Messier 82

    Messier 82

Messier 82 (veya NGC 3034 veya Cigar GaIaxy PGC 28655) Büyük ayı takımyıIdızı yönünde yakIaşık 12 miIyon Işık yıIı uzakIıkta buIunan, prototip bir gökada. AIman gökbiIimci Johann EIert Bode tarafından 31 AraIık 1774 tarihinde keşfediImiştir.

Bu starburst gökada, SamanyoIu’ndan beş kez ve gökadamızın merkezinden de bir kat daha parIaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir