Windows Sistem Hata Kodları (6000-8199)

  Windows Sistem Hata Kodları (6000-8199) buradan temin edebilirsiniz

 

ERROR_ENCRYPTION_FAILED 6000 (0×1770)
Belirtilen dosya şifrelenmiş edilemedi.
ERROR_DECRYPTION_FAILED 6001 (0×1771)
Belirtilen dosyanın şifresi çözülemedi.
ERROR_FILE_ENCRYPTED 6002 (0×1772)
Belirtilen dosya şifrelenmiş ve kullanıcının şifreyi çözme yeteneği yoktur.
ERROR_NO_RECOVERY_POLICY 6003 (0×1773)
Bu sistem için yapılandırılmış geçerli bir şifreleme kurtarma ilkesi yok.
ERROR_NO_EFS 6004 (0×1774) Gerekli şifreleme sürücüsü bu sistem için yüklü değil.
ERROR_WRONG_EFS 6005 (0×1775) Dosya şu anda yüklü olandan farklı bir şifreleme sürücüsüyle şifrelenmiş.
ERROR_NO_USER_KEYS 6006 (0×1776) Kullanıcı tarafından tanımlı EFS anahtarı yok.
ERROR_FILE_NOT_ENCRYPTED 6007 (0×1777) Belirtilen dosya şifrelenmiş değil.
ERROR_NOT_EXPORT_FORMAT 6008 (0×1778) Belirtilen dosya tanımlı EFS verme biçiminde değil.
ERROR_FILE_READ_ONLY 6009 (0×1779) Belirtilen dosya salt okunur.
ERROR_DIR_EFS_DISALLOWED 6010 (0x177A) Dizin şifreleme için devre dışı bırakıldı.
ERROR_EFS_SERVER_NOT_TRUSTED 6011 (0x177B) Sunucuya uzaktan şifreleme işlemi için güvenilmiyor.
ERROR_BAD_RECOVERY_POLICY 6012 (0x177C) Bu sistem için yapılandırılan kurtarma ilkesi geçersiz kurtarma sertifikası içeriyor.
ERROR_EFS_ALG_BLOB_TOO_BIG 6013 (0x177D) Kaynak dosyada kullanılan şifreleme algoritması, hedef dosya üzerinde daha büyük bir anahtar arabelleği gerektiriyor.
ERROR_VOLUME_NOT_SUPPORT_EFS 6014 (0x177E)
Disk bölümü dosya şifreleme desteklemiyor.
ERROR_EFS_DISABLED 6015 (0x177F)
Bu makinede dosya şifreleme için devre dışı bırakılır.
ERROR_EFS_VERSION_NOT_SUPPORT 6016 (0×1780)
Daha yeni bir sistem şifresini çözmek için bu şifrelenmiş dosya gereklidir.
ERROR_CS_ENCRYPTION_INVALID_SERVER_RESPONSE 6017 (0×1781) Uzak sunucu Client Side Şifreleme ile açılmış olan bir dosya için geçersiz bir yanıt gönderdi.
ERROR_CS_ENCRYPTION_UNSUPPORTED_SERVER 6018 (0×1782) Onu desteklemek için iddia ettiği halde Client Side Şifreleme uzak sunucu tarafından desteklenmiyor.
ERROR_CS_ENCRYPTION_EXISTING_ENCRYPTED_FILE 6019 (0×1783) Dosya şifreli ve Client Side Şifreleme modunda açılmalıdır.
ERROR_CS_ENCRYPTION_NEW_ENCRYPTED_FILE 6020 (0×1784)
Yeni şifreli dosya oluşturulur ve $ EFS sağlanması gerekmektedir ediliyor.
ERROR_CS_ENCRYPTION_FILE_NOT_CSE 6021 (0×1785)
SMB istemcisi olmayan bir CSE dosya üzerinde bir CSE FSCTL istedi.
ERROR_ENCRYPTION_POLICY_DENIES_OPERATION 6022 (0×1786)
İstenen işlem politikası tarafından engellendi. Daha fazla bilgi için, sistem yöneticinize başvurun.
ERROR_NO_BROWSER_SERVERS_FOUND 6118 (0x17E6)
Bu çalışma grubu için sunucuların listesi şu anda kullanılabilir değil.
SCHED_E_SERVICE_NOT_LOCALSYSTEM 6200 (0×1838)
Görev Zamanlayıcı hizmeti, doğru işlemesi için Sistem hesabında çalışmak üzere yapılandırılmalıdır. Bireysel görevler diğer hesaplarda çalışmak üzere yapılandırılabilir.
ERROR_LOG_SECTOR_INVALID 6600 (0x19C8)
Giriş hizmeti geçersiz bir günlüğüne sektörü karşılaştı.
ERROR_LOG_SECTOR_PARITY_INVALID 6601 (0x19C9)
Günlüğü hizmeti geçersiz blok eşlikli bir günlük sektörü karşılaştı.
ERROR_LOG_SECTOR_REMAPPED 6602 (0x19CA)
Günlüğü hizmeti bir remapped günlük sektörü karşılaştı.
ERROR_LOG_BLOCK_INCOMPLETE 6603 (0x19CB)
Günlüğü hizmeti kısmi veya eksik günlük blok karşılaştı.
ERROR_LOG_INVALID_RANGE 6604 (0x19CC)
Günlüğü hizmeti etkin günlük bir aralık dışında bir girişimde erişim veri karşılaştı.
ERROR_LOG_BLOCKS_EXHAUSTED 6605 (0x19CD)
Giriş hizmeti kullanıcı dizimi tamponlar bitmiştir.
ERROR_LOG_READ_CONTEXT_INVALID 6606 (0x19CE)
Giriş hizmeti geçersiz bir okuma bağlamında bir manevra alanı okuma çabası karşılaştı.
ERROR_LOG_RESTART_INVALID 6607 (0x19CF)
Giriş hizmeti geçersiz bir kütük alanı yeniden karşılaştı.
ERROR_LOG_BLOCK_VERSION 6608 (0x19D0)
Giriş hizmeti geçersiz bir günlük blok versiyonu karşılaştı.
ERROR_LOG_BLOCK_INVALID 6609 (0x19D1)
Giriş hizmeti geçersiz bir günlük blok karşılaştı.
ERROR_LOG_READ_MODE_INVALID 6610 (0x19D2)
Giriş hizmeti geçersiz bir okuma modu ile günlüğü okumak için bir girişim karşılaştı.
ERROR_LOG_NO_RESTART 6611 (0x19D3)
Günlüğü hizmeti başlatma, bölgede bir günlük akış ile karşılaştı.
ERROR_LOG_METADATA_CORRUPT 6612 (0x19D4)
Günlüğü hizmeti bozuk bir meta dosyası karşılaştı.
ERROR_LOG_METADATA_INVALID 6613 (0x19D5)
Giriş hizmeti günlük dosya sistemi tarafından oluşturulan edilemeyen bir meta veri dosyası karşılaştı.
ERROR_LOG_METADATA_INCONSISTENT 6614 (0x19D6)
Günlüğü hizmeti tutarsız veri bir meta dosyası karşılaştı.
ERROR_LOG_RESERVATION_INVALID 6615 (0x19D7)
Günlüğü hizmeti hatalı tahsis ya da rezervasyon alan elden çabası karşılaştı.
ERROR_LOG_CANT_DELETE 6616 (0x19D8)
Günlüğü hizmeti günlük dosyası veya dosya sistemi konteyner silemezsiniz.
ERROR_LOG_CONTAINER_LIMIT_EXCEEDED 6617 (0x19D9)
Günlüğü hizmeti bir günlük dosyası için ayrılan maksimum izin verilen konteynerleri ulaştı.
ERROR_LOG_START_OF_LOG 6618 (0x19DA)
Giriş hizmeti günlük başlangıç geçmişte geri okumak veya yazmak için çalıştı.
ERROR_LOG_POLICY_ALREADY_INSTALLED 6619 (0x19DB)
Aynı türden bir politika zaten mevcut olduğundan Giriş politikası kurulamamıştır.
ERROR_LOG_POLICY_NOT_INSTALLED 6620 (0x19DC)
Soru Giriş politikası talebi zamanında yüklenmedi.
ERROR_LOG_POLICY_INVALID 6621 (0x19DD)
Günlük politikalarının yüklü kümesi geçersiz.
ERROR_LOG_POLICY_CONFLICT 6622 (0x19DE)
Söz konusu günlük yönelik bir politika tamamlanmasını operasyonu engelledi.
ERROR_LOG_PINNED_ARCHIVE_TAIL 6623 (0x19DF)
Günlük arşiv kuyruk tarafından bağlantı nedeniyle Giriş alanı iadesi mümkün değildir.
ERROR_LOG_RECORD_NONEXISTENT 6624 (0x19E0)
Günlük kayıt günlük dosyasında bir rekor değil.
ERROR_LOG_RECORDS_RESERVED_INVALID 6625 (0x19E1)
Ayrılmış log kayıtları veya ayrılmış günlük kayıtlarının sayısı ayarı sayısı geçersiz.
ERROR_LOG_SPACE_RESERVED_INVALID 6626 (0x19E2)
Sitemiz günlük alanı veya günlük alanı ayarı geçersiz.
ERROR_LOG_TAIL_INVALID 6627 (0x19E3)
Aktif günlük bir yeni veya mevcut arşiv kuyruk veya baz geçersiz.
ERROR_LOG_FULL 6628 (0x19E4)
Giriş alanı yetersiz.
ERROR_COULD_NOT_RESIZE_LOG 6629 (0x19E5)
Günlüğü istenen boyuta ayarlanır edilemedi.
ERROR_LOG_MULTIPLEXED 6630 (0x19E6)
Giriş çoğaltılmış olarak, doğrudan fiziksel bir günlük izin verilen yazar.
ERROR_LOG_DEDICATED 6631 (0x19E7)
Günlük işe adanmış bir günlük olduğundan işlem başarısız oldu.
ERROR_LOG_ARCHIVE_NOT_IN_PROGRESS 6632 (0x19E8)
Işlemi bir arşiv bağlamda gerektirir.
ERROR_LOG_ARCHIVE_IN_PROGRESS 6633 (0x19E9)
Log arşiv sürüyor.
ERROR_LOG_EPHEMERAL 6634 (0x19EA)
İşlem, bir non-geçici log gerektirmektedir, ancak log geçici olduğunu.
ERROR_LOG_NOT_ENOUGH_CONTAINERS 6635 (0x19EB)
Bu okunabilir veya yazılabilir önce günlük en az iki konteyner olmalıdır.
ERROR_LOG_CLIENT_ALREADY_REGISTERED 6636 (0x19EC)
Bir günlük istemci zaten akışı kaydetti.
ERROR_LOG_CLIENT_NOT_REGISTERED 6637 (0x19ED)
Bir günlük müşteri akışı kayıtlı olmamıştır.
ERROR_LOG_FULL_HANDLER_IN_PROGRESS 6638 (0x19EE)
Bir istek zaten günlüğü dolu durumu ele yapılmıştır.
ERROR_LOG_CONTAINER_READ_FAILED 6639 (0x19EF)
Bir günlük konteyner okumaya çalışırken günlüğü hizmeti bir hatayla karşılaştı.
ERROR_LOG_CONTAINER_WRITE_FAILED 6640 (0x19F0) Bir günlük konteyner yazmaya çalışırken günlüğü hizmeti bir hatayla karşılaştı.
ERROR_LOG_CONTAINER_OPEN_FAILED 6641 (0x19F1) Bir günlük konteyner açık çalışırken günlüğü hizmeti bir hatayla karşılaştı.
ERROR_LOG_CONTAINER_STATE_INVALID 6642 (0x19F2) Istenen bir eylem çalışırken günlüğü hizmeti geçersiz bir konteyner devlet karşılaştı.
ERROR_LOG_STATE_INVALID 6643 (0x19F3) Giriş hizmeti istenen bir eylemi gerçekleştirmek için doğru durumda değil.
ERROR_LOG_PINNED 6644 (0x19F4) Günlük tutturulmuş çünkü Giriş alanı iadesi mümkün değildir.
ERROR_LOG_METADATA_FLUSH_FAILED 6645 (0x19F5) Meta flush Giriş başarısız oldu.
ERROR_LOG_INCONSISTENT_SECURITY 6646 (0x19F6)
Günlük ve kaplardaki güvenlik tutarsız.
ERROR_LOG_APPENDED_FLUSH_FAILED 6647 (0x19F7)
Kayıtlar yapıldı günlük veya rezervasyon değişiklikleri eklenir, ancak günlük kızarmış edilemedi.
ERROR_LOG_PINNED_RESERVATION 6648 (0x19F8)
Günlük nedeniyle günlük alanı rezervasyon tüketen en sabitlendiğinde. Yer açmak için bazı ayrılmış kayıtları sil.
ERROR_INVALID_TRANSACTION 6700 (0x1A2C)
Bu işlem ile ilişkili işlem idare geçerli değildir.
ERROR_TRANSACTION_NOT_ACTIVE 6701 (0x1A2D)
İstenen işlem artık etkin bir işlem bağlamında yapıldı.
ERROR_TRANSACTION_REQUEST_NOT_VALID 6702 (0x1A2E)
İstenen işlem geçerli durumunda İşlem nesne üzerinde geçerli değil.
ERROR_TRANSACTION_NOT_REQUESTED 6703 (0x1A2F)
Arayan bir yanıt API çağrısı yaptı, ancak TM arayana karşılık gelen istek veremiyor çünkü yanıt beklenmiyor.
ERROR_TRANSACTION_ALREADY_ABORTED 6704 (0x1A30)
İşlem zaten iptal edildi, çünkü istenen işlemi gerçekleştirmek için çok geç.
ERROR_TRANSACTION_ALREADY_COMMITTED 6705 (0x1A31)
İşlem önceden taahhüt edilmiştir, çünkü istenen işlemi gerçekleştirmek için çok geç.
ERROR_TM_INITIALIZATION_FAILED 6706 (0x1A32)
İşlem Yöneticisi başarıyla başlatılması açamadı. İşlem işlemleri desteklenir.
ERROR_RESOURCEMANAGER_READ_ONLY 6707 (0x1A33)
Belirtilen ResourceManager Bu işlem altında kaynak hiçbir değişiklik veya güncelleme yaptı.
ERROR_TRANSACTION_NOT_JOINED 6708 (0x1A34)
Kaynak yöneticisi başarıyla katıldı etmediği bir işlem hazırlamaya çalıştı.
ERROR_TRANSACTION_SUPERIOR_EXISTS 6709 (0x1A35)
İşlem nesne zaten üstün bir askere sahip ve arayan yeni bir üstün yaratacaktır bir operasyon çalıştı. Yalnızca tek bir üstün askere sağlamasıdır.
ERROR_CRM_PROTOCOL_ALREADY_EXISTS 6710 (0x1A36)
RM zaten var olan bir protokol kayıt çalıştı.
ERROR_TRANSACTION_PROPAGATION_FAILED 6711 (0x1A37) İşlem yaymak için girişimi başarısız oldu.
ERROR_CRM_PROTOCOL_NOT_FOUND 6712 (0x1A38) İstenen yayılımı protokolü bir CRM olarak kayıtlı değildi.
ERROR_TRANSACTION_INVALID_MARSHALL_BUFFER 6713 (0x1A39) PushTransaction veya PullTransaction geçirilen tampon geçerli bir biçimde değil.
ERROR_CURRENT_TRANSACTION_NOT_VALID 6714 (0x1A3A) Iplik ile birlikte mevcut işlem içeriğinin bir işlem nesnesi için geçerli bir tutamak değildir.
ERROR_TRANSACTION_NOT_FOUND 6715 (0x1A3B) Bulunmasına rağmen, belirtilen Transaction nesnesi, açılamadı.
ERROR_RESOURCEMANAGER_NOT_FOUND 6716 (0x1A3C) Bulunmasına rağmen, belirtilen ResourceManager nesne, açılamadı.
ERROR_ENLISTMENT_NOT_FOUND 6717 (0x1A3D) Bulunmasına rağmen, belirtilen askere nesne, açılamadı.
ERROR_TRANSACTIONMANAGER_NOT_FOUND 6718 (0x1A3E) Bulunmasına rağmen, belirtilen TransactionManager nesne, açılamadı.
ERROR_TRANSACTIONMANAGER_NOT_ONLINE 6719 (0x1A3F)
Ilişkili TransactionManager çevrimiçi olmaması nedeniyle belirtilen nesne, oluşturulan veya açılamadı. TransactionManager ad açılabilir onun İşlem veya ResourceManager nesneleri önce, LogFile sonuna kurtarmak için RecoverTransactionManager arayarak tam Çevrimiçi getirilmelidir. Buna ek olarak, kendi LogFile kayıtları yazılı olarak hataları çevrimdışı gitmek için TransactionManager neden olabilir.
ERROR_TRANSACTIONMANAGER_RECOVERY_NAME_COLLISION 6720 (0x1A40)
Belirtilen TransactionManager Ob ad kendi günlüğünde yer alan nesneleri oluşturamadı. Bu nedenle, TransactionManager kurtarmak için açamadı.
ERROR_TRANSACTION_NOT_ROOT 6721 (0x1A41)
Askere için belirtilen Transaction nesnesi İşlem bir alt dalı olduğu için bu işlem nesne üzerinde üstün bir askere oluşturmak için çağrı, tamamlanamadı. İşlem sadece kök üstün olarak askere edilebilir.
ERROR_TRANSACTION_OBJECT_EXPIRED 6722 (0x1A42)
ilgili işlem yöneticisi veya kaynak yöneticisi kapalı olduğundan, tanıtıcı geçerli artık.
ERROR_TRANSACTION_RESPONSE_NOT_ENLISTED 6723 (0x1A43)
Askere NotificationMask karşılık gelen tamamlanması tepki ile oluşturulan değildi, çünkü belirtilen operasyon, bu Üstün askere üzerine yapılamadı.
ERROR_TRANSACTION_RECORD_TOO_LONG 6724 (0x1A44)
Oturum açacak kayıt çok uzun olduğu için belirtilen operasyon yapılamadı. Çok bu işlem üzerinde kayıtları veya bu Enlistments adına açmış olan kombine RecoveryInformation çok uzun vardır ya: Bunun nedeni iki koşullar oluşabilir.
ERROR_IMPLICIT_TRANSACTION_NOT_SUPPORTED 6725 (0x1A45)
Örtülü işlem desteklenmez.
ERROR_TRANSACTION_INTEGRITY_VIOLATED 6726 (0x1A46)
Çekirdek işlem yöneticisi iptal edilmiş olması veya ileri doğru ilerlemesini engelleyen nedeniyle işlem unutma.
ERROR_TRANSACTIONMANAGER_IDENTITY_MISMATCH 6727 (0x1A47)
Sağlanan TransactionManager kimlik TransactionManager log dosyasına kaydedilir biri uyuşmuyor.
ERROR_RM_CANNOT_BE_FROZEN_FOR_SNAPSHOT 6728 (0x1A48)
Bir işlem kaynak yöneticisi bugünkü hali ile donmuş olamaz çünkü bu anlık işlem devam edemiyor. Lütfen yeniden deneyin.
ERROR_TRANSACTION_MUST_WRITETHROUGH 6729 (0x1A49)
Hareket zaten PrePrepare aşaması tamamlanmış çünkü işlem, belirtilen EnlistmentMask ile ilgili askere alınamaz. Doğruluğunu sağlamak amacıyla, ResourceManager bir yazma aracılığıyla moduna geçmek ve bu işlem içinde verileri önbelleğe alma bırakmalıdır. Sadece sonraki işlem aşamaları için enlisting hala başarılı olabilir.
ERROR_TRANSACTION_NO_SUPERIOR 6730 (0x1A4A)
İşlem, bir üstün oluşundan sahip değildir.
ERROR_HEURISTIC_DAMAGE_POSSIBLE 6731 (0x1A4B)
İşlem işlemeye teşebbüs tamamlanmış, ancak bu işlem ağacın bir kısmını buluşsal nedeniyle başarılı bir taahhüt vermedi mümkündür. Bu nedenle işlem değiştirilmiş bazı veri işlem tutarsızlık neden işledin değil olasıdır. Mümkünse, ilgili veri tutarlılığını kontrol edin.
ERROR_TRANSACTIONAL_CONFLICT 6800 (0x1A90)
Işlevi başka bir işlem tarafından kullanılmak üzere ayrılmıştır bir isim kullanmayı denedi.
ERROR_RM_NOT_ACTIVE 6801 (0x1A91)
Belirtilen kaynak yöneticisi içinde işlem desteği başlatılmamış veya bir hata nedeniyle kapatıldı.
ERROR_RM_METADATA_CORRUPT 6802 (0x1A92)
RM meta bozulmuş. RM çalışmaz.
ERROR_DIRECTORY_NOT_RM 6803 (0x1A93)
Belirtilen dizin bir kaynak yöneticisi içermez.
ERROR_TRANSACTIONS_UNSUPPORTED_REMOTE 6805 (0x1A95)
Uzak sunucu veya hisse işlem dosya işlemleri desteklemiyor.
ERROR_LOG_RESIZE_INVALID_SIZE 6806 (0x1A96)
İstenen günlük boyutu geçersiz.
ERROR_OBJECT_NO_LONGER_EXISTS 6807 (0x1A97)
Kolu karşılık gelen nesne (dosya, dere, link) bir işlem kayıt noktası Rollback tarafından silinmiştir.
ERROR_STREAM_MINIVERSION_NOT_FOUND 6808 (0x1A98)
Belirtilen dosya miniversion açık bu işlem dosyası için bulunamadı.
ERROR_STREAM_MINIVERSION_NOT_VALID 6809 (0x1A99)
Belirtilen dosya miniversion tespit edilmiş, ancak geçersiz kılmıştır. En olası neden bir işlem kayıt noktası rollback olduğunu.
ERROR_MINIVERSION_INACCESSIBLE_FROM_SPECIFIED_TRANSACTION 6810 (0x1A9A)
A miniversion yalnızca oluşturulduğu işlem bağlamında açılabilir.
ERROR_CANT_OPEN_MINIVERSION_WITH_MODIFY_INTENT 6811 (0x1A9B)
Değiştirebilir erişimi olan bir miniversion açılması mümkün değildir.
ERROR_CANT_CREATE_MORE_STREAM_MINIVERSIONS 6812 (0x1A9C)
Bu akışı için bir daha miniversions oluşturmak için mümkün değildir.
ERROR_REMOTE_FILE_VERSION_MISMATCH 6814 (0x1A9E)
Uzak sunucu işlemleri ile açılmış bir dosya için sürüm numarası veya Fid eşleşmeyebilir gönderdi.
ERROR_HANDLE_NO_LONGER_VALID 6815 (0x1A9F)
Kolu bir işlem tarafından çürütülmüş oldu. En olası nedeni, bir dosya ya da işlemin sona erdiği veya kayıt noktası geri açık tanıtıcı bellek haritalama varlığıdır.
ERROR_NO_TXF_METADATA 6816 (0x1AA0)
Dosya üzerinde hiçbir işlem meta yoktur.
ERROR_LOG_CORRUPTION_DETECTED 6817 (0x1AA1)
Günlük verisi bozuk.
ERROR_CANT_RECOVER_WITH_HANDLE_OPEN 6818 (0x1AA2)
Üzerinde hala açık bir tanıtıcı olduğundan dosya geri alınamaz.
ERROR_RM_DISCONNECTED 6819 (0x1AA3)
Bundan sorumlu kaynak yöneticisi bağlantısını kesti, çünkü işlem sonucu kullanılamaz.
ERROR_ENLISTMENT_NOT_SUPERIOR 6820 (0x1AA4)
Söz konusu oluşundan üstün bir oluşundan değildir, çünkü isteği reddedilmiştir.
ERROR_RECOVERY_NOT_NEEDED 6821 (0x1AA5)
Işlemsel kaynak yöneticisi zaten tutarlıdır. Recovery gerekli değildir.
ERROR_RM_ALREADY_STARTED 6822 (0x1AA6)
Işlemsel kaynak yöneticisi zaten başlatıldı.
ERROR_FILE_IDENTITY_NOT_PERSISTENT 6823 (0x1AA7)
Kimliğini çözülmemiş bir işlemin sonucuna bağlıdır çünkü dosyası, transactionally açılamaz.
ERROR_CANT_BREAK_TRANSACTIONAL_DEPENDENCY 6824 (0x1AA8)
Başka bir işlem bu özellik değişmez gerçeğine bağlı olduğundan işlem gerçekleştirilemiyor.
ERROR_CANT_CROSS_RM_BOUNDARY 6825 (0x1AA9)
Operasyon iki işlem kaynakları yöneticileri tek bir dosya söz konusu olacaktır ve bu nedenle izin verilmez.
ERROR_TXF_DIR_NOT_EMPTY 6826 (0x1AAA)
Bu işlemin başarılı olması için $ TXF dizin boş olmalıdır.
ERROR_INDOUBT_TRANSACTIONS_EXIST 6827 (0x1AAB)
Operasyon tutarsız bir durumda bir işlem kaynak yöneticisi bırakacak ve bu nedenle izin verilmez.
ERROR_TM_VOLATILE 6828 (0x1AAC)
Işlem yöneticisi bir günlük olmadığı için işlem tamamlanamadı.
ERROR_ROLLBACK_TIMER_EXPIRED 6829 (0x1AAD)
Önceden planlanmış geri alma zaten yürüttü veya yürütme için sıraya edilmiştir çünkü geri alma planlanan edilemedi.
ERROR_TXF_ATTRIBUTE_CORRUPT 6830 (0x1AAE)
Dosya veya dizin üzerinde işlem meta niteliği bozuk ve okunamaz durumda.
ERROR_EFS_NOT_ALLOWED_IN_TRANSACTION 6831 (0x1AAF)
Bir işlem aktif olduğu için şifreleme işlemi tamamlanamadı.
ERROR_TRANSACTIONAL_OPEN_NOT_ALLOWED 6832 (0x1AB0)
Bu nesne, bir işlem açılacak izin verilmez.
ERROR_LOG_GROWTH_FAILED 6833 (0x1AB1)
Işlemsel kaynak yöneticisinin günlüğüne alan oluşturmak için girişimi başarısız oldu. Başarısızlık durumu olay günlüğüne kaydedildi.
ERROR_TRANSACTED_MAPPING_UNSUPPORTED_REMOTE 6834 (0x1AB2)
Bellek haritalama (eşlenmiş bir bölüm oluşturma) bir işlem altında bir uzak dosya desteklenmiyor.
ERROR_TXF_METADATA_ALREADY_PRESENT 6835 (0x1AB3)
İşlem meta zaten bu dosyada mevcut ve yerini edilemez.
ERROR_TRANSACTION_SCOPE_CALLBACKS_NOT_SET 6836 (0x1AB4)
Kapsam işleyicisi başlatılmadı, çünkü bir işlem kapsamı girdi edilemedi.
ERROR_TRANSACTION_REQUIRED_PROMOTION 6837 (0x1AB5)
Promosyon kaynak yöneticisi askere izin vermek için gerekli, ancak bu işlemin izin vermeyecek şekilde ayarlandı.
ERROR_CANNOT_EXECUTE_FILE_IN_TRANSACTION 6838 (0x1AB6)
Bu dosya, çözülmemiş bir işlem değişikliği için açık ve bir işlem okuyucu tarafından yalnızca yürütme için açılabilir.
ERROR_TRANSACTIONS_NOT_FROZEN 6839 (0x1AB7)
Işlemleri daha önce dondurulmuş olsaydı, çünkü dondurulmuş işlemleri çözülmeyi isteği göz ardı edildi.
ERROR_TRANSACTION_FREEZE_IN_PROGRESS 6840 (0x1AB8)
Bir dondurma zaten sürüyor, çünkü İşlemler donmuş olamaz.
ERROR_NOT_SNAPSHOT_VOLUME 6841 (0x1AB9)
Hedef hacim bir anlık birim değildir. Bu işlem, bir anlık olarak monte edilmiş bir birimde geçerlidir.
ERROR_NO_SAVEPOINT_WITH_OPEN_FILES 6842 (0x1ABA)
Dosyaları işlem açık olduğundan kayıt noktası işlemi başarısız oldu. Bu izin verilmez.
ERROR_DATA_LOST_REPAIR 6843 (0x1ABB)
Windows bir dosyada yolsuzluk tespit etti ve bu dosya beri tamir edilmiştir. Veri kaybı oluşmuş olabilir.
ERROR_SPARSE_NOT_ALLOWED_IN_TRANSACTION 6844 (0x1ABC)
Bir işlem dosyası üzerinde etkin olduğu için seyrek işlemi tamamlanamadı.
ERROR_TM_IDENTITY_MISMATCH 6845 (0x1ABD)
Logfile saklanan Tm Kimlik bir argüman olarak iletilen Tm Kimlik uymuyor çünkü TransactionManager nesnesi oluşturmak için çağrısı başarısız oldu.
ERROR_FLOATED_SECTION 6846 (0x1ABE)
I / O bir işlem sonu bir sonucu olarak yüzerken edilmiş bir bölümü nesnesi üzerinde denendi. Geçerli veri yoktur.
ERROR_CANNOT_ACCEPT_TRANSACTED_WORK 6847 (0x1ABF)
Işlemsel kaynak yöneticisi henüz Düşük kaynaklar gibi geçici bir durumu nedeniyle çalışma işlem kabul edemez.
ERROR_CANNOT_ABORT_TRANSACTIONS 6848 (0x1AC0)
Işlemsel kaynak yöneticisi iptal edilemedi olağanüstü çok tranactions vardı. Işlemsel kaynak yemlik kapatıldı.
ERROR_BAD_CLUSTERS 6849 (0x1AC1)
Işlemi diskte bozuk kümeleri nedeniyle tamamlanamadı.
ERROR_COMPRESSION_NOT_ALLOWED_IN_TRANSACTION 6850 (0x1AC2)
Bir işlem dosyası üzerinde etkin olduğu için sıkıştırma işlemi tamamlanamadı.
ERROR_VOLUME_DIRTY 6851 (0x1AC3)
Birim kirli olduğundan işlem tamamlanamadı. Chkdsk çalıştırmak ve tekrar deneyin.
ERROR_NO_LINK_TRACKING_IN_TRANSACTION 6852 (0x1AC4)
Bir işlem aktif olduğu için bağlantı izleme işlemi tamamlanamadı.
ERROR_OPERATION_NOT_SUPPORTED_IN_TRANSACTION 6853 (0x1AC5)
Bu işlem bir işlemde gerçekleştirilemez.
ERROR_EXPIRED_HANDLE 6854 (0x1AC6)
Tutamak artık düzgün olan işlem ile ilgilidir. Bunun ardından yeniden başlatmak zorunda kaldı işlemsel bir kaynak yöneticisi açılmış olabilir. Kolu kapatmak ve yeni bir açın.
ERROR_TRANSACTION_NOT_ENLISTED 6855 (0x1AC7)
Kaynak yöneticisi işlem DIŞINDA çünkü belirtilen işlem gerçekleştirilemedi.
ERROR_CTX_WINSTATION_NAME_INVALID 7001 (0x1B59)
Belirtilen oturum adı geçersiz.
ERROR_CTX_INVALID_PD 7002 (0x1B5A)
Belirtilen iletişim kuralı sürücüsü geçerli değil.
ERROR_CTX_PD_NOT_FOUND 7003 (0x1B5B)
Belirtilen iletişim kuralı sürücüsü sistem yolunda bulunamadı.
ERROR_CTX_WD_NOT_FOUND 7004 (0x1B5C)
Belirtilen terminal bağlantısı sürücüsü sistem yolunda bulunamadı.
ERROR_CTX_CANNOT_MAKE_EVENTLOG_ENTRY 7005 (0x1B5D)
Olay günlüğü için bir kayıt defteri anahtarı bu oturum için oluşturulamadı.
ERROR_CTX_SERVICE_NAME_COLLISION 7006 (0x1B5E)
Aynı adla bir hizmet sistemde zaten var.
ERROR_CTX_CLOSE_PENDING 7007 (0x1B5F)
Bir kapatma işlemi oturum bekletiliyor.
ERROR_CTX_NO_OUTBUF 7008 (0x1B60)
Kullanılabilir çıktı arabelleği yok.
ERROR_CTX_MODEM_INF_NOT_FOUND 7009 (0x1B61)
MODEM.INF dosyası bulunamadı.
ERROR_CTX_INVALID_MODEMNAME 7010 (0x1B62)
Modem adı MODEM.INF bulunamadı.
ERROR_CTX_MODEM_RESPONSE_ERROR 7011 (0x1B63)
Modem gönderilen komutu kabul etmedi. Yapılandırılmış modem adının takılı modemle eşleştiğini doğrulayın.
ERROR_CTX_MODEM_RESPONSE_TIMEOUT 7012 (0x1B64)
Modem gönderilen komuta yanıt vermedi. Modem düzgün takıldığını ve açık olduğunu doğrulayın.
ERROR_CTX_MODEM_RESPONSE_NO_CARRIER 7013 (0x1B65)
Taşıyıcı sinyal algılama başarısız oldu veya taşıyıcı bağlantı kesildiğinden bırakıldı.
ERROR_CTX_MODEM_RESPONSE_NO_DIALTONE 7014 (0x1B66)
Gerekli sürede tespit Çevir sesi. Telefon kablosunun doğru olarak takılı ve işlevsel olduğunu doğrulayın.
ERROR_CTX_MODEM_RESPONSE_BUSY 7015 (0x1B67)
Meşgul sinyali geri uzaktaki sitede algılandı.
ERROR_CTX_MODEM_RESPONSE_VOICE 7016 (0x1B68)
Sesli geri uzaktaki sitede algılandı.
ERROR_CTX_TD_ERROR 7017 (0x1B69)
Taşıma sürücüsü hatası.
ERROR_CTX_WINSTATION_NOT_FOUND 7022 (0x1B6E)
Belirtilen oturum bulunamıyor.
ERROR_CTX_WINSTATION_ALREADY_EXISTS 7023 (0x1B6F)
Belirtilen oturum adı zaten kullanımda.
ERROR_CTX_WINSTATION_BUSY 7024 (0x1B70)
Uzak Masaüstü Hizmetleri şu anda meşgul olduğu için yapmaya çalışıyoruz görev tamamlanmış olamaz. Birkaç dakika içinde yeniden deneyin. Diğer kullanıcılar hala oturum gerekir.
ERROR_CTX_BAD_VIDEO_MODE 7025 (0x1B71)
Girişimi olan video modu, geçerli istemci tarafından desteklenmeyen bir oturuma bağlanmak için yapılmıştır.
ERROR_CTX_GRAPHICS_INVALID 7035 (0x1B7B) Uygulama, DOS grafik modunu etkinleştirmeye çalıştı. DOS grafik modu desteklenmiyor.
ERROR_CTX_LOGON_DISABLED 7037 (0x1B7D) Oturum açma yetkiniz devre dışı bırakıldı. Lütfen yöneticinize başvurun.
ERROR_CTX_NOT_CONSOLE 7038 (0x1B7E)
İstenen işlem yalnızca sistem konsolunda gerçekleştirilebilir. Bu çoğu zaman doğrudan konsol erişimi gerektiren bir sürücü veya sistem DLL sonucudur.
ERROR_CTX_CLIENT_QUERY_TIMEOUT 7040 (0x1B80) Istemci sunucu mesajı bağlamak için yanıt veremedi.
ERROR_CTX_CONSOLE_DISCONNECT 7041 (0x1B81) Konsol oturumunun bağlantısının kesilmesi desteklenmiyor.
ERROR_CTX_CONSOLE_CONNECT 7042 (0x1B82)
Konsola kesilmiş bir oturumun yeniden bağlanması desteklenmiyor.
ERROR_CTX_SHADOW_DENIED 7044 (0x1B84)
Başka bir oturumu kontrol etmek için uzaktan isteği reddedildi.
ERROR_CTX_WINSTATION_ACCESS_DENIED 7045 (0x1B85)
İstenen oturum erişimi engellendi.
ERROR_CTX_INVALID_WD 7049 (0x1B89)
Belirtilen terminal bağlantısı sürücüsü geçersiz.
ERROR_CTX_SHADOW_INVALID 7050 (0x1B8A)
İstenen oturum uzaktan kontrol edilemez. Oturumun bağlantısının kesilmiş olması veya şu anda oturum açmış kullanıcının sahip olmadığından, bu olabilir.
ERROR_CTX_SHADOW_DISABLED 7051 (0x1B8B)
İstenen oturum uzaktan denetime izin vermek üzere yapılandırılmamış.
ERROR_CTX_CLIENT_LICENSE_IN_USE 7052 (0x1B8C)
Bu Terminal Server’a bağlanma isteğiniz reddedildi. Terminal Sunucusu istemci lisans numaranız şu anda başka bir kullanıcı tarafından kullanılıyor. Benzersiz bir lisans numarası edinmek için sistem yöneticinize başvurun.
ERROR_CTX_CLIENT_LICENSE_NOT_SET 7053 (0x1B8D)
Bu Terminal Server’a bağlanma isteğiniz reddedildi. Terminal Sunucusu istemci lisans numaranız Terminal Sunucusu istemcisinin bu kopyası için girilmemiş. Lütfen sistem yöneticinize başvurun.
ERROR_CTX_LICENSE_NOT_AVAILABLE 7054 (0x1B8E)
Bu bilgisayara bağlantı sayısı sınırlı ve tüm bağlantıları şu anda kullanımda olan edilir. Daha sonra bağlanmayı deneyin veya sistem yöneticinize başvurun.
ERROR_CTX_LICENSE_CLIENT_INVALID 7055 (0x1B8F) Kullandığınız istemci bu sistemi kullanmak için lisanslı değil. Oturum açma isteğiniz reddedildi.
ERROR_CTX_LICENSE_EXPIRED 7056 (0x1B90) Sistem lisansının süresi doldu. Oturum açma isteğiniz reddedildi.
ERROR_CTX_SHADOW_NOT_RUNNING 7057 (0x1B91) Belirtilen oturum şu an uzaktan kontrol ediliyor çünkü Uzaktan kumanda iptal edilemedi.
ERROR_CTX_SHADOW_ENDED_BY_MODE_CHANGE 7058 (0x1B92) Görüntü modu değiştirildiği için konsolun uzaktan denetimi sonlandırıldı. Bir uzaktan kontrol oturumunda görüntü modunu değiştirmek desteklenmiyor.
ERROR_ACTIVATION_COUNT_EXCEEDED 7059 (0x1B93) Aktivasyon zaten bu kurulum için kat sayısını sıfırlamak edilmiştir. Aktivasyon zamanlayıcı temizlenir edilmeyecektir.
ERROR_CTX_WINSTATIONS_DISABLED 7060 (0x1B94)
Uzak oturumların şu anda devre dışı.
ERROR_CTX_ENCRYPTION_LEVEL_REQUIRED 7061 (0x1B95)
Bu Oturum erişmek için uygun şifreleme düzeyi yoktur.
ERROR_CTX_SESSION_IN_USE 7062 (0x1B96)
Kullanıcı% s % s şu anda bu bilgisayara kaydedilir. Sadece geçerli kullanıcı veya bir yönetici bu bilgisayarda oturum açabilirsiniz.
ERROR_CTX_NO_FORCE_LOGOFF 7063 (0x1B97)
Kullanıcı% s % s zaten bu bilgisayarın konsolunda oturum açmış durumda. Bu zaman giriş izni yok. Bu sorunu gidermek için, s % s% başvurun ve kapalı oturum var.
ERROR_CTX_ACCOUNT_RESTRICTION 7064 (0x1B98)
Hesap kısıtlamasından dolayı size oturum açılamıyor.
ERROR_RDP_PROTOCOL_ERROR 7065 (0x1B99)
RDP protokolü bileşeni,% 2, protokol akışında bir hata algıladı ve istemcinin bağlantısını kesti.
ERROR_CTX_CDM_CONNECT 7066 (0x1B9A)
İstemci Sürücü Haritalama Hizmeti Terminal Bağlantı üzerinde Connected etti.
ERROR_CTX_CDM_DISCONNECT 7067 (0x1B9B)
İstemci Sürücü Haritalama Hizmeti Terminal Bağlantı üzerinde Disconnected etti.
ERROR_CTX_SECURITY_LAYER_ERROR 7068 (0x1B9C)
Terminal Server güvenlik katmanı protokol akışında bir hata algıladı ve istemcinin bağlantısını kesti.
ERROR_TS_INCOMPATIBLE_SESSIONS 7069 (0x1B9D) Hedef oturumu geçerli oturum ile uyumsuz.
ERROR_TS_VIDEO_SUBSYSTEM_ERROR 7070 (0x1B9E) Bir sorun Windows video alt sistemi oluştu, çünkü Windows oturumunuzu bağlanamıyor. Daha sonra tekrar bağlanmayı deneyin veya yardım için sunucu yöneticisine başvurun.
FRS_ERR_INVALID_API_SEQUENCE 8001 (0x1F41) Dosya çoğaltma hizmeti API’si hatalı çağrıldı.
FRS_ERR_STARTING_SERVICE 8002 (0x1F42) Dosya çoğaltma hizmeti başlatılamıyor.
FRS_ERR_STOPPING_SERVICE 8003 (0x1F43) Dosya çoğaltma hizmeti durdurulamıyor.
FRS_ERR_INTERNAL_API 8004 (0x1F44) Dosya çoğaltma hizmeti API’si isteği sona erdirdi. Olay günlüğü daha fazla bilgi olabilir.
FRS_ERR_INTERNAL 8005 (0x1F45) Dosya çoğaltma hizmeti isteği sona erdirdi. Olay günlüğü daha fazla bilgi olabilir.
FRS_ERR_SERVICE_COMM 8006 (0x1F46) Dosya çoğaltma hizmeti temas olamaz. Olay günlüğü daha fazla bilgi olabilir.
FRS_ERR_INSUFFICIENT_PRIV 8007 (0x1F47) Kullanıcı ayrıcalıkları yetersiz, çünkü dosya çoğaltma hizmeti talebi karşılayamamaktadır. Olay günlüğü daha fazla bilgi olabilir.
FRS_ERR_AUTHENTICATION 8008 (0x1F48)
Kimliği doğrulanmış bir RPC kullanılabilir olmadığından dosya çoğaltma hizmeti isteği tatmin edemez. Olay günlüğü daha fazla bilgi olabilir.
FRS_ERR_PARENT_INSUFFICIENT_PRIV 8009 (0x1F49) Kullanıcı etki alanı denetleyicisinde yeterli ayrıcalığa sahip olduğundan, dosya çoğaltma hizmeti talebi karşılayamamaktadır. Olay günlüğü daha fazla bilgi olabilir.
FRS_ERR_PARENT_AUTHENTICATION 8010 (0x1F4A) Kimliği doğrulanmış bir RPC etki alanı denetleyicisinde kullanılabilir olmadığından dosya çoğaltma hizmeti isteği tatmin edemez. Olay günlüğü daha fazla bilgi olabilir.
FRS_ERR_CHILD_TO_PARENT_COMM 8011 (0x1F4B) Dosya çoğaltma hizmeti, etki alanı denetleyicisinde dosya çoğaltma hizmetiyle iletişim kuramıyor. Olay günlüğü daha fazla bilgi olabilir.
FRS_ERR_PARENT_TO_CHILD_COMM 8012 (0x1F4C)
Etki alanı denetleyicisinde dosya çoğaltma hizmeti, bu bilgisayardaki dosya çoğaltma hizmetiyle iletişim kuramıyor. Olay günlüğü daha fazla bilgi olabilir.
FRS_ERR_SYSVOL_POPULATE 8013 (0x1F4D) Dosya çoğaltma hizmeti, bir iç hata nedeniyle sistem birimini dolduramıyor. Olay günlüğü daha fazla bilgi olabilir.
FRS_ERR_SYSVOL_POPULATE_TIMEOUT 8014 (0x1F4E) Dosya çoğaltma hizmeti, bir iç zaman aşımı nedeniyle sistem birimini dolduramıyor. Olay günlüğü daha fazla bilgi olabilir.
FRS_ERR_SYSVOL_IS_BUSY 8015 (0x1F4F) Dosya çoğaltma hizmeti, isteği işleyemiyor. Sistem birimi önceki bir istekle meşgul.
FRS_ERR_SYSVOL_DEMOTE 8016 (0x1F50) Dosya çoğaltma hizmeti, bir iç hata nedeniyle sistem biriminin çoğaltılmasını durduramıyor. Olay günlüğü daha fazla bilgi olabilir.
FRS_ERR_INVALID_SERVICE_PARAMETER 8017 (0x1F51) Dosya çoğaltma hizmeti geçersiz bir parametre algıladı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir