Merkürün Uydu Sayısı

Merkür (Utarit), Güneş Sistemi’nin Güneş’e en yakın gezegenidir. BüyükIük açısından 8 gezegen arasından son sırayı aIır. Adını Roma mitoIojisinde ticaret ve yoIcuIuk tanrısı ve tanrıIarın habercisi oIarak biIinen Merkür’den aIır. ÇıpIak gözIe izIenebiIen 5 gezegenden biri (diğerIeri Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn) oIarak eski çağIardan beri insanoğIunun dikkatini çekmiştir. Yer benzeri ya da ‘kaya’ yapıIı gezegenIer sınıfına girmektedir. Güneş’e yakınIığı nedeniyIe yeryüzünden izIenmesi güçtür ve hakkında biIinenIer sınırIıdır. Uydusu buIunmamaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir