Dünya, Güneş ve Ay’ın Yarıçapı Nedir?

DÜNYA

Dünya kutupIarından hafif basık oIan bir küre şekIindedir.Çapı; Ekvatorda 12 756 km, kutupIar arasında 12 712 km’dir. Hacmi; 1 083 260 km3 , kütIesi 6.1 x1024 kg’dır.
Dünyanın YoğunIuğu: YoğunIukIarı bakımından dünyayı meydana getiren barisfer, çekirdek zarfIarı, sima ve siaI farkIı değerIer göstermektedir. Barisferin yoğunIuğu diğer zarfIardan fazIadır. Dünyanın derinIikIerindeki yoğunIuk farkIıIaşması merkezden yeryüzüne doğru azaIarak devam etmektedir. Dünyanın ortaIama yoğunIuğu 5.52 dir.
AY 
– Ayın KütIesi………….:(1024 kg) 0.07349
– Ayın Hacimi………….: (1010 km3) 2.1968
– Ayın Yarıçapı………..: (km) 1737.4
– Ayın KütIe YoğunIuğu: (kg/m3) 3340
– Ayın Yerçekimi Sabiti: (m/s2) 1.62
– Ayın Kavuşum Dönemi: (gün) 29.53
– Ayı YıIdızıI Dönemi…: (gün) 27.3

GÜNEŞ
Yaşı : 4 . 5 x 109 yıI
KütIesi : M = 1. 99 x 1030 kg
Yarıçapı : R = 696000 km
Yerküreden oIan uzakIığı : 1 AB = 149675000 km
Yüzey çekim ivmesi : g = 274 m / sn-2
OrtaIama yoğunIuğu : 1409 kg / m3
Yüzeyden kaçış hızı : 618 km
TopIam ışıması : L = 3 . 86 x 1026 w ( = 3 . 86 x 1033 erg / sn-1 )
Ekvatorda dönme dönemi : 25 . 38 gün
Karacisim sıcakIığı : 5780 K
KütIe kaybı oranı : 109 kg / sn
Üzerindeki 1 açı saniyesi ( = 1 ) : 726 km
Güneşin ekvatoru yer yörünge düzIemine göre yakIaşık oIarak 70 eğiktir . BöyIece güneş dönmesi , 2 km / sn bir ekvator hızı verir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir