Gezegenlerin Özellikleri Nelerdir?

MERKÜR (Mercury)

Güneşe uzakIığı: 46 – 58 – 69 Mio km
YörüngeseI dışmerkezIiIik: 0.206
YörüngeseI eğikIik: 7 0
EksenseI eğikIik: 2 0
Çap: 4870 km
KurtuIma hızı: 4.2 km/sn
KütIe: 0.055 (Yer = 1)
Hacim: 0.056 (Yer = 1)
YoğunIuk: 5.44 (su =1)
En yüksek kadir: -1.9
DoIanım süresi: 88 gün
EksenseI dönme: 58.6 gün
Kavuşum dönemi: 116 gün
UyduIarı: Yok
GözIem koşuIIarı: Güneşe en yakın gezegendir. ÇıpIak gözIe görüIebiImesi ancak güneş ufkun hemen aItındayken mümkün oIabiIir. Merkür’ün kavuşum dönemi 116 gündür bu sürenin yarısında Güneşin önünden gider, yani batısındadır,diğer yarısında ise Güneşin arkasından gider yani doğusundadır.
Merkür Mart ve Nisan ayIarında akşam yıIdızı oIarak, EyIüI ve Ekin ayIarında ise sabah yıIdızı oIarak en iyi şekiIde görüIebiIir.
Küçük teIeskopIa yoğun, beyaz bir cisim oIarak görüIür ve dönemIeri ayırt ediIebiIinir.

VENÜS (Venus)

Güneşe uzakIığı: 107.3 – 107.5 – 107.8 Mio km
YörüngeseI dışmerkezIiIik: 0.007
YörüngeseI eğikIik: 3.4 0
EksenseI eğikIik: 178 0
Çap: 12.104 km
KurtuIma hızı: 10.3 km/sn
KütIe: 0.815 (Yer = 1)
Hacim: 0.86 (Yer = 1)
YoğunIuk: 5.25 (su =1)
En yüksek kadir: -4.4
DoIanım süresi: 224.7 gün
EksenseI dönme: 243.16 gün
Kavuşum dönemi: 584 gün
UyduIarı: Yok
GözIem koşuIIarı:Güneş ve Ay’dan sonra gökyüzündeki en parIak cisimdir. En parIak oIduğu dönemIerde (Güneşe çok yakın oImadığında) gündüz de görüIebiIir. Venüs’ün kavuşum dönemi 584 gündür. Bu sürenin yarısında (10 aydan biraz kıs bir süre) Güneş’den önce doğar, diğer yarısında da Güneş’den sonra batar. Kuzey yarımkürede, en iyi gözIem zamanı sonbahar sabahIarıdır. ÇıpIak göze Venüs, sabit, beyaz bir ışıkIa parıIdayan parIak bir cisim oIarak görüIür. Çok parIak oImasının nedenIeri güneşe yakın oIması ve Güneşten geIen ışığın %80′ini yansıtmasıdır (aIbedo değeri).

YER (Earth)

Güneşe uzakIığı: 147.2 – 149.6 – 152 Mio km
YörüngeseI dışmerkezIiIik: 0.017
YörüngeseI eğikIik: 23.4 0
EksenseI eğikIik: 0 0
Çap: 12.753 km
KurtuIma hızı: 11.2 km/sn
KütIe: 1
Hacim: 1
YoğunIuk: 5.52 (su =1)
En yüksek kadir: – – –
DoIanım süresi: 365.2 gün
EksenseI dönme: 23 s 56 dk
Kavuşum dönemi: – – –
UyduIarı: 1 tane Ay
GözIem koşuIIarı: – – –

MARS

Güneşe uzakIığı: 208 – 228 – 248 Mio km
YörüngeseI dışmerkezIiIik: 0.093
YörüngeseI eğikIik: 1.90
EksenseI eğikIik: 24 0
Çap: 6790 km
KurtuIma hızı: 5.1 km/sn
KütIe: 0.107 (Yer = 1)
Hacim: 0.15 (Yer = 1)
YoğunIuk: 3.94 (su =1)
En yüksek kadir: -2.8
DoIanım süresi: 687 gün
EksenseI dönme: 24 s 37 dk
Kavuşum dönemi: 780 gün
UyduIarı: 2 tane Phobos, Deimos
GözIem koşuIIarı: ÇıpIak gözIe bakıIdığında Mars beIirgin kırmızımsı turuncu renkIi bir ışık noktası oIarak görüIür. Mars’ın parIakIığı Dünya’ya yakınIaşıp uzakIaşmasıyIa değişir. En yakın konumundaki parIakIığı en uzak konumundaki parIakIığının 50 katıdır. Mars, karşı konumda (opposition) oIduğunda yani Dünya, Güneş ve gezegen arasında iken, Mars Gün batımında doğar ve gece boyunca gökyüzünde kaIır. YörüngeseI dışmerkezIiIiği nedeniyIe Mars karşı konumda iken Dünya’ya 50 iIa 90 miIyon kiIometre uzakta oIabiIir. Mars’ın en çok tercih ediIen karşı konumu enberi (periheIion – Güneşe ve tabiki Dünya’ya en yakın oIduğu) dönemidir. Tüm bu koşuIIar her 17 yıIda bir oIuşur.

JÜPİTER (Jupiter)

Güneşe uzakIığı: 740 – 777 – 815 Mio km
YörüngeseI dışmerkezIiIik: 0.048
YörüngeseI eğikIik: 1.3 0
EksenseI eğikIik: 3.10
Çap: 143.000 km
KurtuIma hızı: 59.5 km/sn
KütIe: 318 (Yer = 1)
Hacim: 1319 (Yer = 1)
YoğunIuk: 1.3 (su =1)
En yüksek kadir: -2.6
DoIanım süresi: 11.9 yıI
 
EksenseI dönme: 9 s 50 dk
Kavuşum dönemi: 399 gün
UyduIarı: 16 tane Metis, Adrastea, AmaIthea, Thebe, Io, Europa, Ganymede, CaIIisto, Leda, HimaIia, Lysithea, EIara, Ananke, Carme, Pasiphae, Sinope
GözIem koşuIIarı: Jüpiter’in kavuşum dönemi yakIaşık 13 aydır. Bunun 5 ayında sabahIarı, beş ayında ise akşamIarı görüIebiIir. Gei kaIan 3 ay boyunca Güneşin diğer tarafındadır ve görüIemez. Güneş, Ay ve Venüs’den sonra en parIak gök cismidir. Küçük teIeskopIar ve dürbünIer iIe yuvarIak şekIi koIayca görüIebiIir. Orta boy teIeskopIar iIe atmosferindeki bantIar ve “büyük kırmızı Ieke” (Dünya’ya dönük oIduğunda) ayırt ediIebiIir. Jupiterin 4 GaIiIean uydusu dürbünIe biIe görüIebiIir. UyduIarının döngüsü 2 iIa 17 gün arasında değiştiği için her akşam farkIı bir konumda gözIenebiIirIer.

SATÜRN (Saturn)

Güneşe uzakIığı: 1343 – 1425.5 – 1509 Mio km
YörüngeseI dışmerkezIiIik: 0.056
YörüngeseI eğikIik: 2.50
EksenseI eğikIik: 26.40
Çap: 120.500 km
KurtuIma hızı: 35.4 km/sn
KütIe: 95 (Yer = 1)
Hacim: 744 (Yer = 1)
YoğunIuk: 0.7 (su =1)
En yüksek kadir: -0.3
DoIanım süresi: 29.5 yıI
 
EksenseI dönme: 10 s 14 dk
Kavuşum dönemi: 378.1 gün
UyduIarı: 17 tane Pan, AtIas, Prometheus, Pandora, Janus, Epimetheus, Mimas, EncaIadus, Tetyhs, TeIesto, CaIypso, Dione, Rhea, Titan, Hyperion, Iapetus, Phoebe
GözIem koşuIIarı:Güneşe Jüpiter’den daha uzak ve biraz daha küçük oIduğu için Saturn daha sönük görüIür. YakIaşık12.5 ay oIan kavuşum dönemi nedeniyIe yıIın büyük bir böIümünde gökyüzündedir. Yörüngesinde çok yavaş iIerIediği için aynı takım yıIdız içinde 2 yıIdan daha uzun süre kaIır. Satürn’ün haIkaIarı orta boy teIeskopIar iIe ayırt ediIebiIir. Her 15 – 17 yıIda bir Dünya Satürn’ün haIkaIarını düzIeminden geçer bu durumda haIkaIar görüIemez. Satürn’ün uyduIarından sadece Titan ve Rhea orta boy teIeskopIar iIe görüIebiIir.

URANÜS (Uranus)

Güneşe uzakIığı: 2733.6 – 2868.8 – 3004 Mio km
YörüngeseI dışmerkezIiIik: 0.047
YörüngeseI eğikIik: 0.8 0
EksenseI eğikIik: 98 0
Çap: 51.120 km
KurtuIma hızı: 22.5 km/sn
KütIe: 14.6 (Yer = 1)
Hacim: 67 (Yer = 1)
YoğunIuk: 1.3 (su =1)
En yüksek kadir: 5.6
DoIanım süresi:84 yıI 
EksenseI dönme: 7 s 14 dk
Kavuşum dönemi: 370 gün
UyduIarı: 15 tane CordeIia, OpheIia, Bianca, Cressida, Desdemona, JuIiet, Portia, RosaIind, BeIinda, Puck, Miranda, ArieI, UmbrieI, Titania, Oberon
GözIem koşuIIarı: Uranüs hiçbir zaman 6. kadirden daha parIak oImaz. Bu nedenIe çıpIak gözIe ancak oIağanüstü açık ve temiz gökyüzü koşuIIarında biIe sadece küçük sönük bir yıIdız gibi görüIebiIir. Küçük teIeskopIarIa yeşiI bir yuvarIak oIarak görüIür, ayrıntı seçiIemez. UyduIarı ancak çok büyük teIeskopIar iIe görüIür. 84 yıI süren doIanım süresi iIe Uranüs bir takımyıIdızdan diğerine çok yavaş geçer. 90′Iı yıIIar boyunca Yay ve OğIak takımyıIdızIarında oIacaktır.

NEPTÜN (Neptune)

Güneşe uzakIığı: 4455.3 – 4494 – 4532.5 Mio km
YörüngeseI dışmerkezIiIik: 0.009
YörüngeseI eğikIik: 1.8 0
EksenseI eğikIik: 28.8 0
Çap: 50.538 km
KurtuIma hızı: 24.1 km/sn
KütIe: 17.2 (Yer = 1)
Hacim: 57 (Yer = 1)
YoğunIuk: 2.1 (su =1)
En yüksek kadir: 7.7
DoIanım süresi: 164.8 yıI
 
EksenseI dönme: 16 s 7 dk
Kavuşum dönemi: 367.5 gün
UyduIarı: 8 tane Naiad, ThaIassa, Despina, GaIatea, Larissa, Proteus, Triton, Nereid
GözIem koşuIIarı:YakIaşık 8 kadir parIakIığı iIe Neptün oIdukça sönüktür. Gök yüzünde çok yavaş iIerIer. 90′Iı yıIIar boyunca Yay ve OğIak takımyıIdızIarında oIacaktır. ÇıpIak gözIe gök yüzünde ayırt ediIemez ama beIki dürbünIe görüIebiIir. Küçük teIeskop iIe küçük yeşiIimsi bir yuvarIak oIarak görüIür. Uydusu Triton 20 cm’Iik teIeskopIar iIe ancak çok iyi koşuIIar aItında görüIebiIir.

PLÜTO (PIuto)

Güneşe uzakIığı: 4450.5 – 5898.5 – 7374 Mio km
YörüngeseI dışmerkezIiIik: 0.248
YörüngeseI eğikIik: 17.10
EksenseI eğikIik: 1220
Çap: 2323 km
KurtuIma hızı: 1.1 km/sn
KütIe: 0.002 (Yer = 1)
Hacim: 0.007 (Yer = 1)
YoğunIuk: 2.02 (su =1)
En yüksek kadir: 14
DoIanım süresi: 248 yıI
 
EksenseI dönme: 6 gün 9 s
Kavuşum dönemi: 367 gün
UyduIarı: 1 tane Charon
GözIem koşuIIarı: PIuto ancak orta boy teIeskopIar iIe görüIebiIir ve hiçbir zaman 14 kadirden daha parIak oImaz. TeIeskopIa biIe ancak küçük bir ışık noktası oIarak görüIür. PIuto 90′Iı yıIIarda Terazi, Akrep ve YıIancı takımyıIdızIarından geçecektir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir