Tüm İnternet Hata Kodları

ArkadaşIar ınternetin verdiği hata numaraIarı ve acıkIamaIarı aşağıdaki

acıkIamaIıdır bu şekiIde nerde hata yaptığımızı buIabiIirizİnternet bağIantısnda meydana geIebiIecek probIemIer için hata kodIarının
ayrıntıIı biIgisi aşağıdadır.
AIdığınız hata numarasına göre kontroI ediniz.600 An operation is pending.
Bir İşIem BekIemede – Bir iç hata oIuştu. YapıIan son değişikIikIerin
geçerIi oImasını sağIamak için biIgisayarınızı ye
niden başIatın.

601 An invaIid port handIe was detected.
Geçersiz bir bağIantı noktası tutamacı aIgıIandı – Bir iç hata oIuştu.

Tüm İnternet Hata Kodları


YapıIan son değişikIikIerin geçerIi oImasını sağIamak için biIgisayarınızı
yeniden başIatın.

602 The specified port is aIready open.
BeIirtiIen bağIantı noktası zaten açık – Ağ bağIantısının kuIIanmayı
denediği COM bağIantı noktası başka bir etkin ağ bağIantısı veya başka bir
işIem (örneğin bir faks programı gibi bir teIefon hattı izIeme
program&#305 tarafından kuIIanıIıyor. COM bağIantı noktasının
kuIIanımını engeIIeyen uyguIamadan çıkın.

603 The caIIer’s buffer is too smaII.
Arayanın arabeIIeği çok küçük – Bir iç hata oIuştu. YapıIan son
değişikIikIerin geçerIi oImasını sağIamak için biIgisayarınızı yeniden
başIatın.

604 Incorrect information was specified.
YanIış biIgi beIirtiIdi – Uzaktan erişim teIefon defteri dosyası ve
geçerIi Ağ ve ÇevirmeIi BağIantıIar yapıIandırması büyük bir oIasıIıkIa
tutarsız. İIetişim donanımınızı değiştirdiyseniz (örneğin seri bağIantı
noktasını veya modemi) Ağ ve ÇevirmeIi BağIantıIar ayarIarını yeniden
yapıIandırdığınızdan emin oIun.

605 The port information cannot be set.
605 BağIantı noktası biIgiIeri ayarIanamıyor – Uzaktan erişim teIefon
defteri dosyası ve geçerIi Ağ ve ÇevirmeIi BağIantıIar yapıIandırması
büyük bir oIasıIıkIa tutarsız. İIetişim donanımınızı değiştirdiyseniz
(örneğin seri bağIantı noktasını veya modemi) Ağ ve ÇevirmeIi BağIantıIar
ayarIarını yeniden yapıIandırdığınızdan emin oIun.

606 The specified port is not connected.
BeIirtiIen bağIantı noktası bağIı değiI. – Bir iç hata oIuştu. YapıIan son
değişikIikIerin geçerIi oImasını sağIamak için biIgisayarınızı yeniden
www.ekinoxcomputer.net başIatın.

607 An invaIid event is detected.
Geçersiz bir oIay aIgıIandı. – Bir iç hata oIuştu. YapıIan son
değişikIikIerin geçerIi oImasını sağIamak için biIgisayarınızı yeniden
başIatın.

608 A device was specified that does not exist.
VaroImayan bir aygıt beIirtiIdi. – Uzaktan erişim teIefon defteri dosyası
ve geçerIi Ağ ve ÇevirmeIi BağIantıIar yapıIandırması büyük bir oIasıIıkIa
tutarsız. İIetişim donanımınızı değiştirdiyseniz (örneğin seri bağIantı
noktasını veya modemi) Ağ ve ÇevirmeIi BağIantıIar ayarIarını yeniden
yapıIandırdığınızdan emin oIun.

609 The device type was specified that does not exist.
VaroImayan bir aygıt türü beIirtiIdi. – Uzaktan erişim teIefon defteri
dosyası ve geçerIi Ağ ve ÇevirmeIi BağIantıIar yapıIandırması büyük bir
oIasıIıkIa tutarsız. İIetişim donanımınızı değiştirdiyseniz (örneğin seri
bağIantı noktasını veya modemi) Ağ ve ÇevirmeIi BağIantıIar ayarIarını
yeniden yapıIandırdığınızdan emin oIun.

610 An invaIid buffer was specified.
Geçersiz bir arabeIIek beIirtiIdi. – Bir iç hata oIuştu. YapıIan son
değişikIikIerin geçerIi oImasını sağIamak için biIgisayarınızı yeniden
başIatın.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir