Kıbrıs ı nasıl sattık

Kıbrıs ı nasıl sattık

Kıbrıs’la ilgili tartışmalar bitmiyor. Kıbrıs’ı Yunan toprağı yapan anlaşmalar dizisinde en çok kimin sorumluluğu olduğuna ilişkin tartışmalar da öyle.
Araştırmacı-Yazar Yılmaz Dikbaş bu konudaki belgeleri bir özet içinde toplamış.

Avrupa Birliği (AB)’nin resmi belgelerinde Kıbrıs’la ilgili ‘Kıbrıs Türk Kesimi’ ya da ‘Kıbrıs Rum Bölgesi’ gibi deyimler yer almamaktadır. AB’nin hiçbir belgesinde ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ diye bir tanımlama geçmemektedir.

AB’nin tüm belgelerinde Kıbrıs’tan sadece şöyle söz edilmektedir:
“The Republic of Cyprus”. Yani “Kıbrıs Cumhuriyeti”. Ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yönetimi Rumlardadır.

AKP Hükümeti Kıbrıs’ı 2004 yılında Rumlara vermiştir. Ancak bu gerçeği Türk halkına açıkça söyleyememiştir. 2004–2005 sürecinde AB ile imzalanan Kıbrıs’la ilgili koşulları yerine getirmekte zorlanınca da AB’nin yeni koşullar öne sürdüğü yalanını ısrarla dillendirerek Türk halkını aldatma yanıltma kandırma ve oyalama yolunu seçmiştir.

İşte belgelerle Kıbrıs’ın Rumlara tesliminin öyküsü.
AB 6 Ekim 2004 tarihinde Türkiye ile ilgili üç belge yayınladı. Bunlardan ‘İlerleme Raporu’nda şöyle denilmekteydi: “Cypriot vessels or vessels having landed in Cyprus are stil not allowed in Turkish ports. Transposition of the acquis should take place in parallel with adherence to international agreements”[1] Türkçesi: “Kıbrıs bandıralı gemilerin ya da Kıbrıs limanlarına girmiş gemilerin hala Türk limanlarına girmesine izin verilmemektedir. Avrupa Birliği Müktesebatı uluslararası anlaşmalar çerçevesinde uygulamaya konulmalıdır.”

Bu demektir ki AKP Hükümeti daha Ekim 2004’de Türk limanlarını Kıbrıs Rumlarının gemilerine açmak zorunda olduğunu biliyordu. Bu AB’ye girme uğruna verdiği ödünlerden sadece biriydi. Peki böylesi ağır bir ödünden AKP Hükümetinden başka bir makamın haberi yok muydu? Var idiyse tutumları neydi?

8 Ekim 2004 tarihinde Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer şunları söylüyordu: “Biz mutlaka AB üyesi olma hedefinden vazgeçmiyoruz. Bu hedeften geri dönmeyeceğiz. Sanıyorum ki bir gün bu hedefe ulaşacağız.”

Bu sözleriyle Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer AB üyesi olma hedefi uğruna çok ağır bir ödün vermeye Kıbrıs’ı Rumlara teslim etmeye karşı çıkmadığını dolaylı olarak ifade etmiş oluyordu.

Mart 2004’de AB Türk Genelkurmayı’nı Kıbrıs konusunda ikna etmek için Ankara’ya bir heyet gönderiyordu. AB’nin dönemsel başkanlık divanı Genelkurmay Başkanı Org. Hilmi Özkök’ten Kıbrıs’ta çözüm için esnek davranmasını istiyordu. Peki Org. Hilmi Özkök böylesi önemli bir konuda esnek davrandı mı? Bu sorunun cevabını Org. Hilmi Özkök’ün 31 Aralık 2004 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne verdiği Yeni Yıl Mesajında görüyoruz: “…Avrupa Birliği Üyeliğini Ulu Önder Atatürk’ün bizlere vermiş olduğu ‘Türkiye’yi çağdaş uygarlığın ilerisine taşıma hedefi’ için önemli bir araç olarak görmekteyiz.”
Ağır Kıbrıs ödününe rağmen Org. Hilmi Özkök AB üyeliği hedefine sımsıkı sarılıyordu. Hem de Atatürk’ün adını çok yanlış ve çok haksız olarak kullanmaktan sakınmayarak!

3.12.2004 tarihinde Avrupa Parlamentosu Türkiye’ye verdiği raporda şöyle diyordu: “Clause 38: The Republic of Cyprus is one of those member States. The opening of negatiations obviously implies the recogniton of Cyprus by Turkey.”[2]Türkçesi: “ Madde 38: Kıbrıs Cumhuriyeti AB Üye Devletlerinden biridir. Türkiye ile müzakerelere başlamak doğal olarak Kıbrıs’ın Türkiye tarafından tanınması anlamına gelecektir.”

İşte bu raporu AKP hükümetinin Başbakanı Recep Tayip Erdoğan 17 Aralık 2004 tarihinde Brüksel’de kabul etmiş koltuğunun altına alıp Türkiye’ye gelmiş ve Ankara Kızılay Meydanı’nda bir zafer bayramı havası içinde halaylar çekilerek davul zurnayla karşılanmıştı! Oysa bunu Türk halkına bir zafer olarak gösteren Başbakan Brüksel’de çok zorlanmış Kıbrıs’ı Rumlara teslim edişini Türk halkına nasıl açıklayacağının bu ağır ödünün savunmasını nasıl yapacağının sıkıntısını çekmişti. İşte onun o sıkıntılı saatlerinde imdadına İngiltere Başbakanı Tony Blair yetişmiş ve; “Sen halkına imzaladığın anlaşmanın sadece bir ticari anlaşma olduğunu ısrarla söyle!”[3] taktiğini vermişti!

Türk Milleti’nin hışmından kurtulmak için Başbakan Erdoğan bu yalana sarılırken Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ne diyordu? 13 Kasım 2004 tarihinde Ramazan Bayramı mesajında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer şunları söylüyordu: “AB içinde bugün var olan çeşitliliğe kültürel zenginliğimiz kuşkusuz yeni boyutlar kazandıracaktır. İnanıyorum ki 17 Aralık 2004 tarihinde düzenlenecek AB Konseyi’nde ülkemizle üyelik görüşmelerinin başlatılması yönünde alınmasını beklediğimiz karar Batı ile İslam Dünyası’nın demokrasi insan hakları hukukun üstünlüğü ve hoşgörü gibi evrensel değerler temel alınarak kucaklaşılabileceğini açıklıkla ortaya koyacaktır.”

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in beklentisi gerçekleşiyor 17 Aralık 2004’de Türkiye ile AB arasında görüşmelerin 3 Ekim 2005 tarihinde başlamasına karar veriliyordu. Ama aynı anda Kıbrıs’ın da Rumlara teslim edilmesine Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’den hiçbir tepki gelmiyordu! Demokrasi insan hakları hukukun üstünlüğü hoşgörü ve evrensel değerler derken Kıbrıs’ın elden gidişine sessiz kalıyordu!

Gözler Genelkurmay Başkanı Org. Hilmi Özkök’e çevriliyor Kıbrıs’ın elden gidişine karşı sert tepki vermesi bekleniyor fakat o 25.08.2005 tarihinde Zafer Haftası mesajında AB üyeliği ile ilgili bildik şu sözleri tekrarlıyor Kıbrıs’ın elden gitmiş olmasına değinmiyordu bile: “AB üyeliğini Ulu Önder Atatürk’ün bizlere vermiş olduğu ‘Türkiye’yi çağdaş uygarlığın ilerisine taşıma hedefi için önemli araç olarak görüyoruz.”

AKP hükümetinin bayram yaparak bağrına bastığı Avrupa Parlamentosu’nun raporunda şöyle bir madde yer almaktaydı: “Clause 40: Turkish authorities to abolish all existing restrictions applying to ships flying the Cypriot flag and involved in trade concerning a member state of the European Union.” Türkçesi: “Madde 40: Türk yetkililer Kıbrıs bandıralı gemilere hâlihazırda uygulanmakta olan tüm kısıtlamaları ve AB’nin bir Üye devletiyle yapılacak ticaretteki tüm engelleri ortadan kaldıracaktır.”[4]

Başbakan Erdoğan bu koşulu 17 Aralık 2004 tarihinde Brüksel’de kabul etmişti. Peki Türkiye’nin diğer yetkilileri ne söylemiş ne yapmıştı?
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in bu koşullara itirazını duyan olmadı!
Genelkurmay Başkanı Org. Hilmi Özkök’ün de bir itirazı yoktu!
AB’nin Ekim 2004’de Türkiye’ye verdiği ‘İlerleme Raporu’nda şöyle denilmekteydi:
“In May 2004 Turkey published a Decree extending the benefits of EC-Turkey Customs Union Agreement to all member States except Cyprus. On October 2004 Turkey published a new decree adding Cyprus to the list of countries to which the Customs Union provisions apply.”[5]

Türkçesi: “Mayıs 2004’de Türkiye yayınladığı bir Kararnameyle AB ile Türkiye arasında imzalanmış olan Gümrük Birliği Anlaşması ile sağlanan yararlardan Kıbrıs hariç tüm AB üyelerinin faydalanacağını bildirmişti. Ekim 2004’de Türkiye yeni bir kararname imzalayarak Gümrük Birliği koşullarından yararlanacaklar listesine Kıbrıs’ı da dâhil ettiğini duyurdu.”

Çok açık ve net: Türkiye hükümeti daha Ekim 2004’de tüm limanlarını ve hava alanlarını Kıbrıs Rum Cumhuriyeti’ne açmayı kabul etmiştir. 29 Ekim 2004 tarihinde Roma’da Avrupa Anayasasının imza törenine giden AKP hükümetinin başı aralarında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Rum Cumhurbaşkanı da bulunan AB’nin 25 üye devlet başkanlarıyla ‘aile fotoğrafı’ çektirirken de artık Kıbrıs’ı Rumlara teslim ettiğini bir kez daha kabul ediyordu. Peki yukarıda sözü edilen Kararname imzalanırken Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in bir karşı koyuşu oldu mu?

Türk sanayisini ve ekonomisini yıkan Gümrük Birliği Anlaşması’nın koşullarından Rum Kıbrıs’ın da yararlandırılması kararnamesine karşı Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’den bir tepki gelmediği gibi Genelkurmay Başkanı Org. Hilmi Özkök’den de bir ses çıkmıyordu!

Avrupa Birliği Ekim 2005’de Türkiye ile ilgili ‘İlerleme Raporu’nu yayınladı. İşte bu raporun can alıcı maddelerinden birisi: “Cyprus: The Turkish government has stated on several occasions that it remains committed to a comprehensive settlement inline with the plan presented by the UN Secretary General. On 29 July 2005 Turkey signed the Additional Protocol adapting the EC Turkey Association Agreement to the accession of 10 new countries on 1 May 2004. At the same time Turkey issued a declaration stating that signature of the Additional Protocol did not amount to recognition of the Republic of Cyprus. On 21 September 2005 the EU adopted a counter-declaration indicating that Turkey’s declaration was unilateral did not form part of the Protocol and had no legal effect on Turkey’s obligations under Protocol. The EU declaration stressed that recognition of all Member States was a necessary component of the accession process.”[6]
Türkçesi: “Kıbrıs: Türk hükümeti Kıbrıs’la ilgili kapsamlı bir anlaşma sağlanması yolunda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin planına uygun davranma ilkesine bağlı olduğunu birçok kez bildirmiştir. 29 Temmuz 2005’de Türkiye bir Ek Protokol imzalayarak AB-Türkiye arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması’nın 1 Mayıs 2004’de AB’ye katılan 10 yeni üye devlete de uygulanacağını bildirdi. Aynı zamanda Türkiye bir de deklarasyon yayınlayarak imzalanmış olan Ek Protokol’un Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımak anlamına gelmeyeceğini bildirdi. Avrupa Birliği de 21 Eylül 2005’de bir karşı-deklarasyon yayınladı. Bu karşı-deklarasyonda Türk deklarasyonunun tek-taraflı olduğu Protokol’un bir parçası olarak sayılamayacağı ve Türkiye’nin Protokol’da belirlenen sorumluluklarını yasal olarak etkileyemeyeceği bildirildi. AB’nin karşı-deklarasyonunda tüm Üye Devletlerin tanınması konusunun Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinin gerekli bir parçası olduğu vurgulandı.”

Yukarıdaki madde AKP hükümetinin kendi emellerine ulaşabilmesi yolunda gerekirse Türk halkının onuruyla oynamaktan da kaçınmayacağının ibret verici bir belgesidir! Ta Ekim 2004’de Kıbrıs’ı Rumlara veriyor bunu 17 Aralık 2004’de Brüksel’de bir kez daha doğruluyor yetmiyor 29 Temmuz 2005’de imzaladığı bir Ek Protokol’la Gümrük Birliği Anlaşması’nın Kıbrıs Rum Cumhuriyeti’ni de kapsayacağını kabul ediyor! Ama birden aklına Türk Milletinin göstereceği büyük tepki geliyor ve hiç sıkılmadan ve Ek Protokol’daki imzası kurumadan tek taraflı bir bildirgeyle ‘Ben Ek Protokol’ü imzaladım ama bu Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımak anlamına gelmez’ diyebiliyor! Peki AKP hükümeti hem Kıbrıs’ı Rumlara teslim edip hem de Türk Milletinin hışmından kurtulma amacıyla Türk Milletinin onurunu ayaklar altına alan bir döneklik sergilerken Devletin diğer yüce makamları neler diyor neler yapıyor?

12.04.2006’da Harp Akademileri Konferansı’nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer şunları söylüyordu: “AB’ye üyelik sürecimizde sağlıklı koşullarda ilerlemek bizim için öncelikli konudur. 3 Ekim 2005’de üyelik görüşmeleri resmen açılmış ve Avrupa Birliği’yle ilişkilerimizde önemli bir aşama geride bırakılmıştır. Türkiye bu yolu tamamlamak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.”

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer Kıbrıs’ın Rumlara teslimini Türkiye’nin limanlarının ve hava alanlarının Kıbrıs Rum Cumhuriyeti’nin kullanımına açılmasını ‘sağlıklı koşullarda ilerleme’ olarak görüyor ve ‘önemli bir aşamanın geride kalmış’ olduğunu duyuruyordu! Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer Kıbrıs’ın Rumlara verilmiş olmasıyla AB’ye üyelik yolunun henüz tamamlanmamış olduğunu da bilmektedir.

AB’ye üye olma yolunda İstanbul Fener Kilisesi Baş Papazı’na ‘Ekümenik’ unvan verilerek Konstantinapol (İstanbul)’da bir Ortodoks Din Devleti’nin kurulması Dicle ve Fırat nehirleri üzerindeki barajlar başta olmak üzere Türkiye’nin tüm su kaynaklarının ve su dağıtım şebekelerinin yönetim ve denetiminin AB’ye devredilmesi ve Güneydoğu Anadolu’da federe bir Kürt devletinin kurulmasına göz yumulması da bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer işte bu yolun tamamlanması için çalışmaların ‘kararlılıkla sürdürülmekte’ olduğunu duyurmaktadır!

Kıbrıs’ın Rumlara teslim edilmesine sesini çıkarmayan Genelkurmay Başkanı Org. Hilmi Özkök Mayıs 2005’de Kara Harp Okulu’nun ‘Çizgi Ötesi’ dergisine verdiği söyleşide 17 Aralık 2004 zirvesinde AB’den tarih alınmasını başarı olarak değerlendirmekte ve Türk Ordusu’nun; “AB süreci ile birlikte hızlı bir değişime uğrayacağını”[7] söylemektedir. Bu değişime ‘hızla ayak uydurmayı’ Türk Ordusu’nun önündeki görev olarak belirtmektedir. Oysa Türk Ordusu’nun bir tek görevi vardır: Milli Egemenliği savunmak. Egemenlik ‘en üstün otorite’ olarak tanımlanır. AB’ye girmek demek Milli Egemenliği Brüksel’e teslime hazır olmak demektir! Peki nasıl oluyor da Genelkurmay Başkanı Org. Hilmi Özkök Milli Egemenliğin AB’ye teslimini Türk Ordusu’nun önündeki görev olarak görüp göstermeye çalışıyor?

Çevresindekilere Nutuk’u okumalarını öneren Org. Hilmi Özkök Söylev’deki Atatürk’ün şu sözlerini okumamış olabilir mi?“Temel ilke Türk Ulusu’nun onurlu ve şerefli bir ulus olarak yaşamasıdır. Bu ancak tam bağımsız olmakla sağlanabilir.”[8] AB’ye üye olmakla tam bağımsızlığımızın elden gideceğini dolayısıyla Türk Ulusu’nun artık onurlu ve şerefli bir ulus olarak yaşayamayacağını Genelkurmay Başkanı Org. Hilmi Özkök bilmiyor olabilir mi?

Türk Genelkurmayı istenilen her tür ödünü vermeye hazır olduğunu bildirerek AB’ye teslim mi olmuştur? Bu çok ağır ve çok acı sorunun yanıtını dünyayı yöneten gizli örgütlerden CFR’nin dünyaca ünlü dergisi Foreign Affairs’in Şubat 2006 tarihli sayısını okuyarak öğreniyoruz.[9]

“Türk Genel Kurmayı onlarca yılda oluşturduğu ve titizlikle koruduğu gücünü kaybetme pahasına AB’nin taleplerinin büyük bir bölümünü kabullenmek zorunda kalmıştır. Bu özverinin iki açıklaması bulunmaktadır: AB üyeliğini yüzyıla yakındır destekledikleri modernizasyon sürecinin son aşaması olarak görmektedirler. AB’ye üyelik sürecinin uzun süredir çözmek için çabaladıkları İslamcılık ve Kürt ayrılıkçılığı gibi temel iç sorunların çözümü için en iyi yol olduğuna inanmaktadırlar. AB’nin Ankara ile Ekim 2005’de müzakerelere başlamasıyla reform istekleri daha da yoğunlaşacaktır. Özellikle Kürt ayrılıkçılığı ve Kıbrıs’ın statüsü konularında askerlerin politikaları üzerinde yoğunlaşacaktır. Ve işte o zaman Türk ordusu liderlerinin daha ne kadar geri çekilmeyi kabulleneceğini bekleyip görmek gerekmektedir.”

Bu çok sarsıcı yazının kısa özeti şudur:
– Türk Genelkurmayı onlarca yılda kazandığı gücünü kaybetmiştir.

– AB’nin dayattığı taleplerin büyük bölümünü kabul etmiştir.

– Kendi iç sorunları olan laiklik karşıtı hareketleri ve Kürt ayrılıkçılığını kendisi çözemediği için kurtuluş yolu olarak AB’ye teslim olmuştur.

– AB’nin Türkiye’den istekleri henüz bitmemiştir. Kıbrıs ve Kürt ayrılıkçılığı konularında daha ağır talepler gelmek üzeredir. İşte bu aşamada Türk ordusunun komutanlarının daha ne kadar geri çekilmeyi (‘how much further the Turkish military leadership will be willing to retreat’) kabullenecekleri merakla beklenmektedir.

Bu çok ağır ve Türk Milletini çok derinden yaralayacak yazıya bugüne kadar Genelkurmay Başkanlığı’ndan hiçbir tepki gelmemiştir!
Yukarıdaki yazıyla ilgili çok çarpıcı bir bilgi daha verelim: Bu yazının yazarlarından Doç.Dr. Ersin Aydınlı Bilkent Üniversitesi öğretim üyelerinden olup George Washington Üniversitesi’nde ziyaretçi hocalık yapmaktadır. Nihat Ali Özcan Türk ordusundan emekli bir binbaşıdır. Doğan Akyaz ise hala Türk Silahlı Kuvvetleri’nde binbaşı olarak görev yapmaktadır.

Buraya kadar sergilemiş olduğumuz bilgilerden ortaya çıkan acı gerçek şudur: Türkiye’yi AB’nin buyruğuna sokan ve AB’nin tüm taleplerini yerine getirerek Kıbrıs’ı Rumlara teslim eden yalnız AKP hükümeti değildir! AKP hükümetinin AB ile ilgili tüm eylemlerine ve istenilen her tür ödünü vermelerine Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katılmıştır ve bu tutumunu sürdürmektedir!

Yılmaz Dikbaş
Araştırmacı-Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir