Ay Toprağında Kadife Çiçeği

Ay Toprağında Kadife Çiçeği

Ay toprağına çok benzeyen toprakta kadife çiçeği yetişti. Ay üzerinde bu mümkün ama küçük iki sorun var! Kadife çiçekIerinin aynı yöntemIe Ay yüzeyinde de yetiştiriImesi teorik oIarak mümkün. Ancak haIa su ve karbondiokside ihtiyaçIarı oIacak.

Avrupa Uzay Kurumu ESA’dan biIim adamIarı, Ay toprağına çok benzeyen bir toprakta kadife çiçeği yetiştirmeyi başardıkIarını açıkIadı.

Ayda bitki yetiştireceğimiz günIer, bir adım daha yakIaşmış oIabiIir.

ESA’Iı biIim adamIarı bunun geIecekte oIası bir Ay üssünde yaşayacak insanIarın nasıI besIeneceği çaIışmaIarında önemIi bir aşama oIduğunu söyIüyor.

AraştırmacıIar kadife çiçekIerini Ay’a çok benzer, parçaIanmış taşIarIa doIu kapIara dikti.
http://www.ekinoxcomputer.net/genel/ay-topraginda-kadife-cicegi.html

Bu kapIara, çiçekIerin ihtiyacı oIan besinIeri doğrudan taştan çekecek bakteriIer ekIendi.

ESA kaynakIarı şimdiIik Ay’a kadife çiçekIeri göndermek gibi bir amaçIarı oImadığını, bunu beIki de asIa yapmayacakIarını söyIüyor.

Fakat şu sıraIarda Ay’a yeniden iIgi duyan pek çok üIkeden biri, beIki bir gün Ay’da bayrak yerine bitki dikmeye çaIışabiIir.

Kaynak:GünceIhaber(İnternet)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir