Windows Sistem Hata Kodları (4000-5999)

Windows Sistem Hata Kodları (4000-5999)  buradan temin edebilirsiniz.

 

ERROR_WINS_INTERNAL 4000 (0xFA0)
Komutu işlenirken WINS bir hatayla karşılaştı.
ERROR_CAN_NOT_DEL_LOCAL_WINS 4001 (0xFA1)
Yerel WINS silinemiyor.
ERROR_STATIC_INIT 4002 (0xFA2)
Dosyadan alma başarısız oldu.
ERROR_INC_BACKUP 4003 (0xFA3)
Yedekleme başarısız. Tam bir yedekleme yapılmış mıydı?
ERROR_FULL_BACKUP 004 (0xFA4)
Yedekleme başarısız. Dizin veritabanı yedeklediğiniz kontrol edin.
ERROR_REC_NON_EXISTENT 4005 (0xFA5)
Ad WINS veritabanında yok.
ERROR_RPL_NOT_ALLOWED 4006 (0xFA6)
Bir eş ile çoğaltmaya izin verilmiyor.
PEERDIST_ERROR_CONTENTINFO_VERSION_UNSUPPORTED 4050 (0xFD2)
Sağlanan bilgilerin içeriğine versiyonu desteklenen değildir.
PEERDIST_ERROR_CANNOT_PARSE_CONTENTINFO 4051 (0xFD3)
Verilen içerik bilgileri hatalı.
PEERDIST_ERROR_MISSING_DATA 4052 (0xFD4)
Istenen veri yerel veya akran önbelleklerindeki bulunamıyor.
PEERDIST_ERROR_NO_MORE 4053 (0xFD5)
Başka veri yok ya da zorunlu değildir.
PEERDIST_ERROR_NOT_INITIALIZED 4054 (0xFD6)
Verilen nesne başlatılmadı.
PEERDIST_ERROR_ALREADY_INITIALIZED 4055 (0xFD7)
Verilen nesne zaten başlatıldı.
PEERDIST_ERROR_SHUTDOWN_IN_PROGRESS 4056 (0xFD8)
Bir kapatma işlemi zaten sürüyor.
PEERDIST_ERROR_INVALIDATED 4057 (0xFD9)
Verilen nesne zaten geçersiz kılmıştır.
PEERDIST_ERROR_ALREADY_EXISTS 4058 (0xFDA)
Bir eleman zaten var ve değiştirilmesi değildi.
PEERDIST_ERROR_OPERATION_NOTFOUND 4059 (0xFDB)
Zaten tamamlanmıştır olarak istenen işlemi iptal edemezsiniz.
PEERDIST_ERROR_ALREADY_COMPLETED 4060 (0xFDC)
Zaten yapılmıştır çünkü reqested işlemi yürütemez.
PEERDIST_ERROR_OUT_OF_BOUNDS 4061 (0xFDD)
Bir işlem geçerli veri sınırlarının ötesinde verileri erişilebilir.
PEERDIST_ERROR_VERSION_UNSUPPORTED 4062 (0xFDE)
İstenen sürümü desteklenmiyor.
PEERDIST_ERROR_INVALID_CONFIGURATION 4063 (0xFDF)
Bir yapılandırma değeri geçersiz.
PEERDIST_ERROR_NOT_LICENSED 4064 (0xFE0)
SKU lisanslı değildir.
PEERDIST_ERROR_SERVICE_UNAVAILABLE 4065 (0xFE1)
PeerDist Servis hala başlatılıyor ve kısa bir süre mevcut olacaktır.
PEERDIST_ERROR_TRUST_FAILURE 4066 (0xFE2)
Bir veya daha fazla bilgisayar ile iletişim geçici olarak son hataları nedeniyle bloke olacaktır.
ERROR_DHCP_ADDRESS_CONFLICT 4100 (0×1004)
DHCP istemcisi ağda zaten kullanımda olan bir IP adresi aldı. DHCP istemcisi yeni bir adres alıncaya kadar yerel arabirim devre dışı bırakılacak.
ERROR_WMI_GUID_NOT_FOUND 4200 (0×1068)
GUID bir WMI veri sağlayıcısı tarafından geçerli olarak tanınmadı geçti.
ERROR_WMI_INSTANCE_NOT_FOUND 4201 (0×1069)
Örnek adı geçen bir WMI veri sağlayıcısı tarafından geçerli olarak tanınmadı.
ERROR_WMI_ITEMID_NOT_FOUND 4202 (0x106A)
Veri öğesi kimliği geçirilen bir WMI veri sağlayıcısı tarafından geçerli olarak tanınmadı.
ERROR_WMI_TRY_AGAIN 4203 (0x106B)
WMI isteği tamamlanamadı ve yeniden denenmeli.
ERROR_WMI_DP_NOT_FOUND 4204 (0x106C)
WMI veri sağlayıcısı bulunamadı.
ERROR_WMI_UNRESOLVED_INSTANCE_REF 4205 (0x106D)
WMI veri sağlayıcısı referansları kaydedilmemiş bir örnek kümesi.
ERROR_WMI_ALREADY_ENABLED 4206 (0x106E)
WMI veri bloğu veya olay bildirimi zaten etkin olmuştur.
ERROR_WMI_GUID_DISCONNECTED 4207 (0x106F)
WMI veri bloğu artık kullanılabilir değil.
ERROR_WMI_SERVER_UNAVAILABLE 4208 (0×1070)
WMI veri hizmeti kullanılabilir değil.
ERROR_WMI_DP_FAILED 4209 (0×1071)
WMI veri sağlayıcısı isteği yürütmek için başarısız oldu.
ERROR_WMI_INVALID_MOF 4210 (0×1072)
WMI MOF bilgileri geçerli değil.
ERROR_WMI_INVALID_REGINFO 4211 (0×1073)
WMI kayıt bilgileri geçerli değil.
ERROR_WMI_ALREADY_DISABLED 4212 (0×1074)
WMI veri bloğu veya olay bildirimi zaten devre dışı bırakıldı.
ERROR_WMI_READ_ONLY 4213 (0×1075)
WMI veri öğesi veya veri bloğu salt okunur.
ERROR_WMI_SET_FAILURE 4214 (0×1076)
WMI veri öğesi veya veri bloğu değiştirilemedi.
ERROR_NOT_APPCONTAINER 4250 (0x109A)
Bu işlem bir AppContainer bağlamında geçerlidir.
ERROR_APPCONTAINER_REQUIRED 4251 (0x109B)
Bu uygulama sadece bir AppContainer bağlamında çalıştırabilirsiniz.
ERROR_NOT_SUPPORTED_IN_APPCONTAINER 4252 (0x109C)
Bu işlevsellik, bir AppContainer bağlamında desteklenen değildir.
ERROR_INVALID_PACKAGE_SID_LENGTH 4253 (0x109D)
SID verilen uzunluğu AppContainer SID’ler için geçerli bir uzunluk değil.
ERROR_INVALID_MEDIA 4300 (0x10CC)
Ortam tanımlayıcısı geçerli bir ortamı temsil etmiyor.
ERROR_INVALID_LIBRARY 4301 (0x10CD)
Kitaplık tanımlayıcısı geçerli bir kitaplığı temsil etmiyor.
ERROR_INVALID_MEDIA_POOL 4302 (0x10CE)
Ortam havuzu tanımlayıcısı geçerli bir ortam havuzunu temsil etmiyor.
ERROR_DRIVE_MEDIA_MISMATCH 4303 (0x10CF)
Sürücü ve ortam farklı kitaplıklarda uyuşmalıdır veya yok edilir.
ERROR_MEDIA_OFFLINE 4304 (0x10D0)
Orta şu anda çevrimdışı bir kütüphanesi var ve bu işlemi gerçekleştirmek için çevrimiçi olmalıdır.
ERROR_LIBRARY_OFFLINE 4305 (0x10D1)
İşlem çevrimdışı bir kitaplıkta gerçekleştirilemez.
ERROR_EMPTY 4306 (0x10D2)
Kitaplık, sürücü veya ortam havuzu boş.
ERROR_NOT_EMPTY 4307 (0x10D3)
Kitaplık, sürücü veya ortam havuzunun bu işlemi gerçekleştirmek için boş olması gerekir.
ERROR_MEDIA_UNAVAILABLE 4308 (0x10D4)
Hiçbir medya Bu ortam havuzunda veya kitaplıkta şu anda kullanılabilir.
ERROR_RESOURCE_DISABLED 4309 (0x10D5)
Bu işlem için gerekli bir kaynak devre dışı.
ERROR_INVALID_CLEANER 4310 (0x10D6)
Ortam tanımlayıcısı geçerli bir temizleyici temsil etmez.
ERROR_UNABLE_TO_CLEAN 4311 (0x10D7)
Sürücü temizlenemiyor veya temizlik desteklemiyor.
ERROR_OBJECT_NOT_FOUND 4312 (0x10D8)
Nesne tanımlayıcısı geçerli bir nesneyi temsil etmiyor.
ERROR_DATABASE_FAILURE 4313 (0x10D9)
Okuma veya veritabanına yazmak için açılamıyor.
ERROR_DATABASE_FULL 4314 (0x10DA)
Veritabanı dolu.
ERROR_MEDIA_INCOMPATIBLE 4315 (0x10DB)
Orta aygıtla veya ortam havuzuyla uyumlu değil.
ERROR_RESOURCE_NOT_PRESENT 4316 (0x10DC)
Bu işlem için gerekli kaynak yok.
ERROR_INVALID_OPERATION 4317 (0x10DD)
İşlem tanımlayıcı geçerli değildir.
ERROR_MEDIA_NOT_AVAILABLE 4318 (0x10DE)
Ortam monte veya kullanıma hazır değildir.
ERROR_DEVICE_NOT_AVAILABLE 4319 (0x10DF)
Cihazın kullanım için hazır değildir.
ERROR_REQUEST_REFUSED 4320 (0x10E0)
İşletmen veya yönetici isteği reddetti.
ERROR_INVALID_DRIVE_OBJECT 4321 (0x10E1)
Sürücü tanımlayıcı geçerli bir sürücü temsil etmiyor.
ERROR_LIBRARY_FULL 4322 (0x10E2)
Kütüphane dolu. Hayır yuvası kullanım için mevcuttur.
ERROR_MEDIUM_NOT_ACCESSIBLE 4323 (0x10E3)
Ulaşım orta erişemez.
ERROR_UNABLE_TO_LOAD_MEDIUM 4324 (0x10E4)
Sürücüye orta yüklenemiyor.
ERROR_UNABLE_TO_INVENTORY_DRIVE 4325 (0x10E5)
Sürücü durumu alınamıyor.
ERROR_UNABLE_TO_INVENTORY_SLOT 4326 (0x10E6)
Yuvası durumu alınamıyor.
ERROR_UNABLE_TO_INVENTORY_TRANSPORT 4327 (0x10E7)
Ulaşım hakkında durum alınamıyor.
ERROR_TRANSPORT_FULL 4328 (0x10e8)
Bu zaten kullanımda olduğu için ulaşım kullanamazsınız.
ERROR_CONTROLLING_IEPORT 4329 (0x10E9)
Enjekte / çıkartma bağlantı noktası açmak veya kapatmak için açılamıyor.
ERROR_UNABLE_TO_EJECT_MOUNTED_MEDIA 4330 (0x10EA)
Bir sürücü olduğundan orta çıkarmak için açılamıyor.
ERROR_CLEANER_SLOT_SET 4331 (0x10EB)
Temizleyici yuva zaten ayrılmış.
ERROR_CLEANER_SLOT_NOT_SET 4332 (0x10EC)
Temizleyici yuva ayrılmış değil.
ERROR_CLEANER_CARTRIDGE_SPENT 4333 (0x10ED)
Temizleyici kartuş en çok sürücü temizleme sayısını gerçekleştirdi.
ERROR_UNEXPECTED_OMID 4334 (0x10EE)
Beklenmedik on-orta tanımlayıcısı.
ERROR_CANT_DELETE_LAST_ITEM 4335 (0x10EF)
Bu grupta veya kaynakta kalan son öğe silinemiyor.
ERROR_MESSAGE_EXCEEDS_MAX_SIZE 4336 (0x10F0)
Sağlanan ileti bu parametre için izin verilen en fazla boyutu aşıyor.
ERROR_VOLUME_CONTAINS_SYS_FILES 4337 (0x10F1)
Birim sistem veya disk belleği dosyaları içerir.
ERROR_INDIGENOUS_TYPE 4338 (0x10F2)
Ortam türü bu ortam türünü destekleyen kütüphane raporlarında en az bir sürücü bu yana bu kitaplıktan kaldırılamaz.
ERROR_NO_SUPPORTING_DRIVES 4339 (0x10F3)
Hiçbir etkin sürücüler kullanılabilir olan mevcut çünkü bu çevrimdışı ortam bu sistemde monte edilemez.
ERROR_CLEANER_CARTRIDGE_INSTALLED 4340 (0x10F4)
Daha temiz bir kartuş teyp kütüphanesi mevcuttur.
ERROR_IEPORT_FULL 4341 (0x10F5)
Boş değil çünkü enjekte / çıkartma bağlantı noktası kullanılamaz.
ERROR_FILE_OFFLINE 4350 (0x10FE)
Bu dosya şu anda bu bilgisayarda kullanmak için mevcut değildir.
ERROR_REMOTE_STORAGE_NOT_ACTIVE 4351 (0x10FF)
Uzaktaki depolama birimi hizmeti şu anda işlevsel değil.
ERROR_REMOTE_STORAGE_MEDIA_ERROR 4352 (0×1100)
Uzaktaki depolama birimi hizmeti bir ortam hatasıyla karşılaştı.
ERROR_NOT_A_REPARSE_POINT 4390 (0×1126)
Dosya veya dizin bir yeniden ayrıştırma noktası değildir.
ERROR_REPARSE_ATTRIBUTE_CONFLICT 4391 (0×1127)
Ayrıştırma noktası niteliği ayarlanamaz varolan bir özellik çakışıyor.
ERROR_INVALID_REPARSE_DATA 4392 (0×1128)
Ayrıştırma noktası tampon veri mevcut geçersiz.
ERROR_REPARSE_TAG_INVALID 4393 (0×1129)
Ayrıştırma noktası tampon etiketi mevcut geçersiz.
ERROR_REPARSE_TAG_MISMATCH 4394 (0x112A)
İstekte belirtilen etiket ve yeniden ayrıştırma noktası etiketi bugün arasında bir uyumsuzluk var.
ERROR_APP_DATA_NOT_FOUND 4400 (0×1130)
Hızlı Önbellek veri bulunamadı.
ERROR_APP_DATA_EXPIRED 4401 (0×1131)
Hızlı Önbellek verileri sona erdi.
ERROR_APP_DATA_CORRUPT 4402 (0×1132)
Hızlı Önbellek verisi bozuk.
ERROR_APP_DATA_LIMIT_EXCEEDED 4403 (0×1133)
Hızlı Önbellek veriler, maksimum boyutuna ulaşmıştır ve güncellenmiş edilemez.
ERROR_APP_DATA_REBOOT_REQUIRED 4404 (0×1134)
Hızlı Önbellek Rearmed olmuştur ve güncellenebilir kadar yeniden başlatma gerektirir oldu.
ERROR_SECUREBOOT_ROLLBACK_DETECTED 4420 (0×1144)
Güvenli Önyükleme korunan verilerin geri alma girişiminde olduğunu algıladı.
ERROR_SECUREBOOT_POLICY_VIOLATION 4421 (0×1145)
Değeri Güvenli Önyükleme politikası ile korunmaktadır ve değiştirilemez veya silinemez.
ERROR_SECUREBOOT_INVALID_POLICY 4422 (0×1146)
Güvenli Önyükleme politikası geçersiz.
ERROR_SECUREBOOT_POLICY_PUBLISHER_NOT_FOUND 4423 (0×1147)
Yeni bir Güvenli Önyükleme politikası güncelleme listesinde mevcut yayıncı içermiyordu.
ERROR_SECUREBOOT_POLICY_NOT_SIGNED 4424 (0×1148)
Güvenli Önyükleme politikası da imzalanmamış ya da güvenilir olmayan bir imzalayan tarafından imzalanır.
ERROR_SECUREBOOT_NOT_ENABLED 4425 (0×1149)
Güvenli Önyükleme bu makinede etkin değildir.
ERROR_SECUREBOOT_FILE_REPLACED 4426 (0x114A)
Güvenli Önyükleme belirli dosyaları ve sürücüleri diğer dosyaları veya sürücünün yerini değildir gerektirir.
ERROR_OFFLOAD_READ_FLT_NOT_SUPPORTED 4440 (0×1158)
Kopya boşaltması okuma işlemi bir filtre tarafından desteklenmiyor.
ERROR_OFFLOAD_WRITE_FLT_NOT_SUPPORTED 4441 (0×1159)
Kopya boşaltması yazma işlemi bir filtre tarafından desteklenmiyor.
ERROR_OFFLOAD_READ_FILE_NOT_SUPPORTED 4442 (0x115A)
Kopya devretme okuma işlemi dosya için desteklenmiyor.
ERROR_OFFLOAD_WRITE_FILE_NOT_SUPPORTED 4443 (0x115B)
Kopya devretme yazma işlemi dosya için desteklenmiyor.
ERROR_VOLUME_NOT_SIS_ENABLED 4500 (0×1194)
Single Instance Storage bu birimde kullanılabilir değil.
ERROR_DEPENDENT_RESOURCE_EXISTS 5001 (0×1389)
Diğer kaynaklar bu kaynağa bağımlı olduğundan işlem tamamlanmış olamaz.
ERROR_DEPENDENCY_NOT_FOUND 5002 (0x138A)
Küme kaynağı bağımlılığı bulunamıyor.
ERROR_DEPENDENCY_ALREADY_EXISTS 5003 (0x138B)
Zaten bağımlı olduğundan küme kaynağı belirtilen kaynak üzerinde bağımlı yapılamıyor.
ERROR_RESOURCE_NOT_ONLINE 5004 (0x138C)
Küme kaynağı çevrimdışı değil.
ERROR_HOST_NODE_NOT_AVAILABLE 5005 (0x138D)
Bir küme düğümü bu işlem için kullanılamaz.
ERROR_RESOURCE_NOT_AVAILABLE 5006 (0x138E)
Küme kaynağı kullanılabilir değil.
ERROR_RESOURCE_NOT_FOUND 5007 (0x138F)
Küme kaynağı bulunamadı.
ERROR_SHUTDOWN_CLUSTER 5008 (0×1390)
Küme kapatılıyor.
ERROR_CANT_EVICT_ACTIVE_NODE 5009 (0×1391)
Düğüm aşağı ya da son düğüm olmadığı sürece bir küme düğümü kümeden çıkarıldı edilemez.
ERROR_OBJECT_ALREADY_EXISTS 5010 (0×1392)
Bu nesne zaten var.
ERROR_OBJECT_IN_LIST 5011 (0×1393)
Nesne zaten listede olduğunu.
ERROR_GROUP_NOT_AVAILABLE 5012 (0×1394)
Küme grubu yeni istekler için kullanılabilir değil.
ERROR_GROUP_NOT_FOUND 5013 (0×1395)
Küme grubu bulunamadı.
ERROR_GROUP_NOT_ONLINE 5014 (0×1396)
Küme grubu çevrimiçi olduğundan işlem tamamlanamadı.
ERROR_HOST_NODE_NOT_RESOURCE_OWNER 5015 (0×1397)
Ya belirtilen Küme düğümü kaynağın sahibi değil, ya da düğümü kaynağın olası sahibi olmadığı için işlem başarısız oldu.
ERROR_HOST_NODE_NOT_GROUP_OWNER 5016 (0×1398)
Ya belirtilen küme düğümü grubun sahibi değil, ya da düğümü grubun olası sahibi olmadığı için işlem başarısız oldu.
ERROR_RESMON_CREATE_FAILED 5017 (0×1399)
Küme kaynağı belirtilen kaynak izleyicisinde oluşturulamadı.
ERROR_RESMON_ONLINE_FAILED 5018 (0x139A)
Küme kaynağı, kaynak izleyicisi tarafından çevrimiçi yapılamıyor.
ERROR_RESOURCE_ONLINE 5019 (0x139B)
Küme kaynağı çevrimiçi olduğundan işlem tamamlanamadı.
ERROR_QUORUM_RESOURCE 5020 (0x139C)
Yetersayı kaynağı olduğundan küme kaynağı silinmiş veya çevrimdışı yapılamıyor.
ERROR_NOT_QUORUM_CAPABLE 5021 (0x139D)
Bir çekirdek kaynağı olma yeteneğine sahip değildir, çünkü Küme belirtilen kaynağı bir yetersayı kaynağı yapamadı.
ERROR_CLUSTER_SHUTTING_DOWN 5022 (0x139E)
Küme yazılımı kapatılıyor.
ERROR_INVALID_STATE 5023 (0x139F)
Grup veya kaynak istenen işlemi gerçekleştirmek için doğru durumda değil.
ERROR_RESOURCE_PROPERTIES_STORED 5024 (0x13A0)
Özellikleri muhafaza edildi ancak değişikliklerin tümü kaynak tekrar çevrimiçi yapılıncaya kadar etkili olacaktır.
ERROR_NOT_QUORUM_CLASS 5025 (0x13A1)
Bu paylaşılan bir saklama sınıfına ait olmadığından Küme belirtilen kaynağı bir yetersayı kaynağı yapamadı.
ERROR_CORE_RESOURCE 5026 (0x13A2)
Bu çekirdek bir kaynak olduğundan küme kaynağı silinemedi.
ERROR_QUORUM_RESOURCE_ONLINE_FAILED 5027 (0x13A3)
Çekirdek kaynağı çevrimiçi yapılamadı.
ERROR_QUORUMLOG_OPEN_FAILED 5028 (0x13A4)
Çekirdek günlüğü başarıyla oluşturulamadı veya monte edilemedi.
ERROR_CLUSTERLOG_CORRUPT 5029 (0x13A5)
Küme günlüğü bozuk.
ERROR_CLUSTERLOG_RECORD_EXCEEDS_MAXSIZE 5030 (0x13A6)
Bu en çok boyutu aştığından Kayıt küme günlüğüne yazılır olamazdı.
ERROR_CLUSTERLOG_EXCEEDS_MAXSIZE 5031 (0x13A7)
Küme günlüğü en çok boyutunu aştı.
ERROR_CLUSTERLOG_CHKPOINT_NOT_FOUND 5032 (0x13A8)
Checkpoint Kayıt küme günlüğüne bulunamadı.
ERROR_CLUSTERLOG_NOT_ENOUGH_SPACE 5033 (0x13A9)
Günlüğü için gereken en az disk alanı kullanılabilir değil.
ERROR_QUORUM_OWNER_ALIVE 5034 (0x13AA)
Küme düğümü kaynağın başka bir etkin düğüme ait olduğundan çekirdek kaynağının denetimini alamadı.
ERROR_NETWORK_NOT_AVAILABLE 5035 (0x13AB)
Bir küme ağı Bu işlem için kullanılamaz.
ERROR_NODE_NOT_AVAILABLE 5036 (0x13AC)
Bir küme düğümü bu işlem için kullanılamaz.
ERROR_ALL_NODES_NOT_AVAILABLE 5037 (0x13AD)
Tüm küme düğümleri bu işlemi gerçekleştirmek için çalışıyor olması gerekir.
ERROR_RESOURCE_FAILED 5038 (0x13AE)
Bir küme kaynağı başarısız oldu.
ERROR_CLUSTER_INVALID_NODE 5039 (0x13AF)
Küme düğümü geçerli değil.
ERROR_CLUSTER_NODE_EXISTS 5040 (0x13B0)
Küme düğümü zaten var.
ERROR_CLUSTER_JOIN_IN_PROGRESS 5041 (0x13B1)
Bir düğüm kümeye katılma sürecinde.
ERROR_CLUSTER_NODE_NOT_FOUND 5042 (0x13B2)
Küme düğümü bulunamadı.
ERROR_CLUSTER_LOCAL_NODE_NOT_FOUND 5043 (0x13B3)
Küme yerel düğümü bilgisi bulunamadı.
ERROR_CLUSTER_NETWORK_EXISTS 5044 (0x13B4)
Küme ağı zaten var.
ERROR_CLUSTER_NETWORK_NOT_FOUND 5045 (0x13B5)
Küme ağı bulunamadı.
ERROR_CLUSTER_NETINTERFACE_EXISTS 5046 (0x13B6)
Küme ağı arabirimi zaten var.
ERROR_CLUSTER_NETINTERFACE_NOT_FOUND 5047 (0x13B7)
Küme ağı arabirimi bulunamadı.
ERROR_CLUSTER_INVALID_REQUEST 5048 (0x13B8)
Küme isteği bu nesne için geçerli değil.
ERROR_CLUSTER_INVALID_NETWORK_PROVIDER 5049 (0x13B9)
Küme ağı sağlayıcısı geçerli değil.
ERROR_CLUSTER_NODE_DOWN 5050 (0x13BA)
Küme düğümü.
ERROR_CLUSTER_NODE_UNREACHABLE 5051 (0x13BB)
Küme düğümü erişilebilir değil.
ERROR_CLUSTER_NODE_NOT_MEMBER 5052 (0x13BC)
Küme düğümü kümenin bir üyesi değil.
ERROR_CLUSTER_JOIN_NOT_IN_PROGRESS 5053 (0x13BD)
Bir küme birleştirme işlemi sürüyor değildir.
ERROR_CLUSTER_INVALID_NETWORK 5054 (0x13BE)
Küme ağı geçerli değil.
ERROR_CLUSTER_NODE_UP 5056 (0x13C0)
Küme düğümü çalışıyor.
ERROR_CLUSTER_IPADDR_IN_USE 5057 (0x13C1)
Küme IP adresi zaten kullanılıyor.
ERROR_CLUSTER_NODE_NOT_PAUSED 5058 (0x13C2)
Küme düğümü duraklatılmış değil.
ERROR_CLUSTER_NO_SECURITY_CONTEXT 5059 (0x13C3)
Küme güvenliği içeriği yok mevcuttur.
ERROR_CLUSTER_NETWORK_NOT_INTERNAL 5060 (0x13C4)
Küme ağı iç küme iletişimi için yapılandırılmamış.
ERROR_CLUSTER_NODE_ALREADY_UP 5061 (0x13C5)
Küme düğümü zaten kadardır.
ERROR_CLUSTER_NODE_ALREADY_DOWN 5062 (0x13C6)
Küme düğümü zaten.
ERROR_CLUSTER_NETWORK_ALREADY_ONLINE 5063 (0x13C7)
Küme ağı zaten çevrimiçi.
ERROR_CLUSTER_NETWORK_ALREADY_OFFLINE 5064 (0x13C8)
Küme ağı zaten çevrimdışı.
ERROR_CLUSTER_NODE_ALREADY_MEMBER 5065 (0x13C9)
Küme düğümü kümenin zaten bir üyesi.
ERROR_CLUSTER_LAST_INTERNAL_NETWORK 5066 (0x13CA)
Küme ağı, iki veya daha çok küme düğümü arasında iç küme iletişimi için yapılandırılmamış sadece bir tanesidir. İç iletişim yeteneği ağdan kaldırılamaz.
ERROR_CLUSTER_NETWORK_HAS_DEPENDENTS 5067 (0x13CB)
Bir veya daha çok küme kaynağı, istemcilere hizmet sağlamak için ağa güveniyor. İstemci erişim yeteneği ağdan kaldırılamaz.
ERROR_INVALID_OPERATION_ON_QUORUM 5068 (0x13CC)
Bu işlem o çekirdek kaynağı olarak küme kaynağı üzerinde gerçekleştirilemez. Bu çekirdek kaynağı çevrimdışı yapabilir veya olası sahip listesini değiştirebilirsiniz.
ERROR_DEPENDENCY_NOT_ALLOWED 5069 (0x13CD)
Küme yetersayı kaynağının bağımlılığı olmasına izin verilmez.
ERROR_CLUSTER_NODE_PAUSED 5070 (0x13CE)
Küme düğümü duraklatıldı.
ERROR_NODE_CANT_HOST_RESOURCE 5071 (0x13CF)
Küme kaynağı çevrimiçi getirdi olamaz. Sahip düğümü bu kaynağı çalıştıramaz.
ERROR_CLUSTER_NODE_NOT_READY 5072 (0x13D0)
Küme düğümü istenen işlemi gerçekleştirmek için hazır değil.
ERROR_CLUSTER_NODE_SHUTTING_DOWN 5073 (0x13D1)
Küme düğümü kapatılıyor.
ERROR_CLUSTER_JOIN_ABORTED 5074 (0x13D2)
Küme birleştirme işlemi iptal edildi.
ERROR_CLUSTER_INCOMPATIBLE_VERSIONS 5075 (0x13D3)
Küme birleştirme işlemi, katılan düğüm ve sponsor arasındaki uyumsuz yazılım sürümleri nedeniyle başarısız oldu.
ERROR_CLUSTER_MAXNUM_OF_RESOURCES_EXCEEDED 5076 (0x13D4)
Küme izleyebildiği kaynak sayısı sınırına ulaşmıştır bu kaynak oluşturulamıyor.
ERROR_CLUSTER_SYSTEM_CONFIG_CHANGED 5077 (0x13D5)
Küme sırasında değiştirilen sistem yapılandırma birleştirme veya oluşturma işlemi. Birleştirme veya oluşturma işlemi iptal edildi.
ERROR_CLUSTER_RESOURCE_TYPE_NOT_FOUND 5078 (0x13D6)
Belirtilen kaynak türü bulunamadı.
ERROR_CLUSTER_RESTYPE_NOT_SUPPORTED 5079 (0x13D7)
Belirtilen düğüm bu tür bir kaynağı desteklemiyor. Bu nedeni sürüm tutarsızlıkları veya bu düğümde kaynak DLL olmaması nedeniyle olabilir.
ERROR_CLUSTER_RESNAME_NOT_FOUND 5080 (0x13D8)
Belirtilen kaynak adı bu kaynak DLL’i tarafından desteklenmiyor. Bu kaynak DLL sağlanan hatalı (veya değiştirilmiş) bir ad olabilir.
ERROR_CLUSTER_NO_RPC_PACKAGES_REGISTERED 5081 (0x13D9)
Hiçbir kimlik doğrulama paketi RPC sunucusu kayıtlı olabilir.
ERROR_CLUSTER_OWNER_NOT_IN_PREFLIST 5082 (0x13DA)
Grubun sahibi grup için tercih edilen listede olmadığından grubu çevrimiçi yapamazsınız. Grup için sahip düğümünü değiştirmek için grubu taşıyın.
ERROR_CLUSTER_DATABASE_SEQMISMATCH 5083 (0x13DB)
Birleştirme işlemi Küme veritabanı sıra numarası değiştiği için başarısız veya kilitleyici düğümle uyumsuz. Küme veritabanı katılmak sırasında değişen Bu, bir birleştirme işlemi sırasında oluşabilir.
ERROR_RESMON_INVALID_STATE 5084 (0x13DC)
Kaynak izleyicisi, kaynak geçerli durumdayken hata işleminin gerçekleştirilmesine izin vermeyecektir. Bu, kaynak bekleme durumundaysa bu durum gerçekleşebilir.
ERROR_CLUSTER_GUM_NOT_LOCKER 5085 (0x13DD)
Kilitleyici olmayan bir kod, genel güncelleştirmeler yapmak için kiliti ayırma isteği aldı.
ERROR_QUORUM_DISK_NOT_FOUND 5086 (0x13DE)
Çekirdek diski Küme hizmeti tarafından bulunamadı.
ERROR_DATABASE_BACKUP_CORRUPT 5087 (0x13DF)
Yedeklenen küme veritabanı bozuk olabilir.
ERROR_CLUSTER_NODE_ALREADY_HAS_DFS_ROOT 5088 (0x13E0)
Bir DFS kökü bu küme düğümünde zaten var.
ERROR_RESOURCE_PROPERTY_UNCHANGEABLE 5089 (0x13E1)
Başka bir varolan özellikle çakıştığından bir kaynak özelliğini değiştirme girişimi başarısız oldu.
ERROR_CLUSTER_MEMBERSHIP_INVALID_STATE 5890 (0×1702)
Bir işlem Düğümün geçerli üyelik durumuyla uyumsuz olduğunu denendi.
ERROR_CLUSTER_QUORUMLOG_NOT_FOUND 5891 (0×1703)
Çekirdek kaynağı çekirdek günlüğü içermez.
ERROR_CLUSTER_MEMBERSHIP_HALT 5892 (0×1704)
Üyelik altyapısı, bu düğümdeki küme hizmetinin kapatılmasını istedi.
ERROR_CLUSTER_INSTANCE_ID_MISMATCH 5893 (0×1705)
Katılmadan düğümün küme örnek kimliği, destekleyen düğümün küme örnek kimliği uymuyor çünkü birleştirme işlemi başarısız oldu.
ERROR_CLUSTER_NETWORK_NOT_FOUND_FOR_IP 5894 (0×1706)
Belirtilen IP adresiyle eşleşen bir küme ağı bulunamadı.
ERROR_CLUSTER_PROPERTY_DATA_TYPE_MISMATCH 5895 (0×1707)
Mülkün gerçek veri türü özelliği beklenen veri türü ile uyuşmuyor.
ERROR_CLUSTER_EVICT_WITHOUT_CLEANUP 5896 (0×1708)
Küme düğümü başarıyla kümeden çıkarıldı, ancak düğüm temizlenmedi. Temizleme hangi adımları belirlemek için başarısız oldu ve nasıl kurtarılacağını, Olay Görüntüleyicisi’ni kullanarak Yük Devretme Kümesi uygulama olay günlüğüne bakın.
ERROR_CLUSTER_PARAMETER_MISMATCH 5897 (0×1709)
Bir Kaynağın özellikleri için belirtilen iki veya daha fazla parametre değerleriyle çatışma içindedir.
ERROR_NODE_CANNOT_BE_CLUSTERED 5898 (0x170A)
Bu bilgisayar bir kümeye üye yapılamaz.
ERROR_CLUSTER_WRONG_OS_VERSION 5899 (0x170B)
Windows’un doğru sürümü yüklü olmadığından, bu bilgisayar bir kümeye üye yapılamaz.
ERROR_CLUSTER_CANT_CREATE_DUP_CLUSTER_NAME 5900 (0x170C)
Bu küme adı zaten kullanımda olduğundan bir küme belirtilen küme adıyla oluşturulamaz. Küme için farklı bir ad belirtin.
ERROR_CLUSCFG_ALREADY_COMMITTED 5901 (0x170D)
Küme yapılandırma eylemi zaten taahhüt edilmiştir.
ERROR_CLUSCFG_ROLLBACK_FAILED 5902 (0x170E)
Küme yapılandırma eylem geri alınamaz olabilir.
ERROR_CLUSCFG_SYSTEM_DISK_DRIVE_LETTER_CONFLICT 5903 (0x170F)
Bir düğümde bir sistem diski atanan sürücü harfi başka bir düğüm üzerinde bir disk atanmış sürücü harfi ile çelişiyordu.
ERROR_CLUSTER_OLD_VERSION 5904 (0×1710)
Kümedeki bir veya daha fazla düğüm bu işlemi desteklemediği bir Windows sürümünü çalıştırıyor.
ERROR_CLUSTER_MISMATCHED_COMPUTER_ACCT_NAME 5905 (0×1711)
Ilgili bilgisayar hesabının adı bu kaynak için Ağ Adı uyuşmuyor.
ERROR_CLUSTER_NO_NET_ADAPTERS 5906 (0×1712)
Herhangi bir ağ adaptörleri mevcuttur.
ERROR_CLUSTER_POISONED 5907 (0×1713)
Küme düğümü zehirlenmiş edilmiştir.
ERROR_CLUSTER_GROUP_MOVING 5908 (0×1714)
Grup başka bir düğüme hareket yana isteğini kabul edemez.
ERROR_CLUSTER_RESOURCE_TYPE_BUSY 5909 (0×1715)
Başka bir işlem gerçekleştirme çok meşgul olduğu için kaynak türü isteği kabul edemiyor.
ERROR_RESOURCE_CALL_TIMED_OUT 5910 (0×1716)
Küme kaynağı DLL çağrısı zaman aşımına uğradı.
ERROR_INVALID_CLUSTER_IPV6_ADDRESS 5911 (0×1717)
Adres IPv6 adresi kaynağı için geçerli değil. Küresel bir IPv6 adresi gereklidir, ve bir küme ağı eşleşmelidir. Uyumluluk adresleri izin verilmez.
ERROR_CLUSTER_INTERNAL_INVALID_FUNCTION 5912 (0×1718)
Bir iç küme hata oluştu. Geçersiz bir işlevine bir çağrı denendi.
ERROR_CLUSTER_PARAMETER_OUT_OF_BOUNDS 5913 (0×1719)
Bir parametre değeri kabul edilebilir aralık dışında.
ERROR_CLUSTER_PARTIAL_SEND 5914 (0x171A)
Kümedeki başka bir düğüme veri gönderirken bir ağ hatası oluştu. Aktarılan bayt sayısı gerekenden daha az oldu.
ERROR_CLUSTER_REGISTRY_INVALID_FUNCTION 5915 (0x171B)
Geçersiz bir küme kayıt işlem yapılmaya çalışıldı.
ERROR_CLUSTER_INVALID_STRING_TERMINATION 5916 (0x171C)
Karakter bir giriş dize düzgün ermeyecektir.
ERROR_CLUSTER_INVALID_STRING_FORMAT 5917 (0x171D)
Karakterleri bir dizge temsil veriler için geçerli bir biçimde değil.
ERROR_CLUSTER_DATABASE_TRANSACTION_IN_PROGRESS 5918 (0x171E)
Bir iç küme hata oluştu. Bir işlem zaten sürüyor iken bir küme veritabanı işlem denendi.
ERROR_CLUSTER_DATABASE_TRANSACTION_NOT_IN_PROGRESS 5919 (0x171F)
Bir iç küme hata oluştu. Hiçbir işlem sürerken bir küme veritabanı işlem yapmaya teşebbüs vardı.
ERROR_CLUSTER_NULL_DATA 5920 (0×1720)
Bir iç küme hata oluştu. Veri düzgün başlatılmadı.
ERROR_CLUSTER_PARTIAL_READ 5921 (0×1721)
Bir veri akışından okurken bir hata oluştu. Bir byte beklenmedik sayıda iade edildi.
ERROR_CLUSTER_PARTIAL_WRITE 5922 (0×1722)
Bir veri akışı yazarken bir hata oluştu. Byte gerekli sayıda yazılı edilemedi.
ERROR_CLUSTER_CANT_DESERIALIZE_DATA 5923 (0×1723)
Küme veri akışı serisi kaldırılırken bir hata oluştu.
ERROR_DEPENDENT_RESOURCE_PROPERTY_CONFLICT 5924 (0×1724)
Bu kaynak için bir veya daha fazla özellik değerleri bağımlı kaynak (lar) ile ilişkili bir veya daha fazla özellik değerleri ile çatışma içinde bulunmaktadır.
ERROR_CLUSTER_NO_QUORUM 5925 (0×1725)
Küme düğümleri bir çekirdek bir küme oluşturmak için mevcut değildi.
ERROR_CLUSTER_INVALID_IPV6_NETWORK 5926 (0×1726)
Küme ağı, bir IPv6 adresi kaynağı için geçerli değil, ya da yapılandırılmış adresiyle uyuşmuyor.
ERROR_CLUSTER_INVALID_IPV6_TUNNEL_NETWORK 5927 (0×1727)
Küme ağı, bir IPv6 Tünel kaynak için geçerli değil. IPv6 Tünel kaynağın bağlı olduğu IP adresi kaynağı yapılandırmasını denetleyin.
ERROR_QUORUM_NOT_ALLOWED_IN_THIS_GROUP 5928 (0×1728)
Çekirdek kaynak Kullanılabilir Depolama gruplarında bulunan olamaz.
ERROR_DEPENDENCY_TREE_TOO_COMPLEX 5929 (0×1729)
Bu kaynak için bağımlılıkları çok derinden iç içe.
ERROR_EXCEPTION_IN_RESOURCE_CALL 5930 (0x172A)
Kaynak DLL çağrı işlenmeyen bir özel durum kaldırdı.
ERROR_CLUSTER_RHS_FAILED_INITIALIZATION 5931 (0x172B)
RHS işlemi başlatılamadı.
ERROR_CLUSTER_NOT_INSTALLED 5932 (0x172C)
Çalışma Kümelemesi özelliği bu düğümde yüklü değil.
ERROR_CLUSTER_RESOURCES_MUST_BE_ONLINE_ON_THE_SAME_NODE 5933 (0x172D)
Kaynaklar, bu işlem için aynı düğümde çevrimiçi olması gerekir.
ERROR_CLUSTER_MAX_NODES_IN_CLUSTER 5934 (0x172E)
Bu küme düğümleri maksimum sayıya zaten, çünkü yeni bir düğüm eklenemez.
ERROR_CLUSTER_TOO_MANY_NODES 5935 (0x172F)
Düğümler belirtilen sayıda izin verilen maksimum sınırını aştığından Bu küme oluşturulamaz.
ERROR_CLUSTER_OBJECT_ALREADY_USED  5936 (0×1730)
Verilen ada sahip etkin bir bilgisayar nesnesi zaten etki var, çünkü belirtilen küme adını kullanmayın girişimi başarısız oldu.
ERROR_NONCORE_GROUPS_FOUND 5937 (0×1731)
Bu küme yok edilemez. Bu küme yok edilebilir önce silinmelidir dışı çekirdek uygulama grupları vardır.
ERROR_FILE_SHARE_RESOURCE_CONFLICT 5938 (0×1732)
Dosya paylaşımına şahit kaynağı ile ilişkili dosya paylaşımı bu küme ya da düğüm herhangi bir ev sahipliği edilemez.
ERROR_CLUSTER_EVICT_INVALID_REQUEST 5939 (0×1733)
Bu düğüm Tahliye şu anda geçersiz. Yeter şartları düğüm tahliye nedeniyle küme kapatma neden olacaktır. Bu kümedeki son düğümü ise, küme komutu kullanılmalıdır yok.
ERROR_CLUSTER_SINGLETON_RESOURCE 5940 (0×1734)
Bu kaynak türünün tek bir örneği kümede izin verilir.
ERROR_CLUSTER_GROUP_SINGLETON_RESOURCE 5941 (0×1735)
Bu kaynak türünün tek bir örneği kaynak grubu başına izin verilir.
ERROR_CLUSTER_RESOURCE_PROVIDER_FAILED 5942 (0×1736)
Kaynak bir veya daha fazla sağlayıcı kaynakların yetersizliği nedeniyle çevrimiçi yapılamadı.
ERROR_CLUSTER_RESOURCE_CONFIGURATION_ERROR 5943 (0×1737)
Kaynak herhangi bir düğümde çevrimiçi gelemiyorum belirtti.
ERROR_CLUSTER_GROUP_BUSY 5944 (0×1738)
Mevcut çalışma, şu anda bu grup üzerinde gerçekleştirilemez.
ERROR_CLUSTER_NOT_SHARED_VOLUME 5945 (0×1739)
Dizin veya dosya bir küme paylaşılan birimde bulunan değildir.
ERROR_CLUSTER_INVALID_SECURITY_DESCRIPTOR 5946 (0x173A)
Güvenlik Tanımlayıcısı bir küme için gereksinimleri karşılamıyor.
ERROR_CLUSTER_SHARED_VOLUMES_IN_USE 5947 (0x173B)
Kümede yapılandırılmış bir veya daha fazla paylaşılan birimler kaynakları vardır. Işleminin başarılı olması için bu kaynakları için mevcut depolama taşınması gerekir.
ERROR_CLUSTER_USE_SHARED_VOLUMES_API 5948 (0x173C)
Bu grup veya kaynak doğrudan manipüle edilemez. Istenen işlemi gerçekleştirmek için paylaşılmış hacmi API’leri kullanın.
ERROR_CLUSTER_BACKUP_IN_PROGRESS 5949 (0x173D)
Yedekleme işlemi sürüyor. Yine bu işlemi denemeden önce yedek tamamlanması için bekleyin.
ERROR_NON_CSV_PATH 5950 (0x173E)
Yolu bir küme paylaşılan birime ait değildir.
ERROR_CSV_VOLUME_NOT_LOCAL 5951 (0x173F)
Küme paylaşılmış hacmi yerel olarak bu düğümde takılmaz.
ERROR_CLUSTER_WATCHDOG_TERMINATING 5952 (0×1740)
Küme Watchdog sona eriyor.
ERROR_CLUSTER_RESOURCE_VETOED_MOVE_INCOMPATIBLE_NODES 5953 (0×1741)
Onlar uyumsuz olduğundan bir kaynak iki düğüm arasında bir hamle veto etti.
ERROR_CLUSTER_INVALID_NODE_WEIGHT 5954 (0×1742)
Küme eski modunda değil iken küme eski modunda veya düğüm ağırlığı 1 ile en az bir düğüm olması gerekir iken iki düğümde kilo değiştirilemez, çünkü bu istek geçersiz.
ERROR_CLUSTER_RESOURCE_VETOED_CALL 5955 (0×1743)
Kaynak çağrı veto etti.
ERROR_RESMON_SYSTEM_RESOURCES_LACKING 5956 (0×1744) Yeterli sistem kaynaklarını tutuyoruz çünkü Kaynak başlatmak veya çalıştıramaz.
ERROR_CLUSTER_RESOURCE_VETOED_MOVE_NOT_ENOUGH_RESOURCES_ON_DESTINATION 5957 (0×1745) Hedef şu anda işlemi tamamlamak için yeterli kaynağa sahip olmadığı için bir kaynak iki düğüm arasında bir hamle veto etti.
ERROR_CLUSTER_RESOURCE_VETOED_MOVE_NOT_ENOUGH_RESOURCES_ON_SOURCE 5958 (0×1746) Kaynak şu anda işlemi tamamlamak için yeterli kaynağa sahip olmadığı için bir kaynak iki düğüm arasında bir hamle veto etti.
ERROR_CLUSTER_GROUP_QUEUED 5959 (0×1747) Grup bir işlem için sıraya çünkü istenen işlem tamamlanamıyor.
ERROR_CLUSTER_RESOURCE_LOCKED_STATUS 5960 (0×1748) Bir kaynak durumu tıkanmıştır istenen işlem tamamlanamıyor.
ERROR_CLUSTER_SHARED_VOLUME_FAILOVER_NOT_ALLOWED 5961 (0×1749) Bir küme paylaşılan birim operasyonu veto etti, çünkü kaynak başka bir düğüm taşıyamazsınız.
ERROR_CLUSTER_NODE_DRAIN_IN_PROGRESS 5962 (0x174A) Bir düğüm drenaj zaten sürüyor.
Bu değer, ayrıca seçildi ERROR_CLUSTER_NODE_EVACUATION_IN_PROGRESS
ERROR_CLUSTER_DISK_NOT_CONNECTED 5963 (0x174B) Kümelenmiş depolama bu düğümde çevrimiçi getirdi olamaz.
ERROR_DISK_NOT_CSV_CAPABLE 5964 (0x174C) Disk CSV ile kullanılmak üzere, bir şekilde ayarlandığı değildir. CSV disk NTFS ile biçimlendirilmiş olan en az bir bölüm olmalıdır.
ERROR_RESOURCE_NOT_IN_AVAILABLE_STORAGE 5965 (0x174D) Kaynak bu eylemi tamamlamak için Kullanılabilir Depolama grubun bir parçası olmalıdır.
ERROR_CLUSTER_SHARED_VOLUME_REDIRECTED 5966 (0x174E) Hacmi yönlendirilen modunda olduğu gibi CSVFS işlemi başarısız oldu.
ERROR_CLUSTER_SHARED_VOLUME_NOT_REDIRECTED 5967 (0x174F) Hacmi yönlendirildi modunda değil gibi CSVFS işlemi başarısız oldu.
ERROR_CLUSTER_CANNOT_RETURN_PROPERTIES 5968 (0×1750) Küme özellikleri şu anda iade edilemez.
ERROR_CLUSTER_RESOURCE_CONTAINS_UNSUPPORTED_DIFF_AREA_FOR_SHARED_VOLUMES 5969 (0×1751) Kümelenmiş disk kaynağı Küme Paylaşılan Birimleri için desteklenmez yazılımı anlık fark alanı içerir.
ERROR_CLUSTER_RESOURCE_IS_IN_MAINTENANCE_MODE 5970 (0×1752) Kaynak bakım modunda olduğundan işlem tamamlanmış olamaz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir