Windows Sistem Hata Kodları (8200-8999)

Windows Sistem Hata Kodları (8200-8999) listesini buradan temin edebilirsiniz

 

 

ERROR_DS_NOT_INSTALLED 8200 (0×2008) Dizin hizmeti yüklenirken bir hata oluştu. Daha fazla bilgi için olay günlüğüne bakın.
ERROR_DS_MEMBERSHIP_EVALUATED_LOCALLY 8201 (0×2009) Dizin hizmeti yerel grup üyelikleri değerlendirildi.
ERROR_DS_NO_ATTRIBUTE_OR_VALUE 8202 (0x200A) Belirtilen dizin hizmeti özniteliği veya değeri yok.
ERROR_DS_INVALID_ATTRIBUTE_SYNTAX 8203 (0x200B) Dizin hizmetine belirtilen öznitelik sözdizimi geçersiz.
ERROR_DS_ATTRIBUTE_TYPE_UNDEFINED 8204 (0x200C) Dizin hizmetine belirtilen öznitelik türü tanımlı değil.
ERROR_DS_ATTRIBUTE_OR_VALUE_EXISTS 8205 (0x200D) Belirtilen dizin hizmeti özniteliği veya değeri zaten var.
ERROR_DS_BUSY 8206 (0x200E) Dizin hizmeti meşgul.
ERROR_DS_UNAVAILABLE 8207 (0x200F) Dizin hizmeti kullanılamıyor.
ERROR_DS_NO_RIDS_ALLOCATED 8208 (0×2010) Dizin hizmeti göreceli bir tanımlayıcı ayıramadı.
ERROR_DS_NO_MORE_RIDS 8209 (0×2011) Dizin hizmeti göreceli tanımlayıcılar havuzunun tümünü kullandı.
ERROR_DS_INCORRECT_ROLE_OWNER 8210 (0×2012) Dizin hizmeti bu işlem türü için master olmadığından istenen işlem gerçekleştirilemedi.
ERROR_DS_RIDMGR_INIT_ERROR 8211 (0×2013) Dizin hizmeti göreceli tanımlayıcıları ayıran alt sistemi başlatamıyor.
ERROR_DS_OBJ_CLASS_VIOLATION 8212 (0×2014)
İstenen işlem, nesne sınıfının bir veya birkaç koşuluna uymadı.
ERROR_DS_CANT_ON_NON_LEAF 8213 (0×2015)
Dizin hizmeti yalnızca bir uç nesne üzerinde istenen işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
ERROR_DS_CANT_ON_RDN 8214 (0×2016)
Dizin hizmeti, bir nesnenin RDN özniteliğinde istenen işlemi gerçekleştiremiyor.
ERROR_DS_CANT_MOD_OBJ_CLASS 8215 (0×2017)
Dizin hizmeti, bir nesnenin nesne sınıfını değiştirme girişimi algıladı.
ERROR_DS_CROSS_DOM_MOVE_ERROR 8216 (0×2018)
İstenen etki alanları arası taşıma işlemi gerçekleştirilemedi.
ERROR_DS_GC_NOT_AVAILABLE 8217 (0×2019)
Genel katalog sunucusuyla bağlantı kurulamıyor.
ERROR_SHARED_POLICY 8218 (0x201A)
İlke nesnesi paylaştırılmış ve yalnızca kökte değiştirilebilir.
ERROR_POLICY_OBJECT_NOT_FOUND 8219 (0x201B)
İlke nesnesi yok.
ERROR_POLICY_ONLY_IN_DS 8220 (0x201C)
İstenen ilke bilgileri yalnızca dizin hizmetinde.
ERROR_PROMOTION_ACTIVE 8221 (0x201D)
Bir etki alanı denetleyicisi yükseltmesi şu anda etkin.
ERROR_NO_PROMOTION_ACTIVE 8222 (0x201E)
Bir etki alanı denetleyicisi yükseltmesi şu anda etkin değil.
ERROR_DS_OPERATIONS_ERROR 8224 (0×2020) Bir işlem hatası oluştu.
ERROR_DS_PROTOCOL_ERROR 8225 (0×2021) Bir protokol hatası oluştu.
ERROR_DS_TIMELIMIT_EXCEEDED 8226 (0×2022) Bu istek için süre sınırı aşıldı.
ERROR_DS_SIZELIMIT_EXCEEDED 8227 (0×2023) Bu istek için boyut sınırı aşıldı.
ERROR_DS_ADMIN_LIMIT_EXCEEDED 8228 (0×2024) Bu istek için yönetimsel sınır aşıldı.
ERROR_DS_COMPARE_FALSE 8229 (0×2025) Karşılaştırma yanıtı yanlıştı.
ERROR_DS_COMPARE_TRUE 8230 (0×2026) Karşılaştırma yanıtı doğruydu.
ERROR_DS_AUTH_METHOD_NOT_SUPPORTED 8231 (0×2027) İstenen kimlik doğrulama yöntemi sunucu tarafından desteklenmiyor.
ERROR_DS_STRONG_AUTH_REQUIRED 8232 (0×2028) Daha güvenli bir kimlik doğrulama yöntemi bu sunucu için gereklidir.
ERROR_DS_INAPPROPRIATE_AUTH 8233 (0×2029) Uygunsuz kimlik doğrulama.
ERROR_DS_AUTH_UNKNOWN 8234 (0x202A) Kimlik doğrulama mekanizması bilinmiyor.
ERROR_DS_REFERRAL 8235 (0x202B) Sunucudan bir başvuru döndürüldü.
ERROR_DS_UNAVAILABLE_CRIT_EXTENSION 8236 (0x202C)
Sunucu istenen önemli uzantıyı desteklemiyor.
ERROR_DS_CONFIDENTIALITY_REQUIRED 8237 (0x202D)
Bu istek güvenli bir bağlantı gerektiriyor.
ERROR_DS_INAPPROPRIATE_MATCHING 8238 (0x202E)
Uygunsuz eşleşme.
ERROR_DS_CONSTRAINT_VIOLATION 8239 (0x202F)
Bir kısıtlama ihlali oluştu.
ERROR_DS_NO_SUCH_OBJECT 8240 (0×2030)
Sunucuda böyle bir nesne yoktur.
ERROR_DS_ALIAS_PROBLEM 8241 (0×2031)
Bir diğer ad sorunu var.
ERROR_DS_INVALID_DN_SYNTAX 8242 (0×2032)
Geçersiz bir dn sözdizimi belirtildi.
ERROR_DS_IS_LEAF 8243 (0×2033)
Nesne bir yaprak nesne.
ERROR_DS_ALIAS_DEREF_PROBLEM 8244 (0×2034)
Sorunu çözümleyecek bir takma ad vardır.
ERROR_DS_UNWILLING_TO_PERFORM 8245 (0×2035)
Sunucu isteği işlemek istemiyor.
ERROR_DS_LOOP_DETECT 8246 (0×2036)
Bir döngü algılandı.
ERROR_DS_NAMING_VIOLATION 8247 (0×2037)
Bir adlandırma ihlali var.
Error_ds_object_results_too_large 8248 (0×2038)
Sonuç kümesi çok büyük.
Error_ds_affects_multiple_dsas 8249 (0×2039)
Işlemi birden çok DSA’yi etkiliyor.
Error_ds_server_down 8250 (0x203A)
Sunucu işlemsel değil.
ERROR_DS_LOCAL_ERROR 8251 (0x203B)
Yerel bir hata oluştu.
ERROR_DS_ENCODING_ERROR 8252 (0x203C)
Bir kodlama hatası oluştu.
ERROR_DS_DECODING_ERROR 8253 (0x203D)
Bir kod çözme hatası oluştu.
ERROR_DS_FILTER_UNKNOWN 8254 (0x203E)
Arama filtresini kabul edilemez.
Error_ds_param_error 8255 (0x203F)
Bir veya daha fazla parametre hatalı.
ERROR_DS_NOT_SUPPORTED 8256 (0×2040)
Belirtilen yöntem desteklenmiyor.
ERROR_DS_NO_RESULTS_RETURNED 8257 (0×2041)
Sonuç yok getirildiler.
ERROR_DS_CONTROL_NOT_FOUND 8258 (0×2042)
Belirtilen denetim sunucu tarafından desteklenmiyor.
ERROR_DS_CLIENT_LOOP 8259 (0×2043)
Bir başvuru döngüsü istemci tarafından tespit edildi.
ERROR_DS_REFERRAL_LIMIT_EXCEEDED 8260 (0×2044)
Önceden belirlenmiş başvuru sınırı aşıldı.
ERROR_DS_SORT_CONTROL_MISSING 8261 (0×2045)
Arama, bir SIRALAMA denetimi gerektirir.
ERROR_DS_OFFSET_RANGE_ERROR 8262 (0×2046)
Arama sonuçları belirtilen ofset aralığı aşıyor.
ERROR_DS_RIDMGR_DISABLED 8263 (0×2047)
Dizin hizmeti göreceli tanımlayıcılar devre dışı ayıran alt sistemi algılandı. Sistemi, göreceli tanımlayıcıları (RID) tükendiği önemli bir bölümünü belirler, bu koruyucu bir mekanizma olarak ortaya çıkabilir. Bakın önerilen tanısal adımlar ve yeniden etkinleştirmek hesap oluşturma için gereken prosedürü.
ERROR_DS_ROOT_MUST_BE_NC 8301 (0x206D)
Kök nesnesi, bir adlandırma içeriğinin başı olmalıdır. Kök nesnesinde örneklenmiş bir üst olamaz.
ERROR_DS_ADD_REPLICA_INHIBITED 8302 (0x206E)
Kopya ekleme işlemi gerçekleştirilemiyor. Adlandırma içeriği kopyayı oluşturmak için yazılabilir olmalıdır.
ERROR_DS_ATT_NOT_DEF_IN_SCHEMA 8303 (0x206F)
Şemada tanımlı olmayan bir özniteliğe bir başvuru algılandı.
ERROR_DS_MAX_OBJ_SIZE_EXCEEDED 8304 (0×2070)
Bir nesnenin maksimum boyutu aşıldı.
ERROR_DS_OBJ_STRING_NAME_EXISTS 8305 (0×2071)
Girişimi zaten kullanımda olan bir adla dizine bir nesne eklenmeye çalışıldı.
ERROR_DS_NO_RDN_DEFINED_IN_SCHEMA 8306 (0×2072)
Bir girişimde Şemada tanımlı bir RDN olmayan bir sınıfın bir nesnesi eklenmeye çalışıldı.
ERROR_DS_RDN_DOESNT_MATCH_SCHEMA 8307 (0×2073)
Bir girişimde şemada tanımlanan RDN olmayan bir RDN kullanan bir nesne eklenmeye çalışıldı.
ERROR_DS_NO_REQUESTED_ATTS_FOUND 8308 (0×2074)
Istenen özellikleri hiçbiri nesneler üzerine tespit edildi.
ERROR_DS_USER_BUFFER_TO_SMALL 8309 (0×2075)
Kullanıcı ara belleği çok küçük.
ERROR_DS_ATT_IS_NOT_ON_OBJ 8310 (0×2076)
İşlemde belirtilen öznitelik nesnede yok.
ERROR_DS_ILLEGAL_MOD_OPERATION 8311 (0×2077)
Hatalı değiştirme işlemi. Değişikliğin bir kısmına izin verilmiyor.
ERROR_DS_OBJ_TOO_LARGE 8312 (0×2078)
Belirtilen nesne cok büyük.
ERROR_DS_BAD_INSTANCE_TYPE 8313 (0×2079)
Belirtilen örnek türü geçerli değil.
ERROR_DS_MASTERDSA_REQUIRED 8314 (0x207A)
İşlem, bir ana DSA’da gerçekleştirilmesi gerekir.
ERROR_DS_OBJECT_CLASS_REQUIRED 8315 (0x207B)
Nesne sınıfı özniteliği belirtilmelidir.
ERROR_DS_MISSING_REQUIRED_ATT 8316 (0x207C)
Gerekli bir öznitelik eksik.
ERROR_DS_ATT_NOT_DEF_FOR_CLASS 8317 (0x207D)
Girişimi kendi sınıfında yasal olmayan bir özniteliği eklemek üzere bir nesne değiştirilmeye çalışıldı.
ERROR_DS_ATT_ALREADY_EXISTS 8318 (0x207E)
Belirtilen öznitelik nesnede zaten var.
ERROR_DS_CANT_ADD_ATT_VALUES 8320 (0×2080)
Belirtilen nesne yok veya hiç değerleri vardır.
ERROR_DS_SINGLE_VALUE_CONSTRAINT 8321 (0×2081)
Çoklu değerler sadece bir değeri olabilen bir öznitelik için belirtilmiş.
ERROR_DS_RANGE_CONSTRAINT 8322 (0×2082)
Özniteliği için bir değer değerler kabul edilebilir değildi.
ERROR_DS_ATT_VAL_ALREADY_EXISTS 8323 (0×2083)
Belirtilen değer zaten var.
ERROR_DS_CANT_REM_MISSING_ATT 8324 (0×2084)
Bu nesnede yok çünkü özniteliği kaldırılamaz.
ERROR_DS_CANT_REM_MISSING_ATT_VAL 8325 (0×2085)
Bu nesne üzerinde olmadığı için öznitelik değeri kaldırılamaz.
ERROR_DS_ROOT_CANT_BE_SUBREF 8326 (0×2086)
Belirtilen kaynak nesnesi bir alt başvuru olamaz.
ERROR_DS_NO_CHAINING 8327 (0×2087)
Zincirleme izin verilmez.
ERROR_DS_NO_CHAINED_EVAL 8328 (0×2088)
Zincirli değerlendirmeye izin verilmiyor.
ERROR_DS_NO_PARENT_OBJECT 8329 (0×2089)
Nesnenin Anne veya baba veya silinmiş olduğundan işlem gerçekleştirilemedi.
ERROR_DS_PARENT_IS_AN_ALIAS 8330 (0x208A)
Bir diğer adı olan bir üst olmasına izin verilmez. Diğer adlar yaprak nesneleridir.
ERROR_DS_CANT_MIX_MASTER_AND_REPS 8331 (0x208B)
Nesne ve üst aynı türde olmalıdır, ya yüksek lisans veya her iki yineleme hem de.
ERROR_DS_CHILDREN_EXIST 8332 (0x208C)
Alt nesne olduğundan işlem gerçekleştirilemiyor. Bu işlem yalnızca yaprak bir nesnede gerçekleştirilebilir.
ERROR_DS_OBJ_NOT_FOUND 8333 (0x208D)
Dizin nesnesi bulunamadı.
ERROR_DS_ALIASED_OBJ_MISSING 8334 (0x208E)
Diğer adı olan nesne eksik.
ERROR_DS_BAD_NAME_SYNTAX 8335 (0x208F)
Nesne adı sözdizimi hatalı.
ERROR_DS_ALIAS_POINTS_TO_ALIAS 8336 (0×2090)
Başka bir ad başvurmak için bir takma ad için izin verilmez.
ERROR_DS_CANT_DEREF_ALIAS 8337 (0×2091)
Diğer ad başvurusu edilemez.
ERROR_DS_OUT_OF_SCOPE 8338 (0×2092)
İşlem kapsam dışında.
ERROR_DS_OBJECT_BEING_REMOVED 8339 (0×2093)
Nesne kaldırılmakta sürecinde, çünkü işlemi devam edemez.
ERROR_DS_CANT_DELETE_DSA_OBJ 8340 (0×2094) DSA nesnesi silinemiyor.
ERROR_DS_GENERIC_ERROR 8341 (0×2095) Bir dizin hizmeti hatası oluştu.
ERROR_DS_DSA_MUST_BE_INT_MASTER 8342 (0×2096) işlemi, sadece, bir iç ana DSA nesne üzerinde gerçekleştirilebilir.
ERROR_DS_CLASS_NOT_DSA 8343 (0×2097)
Nesne DSA sınıfından olmalıdır.
ERROR_DS_INSUFF_ACCESS_RIGHTS 8344 (0×2098)
İşlemi gerçekleştirmek için yetersiz erişim izni.
ERROR_DS_ILLEGAL_SUPERIOR 8345 (0×2099)
Üst, olası üst sınıflar listesinde olmadığından nesne eklenemiyor.
ERROR_DS_ATTRIBUTE_OWNED_BY_SAM 8346 (0x209A)
Öznitelik, Güvenlik Hesapları Yöneticisi (SAM) ait olduğundan öznitelik erişim izin verilmez.
ERROR_DS_NAME_TOO_MANY_PARTS 8347 (0x209B)
Adın çok fazla bölümü var.
ERROR_DS_NAME_TOO_LONG 8348 (0x209C)
Adı çok uzun.
ERROR_DS_NAME_VALUE_TOO_LONG 8349 (0x209D)
Ad değeri çok uzun.
ERROR_DS_NAME_UNPARSEABLE 8350 (0x209E)
Dizin hizmeti bir adı incelerken bir hatayla karşılaştı.
ERROR_DS_NAME_TYPE_UNKNOWN 8351 (0x209F)
Dizin hizmeti, bir ad için öznitelik türünü alamıyor.
ERROR_DS_NOT_AN_OBJECT 8352 (0x20A0)
Adı bir nesne tanımlamıyor; ad bir hayalet tanımlıyor.
ERROR_DS_SEC_DESC_TOO_SHORT 8353 (0x20A1)
Güvenlik tanımlayıcısı çok kısa.
ERROR_DS_SEC_DESC_INVALID 8354 (0x20A2)
Güvenlik tanımlayıcısı geçersiz.
ERROR_DS_NO_DELETED_NAME 8355 (0x20A3)
Silinen nesne için ad oluşturulamadı.
ERROR_DS_SUBREF_MUST_HAVE_PARENT 8356 (0x20A4)
Yeni bir alt başvuru üst bulunmalıdır.
ERROR_DS_NCNAME_MUST_BE_NC 8357 (0x20A5)
Nesne bir adlandırma içeriği olmalıdır.
ERROR_DS_CANT_ADD_SYSTEM_ONLY 8358 (0x20A6)
Bu Sisteme ait bir öznitelik eklemek için izin verilmez.
ERROR_DS_CLASS_MUST_BE_CONCRETE 8359 (0x20A7)
Nesnenin sınıfı yapısal olmalıdır; özet bir sınıfı başlatamazsınız.
ERROR_DS_INVALID_DMD 8360 (0x20A8)
Şema nesnesi bulunamadı.
ERROR_DS_OBJ_GUID_EXISTS 8361 (0x20A9)
Bu GUID ile yerel bir nesne (canlı veya cansız) zaten var.
ERROR_DS_NOT_ON_BACKLINK 8362 (0x20AA)
İşlem, bir geri bağ üzerinde gerçekleştirilemez edilemez.
ERROR_DS_NO_CROSSREF_FOR_NC 8363 (0x20AB)
Belirtilen adlandırma içeriği için karşılıklı başvuru bulunamadı.
ERROR_DS_SHUTTING_DOWN 8364 (0x20AC) Dizin hizmeti kapatılıyor olduğundan işlem gerçekleştirilemedi.
ERROR_DS_UNKNOWN_OPERATION 8365 (0x20AD) Dizin hizmeti isteği geçersiz.
ERROR_DS_INVALID_ROLE_OWNER 8366 (0x20AE) Rol sahibi özniteliği okunamadı.
ERROR_DS_COULDNT_CONTACT_FSMO 8367 (0x20AF)
İstenen FSMO işlemi başarısız oldu. Geçerli FSMO tutucusuyla bağlantı kurulamadı.
ERROR_DS_CROSS_NC_DN_RENAME 8368 (0x20B0)
Bir adlandırma içeriği üzerinden bir DN değiştirilmesine izin verilmiyor.
ERROR_DS_CANT_MOD_SYSTEM_ONLY 8369 (0x20B1)
Bu Sisteme ait olduğundan öznitelik değiştirilemiyor.
ERROR_DS_REPLICATOR_ONLY 8370 (0x20B2)
Yalnızca çoğaltıcı bu işlevi gerçekleştirebilirsiniz.
ERROR_DS_OBJ_CLASS_NOT_DEFINED 8371 (0x20B3)
Belirtilen sınıf tanımlı değil.
ERROR_DS_OBJ_CLASS_NOT_SUBCLASS 8372 (0x20B4)
Belirtilen sınıf bir alt sınıf değil.
ERROR_DS_NAME_REFERENCE_INVALID 8373 (0x20B5)
Ad başvurusu geçerli değil.
ERROR_DS_CROSS_REF_EXISTS 8374 (0x20B6)
Bir başvuru zaten var.
ERROR_DS_CANT_DEL_MASTER_CROSSREF 8375 (0x20B7)
Ana bir karşılıklı başvurunun silinmesine izin verilmez.
ERROR_DS_SUBTREE_NOTIFY_NOT_NC_HEAD 8376 (0x20B8)
Alt ağaç bildirimleri yalnızca NC başlarında destekleniyor.
ERROR_DS_NOTIFY_FILTER_TOO_COMPLEX 8377 (0x20B9)
Bildirim süzgeci çok karmaşık.
ERROR_DS_DUP_RDN 8378 (0x20BA)
Şema güncellemesi başarısız oldu: çift RDN.
ERROR_DS_DUP_OID 8379 (0x20BB)
Şema güncellemesi başarısız oldu: OID çoğaltın.
ERROR_DS_DUP_MAPI_ID 8380 (0x20BC)
Şema güncellemesi başarısız oldu: çift MAPI tanımlayıcısı.
ERROR_DS_DUP_SCHEMA_ID_GUID 8381 (0x20BD)
Şema güncellemesi başarısız oldu: çift düzen kimliği GUID.
ERROR_DS_DUP_LDAP_DISPLAY_NAME 8382 (0x20BE)
Şema güncellemesi başarısız oldu: çift LDAP görüntü adı.
ERROR_DS_SEMANTIC_ATT_TEST 8383 (0x20BF)
Şema güncelleştirilmesi başarısız oldu:-düşük az aralıktan daha üst.
ERROR_DS_SYNTAX_MISMATCH 8384 (0x20C0)
Şema güncellemesi başarısız oldu: sözdizimi uyumsuzluğu.
ERROR_DS_EXISTS_IN_MUST_HAVE 8385 (0x20C1)
Şema silinemedi: öznitelik içermelidir kullanılır.
ERROR_DS_EXISTS_IN_MAY_HAVE 8386 (0x20C2)
Şema silinemedi: Öznitelik Mayıs içeren kullanılır.
ERROR_DS_NONEXISTENT_MAY_HAVE 8387 (0x20C3)
Şema güncellemesi başarısız oldu: özniteliğinde Mayıs içeren mevcut değil.
ERROR_DS_NONEXISTENT_MUST_HAVE 8388 (0x20C4)
Şema güncellemesi başarısız oldu: öznitelik-içermelidir yok.
ERROR_DS_AUX_CLS_TEST_FAIL 8389 (0x20C5)
Aux sınıf listesindeki sınıf yok veya yardımcı bir sınıf değil: Şema güncellemesi başarısız oldu.
ERROR_DS_NONEXISTENT_POSS_SUP 8390 (0x20C6)
Şema güncellemesi başarısız oldu: poss-amirlerine sınıf yok.
ERROR_DS_SUB_CLS_TEST_FAIL 8391 (0x20C7)
Şema güncellemesi başarısız oldu: subclassof listesindeki sınıf yok veya hiyerarşiyi kurallarına uymuyor.
ERROR_DS_BAD_RDN_ATT_ID_SYNTAX 8392 (0x20C8)
Şema güncellemesi başarısız oldu: Rdn-Att-Id sözdizimi hatalı.
ERROR_DS_EXISTS_IN_AUX_CLS 8393 (0x20C9)
Şema silinemedi: sınıf bir yardımcı sınıf olarak kullanılıyor.
ERROR_DS_EXISTS_IN_SUB_CLS 8394 (0x20CA)
Şema silinemedi: sınıf bir alt sınıf olarak kullanılıyor.
ERROR_DS_EXISTS_IN_POSS_SUP 8395 (0x20CB)
Şema silinemedi: sınıf poss üstün olarak kullanılır.
ERROR_DS_RECALCSCHEMA_FAILED 8396 (0x20CC)
Düzen güncelleştirmesi yeniden hesaplama doğrulama önbelleğinde başarısız oldu.
ERROR_DS_TREE_DELETE_NOT_FINISHED 8397 (0x20CD)
Ağaç silinmesi bitmedi. Isteğe ağacı silme devam etmek için tekrar yapılması gerekir.
ERROR_DS_CANT_DELETE 8398 (0x20CE) İstenen silme işlemi gerçekleştirilemedi.
ERROR_DS_ATT_SCHEMA_REQ_ID 8399 (0x20CF) Şema kaydı için yöneten sınıf tanımlayıcısı okunamıyor.
ERROR_DS_BAD_ATT_SCHEMA_SYNTAX 8400 (0x20D0) Öznitelik şemasının sözdizimi hatalı.
ERROR_DS_CANT_CACHE_ATT 8401 (0x20D1) Özniteliği önbelleğe olamazdı.
ERROR_DS_CANT_CACHE_CLASS 8402 (0x20D2) Sınıf önbelleğe olamazdı.
ERROR_DS_CANT_REMOVE_ATT_CACHE 8403 (0x20D3) Öznitelik önbellekten kaldırılamadı.
ERROR_DS_CANT_REMOVE_CLASS_CACHE 8404 (0x20D4) Sınıf önbellekten kaldırılamadı.
ERROR_DS_CANT_RETRIEVE_DN 8405 (0x20D5) Ayırt edici ad özniteliği okunamadı.
ERROR_DS_MISSING_SUPREF 8406 (0x20D6)
Hayır üstün referans dizin hizmeti için yapılandırılmış. Dizin hizmeti bu yüzden bu ormanın dışındaki nesnelere sevk veremedi olduğunu.
ERROR_DS_CANT_RETRIEVE_INSTANCE 8407 (0x20D7)
Örnek tür özniteliği alınamadı.
ERROR_DS_CODE_INCONSISTENCY 8408 (0x20D8)
Bir iç hata oluştu.
ERROR_DS_DATABASE_ERROR 8409 (0x20D9)
Bir veritabanı hatası oluştu.
ERROR_DS_GOVERNSID_MISSING 8410 (0x20DA)
GOVERNSID özniteliği eksik.
ERROR_DS_MISSING_EXPECTED_ATT 8411 (0x20DB)
Beklenen bir öznitelik eksik.
ERROR_DS_NCNAME_MISSING_CR_REF 8412 (0x20DC)
Belirtilen adlandırma içeriğinde bir karşılıklı başvuru eksik.
ERROR_DS_SECURITY_CHECKING_ERROR 8413 (0x20DD)
Hata kontrolü bir güvenlik oluştu.
ERROR_DS_SCHEMA_NOT_LOADED 8414 (0x20DE)
Şema yüklü değil.
ERROR_DS_SCHEMA_ALLOC_FAILED 8415 (0x20DF)
Düzen ayrılması başarısız oldu. Makinede belleğin düşük olup olmadığını kontrol edin.
ERROR_DS_ATT_SCHEMA_REQ_SYNTAX 8416 (0x20E0) Öznitelik şeması için gerekli sözdizimi edinilemedi.
ERROR_DS_GCVERIFY_ERROR 8417 (0x20E1)
Genel katalog doğrulaması başarısız oldu. Genel katalog kullanılabilir değil veya işlemi desteklemiyor. Dizinin bir bölümü şu anda kullanılabilir değil.
ERROR_DS_DRA_SCHEMA_MISMATCH 8418 (0x20E2)
Nedeniyle çoğaltma işlemi katılan sunucular arasındaki bir şema uyumsuzluğu nedeniyle başarısız oldu.
ERROR_DS_CANT_FIND_DSA_OBJ 8419 (0x20E3)
DSA nesnesi bulunamadı.
ERROR_DS_CANT_FIND_EXPECTED_NC 8420 (0x20E4)
Adlandırma içeriği bulunamadı.
ERROR_DS_CANT_FIND_NC_IN_CACHE 8421 (0x20E5)
Adlandırma içeriği önbellekte bulunamadı.
ERROR_DS_CANT_RETRIEVE_CHILD 8422 (0x20E6)
Alt nesne alınamadı.
ERROR_DS_SECURITY_ILLEGAL_MODIFY 8423 (0x20E7)
Değiştirmeye güvenlik nedenlerinden ötürü izin verilmedi.
ERROR_DS_CANT_REPLACE_HIDDEN_RE 8424 (0x20E8)
İşlem gizli kaydı yerini alamaz.
ERROR_DS_BAD_HIERARCHY_FILE 8425 (0x20E9)
Hiyerarşi dosyası geçersiz.
ERROR_DS_BUILD_HIERARCHY_TABLE_FAILED 8426 (0x20EA)
Hiyerarşi tablosu oluşturma girişimi başarısız oldu.
ERROR_DS_CONFIG_PARAM_MISSING 8427 (0x20EB)
Dizin yapılandırma parametresi kayıt defterinde eksik.
ERROR_DS_COUNTING_AB_INDICES_FAILED 8428 (0x20EC)
Adres defteri dizinlerinin saymak girişimi başarısız oldu.
ERROR_DS_HIERARCHY_TABLE_MALLOC_FAILED 8429 (0x20ED)
Hiyerarşi tablosunun ayrılması başarısız oldu.
ERROR_DS_INTERNAL_FAILURE 8430 (0x20EE)
Dizin hizmeti bir iç hatayla karşılaştı.
ERROR_DS_UNKNOWN_ERROR 8431 (0x20EF)
Dizin hizmeti bilinmeyen bir hatayla karşılaştı.
ERROR_DS_ROOT_REQUIRES_CLASS_TOP 8432 (0x20F0)
Bir kök nesnesi bir ‘top’ sınıfı gerektirir.
ERROR_DS_REFUSING_FSMO_ROLES 8433 (0x20F1)
Bu dizin sunucusu kapatılıyor ve yeni kayan tek yöneticili işlem rollerinin sahipliğini alamaz.
ERROR_DS_MISSING_FSMO_SETTINGS 8434 (0x20F2)
Dizin hizmetinde zorunlu yapılandırma bilgileri eksik ve kayan tek yöneticili işlem rollerinin sahipliğini belirleyemiyor edilir.
ERROR_DS_UNABLE_TO_SURRENDER_ROLES 8435 (0x20F3)
Dizin hizmeti diğer sunuculara bir veya daha fazla kayan tek yöneticili işlem rollerinin sahipliğini aktarmak için açamadı.
ERROR_DS_DRA_GENERIC 8436 (0x20F4)
Çoğaltma işlemi başarısız oldu.
ERROR_DS_DRA_INVALID_PARAMETER 8437 (0x20F5)
Geçersiz bir parametre Bu çoğaltma işlemi için belirtilen edildi.
ERROR_DS_DRA_BUSY 8438 (0x20F6)
Dizin hizmeti şu anda çoğaltma işlemini tamamlamak için çok meşgul.
ERROR_DS_DRA_BAD_DN 8439 (0x20F7)
Bu çoğaltma işlemi için belirtilen ayırt edici ad geçersiz.
ERROR_DS_DRA_BAD_NC 8440 (0x20F8)
Bu çoğaltma işlemi için belirtilen adlandırma içeriği geçersiz.
ERROR_DS_DRA_DN_EXISTS 8441 (0x20F9)
Bu çoğaltma işlemi için belirtilen ayırt edici ad zaten var.
ERROR_DS_DRA_INTERNAL_ERROR 8442 (0x20FA) Çoğaltma sistemi bir iç hatayla karşılaştı.
ERROR_DS_DRA_INCONSISTENT_DIT 8443 (0x20FB)
Çoğaltma işlemi bir veritabanı tutarsızlık karşılaştı.
ERROR_DS_DRA_CONNECTION_FAILED 8444 (0x20FC) Bu çoğaltma işlemi için belirtilen sunucuyla bağlantı kurulamadı.
ERROR_DS_DRA_BAD_INSTANCE_TYPE 8445 (0x20FD) Çoğaltma işlemi geçersiz örnek türü olan bir nesneyle karşılaştı.
ERROR_DS_DRA_OUT_OF_MEM 8446 (0x20FE) Çoğaltma işlemi bellek ayıramadı.
ERROR_DS_DRA_MAIL_PROBLEM 8447 (0x20FF)
Çoğaltma işlemi posta sisteminde bir hatayla karşılaştı.
ERROR_DS_DRA_REF_ALREADY_EXISTS 8448 (0×2100)
Hedef sunucu için çoğaltma başvurusu bilgisi zaten var.
ERROR_DS_DRA_REF_NOT_FOUND 8449 (0×2101)
Hedef sunucu için çoğaltma başvurusu bilgisi yok.
ERROR_DS_DRA_OBJ_IS_REP_SOURCE 8450 (0×2102)
Başka bir sunucuya çoğaltıldığından adlandırma içeriği kaldırılamıyor.
ERROR_DS_DRA_DB_ERROR 8451 (0×2103)
Çoğaltma işlemi bir veritabanı hatasıyla karşılaştı.
ERROR_DS_DRA_NO_REPLICA 8452 (0×2104)
Adlandırma içeriği kaldırılıyor veya belirtilen sunucudan çoğaltılmamış sürecinde olduğunu.
ERROR_DS_DRA_ACCESS_DENIED 8453 (0×2105)
Çoğaltma erişimi reddedildi.
ERROR_DS_DRA_NOT_SUPPORTED 8454 (0×2106)
İstenen işlem dizin hizmetinin bu sürümü tarafından desteklenmiyor.
ERROR_DS_DRA_RPC_CANCELLED 8455 (0×2107)
Çoğaltma uzaktan yordam çağrısı iptal edildi.
ERROR_DS_DRA_SOURCE_DISABLED 8456 (0×2108)
Kaynak sunucusu şu anda çoğaltma isteklerini reddediyor.
ERROR_DS_DRA_SINK_DISABLED 8457 (0×2109)
Hedef sunucu şu anda çoğaltma isteklerini reddediyor.
ERROR_DS_DRA_NAME_COLLISION 8458 (0x210A)
Çoğaltma işlemi nesne adlarının çakışması nedeniyle başarısız oldu.
ERROR_DS_DRA_SOURCE_REINSTALLED 8459 (0x210B)
Çoğaltma kaynağı yeniden yüklendi.
ERROR_DS_DRA_MISSING_PARENT 8460 (0x210C)
Gerekli bir üst nesne eksik olduğundan çoğaltma işlemi başarısız oldu.
ERROR_DS_DRA_PREEMPTED 8461 (0x210D)
Çoğaltma işlemi önceden boşaltıldı edildi.
ERROR_DS_DRA_ABANDON_SYNC 8462 (0x210E)
Çoğaltma eşitleme girişimi nedeniyle eksik bir güncelleştirme vazgeçilmiştir.
ERROR_DS_DRA_SHUTDOWN 8463 (0x210F)
Sistem kapatılıyor olduğundan çoğaltma işlemi sona erdirildi.
ERROR_DS_DRA_INCOMPATIBLE_PARTIAL_SET 8464 (0×2110)
Hedef DC şu anda kaynaktan gelen yeni bir kısmi öznitelikleri eşitlemek için beklediği eşitleme girişimi başarısız oldu. Yeni bir şema kısmi öznitelik kümesi değiştirilmiş değişir, bu durum normaldir. Hedef kısmi öznitelik kümesi, kaynak kısmi öznitelik kümesinin bir alt kümesi değildir.
ERROR_DS_DRA_SOURCE_IS_PARTIAL_REPLICA 8465 (0×2111)
Bir ana kopya, kısmi bir kopyadan eşitlemeye çalıştı, çünkü çoğaltma eşitlemesi girişimi başarısız oldu.
ERROR_DS_DRA_EXTN_CONNECTION_FAILED 8466 (0×2112)
Bu çoğaltma işlemi için belirtilen sunucuyla bağlantı, ancak bu sunucu işlemi tamamlamak için gereken ek bir sunucuyla bağlantı kuramadı oldu.
ERROR_DS_INSTALL_SCHEMA_MISMATCH 8467 (0×2113)
Kaynak ormanın dizin hizmeti şemasının sürümü, bu bilgisayardaki dizin hizmeti sürümü ile uyumlu değildir.
ERROR_DS_DUP_LINK_ID 8468 (0×2114) Şema güncellemesi başarısız oldu: Aynı bağ tanımlayıcısı ile bir öznitelik zaten var.
ERROR_DS_NAME_ERROR_RESOLVING 8469 (0×2115)
Soysal işleme hatası: çeviri adlandırın.
ERROR_DS_NAME_ERROR_NOT_FOUND 8470 (0×2116) Ad çevirisi: adını veya adını görmek için yeterli izin bulunamadı.
ERROR_DS_NAME_ERROR_NOT_UNIQUE 8471 (0×2117) Ad çevirisi: birden fazla çıktı adına eşleştirilmiş Girdi adı.
ERROR_DS_NAME_ERROR_NO_MAPPING 8472 (0×2118) Ad çevirisi: Girdi adı bulundu ancak ilişkili çıktı biçimi.
ERROR_DS_NAME_ERROR_DOMAIN_ONLY 8473 (0×2119)
Ad çevirisi: Tamamen çözümlenemiyor, yalnızca etki alanı bulundu.
ERROR_DS_NAME_ERROR_NO_SYNTACTICAL_MAPPING 8474 (0x211A)
Ad çevirisi: tel dışarı çıkmadan istemci tam olarak sözdizimsel eşleştirme gerçekleştirilemiyor.
ERROR_DS_CONSTRUCTED_ATT_MOD 8475 (0x211B)
Bir inşa öznitelik değiştirilmesine izin verilmiyor.
ERROR_DS_WRONG_OM_OBJ_CLASS 8476 (0x211C)
Belirtilen OM-Object-Class belirtilen sözdizimi ile bir öznitelik için yanlıştır.
ERROR_DS_DRA_REPL_PENDING 8477 (0x211D)
Çoğaltma isteği gönderildi, yanıt bekleniyor.
ERROR_DS_DS_REQUIRED 8478 (0x211E)
İstenen işlem bir dizin hizmeti gerektiriyor ve hiçbiri mevcut değildi.
ERROR_DS_INVALID_LDAP_DISPLAY_NAME 8479 (0x211F)
Sınıf veya özniteliğin LDAP görüntü adı ASCII olmayan karakterler içeriyor.
ERROR_DS_NON_BASE_SEARCH 8480 (0×2120)
İstenen arama işlemi yalnızca temel aramalar için destekleniyor.
ERROR_DS_CANT_RETRIEVE_ATTS 8481 (0×2121)
Arama, veritabanından öznitelikleri alamadı.
ERROR_DS_BACKLINK_WITHOUT_LINK 8482 (0×2122)
Şema güncelleştirme işlemi, karşılık gelen ileri bağı olmayan bir geriye doğru bağ özniteliği eklemeye çalıştı.
ERROR_DS_EPOCH_MISMATCH 8483 (0×2123)
Kaynak ve etki alanları arası bir taşıma hedefi nesnenin epoch numarası üzerinde anlaşamıyorlar. Kaynakta veya hedefte nesnenin son sürümü yok.
ERROR_DS_SRC_NAME_MISMATCH 8484 (0×2124)
Kaynak ve etki alanları arası bir taşıma hedefi nesnenin geçerli adı üzerinde anlaşamıyorlar. Kaynakta veya hedefte nesnenin son sürümü yok.
ERROR_DS_SRC_AND_DST_NC_IDENTICAL 8485 (0×2125)
Kaynak ve etki alanları arası taşıma işlemi için hedef aynıdır. Arayan yerine, etki alanları arası taşıma işlemi yerel taşıma işlemi kullanmalıdır.
ERROR_DS_DST_NC_MISMATCH 8486 (0×2126)
Bir etki alanları arası taşıma için kaynak ve hedef, ormandaki adlandırma içerikleri üzerinde anlaşılamıyor. Kaynak veya hedef, Bölümler kapsayıcısının son sürümü yok.
ERROR_DS_NOT_AUTHORITIVE_FOR_DST_NC 8487 (0×2127)
Bir etki alanları arası taşıma hedefi hedef adlandırma içeriği için yetkili değil.
ERROR_DS_SRC_GUID_MISMATCH 8488 (0×2128)
Kaynak ve etki alanları arası bir taşıma hedefi kaynak nesnenin kimliği üzerinde anlaşamıyorlar. Kaynak veya hedef, kaynak nesnenin son sürümü yok.
ERROR_DS_CANT_MOVE_DELETED_OBJECT 8489 (0×2129)
Nesne zaten hedef sunucu tarafından silinmiş olarak biliniyor-etki alanları arasında taşınıyor. Kaynak sunucuda kaynak nesnenin son sürümü yok.
ERROR_DS_PDC_OPERATION_IN_PROGRESS 8490 (0x212A)
PDC FSMO’ya erişim gerektiren başka bir işlem zaten sürüyor.
ERROR_DS_CROSS_DOMAIN_CLEANUP_REQD 8491 (0x212B)
Bir etki alanları arası taşıması taşınan nesnenin iki sürümü olduğundan başarısız oldu – kaynak ve hedef etki alanlarının herbirinde. Hedef nesnenin tutarlı bir duruma geri yüklemek için kaldırılması gerekiyor.
ERROR_DS_ILLEGAL_XDOM_MOVE_OPERATION 8492 (0x212C)
Güven hesabı veya sınırlı RID hamlesini önlemek: bu sınıf için etki alanları arası taşımalara izin, ya da nesne, örneğin bazı özel özelliklere sahiptir, çünkü bu nesne ya etki alanı sınırları ötesine taşınamaz olabilir.
ERROR_DS_CANT_WITH_ACCT_GROUP_MEMBERSHPS 8493 (0x212D)
Olarak bir kez taşındı etki alanı sınırları ötesine Üyelikleri olan nesneler hareket edemez, bu hesap grubunun üyelik durumları ihlal eder. Hesap grup üyeliklerinden gelen nesne çıkarın ve yeniden deneyin.
ERROR_DS_NC_MUST_HAVE_NC_PARENT 8494 (0x212E)
Bir adlandırma içeriği başı, iç düğümü başka bir adlandırma içeriği başının değil, hemen çocuk olmalıdır.
ERROR_DS_CR_IMPOSSIBLE_TO_VALIDATE 8495 (0x212F)
Bu önerilen adlandırma içeriği üzerinde bir adlandırma içeriği kopyası tutmaz, çünkü dizinin önerilen adlandırma içerik adını doğrulayamıyor. Adlandırma yöneticisi rolünü etki alanı bir genel katalog sunucusu olarak yapılandırılmış bir sunucu tarafından düzenlenen ve sunucunun çoğaltma ortaklarıyla güncel olduğundan emin olun. (Yalnızca Windows 2000 Etki Alanı Adlandırma ustaları için geçerlidir.)
ERROR_DS_DST_DOMAIN_NOT_NATIVE 8496 (0×2130)
Hedef etki alanı doğal modda olmalıdır.
ERROR_DS_MISSING_INFRASTRUCTURE_CONTAINER 8497 (0×2131)
Sunucunun ilgili etki alanında bir yapı kapsayıcısı olmadığından işlem gerçekleştirilemiyor.
ERROR_DS_CANT_MOVE_ACCOUNT_GROUP 8498 (0×2132) Boş olmayan hesap gruplarının etki alanları arası taşıma izin verilmez.
ERROR_DS_CANT_MOVE_RESOURCE_GROUP 8499 (0×2133) Boş olmayan kaynak gruplarının etki alanları arası taşıma izin verilmez.
ERROR_DS_INVALID_SEARCH_FLAG 8500 (0×2134) Öznitelik için arama bayrakları geçersiz. ANR biti, yalnızca Unicode veya Teletex dizelerinde geçerlidir.
ERROR_DS_NO_TREE_DELETE_ABOVE_NC 8501 (0×2135) Bir torun olarak bir NC başı olan bir nesnede başlayan ağaç silimine izin verilmez.
ERROR_DS_COULDNT_LOCK_TREE_FOR_DELETE 8502 (0×2136) Dizin hizmeti, ağaç kullanımda olduğundan ağacı silme hazırlanmasında bir ağaç kilitleyemedi.
ERROR_DS_COULDNT_IDENTIFY_OBJECTS_FOR_TREE_DELETE 8503 (0×2137) Dizin hizmeti, bir ağacı silmeye çalışırken silinecek nesne listesini tanıyamadı.
ERROR_DS_SAM_INIT_FAILURE 8504 (0×2138)
% 1: Güvenlik Hesapları Yöneticisi başlatma, aşağıdaki hata nedeniyle başarısız oldu. Hata Durumu: 0x% 2. Dizin Hizmetleri içine bu sistem ve yeniden Restore Mode kapatma Lütfen, daha ayrıntılı bilgi için olay günlüğünü denetleyin.
ERROR_DS_SENSITIVE_GROUP_VIOLATION 8505 (0×2139)
Yalnızca bir yönetici Yönetici grubunun üyelik listesi değiştirebilirsiniz.
ERROR_DS_CANT_MOD_PRIMARYGROUPID 8506 (0x213A)
Bir etki alanı denetleyicisi hesabının birincil grup kimliği değiştirilemez.
ERROR_DS_ILLEGAL_BASE_SCHEMA_MOD 8507 (0x213B)
Bir girişimde temel şema değiştirmek için yapılır.
ERROR_DS_NONSAFE_SCHEMA_CHANGE 8508 (0x213C)
Varolan bir sınıfa yeni bir zorunlu öznitelik eklenmesine, varolan bir sınıftan zorunlu bir öznitelik silinmesine veya (doğrudan veya devralma aracılığıyla, örneğin, bir yardımcı ekleyerek veya silerek bir geri bağ özniteliği olmayan Top özel sınıfına bir isteğe bağlı öznitelik ekleme sınıfı) izin verilmez.
ERROR_DS_SCHEMA_UPDATE_DISALLOWED 8509 (0x213D)
DC şema FSMO Rol Sahibi değil çünkü Şema güncellemesi bu DC üzerinde izin verilmez.
ERROR_DS_CANT_CREATE_UNDER_SCHEMA 8510 (0x213E)

Bu sınıfın bir nesnesi şema kapsayıcısı altında oluşturulamaz. Sadece şema kapsayıcısı altında öznitelik-şema ve sınıf-şema nesneleri oluşturabilirsiniz.
ERROR_DS_INSTALL_NO_SRC_SCH_VERSION 8511 (0x213F)
Çoğaltma / bağımlı kaynak DC şema kapsayıcısında objectVersion özniteliğini alamadı. Ya Öznitelik, şema kapsayıcısında eksik veya sağlanan kimlik belgelerinin okuma izni yok.
ERROR_DS_INSTALL_NO_SCH_VERSION_IN_INIFILE 8512 (0×2140)
Çoğaltma / bağımlı system32 dizininde dosya schema.ini bir SCHEMA bölümünde objectVersion özniteliği okuyamadı.
ERROR_DS_INVALID_GROUP_TYPE 8513 (0×2141)
Belirtilen grup türü geçersiz.
ERROR_DS_NO_NEST_GLOBALGROUP_IN_MIXEDDOMAIN 8514 (0×2142)
Grubun güvenliği etkinleştirilmiş ise karma bir etki alanında iç içe genel gruplar olamaz.
ERROR_DS_NO_NEST_LOCALGROUP_IN_MIXEDDOMAIN 8515 (0×2143)
Grup güvenlik etkinleştirilmiş ise karma bir etki alanında iç içe yerel gruplar olamaz.
ERROR_DS_GLOBAL_CANT_HAVE_LOCAL_MEMBER 8516 (0×2144)
Küresel bir grubun üyesi olarak yerel bir grup olamaz.
ERROR_DS_GLOBAL_CANT_HAVE_UNIVERSAL_MEMBER 8517 (0×2145)
Küresel bir grubun üyesi olarak evrensel bir grup olamaz.
ERROR_DS_UNIVERSAL_CANT_HAVE_LOCAL_MEMBER 8518 (0×2146)
Bir evrensel grubun üyesi olarak yerel bir grup olamaz.
ERROR_DS_GLOBAL_CANT_HAVE_CROSSDOMAIN_MEMBER 8519 (0×2147) Genel bir grupta etki alanları arası bir üye olamaz.
ERROR_DS_LOCAL_CANT_HAVE_CROSSDOMAIN_LOCAL_MEMBER 8520 (0×2148) Bir yerel grup üyesi başka bir çapraz etki alanı yerel grubu olamaz.
ERROR_DS_HAVE_PRIMARY_MEMBERS 8521 (0×2149 Birincil üyeleri olan bir grup, güvenliği devre dışı bir gruba değiştirilemez.
ERROR_DS_STRING_SD_CONVERSION_FAILED 8522 (0x214A) Şema önbelleği yüklenmesi, bir sınıf-şema nesnesinde dize varsayılan SD’yi çeviremedi.
ERROR_DS_NAMING_MASTER_GC 8523 (0x214B) Genel Katalog sunucusu olarak yapılandırılan Sadece DSA’yi FSMO rolünü Etki Alanı Adlandırma tutmak için izin verilmelidir. (Yalnızca Windows 2000 sunucuları için geçerlidir.)
ERROR_DS_DNS_LOOKUP_FAILURE 8524 (0x214C)
DSA işlemi bir DNS arama hatası nedeniyle devam edemiyor.
ERROR_DS_COULDNT_UPDATE_SPNS 8525 (0x214D)
Bir nesne için DNS Ana Makine Adı değişikliği işlenirken Hizmet Asıl Adı değerlerinin eşit olması sağlanamadı.
ERROR_DS_CANT_RETRIEVE_SD 8526 (0x214E)
Güvenlik Tanımlayıcısı özniteliği okunamadı.
ERROR_DS_KEY_NOT_UNIQUE 8527 (0x214F)
İstenen nesne bulunamadı, ancak aynı anahtarla bir nesne bulunamadı.
ERROR_DS_WRONG_LINKED_ATT_SYNTAX 8528 (0×2150)
Eklenen bağlı özniteliğin sözdizimi hatalı. İleri bağlantılar yalnızca sözdizimi 2.5.5.1, 2.5.5.7, ve 2.5.5.14 olabilir ve geri sadece sözdizimi 2.5.5.1 olabilir.
ERROR_DS_SAM_NEED_BOOTKEY_PASSWORD 8529 (0×2151) Güvenlik Hesabı Yöneticisi’nin önyükleme parolasını alması gerekli.
ERROR_DS_SAM_NEED_BOOTKEY_FLOPPY 8530 (0×2152) Güvenlik Hesabı Yöneticisi disketten önyükleme anahtarını almak gerekiyor.
ERROR_DS_CANT_START 8531 (0×2153) Dizin Hizmeti başlatılamıyor.
ERROR_DS_INIT_FAILURE 8532 (0×2154) Dizin Hizmetleri başlatılamadı.
ERROR_DS_NO_PKT_PRIVACY_ON_CONNECTION 8533 (0×2155) Istemci ve sunucu arasındaki bağlantı paket gizliliği veya daha iyisini gerektiriyor.
ERROR_DS_SOURCE_DOMAIN_IN_FOREST 8534 (0×2156) Kaynak etki alanı hedefle aynı ormanda olmayabilir.
ERROR_DS_DESTINATION_DOMAIN_NOT_IN_FOREST 8535 (0×2157) Hedef etki alanı ormanda olmalıdır.
ERROR_DS_DESTINATION_AUDITING_NOT_ENABLED 8536 (0×2158) Operasyon hedef etki alanında denetimin etkin olması gerekir.
ERROR_DS_CANT_FIND_DC_FOR_SRC_DOMAIN 8537 (0×2159) İşlem, kaynak etki alanı için bir DC bulamadı.
ERROR_DS_SRC_OBJ_NOT_GROUP_OR_USER 8538 (0x215A)
Kaynak nesne bir grup veya kullanıcı olmalıdır.
ERROR_DS_SRC_SID_EXISTS_IN_FOREST 8539 (0x215B)
Kaynak nesnenin SID’si hedef ormanda zaten var.
ERROR_DS_SRC_AND_DST_OBJECT_CLASS_MISMATCH 8540 (0x215C)
Kaynak ve hedef nesnesinin aynı türden olması gerekir.
ERROR_SAM_INIT_FAILURE 8541 (0x215D)
% 1: Güvenlik Hesapları Yöneticisi başlatma, aşağıdaki hata nedeniyle başarısız oldu. Hata Durumu: 0x% 2. Güvenli Mod içine sistem ve yeniden kapatmaya Tamam’a tıklayın. Ayrıntılı bilgi için olay günlüğünü denetleyin.
ERROR_DS_DRA_SCHEMA_INFO_SHIP 8542 (0x215E)
Şema bilgileri çoğaltma isteği dahil edilemedi.
ERROR_DS_DRA_SCHEMA_CONFLICT 8543 (0x215F)
Çoğaltma işlemi bir şema uyumsuzluğu nedeniyle tamamlanamadı.
ERROR_DS_DRA_EARLIER_SCHEMA_CONFLICT 8544 (0×2160)
Çoğaltma işlemi önceki bir şema uyumsuzluğu nedeniyle tamamlanamadı.
ERROR_DS_DRA_OBJ_NC_MISMATCH 8545 (0×2161)
Çoğaltma güncelleştirmesi kaynak veya hedef henüz yeni etki alanları arası taşıma işlemi hakkında bilgi almamıştır, çünkü uygulanamadı.
ERROR_DS_NC_STILL_HAS_DSAS 8546 (0×2162)
Halen bu etki alanına ev sahipliği etki alanı denetleyicileri olduğundan istenen etki alanı silinemedi.
ERROR_DS_GC_REQUIRED 8547 (0×2163)
İstenen işlem yalnızca bir genel katalog sunucusunda gerçekleştirilebilir.
ERROR_DS_LOCAL_MEMBER_OF_LOCAL_ONLY 8548 (0×2164)
Bir yerel grup, yalnızca aynı etki alanı içindeki diğer yerel grupların üyesi olabilir.
ERROR_DS_NO_FPO_IN_UNIVERSAL_GROUPS 8549 (0×2165)
Yabancı güvenlik yöneticileri evrensel grupların üyesi olamaz.
ERROR_DS_CANT_ADD_TO_GC 8550 (0×2166) Özniteliği güvenlik sebeplerinden dolayı GC çoğaltılmasına izin verilmez.
ERROR_DS_NO_CHECKPOINT_WITH_PDC 8551 (0×2167)
Orada çok fazla değişiklik çünkü şu anda işlenen PDC ile denetim noktası alınamadı.
ERROR_DS_SOURCE_AUDITING_NOT_ENABLED 8552 (0×2168)
Operasyon kaynak etki alanında denetimin etkin olması gerekir.
ERROR_DS_CANT_CREATE_IN_NONDOMAIN_NC 8553 (0×2169) Güvenlik asıl nesneleri yalnızca etki alanı adlandırma içerikleri içinde oluşturulabilir.
ERROR_DS_INVALID_NAME_FOR_SPN 8554 (0x216A)
Sağlanan ana makine adı gerekli biçimde olmadığından bir Hizmet Asıl Adı (SPN) oluşturulamadı.
ERROR_DS_FILTER_USES_CONTRUCTED_ATTRS 8555 (0x216B)
Bir Filtre inşa özniteliklerini kullanır geçildi.
ERROR_DS_UNICODEPWD_NOT_IN_QUOTES 8556 (0x216C)
UnicodePwd özniteliği çift tırnak içine alınmalıdır.
ERROR_DS_MACHINE_ACCOUNT_QUOTA_EXCEEDED 8557 (0x216D)
Bilgisayarınız etki alanına katılamadı. Bu etki alanında izin verilen en çok bilgisayar hesabı sayısını aştınız. Bu sınırın sıfırlanması için sistem yöneticinize başvurun veya artmıştır.
ERROR_DS_MUST_BE_RUN_ON_DST_DC 8558 (0x216E)
Güvenlik nedeniyle, operasyonun hedef DC üzerinde çalıştırılması gerekir.
ERROR_DS_SRC_DC_MUST_BE_SP4_OR_GREATER 8559 (0x216F)
Güvenlik nedeniyle, kaynak DC NT4SP4 veya daha fazla olmalıdır.
ERROR_DS_CANT_TREE_DELETE_CRITICAL_OBJ 8560 (0×2170)
Önemli Dizin Hizmeti Sistemi nesneleri, ağaç silme işlemleri sırasında silinemez. Ağaç silinmesi işlemi kısmi olarak gerçekleştirilmiş olabilir.
ERROR_DS_INIT_FAILURE_CONSOLE 8561 (0×2171)
% 1: Dizin Hizmetleri aşağıdaki hata nedeniyle başlatılamadı. Hata Durumu: 0x% 2. Sistemi kapatmak için Tamam’ı tıklayın. Bu sistemin daha da teşhis için kurtarma konsolunu kullanabilirsiniz.
ERROR_DS_SAM_INIT_FAILURE_CONSOLE 8562 (0×2172)
% 1: Güvenlik Hesapları Yöneticisi başlatma, aşağıdaki hata nedeniyle başarısız oldu. Hata Durumu: 0x% 2. Sistemi kapatmak için Tamam’ı tıklayın. Bu sistemin daha da teşhis için kurtarma konsolunu kullanabilirsiniz.
ERROR_DS_FOREST_VERSION_TOO_HIGH 8563 (0×2173)
Işletim sisteminin sürümü LDS Yapılandırma işlev düzeyini ayarlama mevcut AD DS orman işlev düzeyi veya AD ile uyumsuz. Bu sunucu bir AD DS etki alanı denetleyicisi olabilir ya AD DS veya AD LDS Orman Yapılandırma Ayarla AD LDS Örneğini ekleyebilirsiniz önce işletim sisteminin yeni sürümüne yükseltmeniz gerekir.
ERROR_DS_DOMAIN_VERSION_TOO_HIGH 8564 (0×2174) Yüklü işletim sisteminin sürümü geçerli etki alanı işlev düzeyi ile uyumsuz. Bu sunucu, bu etki alanında bir etki alanı denetleyicisi olabilmesi için, önce işletim sisteminin yeni sürümüne yükseltmeniz gerekir.
ERROR_DS_FOREST_VERSION_TOO_LOW 8565 (0×2175)
Bu sunucu üzerinde yüklü işletim sisteminin sürümü artık mevcut AD DS Orman işlev düzeyini destekler veya AD LDS Yapılandırma işlev düzeyini ayarlayın. AD DS Orman işlev düzeyini yükseltmek gerekir veya bu sunucu bu Orman veya Configuration Set bir AD DS Etki Alanı Denetleyicisi veya AD LDS Örneğini olabilmesi için, önce AD ​​LDS Yapılandırma işlev düzeyini ayarlayın.
ERROR_DS_DOMAIN_VERSION_TOO_LOW 8566 (0×2176) Bu sunucu üzerinde yüklü işletim sisteminin sürüm artık geçerli etki alanı işlev düzeyini destekler. Bu sunucu, bu etki alanında bir etki alanı denetleyicisi olabilmesi için, önce etki alanı işlev düzeyini yükseltmek gerekir.
ERROR_DS_INCOMPATIBLE_VERSION 8567 (0×2177)
Bu sunucu üzerinde yüklü işletim sisteminin sürümü, etki alanı veya ormanın işlev düzeyi ile uyumsuz.
ERROR_DS_LOW_DSA_VERSION 8568 (0×2178)
Daha düşük bir uyumsuz işlev düzeyinde olan etki alanındaki bir veya daha fazla etki alanı denetleyicileri (veya orman) orada mevcut olduğundan alanı (veya orman) fonksiyonel düzeyi, istenen değere yükseltilmiş edilemez.
ERROR_DS_NO_BEHAVIOR_VERSION_IN_MIXEDDOMAIN 8569 (0×2179)
Bir veya daha fazla etki alanı karma modda hala bu yana orman işlev düzeyi istenen değere yükseltilmiş edilemez. Eğer orman işlev düzeyini yükseltmek için ormandaki tüm etki alanları, doğal modda olmalıdır.
ERROR_DS_NOT_SUPPORTED_SORT_ORDER 8570 (0x217A)
İstenen sıralama düzeni desteklenmiyor.
ERROR_DS_NAME_NOT_UNIQUE 8571 (0x217B)
Istenen ad benzersiz bir tanımlayıcı olarak zaten var.
ERROR_DS_MACHINE_ACCOUNT_CREATED_PRENT4 8572 (0x217C)
Makine hesabı ön-NT4 oluşturuldu. Hesabı yeniden gerekir.
ERROR_DS_OUT_OF_VERSION_STORE 8573 (0x217D)
Veritabanı sürüm deposu dışında.
ERROR_DS_INCOMPATIBLE_CONTROLS_USED 8574 (0x217E) Birden çok çakışan denetim kullanıldığından, işleme devam edilemez.
ERROR_DS_NO_REF_DOMAIN 8575 (0x217F)
Bu bölüm için geçerli bir güvenlik tanımlayıcı başvuru etki alanı bulunamadı.
ERROR_DS_RESERVED_LINK_ID 8576 (0×2180) Şema güncellemesi başarısız oldu: Bağlantı tanımlayıcısı ayrılmış.
ERROR_DS_LINK_ID_NOT_AVAILABLE 8577 (0×2181)
Şema güncellemesi başarısız oldu: Kullanılabilir bağlantı tanımlayıcısı vardır.
ERROR_DS_AG_CANT_HAVE_UNIVERSAL_MEMBER 8578 (0×2182)
Bir hesap grubunun bir üyesi olarak evrensel bir grup olamaz.
ERROR_DS_MODIFYDN_DISALLOWED_BY_INSTANCE_TYPE 8579 (0×2183)
Yeniden adlandırma içeriği başlıkları veya salt okunur nesneler izin verilmez adlandırma işlemleri taşıyın.
ERROR_DS_NO_OBJECT_MOVE_IN_SCHEMA_NC 8580 (0×2184)
Şema adlandırma kapsamında nesnelerde taşıma işlemi izin verilmez.
ERROR_DS_MODIFYDN_DISALLOWED_BY_FLAG 8581 (0×2185)
Bir sistem bayrağı nesne üzerinde ayarlanmış ve nesneyi taşımaya veya yeniden adlandırılamaz izin vermez.
ERROR_DS_MODIFYDN_WRONG_GRANDPARENT 8582 (0×2186)
Bu nesne, kendi büyükbaba konteyner değiştirmek için izin verilmez. Bu nesnede taşıma işlemi yasak değil, ama kardeş konteyner kısıtlanır.
ERROR_DS_NAME_ERROR_TRUST_REFERRAL 8583 (0×2187)
Tam olarak çözümlenemedi, başka bir ormana başvuru üretildi.
ERROR_NOT_SUPPORTED_ON_STANDARD_SERVER 8584 (0×2188)
İstenen eylem standart sunucu üzerinde desteklenmez.
ERROR_DS_CANT_ACCESS_REMOTE_PART_OF_AD 8585 (0×2189)
Uzak bir sunucuda bulunan dizin hizmeti bir bölümüne erişilemedi. En az bir sunucunun söz konusu bölüm için çalıştığından emin olun.
ERROR_DS_CR_IMPOSSIBLE_TO_VALIDATE_V2 8586 (0x218A)
Bir çoğaltma tutmadığı ne de önerilen adlandırma içeriği üzerinde bir adlandırma içeriği kopyası irtibata çünkü dizinin önerilen adlandırma içeriği (veya bölüm) adını doğrulayamıyor. Üst adlandırma içeriğinin DNS kayıtlı olduğundan emin olun ve bu adlandırma içeriğinin en az bir çoğaltma etki alanı adlandırma yöneticisi tarafından ulaşılabilir.
ERROR_DS_THREAD_LIMIT_EXCEEDED 8587 (0x218B) Bu isteğin iş parçacığı sınırı aşıldı.
ERROR_DS_NOT_CLOSEST 8588 (0x218C)
Genel katalog sunucusu en yakın sitede değil.
ERROR_DS_CANT_DERIVE_SPN_WITHOUT_SERVER_REF 8589 (0x218D) DS yerel DS veritabanındaki karşılık gelen sunucu nesnesinin serverReference özniteliğine sahip olduğundan, hedef sunucunun karşılıklı kimlik doğrulamasını yapmak hangi bir hizmet asıl adı (SPN) elde edemez.
ERROR_DS_SINGLE_USER_MODE_FAILED 8590 (0x218E)
Dizin Hizmeti tek kullanıcılı moda giremedi.
ERROR_DS_NTDSCRIPT_SYNTAX_ERROR 8591 (0x218F)
Dizin Hizmeti, çünkü bir sözdizimi hatası komut ayrıştırılamıyor.
ERROR_DS_NTDSCRIPT_PROCESS_ERROR 8592 (0×2190)
Dizin Hizmeti bir hata nedeniyle komut işleyemiyor.
ERROR_DS_DIFFERENT_REPL_EPOCHS 8593 (0×2191)
İlgili sunucular farklı çoğaltma dönemlerinde (ki, genellikle devam eden bir etki alanı yeniden adlandırma ilgili) olması nedeniyle dizin hizmeti istenen işlemi yürütemez.
ERROR_DS_DRS_EXTENSIONS_CHANGED 8594 (0×2192)
Dizin hizmeti bağlaması Sunucu uzantıları bilgisindeki bir değişiklik nedeniyle yeniden müzakere edilmelidir.
ERROR_DS_REPLICA_SET_CHANGE_NOT_ALLOWED_ON_DISABLED_CR 8595 (0×2193) Devre dışı bir çapraz başvuru üzerinde işleme izin verilmez.
ERROR_DS_NO_MSDS_INTID 8596 (0×2194)
Şema güncellemesi başarısız oldu: msDS-IntId için hiçbir değer mevcuttur.
ERROR_DS_DUP_MSDS_INTID 8597 (0×2195) Şema güncellemesi başarısız oldu: msDS-INtId çoğaltın. İşlemi yeniden deneyin.
ERROR_DS_EXISTS_IN_RDNATTID 8598 (0×2196)
Şema silinemedi: Öznitelik rDNAttID kullanılır.
ERROR_DS_AUTHORIZATION_FAILED 8599 (0×2197)
Dizin hizmeti isteği yetki başarısız oldu.
ERROR_DS_INVALID_SCRIPT 8600 (0×2198)
Geçersiz olduğundan Dizin Hizmeti komut işleyemiyor.
ERROR_DS_REMOTE_CROSSREF_OP_FAILED 8601 (0×2199)
Uzak çapraz başvuru oluşturma işlemi FSMO Etki Alanı Adlandırma başarısız oldu. Operasyonun hatası genişletilmiş veri bulunmaktadır.
ERROR_DS_CROSS_REF_BUSY 8602 (0x219A)
Bir çapraz referans aynı adı taşıyan yerel olarak kullanımda.
ERROR_DS_CANT_DERIVE_SPN_FOR_DELETED_DOMAIN 8603 (0x219B)
Sunucunun etki alanı, orman silinmiş çünkü DS, hedef sunucunun karşılıklı kimlik doğrulamasını yapmak üzere bir hizmet asıl adı (SPN) elde edemez.
ERROR_DS_CANT_DEMOTE_WITH_WRITEABLE_NC 8604 (0x219C)
Yazılabilir NC indirgemeden bu DC engeller.
ERROR_DS_DUPLICATE_ID_FOUND 8605 (0x219D) İstenen nesne olmayan bir benzersiz bir tanımlayıcı vardır ve geri alınamaz.
ERROR_DS_INSUFFICIENT_ATTR_TO_CREATE_OBJECT 8606 (0x219E) Yetersiz öznitelikleri bir nesne oluşturmak için verildi. Bu nesne silinmiş olabilir ve zaten çöp toplama nedeniyle olmayabilir.
ERROR_DS_GROUP_CONVERSION_ERROR 8607 (0x219F)
Grup istenen grup türü kısıtlamalar özniteliği nedeniyle dönüştürülemez.
ERROR_DS_CANT_MOVE_APP_BASIC_GROUP 8608 (0x21A0)
Boş olmayan temel uygulama gruplarının etki alanları arası taşıma izin verilmez.
ERROR_DS_CANT_MOVE_APP_QUERY_GROUP 8609 (0x21A1)
Boş olmayan sorgu tabanlı uygulama gruplarının etki alanları arası taşıma izin verilmez.
ERROR_DS_ROLE_NOT_VERIFIED 8610 (0x21A2)
Kendi dizin bölümü en az bir çoğaltma ortağı ile başarılı bir şekilde çoğaltılmış değil çünkü FSMO rol sahipliği doğrulanamadı.
ERROR_DS_WKO_CONTAINER_CANNOT_BE_SPECIAL 8611 (0x21A3)
Bilinen bir nesnesi konteynerinin bir yönlendirme için hedef konteyner zaten özel bir kap olamaz.
ERROR_DS_DOMAIN_RENAME_IN_PROGRESS 8612 (0x21A4)
Bir etki alanı yeniden adlandırma işlemi devam ediyor, çünkü dizin hizmeti istenen işlemi yürütemez.
ERROR_DS_EXISTING_AD_CHILD_NC 8613 (0x21A5)
Dizin hizmeti istenen bölüm adı altında bir çocuk bölümü algıladı. Bölüm hiyerarşisi yukarıdan aşağı yöntem oluşturulması gerekir.
ERROR_DS_REPL_LIFETIME_EXCEEDED 8614 (0x21A6)
Bu sunucu ile son çoğaltma yana zaman ilan süresini aştığı için dizin hizmeti bu sunucu ile çoğaltma yapamaz.
ERROR_DS_DISALLOWED_IN_SYSTEM_CONTAINER 8615 (0x21A7)
İstenen işlem sistem konteyner altında bir nesne üzerinde izin verilmez.
ERROR_DS_LDAP_SEND_QUEUE_FULL 8616 (0x21A8)
İstemci yeterince hızlı olan isteklerin sonuçlarını işleme değil, çünkü LDAP sunucuları, ağ kuyruk göndermek doldurdu. İstemci yetişene kadar hiçbir daha fazla istek işleme alınacaktır. İstemci yakalamak değilse o zaman kesilir.
ERROR_DS_DRA_OUT_SCHEDULE_WINDOW 8617 (0x21A9) Sistem program penceresi içinde, isteği yürütmek için çok meşgul olduğu için zamanlanmış çoğaltma yer almadı. Çoğaltma sıra aşırı yüklü. Ortak sayısının azaltılması veya zamanlanmış çoğaltma sıklığını azaltarak düşünün.
ERROR_DS_POLICY_NOT_KNOWN 8618 (0x21AA)
Şube çoğaltma politikası hub etki alanı denetleyicisi varsa, bu zamanda, bu tespit edilemez. Çoğaltma gecikmeleri hesaba daha sonra yeniden deneyin.
ERROR_NO_SITE_SETTINGS_OBJECT 8619 (0x21AB) Belirtilen site yok için site ayarlarını itiraz.
ERROR_NO_SECRETS 8620 (0x21AC)
Yerel hesap deposu Belirtilen hesap için gizli bir madde içermez.
ERROR_NO_WRITABLE_DC_FOUND 8621 (0x21AD)
Etki alanındaki bir yazılabilir etki alanı denetleyicisi bulunamadı.
ERROR_DS_NO_SERVER_OBJECT 8622 (0x21AE)
Etki alanı denetleyicisi için sunucu nesnesi yok.
ERROR_DS_NO_NTDSA_OBJECT 8623 (0x21AF)
Etki alanı denetleyicisi için NTDS Ayarları nesnesi yok.
ERROR_DS_NON_ASQ_SEARCH 8624 (0x21B0)
İstenen arama işlemi ASQ aramalar için desteklenmez.
ERROR_DS_AUDIT_FAILURE 8625 (0x21B1)
Gerekli denetim olayı operasyonu için oluşturulan edilemedi.
ERROR_DS_INVALID_SEARCH_FLAG_SUBTREE 8626 (0x21B2) Öznitelik için arama bayrakları geçersiz. Subtree endeksi bit sadece tek değerli nitelikler üzerinde geçerlidir.
ERROR_DS_INVALID_SEARCH_FLAG_TUPLE 8627 (0x21B3) Öznitelik için arama bayrakları geçersiz. Demet endeksi biti, yalnızca Unicode dizelerinde geçerlidir.
ERROR_DS_HIERARCHY_TABLE_TOO_DEEP 8628 (0x21B4)
Adres defterleri çok derinden iç içe. Hiyerarşi tablosu oluşturma başarısız oldu.
ERROR_DS_DRA_CORRUPT_UTD_VECTOR 8629 (0x21B5) Belirtilen up-to-date-ness vektör bozuk.
ERROR_DS_DRA_SECRETS_DENIED 8630 (0x21B6) Sırlarını çoğaltmak için isteğiniz reddedildi.
ERROR_DS_RESERVED_MAPI_ID 8631 (0x21B7) Şema güncellemesi başarısız oldu: MAPI tanımlayıcısı ayrılmış.
ERROR_DS_MAPI_ID_NOT_AVAILABLE 8632 (0x21B8) Şema güncellemesi başarısız oldu: Kullanılabilir MAPI tanımlayıcısı yok.
ERROR_DS_DRA_MISSING_KRBTGT_SECRET 8633 (0x21B9)
Yerel krbtgt nesnenin gerekli nitelikleri eksik olduğundan çoğaltma işlemi başarısız oldu.
ERROR_DS_DOMAIN_NAME_EXISTS_IN_FOREST 8634 (0x21BA) Güvenilen etki alanı adı ormanda zaten var.
ERROR_DS_FLAT_NAME_EXISTS_IN_FOREST 8635 (0x21BB) Güvenilen etki düz ad ormanda zaten var.
ERROR_INVALID_USER_PRINCIPAL_NAME 8636 (0x21BC) Kullanıcı Asıl Adı (UPN) geçersiz.
ERROR_DS_OID_MAPPED_GROUP_CANT_HAVE_MEMBERS 8637 (0x21BD) OID eşlenmiş gruplara üye olamaz.
ERROR_DS_OID_NOT_FOUND 8638 (0x21BE) Belirtilen OID bulunamıyor.
ERROR_DS_DRA_RECYCLED_TARGET 8639 (0x21BF) Bir bağlantı değeri ile belirtilen hedef nesne geri dönüşümlü olduğundan çoğaltma işlemi başarısız oldu.
ERROR_DS_DISALLOWED_NC_REDIRECT 8640 (0x21C0) Hedef nesne geçerli etki denetleyicisinin etki NC farklı bir NC olduğundan yönlendirme işlemi başarısız oldu.
ERROR_DS_HIGH_ADLDS_FFL 8641 (0x21C1) AD LDS yapılandırma kümesinin işlevsel düzeyi istenen değere indirilir edilemez.
ERROR_DS_HIGH_DSA_VERSION 8642 (0x21C2)
Etki alanı (veya orman) fonksiyonel seviyesi istenen değere indirilir edilemez.
ERROR_DS_LOW_ADLDS_FFL 8643 (0x21C3) Daha düşük bir uyumsuz işlev düzeyinde bir veya daha fazla ADLDS örnekleri yaşanmaktadır çünkü AD LDS yapılandırma kümesinin işlev düzeyi, istenen değere yükseltilmiş edilemez.
ERROR_DOMAIN_SID_SAME_AS_LOCAL_WORKSTATION 8644 (0x21C4) Eğer katılmak için çalıştı etki SID bu makinenin SID ile aynı olduğu için etki alanı birleştirme tamamlanamaz. Bu, yanlış kopyalanmış işletim sistemi yükleme bir belirtisidir. Yeni bir makine SID oluşturmak için bu makinede sysprep çalıştırmanız gerekir. Bakın Daha fazla bilgi için.
ERROR_DS_UNDELETE_SAM_VALIDATION_FAILED 8645 (0x21C5) Undelete işlemi başarısız oldu, çünkü Sam Hesap Adı veya varolan bir canlı nesne ile silinmemiş çatışmalar olmanın nesnenin Ek Sam Hesap Adı.
ERROR_INCORRECT_ACCOUNT_TYPE 8646 (0x21C6) Sistem belirtilen hesabı için yetkili değildir ve bu nedenle işlemi tamamlamak olamaz. Bu hesapla ilişkili sağlayıcısı kullanarak işlemi yeniden deneyin. Bu bir online sağlayıcısı ise sağlayıcının çevrimiçi sitesini kullanabilirsiniz lütfen.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir