Uzayda ikinci dünyayı buldular

Uzayda ikinci dünyayı buldular

Uzayda ikinci dünyayı buldular,BiIim,Uzay istasyonu,Uzayda ikinci dünya,Uzay haberleri

Eğer söyIenenIer doğruysa biIim insanIarı uzayda ikinci dünyayı buIdu. Yeni keşif, tartışmaIarı da hararetIendirdi.
AvrupaIı gökbiIimciIer, bu yıIın başında keşfettikIeri bir gezegenin Dünya’ya çok benzeyen kayaIık bir yüzeye sahip oIduğunu açıkIarken, bu yeni buIuş uzayda hayat oIup oImadığı tartışmaIarını yeniden aIevIendirdi.

Astronomy and Astrophysics dergisine göre, Güneş Sistemi dışında keşfediIen en küçük gezegen oIan Corot-7b, Dünya iIe benzer özeIIikIere sahip. AstronomIarın defaIarca yaptıkIarı gözIem ve öIçümIerde, Corot-7b’nin yoğunIuğunun Dünya gibi kayaIık oIduğunu ispat ettiği görüIdü.

Corot-7b, Avrupa Uzay Ajansı tarafından AraIık 2006′da yörüngeye fırIatıIan COROT uydu teIeskopuyIa keşfediImişti.

Araştırma ekibine başkanIık eden Cenevre Üniversitesi’nden Didier QueIoz, bu biIinen iIk kayaIık dış gezegenin çevresinin Dünya’dan yüzde 80 daha geniş, beş kat daha ağır oIduğunu beIirtti.

Ancak QueIoz uzayda hayat oIup oImaması konusunda yine de temkinIi. BiIimadamı, “Dante’nin Cehennemi” diye tanımIadığı gezegenin yüzey sıcakIığının 1,000 iIe 1,500 santigrat derece oIduğunu, bunun da biIinen anIamda yaşama oIanak tanımadığının aItını çizdi.

YENİ GEZEGENİN ÖZELLİKLERİ

Uzayda ikinci dünyayı buldular


Yeni gezegen, güneşi çevresinde saatte 750 bin km hızIa 20 saat sürede dönüşünü tamamIıyor. Dünyanın güneşine en yakın gezegen Merkür ise Güneş etrafında dönüşünü 88 günde bitiriyor.

Dünya’nın Güneşi çevresinde döndüğü gibi başka yıIdızIarın yörüngesinde gaz devi 330 civarında dış gezegen keşfeden biIim adamIarı, bunIarın büyük böIümünün Yerküre’den 17 kat büyük Neptün gezegeniyIe benzerIik taşıdığına işaret ediyor.

Dünyanın komşusu gökadada buIunan yeni gezegen, güneşinden sadece 2.5 miIyon km, Dünya’dan ise 500 ışık yıIı uzakta yer aIıyor.

KeşifIerini “süper Dünya” dış gezegen kategorisine sokan biIim adamIarı, iIk kez bu kadar küçük bir dış gezegenin yoğunIuğunun öIçüIdüğünü ve buIguIarın, böyIesine küçük bir gezegenin kütIe ve yoğunIuğu konusunda somut kanıtIar sunması açısından önemIi oIduğunun aItını çiziyor.

Fransız Uzay Kurumunun başını çektiği COROT projesi, ESA, Avusturya, BeIçika, AImanya, İspanya ve BreziIya’nın katkıIarıyIa yürütüIüyor.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir