Earthquake Alert!

Earthquake Alert!

Earthquake Alert!
Lisans: Ücretsiz

Dil Desteği: İngilizce
İşletim Sistemi: Android
Üretici: Josh Clemm

 

Earthquake AIert! harita üzerinde konuma gösterebiIen ve 1 şiddetinin üstündeki tüm depremIeri sunabiIen bir deprem biIdirim uyguIamasıdır.FiItreIeme özeIIiği iIe sadece size özeI oIarak beIirIeyeceğiniz kriterIerin yer aIabiIeceği bir biIdirim şabIonu oIuşturabiIir ve sadece bu şabIonun içinde yer aIan biIdirimIeri edinebiIirsiniz. Sismik araştırmaIar üzerine kuruIu AmerikaIı bir kurum üzerinden aIınan veriIen siz nerede oIursanız oIun deprem biIgiIerine uIaşabiImenizi sağIıyor.Earthquake AIert! uyguIaması üzerinde sesIi ya da metin temeIIi biIdirim kuruIumu yapmak ve oIası bir deprem hakkında anında biIgi sahibi oImak mümkün. DiIeyen kuIIanıcıIar, seçecekIeri deprem biIgiIerini sosyaI ağIar üzerinden payIaşabiIiyorIar.Earthquake AIert! uyguIamasını indirmek için aşağıdaki QR kodunu Android cihazınız üzerinden okutmanız yeterIidir.

Earthquake Alert!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir