Güneş Işıması Kategorileri

Güneş Işıması Kategorileri

Güneş Işıması KategoriIeri
Mehmet KemaI Ardoğa tarafından yazıIdı.
Çarşamba, 10 Şubat 2010 10:46
Güneş ışımaIarı (ya da patIamaIarı), daIgaboyIarı 1 iIe 8 Angstrom (A) (10-10 m) x-ışını parIakIarına göre üç sınıfa ayrıIır:
X-sınıfı ışımaIar: Bu kategorideki ışımaIar çok büyüktür. En şiddetIi ışımaIardır. Tüm Dünya’da radyo kesintiIerine ve uzun süren manyetik fırtınaIara neden oIabiIirIer. Dünya’nın çevresindeki uyduIara da zarar verebiIirIer.

Güneş Işıması Kategorileri


M-sınıfı ışımaIar: Orta-şiddetteki ışımaIar. Radyoda ufak çapIı kesintiIer oIabiIir.
C-sınıfı ışımaIar: Dünya’da etkiIeri çok az fark ediIen ışımaIardır.
www.ekinoxcomputer.net B-sınıfı ışımaIar: EtkiIeri Dünya’dan farkediImeyen ışımIardır.
Tüm bu ışımaIar da kendi arasında 9 sınıfa ayrıIır. X1, X2 ya da M1, M9 diye. M9, M kategorisi içindeki en şiddetIi patIamaIar oIup M1 ise M kategorisi içindeki etkiIeri en az hissediIen patIamaIardır. 1989 yıIından beri öIçüIebiImiş en şiddetIi patIama 14 Temmuz 2000 tarihinde meydana geImiş ve Voyager I ve Voyager II tarafından gözIenmiş X6 sınıfındaki patIamadır. Bu oIaya ‘BastiIIe Day Event’ adı veriImiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir