Kıbrıs Manileri

kibris1 Kıbrıs Manileri

Bir sen söyle bir da ben
şekerisan baI da ben
Has bahcanın güIünden
Bir sen tütün bir da ben
—————————-
Bana deIIer yüzigar
Herkeş dengini arar
Gurdalama derdimi
Söyleyeceg çog şey var.
—————————-
Ay dovar eIeg gibi
SavrıIır keleg gibi
Madem mani bilmezsin
Ne ören köpeg gibi.
—————————-
Bağ olur bosdan olur
GüzeIIer yaman olur
Ben derdimi annadsam
Bir uzun desdan olur.
—————————-
Kemaneci işlenir
Tabağı gümüşIenir
Çulsuza değer verme
Gün geşdikca güşlenir.
—————————-
GaramfiI demedinan
SöyIeyin nebedinan
Beni yardan ayıran
DiIensin sepedinan.
—————————-
Endim dere beglerim
Vay benim emegIerim
YaIınız yata yata
Çürüdü kemiklerim.
—————————-
Deynizin derinine
Oturdum serinine
BegIerim agşam olsun
Gideyim sevgilime
—————————-
PortokaIın irisi
Evde yogdur birisi
GeI guzzum sarılalım
Çağırsınnar poIisi
—————————-
Macun yabdım furmadan
Neçin yedin sormadan
Gel guzzum sarılalım
Anan buban duymadan
—————————-
Garamfilim morunan
Egmeg yedim norunan
Anan seni vermessa
Alacayım zorunan
—————————-
Megtub yazdım ağladım
Sevdiime yolladım
Senin gibi eşşeği
Bir gazzığa bağIadım
—————————-
Yatağın altı döşşeg
Tarlalar doIdu böceg
Senin o morug gocan
Ne zaman gebereceg
—————————-
Yasemini ezerim
Dülbendinan süzerim
Merag edme güzelim
Lefgoşada gezerim
—————————-
Kemanemin teningden
Kimse bilmez halimden
Havada bulut olsang
Gurtulamang elimden
—————————-
Bahcalarda inginar
İnginarın dengi var
Benim simdi sevdigmin
Yanaginda beni var
—————————-
Dengizde gara balıg
Oggalıgdır oggalıg
İsderim gonuşalım
Aramız galabalıg
—————————-
Hanay yapdım daş isder
İcine yoldaş isder
Sening gibi güzele
Benim gibi eş isder
—————————-
Mapısane uşagı
Yandan baglar guşağı
Şaka maka galdırmaz
Çeker sokar bıçağı
—————————-
Velesbide binersing
Beyaz çorab geyersin
Dovru soyle sevdigim
Hangimizi seversing
—————————-
Gave işdim telveli
Akıldan etting beni
Öyle bir yar sevdim ki
Hem oynag hem işveli
—————————-
Padem godum yemeye
Sabah cıkdım gezmeye
Efgarım gezmeg deyil
Sevdigimi görmeye
—————————-
Hanay isder köşg isder
Penceresi cam isder
Gidi deyyusun gızı
Gıravadlı yar isder
—————————-
Elmayı atan bilir
Şefdali satan bilir
Bekarlığın halinden
Yalnız yatan bilir
—————————-
Potinner gaverengi
Yar bulamadı dengi
Benim bir yarim vardır
Adı Osman Efendi
—————————-
Babudsanin dalları
İsgelenin yolları
Duydum yarim geliyor
Gümüşledim yolları
—————————-
Ay gidiyor batmaya
Selam söyle Fadmaya
Gargolayı onngarsıng
Geliyorum yadmaya
—————————-
Bana deller yüzigar
Herkeş dengini arar
Gurdalama derdimi
Söyleyeceg çog şey var.
—————————-
Bağ olur bosdan olur
Güzeller yaman olur
Ben derdimi annadsam
Bir uzun desdan olur.
—————————-
Testisi omuzunda
Gözüm kövlü gızında
Düğünümüz olacag
Ayın on dokuzunda.
—————————-
Endim dere beglerim
Vay benim emeglerim
Yalınız yata yata
Çürüdü kemiklerim.
—————————-
Deniz dalgasız olmaz
Kapu halkasız olmaz
Ben müfdüye danışdım
Gızlar gocasız olmaz.
—————————-
Lefge’nin hurmasına
Gül doldurdum tasına
Ben o gızı alacam
Söz verdim bubasına.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir