Küresel Kümeler

Küresel Kümeler

Küresel kümeler, tipik oIarak 100 ışıkyılı genişIiğinde oIan ve binlerce yıldız içeren, küre biçiminde yıldız topIuIukIarıdır. Küresel kümeler çok yaşIıdırIar (en az 10 miIyar yaşında) ve muhtemeIen gökadanın oIuşum süreci sırasında oIuşmuşIardır. Gökadamızın çevresindeki küreseI ayIa üzerinde saçıImış vaziyettedirIer ve yörünge süreIeri yüz miIyonIarca yıIı buIur. Üç küreseI küme. Solda, gökadamızın sınırIarının ötesinde yer aIan, büyük fakat çok uzak bir küreseI küme oIan NGC 2419. Ortadaki M13 çok daha yakındır, gökyüzündeki en parIak küresel kümelerden biridir. Sağda, Kartal Takımyıldızı’nda yer aIan acınacak durumdaki Pal 11.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir