WINDOWS Sistem Hata Kodları (500-999)

WINDOWS Sistem Hata Kodları (500-999)
burdaki listeden bulabilirsiniz

 

 

ERROR_USER_PROFILE_LOAD 500 (0x1F4)
Kullanıcı profili yüklenemez.
ERROR_ARITHMETIC_OVERFLOW 534 (0×216)
Aritmetik sonuç 32 biti aşıyor.
ERROR_PIPE_CONNECTED 535 (0×217)
Borunun diğer ucunda bir işlem olup.
ERROR_PIPE_LISTENING 536 (0×218)
Bir proses borunun diğer ucu açık bekleyen.
ERROR_VERIFIER_STOP 537 (0×219)
Uygulama doğrulayıcı mevcut süreçte bir hata buldu.
ERROR_ABIOS_ERROR 538 (0x21A)
Bir hata Kipi alt oluştu.
ERROR_WX86_WARNING 539 (0x21B)
Bir uyarı WX86 alt oluştu.
ERROR_WX86_ERROR 540 (0x21C)
Bir hata WX86 alt oluştu.
ERROR_TIMER_NOT_CANCELED 541 (0x21D)
Bir girişimde ilişkili bir APC ve konu iş parçacığı olan bir zamanlayıcı iptal etmek veya ayarlamak için yapıldı aslında ilişkili bir APC rutin zamanlayıcı ayarlamak konu değildir.
ERROR_UNWIND 542 (0x21E)
Özel durum kodu gevşeyin.
ERROR_BAD_STACK 543 (0x21F)
Geçersiz veya hizalanmamış yığını bir gevşeyin işlem sırasında karşılaşıldı.
ERROR_INVALID_UNWIND_TARGET 544 (0×220)
Geçersiz bir gevşeyin hedef bir gevşeyin işlem sırasında karşılaşıldı.
ERROR_INVALID_PORT_ATTRIBUTES 545 (0×221)
Geçersiz Nesne NtCreatePort için belirtilen öznitelikler veya geçersiz Liman NtConnectPort için belirtilen öznitelikler
ERROR_PORT_MESSAGE_TOO_LONG 546 (0×222)
Mesajın uzunluğu NtRequestPort veya NtRequestWaitReplyPort geçirilen liman tarafından izin verilen maksimum mesaj daha uzundu.
ERROR_INVALID_QUOTA_LOWER 547 (0×223)
Bir girişimde geçerli kullanımı altında bir kota sınırını düşürmek için yapıldı.
ERROR_DEVICE_ALREADY_ATTACHED 548 (0×224)
Zaten bir girişimde başka bir cihaza bağlı olan bir aygıt eklemek için yapıldı.
ERROR_INSTRUCTION_MISALIGNMENT 549 (0×225)
Bir girişim hizalanmamış adreste bir komut çalıştırmak ve ana sistem hizalanmamış talimatı başvuruları desteklemiyor yapıldı.
ERROR_PROFILING_NOT_STARTED 550 (0×226)
Başlatılmadı profil.
ERROR_PROFILING_NOT_STOPPED 551 (0×227)
Durmamıştır profil.
ERROR_COULD_NOT_INTERPRET 552 (0×228)
Geçti ACL minimum gerekli bilgileri içermiyordu.
ERROR_PROFILING_AT_LIMIT 553 (0×229)
Aktif profil nesnelerin numarası en az ve daha Hiçbir başlatılabilir.
ERROR_CANT_WAIT 554 (0x22A)
Bir işlem I / O için engelleme olmadan devam edemeyeceğini göstermek için kullanılır
ERROR_CANT_TERMINATE_SELF 555 (0x22B)
Bir iş parçacığı (ile NtTerminateThread adlandırılan varsayılan olarak kendini sonlandırmak için girişimde bulunduğunu gösterir NULL ) ve mevcut süreçteki son konu oldu.
ERROR_UNEXPECTED_MM_CREATE_ERR 556 (0x22C)
Bir hata MM standard FsRtl filtre tanımlandığı edilmeyen döndürülürse, bu filtre olması sağlanır aşağıdaki hatalardan biri haline dönüştürülür. Bu durumda bilgi Bununla birlikte, filtre doğru durum işleme, kaybolur.
ERROR_UNEXPECTED_MM_MAP_ERROR 557 (0x22D)
Bir hata MM standard FsRtl filtre tanımlandığı edilmeyen döndürülürse, bu filtre olması sağlanır aşağıdaki hatalardan biri haline dönüştürülür. Bu durumda bilgi Bununla birlikte, filtre doğru durum işleme, kaybolur.
ERROR_UNEXPECTED_MM_EXTEND_EROR 558 (0x22E)
Bir hata MM standard FsRtl filtre tanımlandığı edilmeyen döndürülürse, bu filtre olması sağlanır aşağıdaki hatalardan biri haline dönüştürülür. Bu durumda bilgi Bununla birlikte, filtre doğru durum işleme, kaybolur.
ERROR_BAD_FUNCTION_TABLE 559 (0x22F)
Hatalı biçimlendirilmiş bir işlev tablosunda bir gevşeyin işlem sırasında karşılaşıldı.
ERROR_NO_GUID_TRANSLATION 560 (0×230)
Bir girişim dosya sistemi tarafından saklanan olabilir bir GUID tercüme edilemeyen bir dosya sistemi dosya veya dizin ve güvenlik tanımlayıcısı Sıd birine koruma atamak için yapıldığını gösterir. Bu başarısız bir dosya oluşturma girişimi başarısız olmasına neden olabilir koruma girişimi neden olur.
ERROR_INVALID_LDT_SIZE 561 (0×231)
Bir girişim boyutu seçiciler bir çift sayı olmadığını boyutu ayarlayarak bir LDT büyümeye yapılmış, ya da olduğunu gösterir.
ERROR_INVALID_LDT_OFFSET 563 (0×233)
LDT bilgi için başlangıç ​​değeri seçme boyutlu bir integral katı olmadığını gösterir.
ERROR_INVALID_LDT_DESCRIPTOR 564 (0×234)
Ldt tanımlayıcıları kurmak için çalışırken kullanıcı geçersiz bir tanıtıcı verilen belirtir.
ERROR_TOO_MANY_THREADS 565 (0×235)
Bir süreç istenen eylemi gerçekleştirmek için çok fazla iş parçacığı vardır gösterir. Bir proses sıfır veya bir konuları sahip olduğunda, örneğin, bir birincil belirteç atanması sadece gerçekleştirilebilir.
ERROR_THREAD_NOT_IN_PROCESS 566 (0×236)
Bir girişim, belirli bir işlem içinde, bir iplik üzerinde çalışmak üzere yapılan ancak belirtilen iplik belirtilen işleminde değildir.
ERROR_PAGEFILE_QUOTA_EXCEEDED 567 (0×237)
Sayfa dosyası kota aşıldı.
ERROR_LOGON_SERVER_CONFLICT 568 (0×238)
Başka bir Netlogon hizmeti belirtilen rolü ile etki alanı çatışmalarda yayınlanmıyor, çünkü Netlogon hizmeti başlatılamıyor.
ERROR_SYNCHRONIZATION_REQUIRED 569 (0×239)
Windows Server SAM veritabanı Domain Controller üzerine kopya ile senkronizasyon önemli ölçüde dışında. Tam bir senkronizasyon gereklidir.
ERROR_NET_OPEN_FAILED 570 (0x23A)
NtCreateFile API başarısız. Bu hata bir uygulama iade asla, Windows Lan Manager Yönlendiricisi kendi iç hata haritalama rutinleri kullanmak için bir yer tutucudur.
ERROR_IO_PRIVILEGE_FAILED 571 (0x23B)
Süreci için I / O izinleri değiştirilemedi {Ayrıcalık Başarısız}.
ERROR_CONTROL_C_EXIT 572 (0x23C)
{CTRL ile uygulama Çıkış + C} uygulamanın bir CTRL + C bir sonucu olarak sona erdirildi
ERROR_MISSING_SYSTEMFILE 573 (0x23D)
{Eksik Sistem Dosyası} gerekli sistem dosyası% hs kötü ya da eksik.
ERROR_UNHANDLED_EXCEPTION 574 (0x23E)
{Uygulama Hatası} istisna% s (0x% 08lx) konumu 0x% 08lx de uygulamada oluştu.
ERROR_APP_INIT_FAILURE 575 (0x23F)
{} Uygulama Hatası uygulama (0x% lx) düzgün başlatamadı. Uygulamayı kapatmak için Tamam’a tıklayın.
ERROR_PAGEFILE_CREATE_FAILED 576 (0×240)
{Disk belleği dosyası oluşturmak açılamıyor} belleği dosyası% hs oluşturulması (% lx) başarısız oldu.Talep boyutu ld% idi.
ERROR_INVALID_IMAGE_HASH 577 (0×241)
Windows bu dosyanın dijital imzayı doğrular olamaz. Yeni bir donanım veya yazılım değişikliği yanlış imzalanmış veya zarar görmüş bir dosya yüklemiş olabilir, ya da bilinmeyen bir kaynaktan gelen kötü niyetli yazılımlar olabilir.
ERROR_NO_PAGEFILE 578 (0×242)
{Belirtilmemiş Disk belleği dosyası yok} belleği dosyası yok sistem yapılandırma belirtildi.
ERROR_ILLEGAL_FLOAT_CONTEXT 579 (0×243)
{} İSTİSNA gerçek mod bir uygulama bir kayan nokta talimat verilmiş ve kayan nokta donanım mevcut değildir.
ERROR_NO_EVENT_PAIR 580 (0×244)
Bir olay çifti eşitleme işlemi diş belirli istemci / sunucu olay çifti nesnesi kullanılarak yapıldı, ancak hiçbir olay çifti nesnesi konu ile ilişkilidir.
ERROR_DOMAIN_CTRLR_CONFIG_ERROR 581 (0×245)
Windows Server yanlış bir yapılandırma vardır.
ERROR_ILLEGAL_CHARACTER 582 (0×246)
Geçersiz bir karakter karşılaşıldı. Bir multi-byte karakter kümesi için bu bir başarı iz bayt olmayan bir kurşun bayt içerir. Unicode karakter kümesi için bu karakterleri 0xFFFF ve 0xFFFE içerir.
ERROR_UNDEFINED_CHARACTER 583 (0×247)
Unicode karakter sisteminizde yüklü Unicode karakter kümesi tanımlı değil.
ERROR_FLOPPY_VOLUME 584 (0×248)
Disk belleği dosyası olarak disket üzerinde oluşturulamaz.
ERROR_BIOS_FAILED_TO_CONNECT_INTERRUPT 585 (0×249)
Sistem BIOS aygıtı bağlı olduğu için cihaz veya otobüs için bir sistem kesme bağlanamadı.
ERROR_BACKUP_CONTROLLER 586 (0x24A)
Bu işlem, yalnızca etki alanının birincil etki alanı denetleyicisi için izin verilir.
ERROR_MUTANT_LIMIT_EXCEEDED 587 (0x24B)
Bir girişimde maksimum sayısı aşılmış olacağını bir mutant tür elde etmek için yapılmıştır.
ERROR_FS_DRIVER_REQUIRED 588 (0x24C)
Birim, kendisi için bir dosya sistemi sürücüsü henüz yüklenmiş olmadığını gereklidir erişilmiş.
ERROR_CANNOT_LOAD_REGISTRY_FILE 589 (0x24D)
% Hs veya onun günlüğünü ya da alternatifini: {Kayıt Defteri Dosyası Arızası} Kayıt defteri kovanını (dosyasını) yükleyemiyor. Bu Bozuk, yok veya yazılabilir değil.
ERROR_DEBUG_ATTACH_FAILED 590 (0x24E)
{Beklenmeyen başarısızlık DebugActiveProcess bir işlenirken} beklenmeyen bir hata oluştuDebugActiveProcess API isteği. Bu süreci sonlandırmak için OK seçin veya hatayı yok saymak için iptal edebilir.
ERROR_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED 591 (0x24F)
{Önemli Sistem Hatası}% hs sistem işlemi 0x% 08 (0x% 08 0x% 08) durumuyla beklenmeyen şekilde sonlandırıldı. Sistem kapatıldı.
ERROR_DATA_NOT_ACCEPTED 592 (0×250)
TDI istemci bir göstergesi sırasında alınan veriler halledemeyeceğimi {Veri Kabul Edilmedi}.
ERROR_VDM_HARD_ERROR 593 (0×251)
NTVDM bir donanım hatası ile karşılaştı.
ERROR_DRIVER_CANCEL_TIMEOUT 594 (0×252)
Sürücü% hs Belirlenen süre içinde iptal edilen G / Ç isteği tamamlanamadı {Timeout İptal}.
ERROR_REPLY_MESSAGE_MISMATCH 595 (0×253)
{Cevap Mesaj Uyuşmazlığı} girişimi bir LPC mesajı yanıtlamak için yapıldı, ancak ileti istemci kimliği tarafından belirtilen konu bu mesaj bekleyen değildi.
ERROR_LOST_WRITEBEHIND_DATA 596 (0×254)
Windows dosya% hs tüm verilerini kaydetmeyi başaramadı edildi {Gecikmeli yazma Başarısız}. Veri kaybı oldu. Bu hataya bilgisayarınızın donanımındaki veya ağ bağlantınızdaki bir arıza neden olmuş olabilir. Başka bir yerde bu dosyayı kaydetmeye çalışın.
ERROR_CLIENT_SERVER_PARAMETERS_INVALID 597 (0×255)
Parametre (ler) geçersiz olduğu istemci / sunucu paylaşımlı bellek penceresinde sunucuya geçirilir.Çok fazla veri paylaşımlı bellek penceresinde koymak olabilir.
ERROR_NOT_TINY_STREAM 598 (0×256)
Akışı, bir küçük dere değildir.
ERROR_STACK_OVERFLOW_READ 599 (0×257)
Isteği yığın taşması kod tarafından ele alınması gerekir.
ERROR_CONVERT_TO_LARGE 600 (0×258)
Bir ayırma işlemi nasıl işlendiğini belirten İç OFS durum kodları. Içeren onode taşınır veya ölçüde akışı büyük bir akım dönüştürüldükten sonra bunu yeniden denenmesi olarak ya.
ERROR_FOUND_OUT_OF_SCOPE 601 (0×259)
Nesneyi bulmak için girişimi birimde ID ile eşleşen bir nesne bulundu ancak işlem için kullanılan kolu kapsamı dışındadır.
ERROR_ALLOCATE_BUCKET 602 (0x25A)
Kova dizisi yetiştirilmesi gerekir. Bunu yaparken sonra işlem yeniden deneyin.
ERROR_MARSHALL_OVERFLOW 603 (0x25B)
Kullanıcı / kernel dizimi Bellek taştığında vardır.
ERROR_INVALID_VARIANT 604 (0x25C)
Verilen varyant yapısı geçersiz veri içeriyor.
ERROR_BAD_COMPRESSION_BUFFER 605 (0x25D)
Belirtilen tampon kötü biçimlenmiş veri içerir.
ERROR_AUDIT_FAILED 606 (0x25E)
Güvenlik denetimi başarısız oluşturma girişimi {Denetim Başarısız}.
ERROR_TIMER_RESOLUTION_NOT_SET 607 (0x25F)
Zamanlayıcı çözünürlüğünü daha önce mevcut süreç ile ayarlı değil.
ERROR_INSUFFICIENT_LOGON_INFO 608 (0×260)
Oturum için yeterli hesap bilgileri vardır.
ERROR_BAD_DLL_ENTRYPOINT 609 (0×261)
{Geçersiz DLL entrypoint} dinamik bağlantı kitaplığı% hs doğru yazılı değildir. Yığın işaretçisi tutarsız bir durumda bırakılmıştır. Entrypoint WINAPI veya STDCALL olarak ilan edilmelidir. DLL yükleme başarısız YES seçin. Yürütülmesine devam etmek için NO seçin. NO seçilmesi uygulamasının yanlış çalışmasına neden olabilir.
ERROR_BAD_SERVICE_ENTRYPOINT 610 (0×262)
{Geçersiz Servis Callback GirişNoktası}% hs hizmeti düzgün yazılı değildir. Yığın işaretçisi tutarsız bir durumda bırakılmıştır. Geri entrypoint WINAPI veya STDCALL olarak ilan edilmelidir. Tamam seçme işlemi devam hizmeti neden olur. Ancak, hizmet süreci yanlış faaliyet olabilir.
ERROR_IP_ADDRESS_CONFLICT1 611 (0×263)
Ağdaki başka bir sistem ile bir IP adresi çakışması var.
ERROR_IP_ADDRESS_CONFLICT2 612 (0×264)
Ağdaki başka bir sistem ile bir IP adresi çakışması var.
ERROR_REGISTRY_QUOTA_LIMIT 613 (0×265)
{Kayıt Defteri Uzay On Düşük} sistemi kayıt sisteminin parçası için izin verilen maksimum boyutuna ulaştı. Ek depolama istekleri dikkate alınmayacaktır.
ERROR_NO_CALLBACK_ACTIVE 614 (0×266)
Hayır geri arama etkin olduğunda bir geri dönüş sistemi hizmeti yürütülemez.
ERROR_PWD_TOO_SHORT 615 (0×267)
Verilen şifre kullanıcı hesabı politikası karşılamak için çok kısa. Daha uzun bir şifre seçin.
ERROR_PWD_TOO_RECENT 616 (0×268)
Kullanıcı hesabınızın politikası çok sık şifre değiştirmek için izin vermez. Bu tanıdık, fakat potansiyel keşfetti, şifrenizi geri değiştirmesini engellemek için yapılır. Şifrenizi girildiğini düşünüyorsanız sonra atanan yeni bir sahip hemen yöneticinize başvurun.
ERROR_PWD_HISTORY_CONFLICT 617 (0×269)
Sen geçmişte kullanmış olduğu bir şifrenizi değiştirmek için çalıştılar. Kullanıcı hesabınızın politikası buna izin vermiyor. Eğer daha önce kullanılan etmediğiniz bir şifre seçin.
ERROR_UNSUPPORTED_COMPRESSION 618 (0x26A)
Belirtilen sıkıştırma formatı desteklenmiyor.
ERROR_INVALID_HW_PROFILE 619 (0x26B)
Belirtilen donanım profili yapılandırma geçersiz.
ERROR_INVALID_PLUGPLAY_DEVICE_PATH 620 (0x26C)
Belirtilen Tak ve kayıt cihazı yolu oyna geçersiz.
ERROR_QUOTA_LIST_INCONSISTENT 621 (0x26D)
Belirlenen kota listesi onun tanımlayıcı ile dahili tutarsızdır.
ERROR_EVALUATION_EXPIRATION 622 (0x26E)
{, Windows Değerlendirme Bildirimi} Bu Windows kurulumu için deneme süresi doldu. Bu sistem, 1 saat içinde kapanacaktır. Bu Windows yüklemeye erişim geri yüklemek için, bu ürünün lisanslı bir dağıtım kullanarak bu kurulum yükseltme lütfen.
ERROR_ILLEGAL_DLL_RELOCATION 623 (0x26F)
{Geçersiz Sistem DLL Konum} sistem DLL% hs bellekte taşındı. Uygulama düzgün çalışmayacak.DLL% hs Windows sistem DLL’leri için ayrılmış bir adres aralığında bulunduğu için tehcir oluştu. DLL üreticisine yeni bir DLL için başvurulması gerekir.
ERROR_DLL_INIT_FAILED_LOGOFF 624 (0×270)
Uygulama, Windows istasyonu kapanmakta olduğundan başlatılamadı {DLL başlatma Başarısız}.
ERROR_VALIDATE_CONTINUE 625 (0×271)
Doğrulama işlemi sonraki adıma devam etmesi gerekmektedir.
ERROR_NO_MORE_MATCHES 626 (0×272)
Güncel indeks sayımı için daha fazla maç yoktur.
ERROR_RANGE_LIST_CONFLICT 627 (0×273)
Aralığı nedeniyle bir çatışma alanı listesine eklendi edilemedi.
ERROR_SERVER_SID_MISMATCH 628 (0×274)
Sunucu işlemi istemci tarafından istenen daha farklı bir SID altında çalışıyor.
ERROR_CANT_ENABLE_DENY_ONLY 629 (0×275)
Sadece inkar kullanım işaretlenmiş bir grup etkin olamaz.
ERROR_FLOAT_MULTIPLE_FAULTS 630 (0×276)
İSTİSNA {} Birden fazla kayan nokta hataları.
ERROR_FLOAT_MULTIPLE_TRAPS 631 (0×277)
İSTİSNA {} Birden fazla kayan nokta yakalar.
ERROR_NOINTERFACE 632 (0×278 olarak)
Istenen arabirim desteklenmiyor.
ERROR_DRIVER_FAILED_SLEEP 633 (0×279)
Sürücü% hs bekleme modunda desteklemiyor {Sistem Bekleme Başarısız}. Bu sürücüsünü güncelleme sistemi bekleme moduna gitmek için izin verebilir.
ERROR_CORRUPT_SYSTEM_FILE 634 (0x27A)
Sistem dosyası% 1 bozuldu ve yerini almıştır.
ERROR_COMMITMENT_MINIMUM 635 (0x27B)
{Sanal Bellek Minimum Çok Düşük} Sisteminizdeki sanal bellek miktarı düşük. Windows, sanal bellek sayfalama dosyası boyutunu artırıyor. Bu işlem sırasında, bazı uygulamaların bellek istekleri reddedilebilir. Daha fazla bilgi için Yardım’a bakın.
ERROR_PNP_RESTART_ENUMERATION 636 (0x27C)
Numaralandırma yeniden başlatılması gerekir böylece bir aygıt kaldırıldı.
ERROR_SYSTEM_IMAGE_BAD_SIGNATURE 637 (0x27D)
{Önemli Sistem Hatası} sistemi görüntüsü% s düzgün imzalanmamış. Dosyası imzalanmış dosyası ile değiştirilmiştir. Sistem kapatıldı.
ERROR_PNP_REBOOT_REQUIRED 638 (0x27E)
Cihazı yeniden başlatma olmadan başlamaz.
ERROR_INSUFFICIENT_POWER 639 (0x27F)
Istenen işlemi tamamlamak için yeterli güç yok.
ERROR_MULTIPLE_FAULT_VIOLATION 640 (0×280)
ERROR_MULTIPLE_FAULT_VIOLATION
ERROR_SYSTEM_SHUTDOWN 641 (0×281)
Sistemi kapatılmakta sürecindedir.
ERROR_PORT_NOT_SET 642 (0×282)
Bir süreçleri debugport kaldırmak için bir girişimde bulunuldu ancak bir bağlantı noktası zaten süreci ile ilişkili değildi.
ERROR_DS_VERSION_CHECK_FAILURE 643 (0×283)
Bu Windows sürümü dizin orman, etki alanı veya etki alanı denetleyicisinin davranış sürümüyle uyumlu değil.
ERROR_RANGE_NOT_FOUND 644 (0×284)
Belirtilen range listede bulunamadı.
ERROR_NOT_SAFE_MODE_DRIVER 646 (0×286)
Sistemi güvenli modda önyükleme çünkü sürücüsü yüklenmemiş.
ERROR_FAILED_DRIVER_ENTRY 647 (0×287)
Onun başlatma çağrısı başarısız oldu, çünkü sürücüsü yüklenmemiş.
ERROR_DEVICE_ENUMERATION_ERROR 648 (0×288)
Güç uygulayarak veya cihaz konfigürasyonu okurken “% hs” bir hatayla karşılaştı. Bu bir donanım hatası veya kötü bir bağlantı neden olabilir.
ERROR_MOUNT_POINT_NOT_RESOLVED 649 (0×289)
Adı belirtilen aygıt nesnesi takılmamıştır için bir birim olarak çözümlenir en az bir bağlama noktası içerdiği için create işlemi başarısız oldu.
ERROR_INVALID_DEVICE_OBJECT_PARAMETER 650 (0x28A)
Aygıt nesnesi parametre olarak geçerli bir aygıt nesnesi değil veya dosya adı ile belirtilen birime bağlı değil.
ERROR_MCA_OCCURED 651 (0x28B)
Bir Machine Check hata oluştu. Ek bilgi için sistem olay günlüğünü kontrol edin.
ERROR_DRIVER_DATABASE_ERROR 652 (0x28C)
Hata [% 2] vardı sürücü veritabanı işleme.
ERROR_SYSTEM_HIVE_TOO_LARGE 653 (0x28D)
Sistem kovanı boyutunu kendi sınırını aştı.
ERROR_DRIVER_FAILED_PRIOR_UNLOAD 654 (0x28E)
Sürücünün önceki bir sürümünde hala bellekte olduğundan sürücü yüklenemedi.
ERROR_VOLSNAP_PREPARE_HIBERNATE655 (0x28F)
Volume Shadow Copy Service kış uykusu için hacimce% hs hazırlarken {Volume Shadow Copy Service} Lütfen bekleyin.
ERROR_HIBERNATION_FAILURE 656 (0×290)
Sistemi (hata kodu% hs olduğu) hibernate için başarısız oldu. Sistem yeniden başlatıldığında kadar Hazırda devre dışı bırakılacak.
ERROR_FILE_SYSTEM_LIMITATION 665 (0×299)
İstenen işlem bir dosya sistemi sınırlaması nedeniyle tamamlanamadı.
ERROR_ASSERTION_FAILURE 668 (0x29C)
Bir onaylama işlemi hatası oluştu.
ERROR_ACPI_ERROR 669 (0x29D)
Bir hata ACPI alt oluştu.
ERROR_WOW_ASSERTION 670 (0x29E)
Onaylama Hatası WOW.
ERROR_PNP_BAD_MPS_TABLE 671 (0x29F)
Bir cihaz, sistem BIOS MPS tabloda eksik. Bu aygıt kullanılmaz. Sistem BIOS güncelleme için lütfen sistem satıcınıza başvurun.
ERROR_PNP_TRANSLATION_FAILED 672 (0x2A0)
Bir çevirmen kaynakları çevirmek için başarısız oldu.
ERROR_PNP_IRQ_TRANSLATION_FAILED 673 (0x2A1)
Bir IRQ çevirmen kaynakları çevirmek için başarısız oldu.
ERROR_PNP_INVALID_ID 674 (0x2A2)
Sürücü% 2 çocuk cihazı (% 3) için geçersiz kimlik döndü.
ERROR_WAKE_SYSTEM_DEBUGGER 675 (0x2A3)
Sistem hata ayıklayıcı bir kesme tarafından uyandırıldı {Kernel Debugger Uyanmış}.
ERROR_HANDLES_CLOSED 676 (0x2A4)
{Kapalı kollar} nesnelere kollar otomatik istenen işlem bir sonucu olarak kapatılmıştır.
ERROR_EXTRANEOUS_INFORMATION 677 (0x2A5)
{Too Much Information} belirtilen erişim denetim listesi (ACL) beklenen daha fazla bilgi içeriyordu.
ERROR_RXACT_COMMIT_NECESSARY 678 (0x2A6)
Bu uyarı seviyesi durumu işlem durumu zaten kayıt defteri alt ağacı için var, ama bir işlem tamamlama önceden iptal olduğunu belirtir. Tamamlama tamamlanmış değil, ancak (istenirse nedenle de taahhüt olabilir) ya geri alındı ​​değil.
ERROR_MEDIA_CHECK 679 (0x2A7)
Medya değişmiş olabilir {} Medya değiştirildi.
ERROR_GUID_SUBSTITUTION_MADE 680 (0x2A8)
Windows güvenlik kimliği (SID), idari olarak tanımlanan GUID öneki bulundu hayır için küresel bir tanımlayıcı (GUID) çevirisi sırasında {GUID Oyuncu}. Bir yedek öneki sistem güvenliği tehlikeye hangi kullanılmıştır. Bununla birlikte, bu amaçlanan daha sınırlayıcı bir erişim sağlayabilir.
ERROR_STOPPED_ON_SYMLINK 681 (0x2A9)
Oluşturduğunuz çalışma sembolik bir bağlantı ulaştıktan sonra durdu.
ERROR_LONGJUMP 682 (0x2AA)
Uzun atlama idam edilmiştir.
ERROR_PLUGPLAY_QUERY_VETOED 683 (0x2AB)
Tak ve sorgu işlemi başarılı olmadı.
ERROR_UNWIND_CONSOLIDATE 684 (0x2AC)
Bir çerçeve konsolidasyon idam edilmiştir.
ERROR_REGISTRY_HIVE_RECOVERED 685 (0x2AD)
{Kayıt Defteri Kovanı Kurtarılan} Kayıt kovanını (dosyasını):% hs bozuk ve geri getirildi. Bazı veriler kaybolmuş olabilir.
ERROR_DLL_MIGHT_BE_INSECURE 686 (0x2AE)
Uygulama modülü% hs den çalıştırılabilir kod çalıştırmak için çalışıyor. Bu güvensiz olabilir. Bir alternatif,% hs mevcuttur. Uygulamanın güvenli modülü% hs kullanmalı mıyım?
ERROR_DLL_MIGHT_BE_INCOMPATIBLE 687 (0x2AF)
Uygulama modülü% hs den çalıştırılabilir kod yükleniyor. Bu güvenli, ancak işletim sisteminin önceki sürümleri ile uyumlu olmayabilir. Bir alternatif,% hs mevcuttur. Uygulamanın güvenli modülü% hs kullanmalı mıyım?
ERROR_DBG_EXCEPTION_NOT_HANDLED 688 (0x2B0)
Debugger istisna ele vermedi.
ERROR_DBG_REPLY_LATER 689 (0x2B1)
Debugger sonra cevap verecektir.
ERROR_DBG_UNABLE_TO_PROVIDE_HANDLE 690 (0x2B2)
Debugger kolu sağlayamaz.
ERROR_DBG_TERMINATE_THREAD 691 (0x2B3)
Debugger Konu sonlandırıldı.
ERROR_DBG_TERMINATE_PROCESS 692 (0x2B4)
Debugger işlem sonlandırılır.
ERROR_DBG_CONTROL_C 693 (0x2B5)
Debugger kontrolü C. var
ERROR_DBG_PRINTEXCEPTION_C 694 (0x2B6)
Kontrolü C. üzerinde Debugger baskılı istisna
ERROR_DBG_RIPEXCEPTION 695 (0x2B7)
Debugger RIP özel durum aldı.
ERROR_DBG_CONTROL_BREAK 696 (0x2B8)
Debugger kontrolü mola aldı.
ERROR_DBG_COMMAND_EXCEPTION 697 (0x2B9)
Debugger komut iletişim istisna.
ERROR_OBJECT_NAME_EXISTS 698 (0x2BA)
Girişimi zaten vardı bir nesne ve nesne adı oluşturmak için yapıldı {Nesne Var}.
ERROR_THREAD_WAS_SUSPENDED 699 (0x2BB)
Konu askıya iken bir parçacığı sonlandırma oluştu {Konu Asma}. Konuya devam ve fesih geçildi.
ERROR_IMAGE_NOT_AT_BASE 700 (0x2BC)
Bir görüntü dosyasının görüntü dosyası içinde belirtilen adreste eşleştirilemedi {Görüntü yer değiştiren}. Yerel hata düzeltmeleri Bu resmin üzerinde gerçekleştirilmesi gerekir.
ERROR_RXACT_STATE_CREATED 701 (0x2BD)
Bu bilgi seviyesi durumu belirli bir kayıt defteri alt ağacının işlem durumu henüz mevcut olmadığını gösterir ve oluşturulan gerekiyordu.
ERROR_SEGMENT_NOTIFICATION 702 (0x2BE)
{Segment Yük} sanal DOS makinesini (VDM) yükleme, boşaltma veya bir MS-DOS veya Win16 program segment görüntü ilerliyor. Bir hata ayıklayıcı bu 16-bit segment içindeki semboller ve kesme noktaları, yük boşaltmak veya izleyebilmeniz için bir istisna ortaya çıkar.
ERROR_BAD_CURRENT_DIRECTORY 703 (0x2BF)
{Geçersiz Şu Rehberi} süreci başlatma geçerli dizini% hs geçemezsiniz. % Hs için geçerli dizini ayarlamak için Tamam’ı seçin veya çıkmak için İPTAL seçin.
ERROR_FT_READ_RECOVERY_FROM_BACKUP 704 (0x2C0)
{Yedek Oku} NT hataya dayanıklı dosya sistemi başarılı bir şekilde yedek kopyadan istenen veri okumak, bir okuma isteği karşılamak için. Bu dosya sistemi hataya dayanıklı bir birimdir üyesi bir hata ile karşılaştı, çünkü yapılabilir, ancak cihazın başarısız alanı atamak mümkün değildi.
ERROR_FT_WRITE_RECOVERY 705 (0x2C1)
{Yedekli Yazma} NT hataya dayanıklı dosya sistemi başarıyla bilgilerin bir yedek kopyasını yazdı, bir yazma isteği karşılamak için. Bu dosya sistemi hataya dayanıklı bir birimdir üyesi bir hata ile karşılaştı, çünkü yapılabilir, ancak cihazın başarısız alanı atamak mümkün değildi.
ERROR_IMAGE_MACHINE_TYPE_MISMATCH 706 (0x2C2)
{Makine Tipi Uyuşmazlığı} görüntü dosyası% hs geçerli ancak geçerli makine dışında bir makine tipi içindir. Tamam seçeneğini devam, ya da DLL yükleme başarısız İPTAL etmek.
ERROR_RECEIVE_PARTIAL 707 (0x2C3)
Ağ taşıması müşterisine kısmi veriler döndü {Kısmi Veri Alınan}. Kalan veriler daha sonra gönderilecektir.
ERROR_RECEIVE_EXPEDITED 708 (0x2C4)
Ağ taşıması uzak sistem tarafından hızlandırılmış olarak işaretlenmiş olan istemciye veri döndü {Hızlandırılmış Veri Alınan}.
ERROR_RECEIVE_PARTIAL_EXPEDITED 709 (0x2C5)
Ağ taşıması müşterisine kısmi veriler döndü ve bu verileri uzaktan sistem tarafından hızlandırılmış olarak kutlandı {Kısmi Hızlandırılmış Veri Alınan}. Kalan veriler daha sonra gönderilecektir.
ERROR_EVENT_DONE 710 (0x2C6)
{TDI Olay} Tamam TDI göstergesi başarıyla tamamlandı.
ERROR_EVENT_PENDING 711 (0x2C7)
{TDI Olay Bekleyen} TDI göstergesi bekleme durumunda girmiştir.
ERROR_CHECKING_FILE_SYSTEM 712 (0x2C8)
% WZ üzerindeki dosya sistemi denetleniyor.
ERROR_FATAL_APP_EXIT 713 (0x2C9)
{Önemli Uygulama Çıkış}% hs.
ERROR_PREDEFINED_HANDLE 714 (0x2CA)
Belirtilen kayıt defteri anahtarı önceden tanımlanmış bir kolu tarafından başvurulmaktadır.
ERROR_WAS_UNLOCKED 715 (0x2CB)
Kilitli bir sayfanın sayfa koruma ‘Hayır Erişim’ ve sayfa bellekten ve süreçten kilidi edildi değiştirildi {Sayfa Unlocked}.
ERROR_SERVICE_NOTIFICATION 716 (0x2CC)
% Hs
ERROR_WAS_LOCKED 717 (0x2CD)
{Sayfa Kilitli} kilitlemek için sayfalardan biri zaten kilitliydi.
ERROR_LOG_HARD_ERROR 718 (0x2CE)
Açılan pencere uygulaması:% 1:% 2
ERROR_ALREADY_WIN32 719 (0x2CF)
ERROR_ALREADY_WIN32
ERROR_IMAGE_MACHINE_TYPE_MISMATCH_EXE 720 (0x2D0)
{Makine Tipi Uyuşmazlığı} görüntü dosyası% hs geçerli ancak geçerli makine dışında bir makine tipi içindir.
ERROR_NO_YIELD_PERFORMED 721 (0x2D1)
Bir verim yürütme yapıldı ve hiçbir iplik çalıştırmak için kullanılabilir oldu.
ERROR_TIMER_RESUME_IGNORED 722 (0x2D2)
Bir zamanlayıcı API resumable bayrağı göz ardı edildi.
ERROR_ARBITRATION_UNHANDLED 723 (0x2D3)
Hakem üst bu kaynakların tahkim ertelenmiş oldu.
ERROR_CARDBUS_NOT_SUPPORTED 724 (0x2D4)
Eklenen CardBus cihaz için “% hs” bir hata da başladım edilemez.
ERROR_MP_PROCESSOR_MISMATCH 725 (0x2D5)
Bu çok işlemcili sistemde işlemciler aynı revizyon düzeyde değildir. Tüm işlemcileri kullanmak için işletim sistemi sisteminde en yetenekli işlemcinin özellikleri ile kendini sınırlamaktadır. Sorunları bu sistem ile meydana gelirse, işlemcilerin bu karışımı desteklenip desteklenmediğini öğrenmek için CPU üreticisine başvurun.
ERROR_HIBERNATED 726 (0x2D6)
Sistem hazırda girmiştir.
ERROR_RESUME_HIBERNATION 727 (0x2D7)
Sistem hazırda devam edilmiştir.
ERROR_FIRMWARE_UPDATED 728 (0x2D8)
Windows Sistem yazılımları (BIOS) güncel olduğunu tespit etti [önceki firmware tarih =% 2, güncel firmware tarih% 3].
ERROR_DRIVERS_LEAKING_LOCKED_PAGES 729 (0x2D9)
Bir aygıt sürücüsü G / Ç sayfaları sisteminin bozulması neden kilitlendi sızıyor. Sistem otomatik olarak suçlu deneyin ve yakalamak için izleme kodu sağlamıştır.
ERROR_WAKE_SYSTEM 730 (0x2DA)
Sistem uyandın etti.
ERROR_WAIT_1 731 (0x2DB)
ERROR_WAIT_1
ERROR_WAIT_2 732 (0x2DC)
ERROR_WAIT_2
ERROR_WAIT_3 733 (0x2DD)
ERROR_WAIT_3
ERROR_WAIT_63 734 (0x2DE)
ERROR_WAIT_63
ERROR_ABANDONED_WAIT_0 735 (0x2DF)
ERROR_ABANDONED_WAIT_0
ERROR_ABANDONED_WAIT_63 736 (0x2E0)
ERROR_ABANDONED_WAIT_63
ERROR_USER_APC 737 (0x2E1)
ERROR_USER_APC
ERROR_KERNEL_APC 738 (0x2E2)
ERROR_KERNEL_APC
ERROR_ALERTED 739 (0x2E3)
ERROR_ALERTED
ERROR_ELEVATION_REQUIRED 740 (0x2E4)
İstenen işlem yüksekliği gerektirir.
ERROR_REPARSE 741 (0x2E5)
Dosyanın adı sembolik bir bağlantı sonuçlandı yana bir ayrıştırma Nesne Yöneticisi tarafından yapılmalıdır.
ERROR_OPLOCK_BREAK_IN_PROGRESS 742 (0x2E6)
Bir oplock mola devam ederken bir oluşturabilirsiniz / açma işlemi tamamlandı.
ERROR_VOLUME_MOUNTED 743 (0x2E7)
Yeni bir birim bir dosya sistemi ile monte edilmiştir.
ERROR_RXACT_COMMITTED 744 (0x2E8)
Bu başarı seviyesi durumu işlem durumu zaten kayıt defteri alt ağacı için var, ama bir işlem tamamlama önceden iptal olduğunu belirtir. Tamamlama tamamlanmıştır.
ERROR_NOTIFY_CLEANUP 745 (0x2E9)
Bu bir uyarı değişikliği isteği uyarı değişikliği isteği yapılmış sapı kapatma nedeniyle tamamlandığını gösterir.
ERROR_PRIMARY_TRANSPORT_CONNECT_FAILED 746 (0x2EA)
{İlköğretim Taşıma Hatası Bağlan} girişimi birincil ulaşım üzerindeki uzak sunucuya% hs bağlanmak için yaptı ama bağlantı başarısız oldu. Bilgisayar ikincil bir ulaştırma bağlanmak mümkün WAS.
ERROR_PAGE_FAULT_TRANSITION 747 (0x2EB)
Sayfa hatası bir geçiş hatamdı.
ERROR_PAGE_FAULT_DEMAND_ZERO 748 (0x2EC)
Sayfa hatası bir talep sıfır hata oldu.
ERROR_PAGE_FAULT_COPY_ON_WRITE 749 (0x2ED)
Sayfa hatası bir talep sıfır hata oldu.
ERROR_PAGE_FAULT_GUARD_PAGE 750 (0x2ee)
Sayfa hatası bir talep sıfır hata oldu.
ERROR_PAGE_FAULT_PAGING_FILE 751 (0x2EF)
Sayfa hatası bir ikincil depolama cihazından okuyarak memnun oldu.
ERROR_CACHE_PAGE_LOCKED 752 (0x2F0)
Önbelleğe alınmış sayfa operasyon sırasında kilitlendi.
ERROR_CRASH_DUMP 753 (0x2F1)
Crash dump belleği dosyası bulunmaktadır.
ERROR_BUFFER_ALL_ZEROS 754 (0x2F2)
Belirtilen tampon hepsi sıfır içerir.
ERROR_REPARSE_OBJECT 755 (0x2F3)
Dosyanın adı sembolik bir bağlantı sonuçlandı yana bir ayrıştırma Nesne Yöneticisi tarafından yapılmalıdır.
ERROR_RESOURCE_REQUIREMENTS_CHANGED 756 (0x2F4)
Cihaz bir sorgu-stop başardı ve kaynak gereksinimleri değişti.
ERROR_TRANSLATION_COMPLETE 757 (0x2F5)
Tercümecisi küresel alana bu kaynakları tercüme etti ve başka çevirileri yapılmalıdır.
ERROR_NOTHING_TO_TERMINATE 758 (0x2F6)
Sonlandırılmış olan bir süreci sonlandırmak için hiçbir konu bulunmuyor.
ERROR_PROCESS_NOT_IN_JOB 759 (0x2F7)
Belirtilen süreci bir işin parçası değildir.
ERROR_PROCESS_IN_JOB 760 (0x2F8)
Belirtilen süreç bir iş parçasıdır.
ERROR_VOLSNAP_HIBERNATE_READY 761 (0x2F9)
{Volume Shadow Copy Service} sistemi artık uyku için hazırdır.
ERROR_FSFILTER_OP_COMPLETED_SUCCESSFULLY 762 (0x2FA)
Bir dosya sistemi veya dosya sistemi filtre sürücüsü başarıyla FsFilter işlemi tamamlandı.
ERROR_INTERRUPT_VECTOR_ALREADY_CONNECTED 763 (0x2FB)
Belirtilen kesme vektörü zaten bağlanmıştır.
ERROR_INTERRUPT_STILL_CONNECTED 764 (0x2FC)
Belirtilen kesme vektör hala bağlı.
ERROR_WAIT_FOR_OPLOCK 765 (0x2FD)
Bir işlem, oplock bekliyor bloke edilir.
ERROR_DBG_EXCEPTION_HANDLED 766 (0x2FE)
Debugger istisna ele.
ERROR_DBG_CONTINUE 767 (0x2FF)
Debugger devam etti.
ERROR_CALLBACK_POP_STACK 768 (0×300)
Bir istisna, bir kullanıcı modu geri oluştu ve çekirdek geri çerçevesi çıkarılmalıdır.
ERROR_COMPRESSION_DISABLED 769 (0×301)
Sıkıştırma bu hacim için devre dışıdır.
ERROR_CANTFETCHBACKWARDS 770 (0×302)
Veri sağlayıcı bir sonuç kümesi üzerinden geriye getir olamaz.
ERROR_CANTSCROLLBACKWARDS 771 (0×303)
Veri sağlayıcı bir sonuç kümesi üzerinden geriye doğru kaydırma olamaz.
ERROR_ROWSNOTRELEASED 772 (0×304)
Veri sağlayıcısı daha önce veri daha fazla veri istemeden önce yayımlanan zorlama gerektirir.
ERROR_BAD_ACCESSOR_FLAGS 773 (0×305)
Veri sağlayıcı bir erişimci bir sütunu bağlama için belirlenen bayrakları yorumlamak mümkün değildi.
ERROR_ERRORS_ENCOUNTERED 774 (0×306)
İsteğiniz işlenirken bir veya daha fazla hata oluştu.
ERROR_NOT_CAPABLE 775 (0×307)
Uygulama isteği gerçekleştirme yeteneğine sahip değildir.
ERROR_REQUEST_OUT_OF_SEQUENCE 776 (0×308)
Bir bileşenin istemci bileşeni örneğinin durumuna verilen geçerli olmayan bir operasyon istedi.
ERROR_VERSION_PARSE_ERROR 777 (0×309)
Bir sürüm numarası ayrıştırılamadı.
ERROR_BADSTARTPOSITION 778 (0x30A)
Yineleyici başlangıç ​​pozisyonu geçersiz.
ERROR_MEMORY_HARDWARE 779 (0x30B)
Donanım bir uncorrectable bellek hata bildirdi.
ERROR_DISK_REPAIR_DISABLED 780 (0x30C)
Çalışılan işlem etkin olması için kendini iyileştirme gereklidir.
ERROR_INSUFFICIENT_RESOURCE_FOR_SPECIFIED_SHARED_SECTION_SIZE 781 (0x30D)
Oturum bellek tahsis ederken Masaüstü yığın bir hatayla karşılaştı. Sistem olay günlüğüne ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.
ERROR_SYSTEM_POWERSTATE_TRANSITION 782 (0x30E)
Sistemin güç durumunu% 3 ila% 2 den geçiş olduğunu.
ERROR_SYSTEM_POWERSTATE_COMPLEX_TRANSITION 783 (0x30F)
Sistemin güç durumunu% 2 ila% 3 den geçiş olduğunu, ancak% 4 girebilirsiniz.
ERROR_MCA_EXCEPTION 784 (0×310)
Bir iş parçacığı nedeniyle MCA MCA İSTİSNA ile gönderilen elde edilir.
ERROR_ACCESS_AUDIT_BY_POLICY 785 (0×311)
% 1 erişim ilkesi kural% 2 tarafından izlenir.
ERROR_ACCESS_DISABLED_NO_SAFER_UI_BY_POLICY 786 (0×312)
% 1 erişim ilkesi kural% 2 tarafından Administrator tarafından sınırlandırılmıştır.
ERROR_ABANDON_HIBERFILE 787 (0×313)
Geçerli bir hazırda bekleme dosyası geçersiz oldu ve terk edilmelidir.
ERROR_LOST_WRITEBEHIND_DATA_NETWORK_DISCONNECTED 788 (0×314)
Windows dosya% hs tüm verilerini kaydetmeyi başaramadı {Gecikmeli yazma Başarısız}; Veri kaybı oldu. Bu hata, ağ bağlantısı sorunları neden olabilir. Başka bir yerde bu dosyayı kaydetmeye çalışın.
ERROR_LOST_WRITEBEHIND_DATA_NETWORK_SERVER_ERROR 789 (0×315)
Windows dosya% hs tüm verilerini kaydetmeyi başaramadı {Gecikmeli yazma Başarısız}; Veri kaybı oldu. Bu hata dosya var hangi sunucu tarafından iade edildi. Başka bir yerde bu dosyayı kaydetmeye çalışın.
ERROR_LOST_WRITEBEHIND_DATA_LOCAL_DISK_ERROR 790 (0×316)
Windows dosya% hs tüm verilerini kaydetmeyi başaramadı {Gecikmeli yazma Başarısız}; Veri kaybı oldu. Bu hata, aygıt kaldırıldı varsa neden olduğu ya da medya yazma-korumalı olabilir.
ERROR_BAD_MCFG_TABLE 791 (0×317)
Kaynakları MCFG tablo ile bu cihaz çatışma için gerekli.
ERROR_DISK_REPAIR_REDIRECTED 792 (0×318)
Bu çevrimiçi durumdayken ses onarım yapılamadı. Tamir edilebilir böylece hacmi çevrimdışına almak için zamanlama olun.
ERROR_DISK_REPAIR_UNSUCCESSFUL 793 (0×319)
Hacmi onarım başarılı olmadı.
ERROR_CORRUPT_LOG_OVERFULL 794 (0x31A)
Hacmi yolsuzluk günlükleri biri doludur. Tespit edilebilir Ayrıca yolsuzlukların oturum edilmeyecektir.
ERROR_CORRUPT_LOG_CORRUPTED 795 (0x31B)
Hacmi yolsuzluk günlükleri biri dahili bozulmuş ve yeniden oluşturulması gerekiyor. Hacmi tespit edilmemiş yolsuzlukların içerebilir ve taranmalıdır.
ERROR_CORRUPT_LOG_UNAVAILABLE 796 (0x31C)
Hacmi yolsuzluk günlükleri biri işletilen için kullanılamaz.
ERROR_CORRUPT_LOG_DELETED_FULL 797 (0x31D)
Hala yolsuzluk kayıtları yaparken hacmi yolsuzluk günlükleri biri silindi. Hacmi tespit yolsuzluklar içeren ve taranmalıdır.
ERROR_CORRUPT_LOG_CLEARED 798 (0x31E)
Hacmi yolsuzluk günlükleri biri chkdsk tarafından temizlendi ve artık gerçek yolsuzlukların içerir edildi.
ERROR_ORPHAN_NAME_EXHAUSTED 799 (0x31F)
Orphaned dosyaları hacmi var ama artık yeni isimler kurtarma dizin oluşturulur çünkü kurtarılamadı.Dosyaları kurtarma dizinden hareket ettirilmelidir.
ERROR_OPLOCK_SWITCHED_TO_NEW_HANDLE 800 (0×320)
Bu sap ile ilişkili oplock şimdi farklı bir kolu ile ilişkilidir.
ERROR_CANNOT_GRANT_REQUESTED_OPLOCK 801 (0×321)
İstenen seviyede bir oplock verilmez. Daha düşük bir seviyede bir oplock mevcut olabilir.
ERROR_CANNOT_BREAK_OPLOCK 802 (0×322)
Bir oplock kırılabilir sebep olabileceği için operasyon başarıyla tamamlanamadı. Arayan mevcut işlem_kilitleri kırılacak istedi.
ERROR_OPLOCK_HANDLE_CLOSED 803 (0×323)
Bu oplock ilişkili olduğu ile tanıtıcı kapatıldı. Oplock şimdi bozuldu.
ERROR_NO_ACE_CONDITION 804 (0×324)
Belirtilen erişim denetim girdisi (ACE) bir durum içermiyor.
ERROR_INVALID_ACE_CONDITION 805 (0×325)
Belirtilen erişim denetim girdisi (ACE) geçersiz bir durumu içeriyor.
ERROR_FILE_HANDLE_REVOKED 806 (0×326)
Belirtilen dosya tanıtıcısı erişim iptal edildi.
ERROR_EA_ACCESS_DENIED 994 (0x3E2)
Uzatılmış öznitelik için erişim engellendi.
ERROR_OPERATION_ABORTED 995 (0x3E3)
G / Ç işlemi, çünkü bir iş parçacığı çıkışı veya bir uygulama isteği nedeniyle iptal edilmiştir.
ERROR_IO_INCOMPLETE 996 (0x3E4)
Çakışan G / Ç eylemi, sinyal verilmiş durumda değil.
ERROR_IO_PENDING 997 (0x3E5)
Çakışan G / Ç işlemi devam etmektedir.
ERROR_NOACCES 998 (0x3e6)
Bellek konumuna geçersiz erişim.
ERROR_SWAPERROR 999 (0x3E7)
Sayfa içi işlem gerçekleştirme hatası.

Önerileriniz ?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir