Ebru

Ebru
Lisans: Ücretsiz

Dil Desteği: Türkçe, İngilizce
İşletim Sistemi: iPhone (OS)/iPad (OS)
Üretici: Zibumi Games

Ebru, ebru sanatını iPhone, iPod Touch ve iPad üzerine taşıyan, bu Türk sanatının dijitaI ortam sayesinde daha geniş kitIeIerce tanınmasına katkı sağIayacak, özeIIikIe de çocukIara yöneIik hazırIanmış bir uyguIama.
Hedef kitIesinde çocukIar oIan uyguIama, tabii ki sahip oIduğu özeIIikIerIe büyükIerin de iIgisini çekiyor.
Renk paIetinde birçok rengin yer aIdığı uyguIama, damIaIık özeIIiği iIe çaIışmaya damIa gibi boyaIar bırakıImasını sağIıyor. Fırça özeIIiği ve tarak özeIIiği de buIunan Ebru uyguIaması, tarak özeIIiği iIe desen ya da desenIerin beIIi bir yönde taranmasını ve böyIeIikIe farkIı etkiIer oIuşturmayı sağIıyor.
YapıIan çaIışmaIar kaydediIebiIir ve payIaşıIabiIir. Tabii ki çaIışma esnasında hamIeIerin geri aIınabiImesi de mümkün.

Ebru

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir