568) Bir oturum açma denemesi sırasında, kullanıcının güvenlik içeriği çok fazla güvenlik kimliği biriktirdi.
ERROR_LOGON_TYPE_NOT_GRANTED 1385 (0×569) Oturum açma hatası: Kullanıcıya bu bilgisayarda istenen oturum açma türü sağlanmadı.
ERROR_NT_CROSS_ENCRYPTION_REQUIRED 1386 (0x56A) Bir çapraz şifreli parola bir kullanıcı parolasını değiştirmek için gereklidir.
ERROR_NO_SUCH_MEMBER 1387 (0x56B) Üye yok, çünkü bir üyesi eklenen veya yerel grubundan kaldırılamaz olabilir.
ERROR_INVALID_MEMBER 1388 (0x56C) Üye yanlış kullanıcı hesabı türüne sahip olduğundan yeni bir üye yerel gruba ilave edilememiştir.
ERROR_TOO_MANY_SIDS 1389 (0x56D) Çok fazla güvenlik kimliği belirtildi.
ERROR_LM_CROSS_ENCRYPTION_REQUIRED 1390 (0x56E)
Bir çapraz şifreli parola Bu kullanıcı parolasını değiştirmek için gereklidir.
ERROR_NO_INHERITANCE 1391 (0x56F) Bir ACL’nin devralınabilen bileşenler içerdiğini belirtir.
ERROR_FILE_CORRUPT 1392 (0×570) Dosya veya dizin bozuk ve okunamaz durumda.
ERROR_DISK_CORRUPT 1393 (0×571) Disk yapısı bozuk ve okunamaz durumda.
ERROR_NO_USER_SESSION_KEY 1394 (0×572) Belirtilen oturum için kullanıcı oturum anahtarı yok.
ERROR_LICENSE_QUOTA_EXCEEDED 1395 (0×573) Erişiliyor servis bağlantıları belirli bir sayıda lisanslı. Hizmet kabul edebileceği sayıda bağlantı kurulmuş olduğundan, daha fazla bağlantı şu anda hizmet yapılabilir.
ERROR_WRONG_TARGET_NAME 1396 (0×574) Hedef hesap adı doğru değil.
ERROR_MUTUAL_AUTH_FAILED 1397 (0×575) Karşılıklı kimlik doğrulama başarısız oldu. Sunucu şifresi etki alanı denetleyicisi de güncel değil.
ERROR_TIME_SKEW 1398 (0×576)
Istemci ve sunucu arasında bir zaman ve / veya tarih farkı vardır.
ERROR_CURRENT_DOMAIN_NOT_ALLOWED 1399 (0×577)
Bu işlem geçerli etki alanında gerçekleştirilemez.
ERROR_INVALID_WINDOW_HANDLE 1400 (0×578)
Geçersiz pencere kolu.
ERROR_INVALID_MENU_HANDLE 1401 (0×579)
Geçersiz menü anlaştım.
ERROR_INVALID_CURSOR_HANDLE 1402 (0x57A)
Geçersiz imleç kolu.
ERROR_INVALID_ACCEL_HANDLE 1403 (0x57B)
Geçersiz hızlandırma tablosu ele.
ERROR_INVALID_HOOK_HANDLE 1404 (0x57C)
Geçersiz kanca kolu.
ERROR_INVALID_DWP_HANDLE1405 (0x57D)
Geçersiz bir çoklu pencere konumu yapısına anlaştım.
ERROR_TLW_WITH_WSCHILD 1406 (0x57E)
Bir üst düzey alt pencere oluşturulamadı.
ERROR_CANNOT_FIND_WND_CLASS 1407 (0x57F)
Pencere sınıfı bulunamıyor.
ERROR_WINDOW_OF_OTHER_THREAD 1408 (0×580)
Geçersiz pencere; bir başka iş parçacığına ait.
ERROR_HOTKEY_ALREADY_REGISTERED 1409 (0×581)
Sıcak anahtar zaten kayıtlı.
ERROR_CLASS_ALREADY_EXISTS 1410 (0×582)
Sınıf zaten var.
ERROR_CLASS_DOES_NOT_EXIST 1411 (0×583)
Sınıf yok.
ERROR_CLASS_HAS_WINDOWS 1412 (0×584)
Sınıfın hala açık pencereleri var.
ERROR_INVALID_INDEX 1413 (0×585)
Geçersiz dizin.
ERROR_INVALID_ICON_HANDLE 1414 (0×586)
Geçersiz simge kolu.
ERROR_PRIVATE_DIALOG_INDEX 1415 (0×587)
Özel DIALOG penceresi sözcükleri kullanma.
ERROR_LISTBOX_ID_NOT_FOUND 1416 (0×588)
Liste kutusu tanımlayıcısı bulunamadı.
ERROR_NO_WILDCARD_CHARACTERS 1417 (0×589)
Joker karakterleri bulunamadı.
ERROR_CLIPBOARD_NOT_OPEN 1418 (0x58A)
Konu bir panoya açık bulunmamış.
ERROR_HOTKEY_NOT_REGISTERED 1419 (0x58B)
Sıcak anahtarı kayıtlı değil.
ERROR_WINDOW_NOT_DIALOG 1420 (0x58C)
Pencere geçerli bir iletişim penceresi değil.
ERROR_CONTROL_ID_NOT_FOUND 1421 (0x58D)
Denetim kimliği bulunamadı.
ERROR_INVALID_COMBOBOX_MESSAGE 1422 (0x58E)
Açılan kutu için geçersiz ileti bir düzenleme denetimi olmadığından.
ERROR_WINDOW_NOT_COMBOBOX 1423 (0x58F)
Pencere bir açılır liste kutusu değil.
ERROR_INVALID_EDIT_HEIGHT 1424 (0×590)
Yükseklik 256 daha az olmalıdır.
ERROR_DC_NOT_FOUND 1425 (0×591)
Geçersiz aygıt içerik (DC) kolu.
ERROR_INVALID_HOOK_FILTER 1426 (0×592)
Geçersiz kanca işlem türü.
ERROR_INVALID_FILTER_PROC 1427 (0×593)
Geçersiz kanca işlemi.
ERROR_HOOK_NEEDS_HMOD 1428 (0×594)
Bir modül işleci olmadan yerel olmayan kanca ayarlanamaz.
ERROR_GLOBAL_ONLY_HOOK 1429 (0×595)
Bu kanca işlemi sadece genel olarak ayarlanabilir.
ERROR_JOURNAL_HOOK_SET 1430 (0×596)
Günlük kancası yordamı zaten yüklü.
ERROR_HOOK_NOT_INSTALLED 1431 (0×597)
Kanca işlemi yüklü değil.
ERROR_INVALID_LB_MESSAGE 1432 (0×598)
Tek seçimli liste kutusu için geçersiz ileti.
ERROR_SETCOUNT_ON_BAD_LB 1433 (0×599)
Olmayan tembel liste kutusuna gönderildi iletisi sabit.
ERROR_LB_WITHOUT_TABSTOPS 1434 (0x59A)
Bu liste kutusu, sekme duraklarını desteklemiyor.
ERROR_DESTROY_OBJECT_OF_OTHER_THREAD 1435 (0x59B)
Başka bir iş parçacığı tarafından oluşturulan nesne yok edilemez.
ERROR_CHILD_WINDOW_MENU 1436 (0x59C)
Alt pencerelerin menüleri olamaz.
ERROR_NO_SYSTEM_MENU 1437 (0x59D)
Pencerenin bir sistem menüsü yok.
ERROR_INVALID_MSGBOX_STYLE 1438 (0x59E)
Geçersiz ileti kutusu stili.
ERROR_INVALID_SPI_VALUE 1439 (0x59F)
Geçersiz sistem genelinde (SPI_ *) parametresi.
ERROR_SCREEN_ALREADY_LOCKED 1440 (0x5A0)
Ekran zaten kilitlenmiş.
ERROR_HWNDS_HAVE_DIFF_PARENT 1441 (0x5A1)
Bütün bir çoklu pencere konumu yapısına pencereler için kolları aynı ana olmalıdır.
ERROR_NOT_CHILD_WINDOW 1442 (0x5A2)
Pencere bir alt pencere değil.
ERROR_INVALID_GW_COMMAND 1443 (0x5A3)
Geçersiz GW_ * komutu.
ERROR_INVALID_THREAD_ID 1444 (0x5A4)
Geçersiz iş parçacığı tanımlayıcısı.
ERROR_NON_MDICHILD_WINDOW 1445 (0x5A5)
Çok belgeli arabirim (MDI) penceresi olmayan bir pencereden bir ileti işlenemez.
ERROR_POPUP_ALREADY_ACTIVE 1446 (0x5A6)
Açılır menü zaten etkin.
ERROR_NO_SCROLLBARS 1447 (0x5A7)
Pencerenin kaydırma çubukları yok.
ERROR_INVALID_SCROLLBAR_RANGE 1448 (0x5A8)
Kaydırma çubuğunun aralığı MAXLONG değerinden fazla olamaz.
ERROR_INVALID_SHOWWIN_COMMAND 1449 (0x5A9)
Belirtilen yolla pencere göstermek veya kaldıramazsınız.
ERROR_NO_SYSTEM_RESOURCES 1450 (0x5AA)
Yetersiz sistem kaynakları istenen hizmeti tamamlamak için vardır.
ERROR_NONPAGED_SYSTEM_RESOURCES 1451 (0x5AB)
Yetersiz sistem kaynakları istenen hizmeti tamamlamak için vardır.
ERROR_PAGED_SYSTEM_RESOURCES 1452 (0x5AC)
Yetersiz sistem kaynakları istenen hizmeti tamamlamak için vardır.
ERROR_WORKING_SET_QUOTA 1453 (0x5AD)
Yetersiz kota İstenen hizmeti tamamlamak için.
ERROR_PAGEFILE_QUOTA 1454 (0x5AE)
Yetersiz kota İstenen hizmeti tamamlamak için.
ERROR_COMMITMENT_LIMIT 1455 (0x5AF)
Bu işlemin tamamlanması için disk belleği dosyası çok küçük.
ERROR_MENU_ITEM_NOT_FOUND 1456 (0x5B0)
Bir menü öğesi bulunamadı.
ERROR_INVALID_KEYBOARD_HANDLE 1457 (0x5B1)
Geçersiz klavye düzeni kolu.
ERROR_HOOK_TYPE_NOT_ALLOWED 1458 (0x5B2)
Kanca türüne izin verilmiyor.
ERROR_REQUIRES_INTERACTIVE_WINDOWSTATION 1459 (0x5B3)
Bu işlem bir etkileşimli pencere istasyonu gerektiriyor.
ERROR_TIMEOUT 1460 (0x5B4)
Zaman aşımı süresi sona erdiğinden bu işlem geri çevrildi.
ERROR_INVALID_MONITOR_HANDLE 1461 (0x5B5)
Geçersiz monitör kolu.
ERROR_INCORRECT_SIZE 1462 (0x5B6)
Yanlış boyut argümanı.
ERROR_SYMLINK_CLASS_DISABLED 1463 (0x5B7)
Türünü devre dışı olduğundan sembolik bağ takip edilemez.
ERROR_SYMLINK_NOT_SUPPORTED 1464 (0x5B8)
Bu uygulama sembolik bağlantıları mevcut işlemi desteklemiyor.
ERROR_XML_PARSE_ERROR 1465 (0x5B9)
Windows istenen XML verilerini ayrıştırmak için açamadı.
ERROR_XMLDSIG_ERROR 1466 (0x5BA)
XML dijital imza işlenirken bir hata ile karşılaşıldı.
ERROR_RESTART_APPLICATION 1467 (0x5BB)
Bu uygulama yeniden başlatılmalı.
ERROR_WRONG_COMPARTMENT 1468 (0x5BC)
Arayan yanlış yönlendirme bölmesine bağlantı isteğini yaptı.
ERROR_AUTHIP_FAILURE 1469 (0x5BD)
Uzak ana bilgisayara bağlanmak için çalışırken bir Authıp yetmezliği vardı.
ERROR_NO_NVRAM_RESOURCES 1470 (0x5BE)
Yetersiz NVRAM kaynakları istenen hizmeti tamamlamak için vardır. Yeniden başlatma gerekli olabilir.
ERROR_NOT_GUI_PROCESS 1471 (0x5BF)
Belirtilen süreç bir GUI süreç değil nedeniyle istenen işlem tamamlanamadı.
ERROR_EVENTLOG_FILE_CORRUP 1500 (0x5DC)
Olay günlüğü dosyası bozuk.
ERROR_EVENTLOG_CANT_START 1501 (0x5DD)
Olay günlüğü hizmeti başlamadı bu nedenle hiçbir olay günlüğü dosyası açılamadı.
ERROR_LOG_FILE_FULL 1502 (0x5DE)
Olay günlüğü dosyası dolu.
ERROR_EVENTLOG_FILE_CHANGED 1503 (0x5DF)
Olay günlüğü dosyası okuma işlemleri arasında değişti.
ERROR_INVALID_TASK_NAME 1550 (0x60E)
Belirtilen görev adı geçersiz.
ERROR_INVALID_TASK_INDEX 1551 (0x60F)
Belirtilen görev endeksi geçersiz.
ERROR_THREAD_ALREADY_IN_TASK 1552 (0×610)
Belirtilen konu zaten bir görev katılıyor.
ERROR_INSTALL_SERVICE_FAILURE 1601 (0×641)
Windows Installer hizmetine erişilemedi. Windows Installer düzgün yüklü değilse bu durum oluşabilir. Yardım için destek personeline başvurun.
ERROR_INSTALL_USEREXIT 1602 (0×642)
Kullanıcı yüklemeyi iptal etti.
ERROR_INSTALL_FAILURE 1603 (0×643)
Yükleme sırasında önemli hata.
ERROR_INSTALL_SUSPEND 1604 (0×644)
Kurulum, eksik askıya aldı.
ERROR_UNKNOWN_PRODUCT 1605 (0×645)
Bu eylem şu anda yüklü ürünler için geçerlidir.
ERROR_UNKNOWN_FEATURE 1606 (0×646)
Özellik kimliği kayıtlı değil.
ERROR_UNKNOWN_COMPONENT 1607 (0×647)
Bileşen kimliği kayıtlı değil.
ERROR_UNKNOWN_PROPERTY 1608 (0×648)
Bilinmeyen özellik.
ERROR_INVALID_HANDLE_STATE 1609 (0×649)
Kolu geçersiz bir durumda.
ERROR_BAD_CONFIGURATION 1610 (0x64A)
Bu ürün için yapılandırma verisi bozuk. Destek personeline başvurun.
ERROR_INDEX_ABSENT 1611 (0x64B)
Yoksa Bileşen niteleyicisi.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_VERSION 1612 (0x64C)
Bu ürün için yükleme kaynağı kullanılabilir değil. Kaynağın olduğunu ve erişebildiğinizi olduğunu doğrulayın.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_VERSION 1613 (0x64D)
Bu yükleme paketi Windows Installer hizmeti tarafından yüklenemez. Windows Installer hizmetinin daha yeni bir sürümünü içeren bir Windows hizmet paketi yüklemelisiniz.
ERROR_PRODUCT_UNINSTALLED 1614 (0x64E)
Ürün kaldırıldı.
ERROR_BAD_QUERY_SYNTAX 1615 (0x64F)
Geçersiz veya desteklenmeyen bir SQL sorgusu sözdizimi.
ERROR_INVALID_FIELD 1616 (0×650)
Kayıt alanı yok.
ERROR_DEVICE_REMOVED 1617 (0×651)
Cihaz kaldırılmıştır.
ERROR_INSTALL_ALREADY_RUNNING 1618 (0×652)
Başka bir yükleme zaten sürüyor. Bu kuruluma devam etmeden önce bu yüklemeyi tamamlayın.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_INVALID 1619 (0×653)
Bu yükleme paketi açılamadı. Paketin varolduğundan ve buna erişmek veya bunun geçerli bir Windows Installer paketi olduğunu doğrulamak için uygulamanın satıcısıyla bağlantı kurun olduğunu doğrulayın.
ERROR_INSTALL_UI_FAILURE 1620 (0×654)
Bu yükleme paketi açılamadı. Bunun geçerli bir Windows Installer paketi olduğunu doğrulamak için uygulama satıcısına başvurun.
ERROR_INSTALL_UI_FAILURE 1621 (0×655)
Windows Installer hizmeti kullanıcı arabirimi başlatılırken bir hata oluştu. Destek personeline başvurun.
ERROR_INSTALL_LOG_FAILURE 1622 (0×656)
Hata Yükleme günlük dosyasını açma. Belirtilen günlük dosyası konumunun var ve bunu yazabilirsiniz doğrulayın.
ERROR_INSTALL_LANGUAGE_UNSUPPORTED 1623 (0×657)
Bu yükleme paketinin dili sisteminiz tarafından desteklenmiyor.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_REJECTED Hata Dönüşümler uygulanırken. Belirtilen dönüşüm yollarının geçerli olduğunu doğrulayın.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_REJECTED 1625 (0×659)
Bu yükleme, sistem ilkesi tarafından yasaklanmış. Sistem yöneticinize başvurun.
ERROR_FUNCTION_NOT_CALLED 1626 (0x65A)
Fonksiyon idam edilemedi.
ERROR_FUNCTION_FAILED 1627 (0x65B)
İşlev, çalışma sırasında başarısız oldu.
ERROR_INVALID_TABLE 1628 (0x65C)
Geçersiz veya bilinmeyen tablo belirtildi.
ERROR_DATATYPE_MISMATCH 1629 (0x65D)
Sağlanan veri yanlış türde.
ERROR_UNSUPPORTED_TYPE 1630 (0x65E)
Bu tip veri desteklenen değildir.
ERROR_CREATE_FAILED 1631 (0x65F)
Windows Installer hizmeti başlatılamadı. Destek personeline başvurun.
ERROR_INSTALL_PLATFORM_UNSUPPORTED 1632 (0×660)
Temp klasörü dolu olan veya erişilemeyen bir sürücüde bulunuyor. Ücretsiz kadar sürücüdeki alan veya Temp klasörüne yazma doğrulayın.
ERROR_INSTALL_PLATFORM_UNSUPPORTED 1633 (0×661)
Bu yükleme paketi bu işlemci türü tarafından desteklenmiyor. Ürün satıcınıza başvurun.
ERROR_INSTALL_NOTUSED 1634 (0×662)
Bileşen bu bilgisayarda kullanılmıyor.
ERROR_PATCH_PACKAGE_INVALID 1635 (0×663)
Bu güncelleştirme paketi açılamadı. Güncelleştirme paketi var ve bunu erişmek veya bunun geçerli bir Windows Installer güncelleştirme paketi olduğunu doğrulamak için uygulamanın satıcısıyla bağlantı kurun olduğunu doğrulayın.
ERROR_PATCH_PACKAGE_UNSUPPORTED 1636 (0×664)
Bu güncelleştirme paketi açılamadı. Bunun geçerli bir Windows Installer güncelleştirme paketi olduğunu doğrulamak için uygulama satıcısına başvurun.
ERROR_PRODUCT_VERSION 1637 (0×665)
Bu güncelleştirme paketi Windows Installer hizmeti tarafından işlenemiyor. Windows Installer hizmetinin daha yeni bir sürümünü içeren bir Windows hizmet paketi yüklemelisiniz.
ERROR_PRODUCT_VERSION 1638 (0×666)
Bu ürünün başka bir sürümü zaten yüklü. Bu sürümün yüklenmesine devam edilemiyor. Bu ürünün varolan sürümünü yapılandırmak veya kaldırmak için, Denetim Masası’nda Program Ekle / Kaldır aracını kullanın.
ERROR_INVALID_COMMAND_LINE 1639 (0×667)
Geçersiz komut satırı parametresi. Ayrıntılı komut satırı yardım için Windows Installer SDK’ye başvurun.
ERROR_INSTALL_REMOTE_DISALLOWED 1640 (0×668)
Yalnızca yöneticiler Terminal hizmetleri uzaktan oturumu sırasında sunucu yazılımı ekleyebilir, kaldırabilir veya yapılandırmak için izniniz yok. Sunucuda yazılım yüklemek veya yapılandırmak istiyorsanız ağ yöneticinize başvurun.
ERROR_SUCCESS_REBOOT_INITIATED 1641 (0×669)
İstenen işlem başarıyla tamamlandı. Değişikliklerin etkili olabilmesi için sistem yeniden başlatılacak.
ERROR_PATCH_TARGET_NOT_FOUND 1642 (0x66A)
Yükseltme yükseltilecek program eksik olabilir, çünkü Windows Installer hizmeti tarafından yüklenemez veya yükseltme programın farklı bir sürümünü güncellemek olabilir. Yükseltilecek programın bilgisayarınızda olduğunu ve doğru yükseltme olduğunu doğrulayın.
ERROR_PATCH_PACKAGE_REJECTED 1643 (0x66B) Güncelleştirme paketi yazılım kısıtlama ilkesi tarafından izin verilmez.
ERROR_INSTALL_TRANSFORM_REJECTED 1644 (0x66C) Bir veya daha fazla özelleştirmeye yazılım kısıtlama ilkesi tarafından izin verilmez.
ERROR_INSTALL_REMOTE_PROHIBITED 1645 (0x66D) Windows Installer bir Uzak Masaüstü Bağlantısı kuruluma izin vermez.
ERROR_PATCH_REMOVAL_UNSUPPORTED 1646 (0x66E) Güncelleştirme paketi kaldırma desteklenmiyor.
ERROR_UNKNOWN_PATCH 1647 (0x66F) Güncelleştirme bu ürün için geçerli değildir.
ERROR_PATCH_NO_SEQUENCE 1648 (0×670) Geçerli bir sıra güncellemeleri kümesi için bulunamadı yok.
ERROR_PATCH_REMOVAL_DISALLOWED 1649 (0×671) Güncelleştirme kaldırma politikası tarafından izin verilmedi.

ERROR_INVALID_PATCH_XML 1650 (0×672) XML veri güncelleme geçersiz.
ERROR_PATCH_MANAGED_ADVERTISED_PRODUCT 1651 (0×673) Windows Installer yönetilen reklamı yapılan ürün güncelleme izin vermez. Ürünü, en az bir özellik, güncelleştirme uygulamadan önce monte edilmesi gerekir.
ERROR_INSTALL_SERVICE_SAFEBOOT 1652 (0×674) Windows Installer hizmeti güvenli modda erişilebilir değil. Bilgisayarınızı güvenli modda değilse veya bir önceki iyi duruma makinenize döndürmek için Sistem Geri Yükleme ne zaman kullanabileceğini yeniden deneyin.
ERROR_FAIL_FAST_EXCEPTION 1653 (0×675) Bir fail hızlı durum oluştu. İstisna işleyiciler çağrılan edilmez ve süreci hemen sona erdirilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir