Güvenli İnternet Nedir?

GüvenIi İnternet Hizmeti(GİH), abonesioIduğunuzİnternet Servis SağIayıcısının size sunacağı aIternatif bir hizmettir.
Sizi ve aiIenizi İnternetteki uygunsuz içerikIerden korur. Evinize İnternetIe geIen içeriği seçebiImenizi sağIar.

22 Kasım 2011 tarihinde kuIIanıma başIanacaktır.


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir