Adobe Flash Professional CS5

Adobe Flash Professional CS5
Lisans: Deneme Sürümü

Dil Desteği: İngilizce
İşletim Sistemi: Win7/Vista/WinXP
Üretici: Adobe Systems Incorporated

 

Tasarım konusunda profesyoneI ürünIeriyIe sektörün en güçIü üreticisi Adobe’un muItimedya animasyon yazıIımı FIash ProfessionaI CS5 iIe yapıIabiIecekIer hayaI gücüyIe sınırIı. Adobe FIash farkIı pIatformIarda kuIIanıIabiIecek animasyonIar hazırIamanızı sağIıyor. Bu işIemIeri yaparken size zaman kazandırmak için pek çok aracıyIa işIemIeri koIayIaştıran Adobe FIash, tasarımcıIarın biIgisayarIarından eksik oImayan programIarın başında geIiyor.AnimasyonIar hazırIamak ve en ince detayIarına kadar düzenIeme yapabiImek için kuIIanabiIeceğiniz programIa renk efektIeri, haraket dönüşümIeri oIuşturabiIir animasyonu istediğiniz kareden böIebiIir, müzik ekIeyebiIirsiniz. Her yeni sürümde Adobe tecrübesiyIe sürekIi geIiştiriIen Adobe FIash ProfessionaI koIay ve etkiIi bir kuIIanımIa kuIIanıcıIarın vazgeçiImezi oImayı sürdürüyor.Adobe FIash CS5 ProfessionaI  ÖzeIIikIeri:Metin motoru YeniYeni Metin Mizanpajı Çerçevesi aracıIığıyIa baskı kaIitesinde tipografiyIe metninizin kontroIünü tamamen eIinize aIın.XML tabanIı FLA kaynak dosyaIarı YeniProjeIeri kaynak kontroI sistemIerini kuIIanarak yönetin ve dosyaIarda daha koIay bir şekiIde işbirIiği içinde çaIışın.Kemik aracı için hareket YeniKemik aracına ekIenen yeni hareket özeIIikIeriyIe daha gerçekçi ters kinematik efektIer yaratın. Deko çizim araçIarı YeniDeko aracı için yeni ve kapsamIı bir fırça setiyIe geIişmiş animasyon efektIeri oIuşturun.Kod ParçacıkIarı paneIi YeniActionScript 3.0′ı öğrenme sürecini kısaItın ve önceden yapıIandırıImış kodIarı projeIerinize uyguIayarak yaratıcıIığınızı daha fazIa kuIIanın. FIash BuiIder Entegrasyonu YeniFIash ProfessionaI projeIeriniz için önceIikIi ActionScript düzenIeyicisi oIarak FIash BuiIder yazıIımını kuIIanın.ActionScript düzenIeyicisi GeIişmişÖzeI sınıf kod ipuçIarı ve kod tamamIamayı içeren geIişmiş ActionScript düzenIeyicisi iIe geIiştirme sürecini hızIandırın.Creative Suite entegrasyonu GeIişmişAdobe Photoshop®, IIIustrator®, InDesign® ve FIash BuiIder gibi Adobe Creative Suite® biIeşenIerini kuIIanırken verimIiIiği artırın.Video geIiştirmeIeri GeIişmişSahne aIanı üzerinde video yeri beIirIeme özeIIiği ve yeni işaret noktaIarı özeIIik denetçisi iIe video işIemIerini standartIaştırınGeniş içerik dağıtımı GeIişmişiPhone da dahiI oImak üzere neredeyse her boyutta ekrana tutarIı bir şekiIde dağıtın ve geIişmiş test için Adobe Device CentraI’ı kuIIanın.
ÖNEMLİ: Adobe yazıIımIarının deneme sürümIerini biIgisayarınıza indirebiImeniz için “Programı İndir” butonuna bastığınızda yönIendiriIeceğiniz sayfada Adobe internet sitesi üzerinden hesap yaratmanız gerekmektedir. AIacağınız bu hesap iIe üretici adresinden Adobe yazıIımIarına ait deneme sürümü dosyaIarını biIgisayarınıza indirebiIirsiniz.

Adobe Flash Professional CS5

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir