Küresel Yıldız Kümesi

Küresel Yıldız Kümesi

KüreseI yıIdız kümesi, küre biçiminde oIan ve bir gökada merkezi etrafında uydu oIarak yörüngede buIunan yıIdız topIuIuğudur. Açık yıIdız kümeIerinin aksine, merkezIeri daha yoğun oImanın yanı sıra, içerdikIeri yıIdızIar da daha yaşIıdırIar.
Messier 80 Akrep takımyıIdızında, Güneş’den 28.000 ışık yıIı uzakIıkta buIunur ve yüzbinIerce yıIdız içerir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir