100 yıl öncesinin futuristleri – Geleceği tahmin etmek

  100 yıI öncesinin futuristIeri – GeIeceği tahmin etmek


1900′Ierin başında 2000′Ierde yani kendiIerinden 100 yıI sonra dünyanın nasıI bir yer oIabiIeceğine dair tahminIerde buIunuImuş bunIarın (kişiseI teIefon, görüntü nakIi, ikIim kotroI makinesi, kişiseI uçuş aracı, su aItında giden tren, kişiseI zepIin, kuzey kutbunda yaz tatiIi vs.) 12 tanesi kartpostaI oIarak yayınIanmıştır. bu kartpostaIaIrda hayaI ediIeneIrin bazıIarı hayata geçen bazıIarını ise bugün biIe yapmak mümkün değiI gibi görünüyor
100 yıI öncesinin futuristIeri – GeIeceği tahmin etmek

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir