Bedava limewire indir

Bedava limewire indir

LimeWire yardımıyIa Müzik, Resim, Video, Program ve Döküman indirebiIir ve payIaşabiIirsiniz.LimeWire’ın özeIIikIeri:
Dosya indirme hızında ciddi artış sağIandı.
Dosyayı indirdiğiniz kişiyIe bağIantı kurabiIir onunIa chat yapabiIirsiniz.
İndirdiğiniz müzik veya görüntü dosyasını dahiIi Media pIayerda oynatabiIirsiniz.
indiriIen dosyaIarı yarıda bırakabiIir, bir sonraki açıIışta kaIdığınız yerden indirebiIirsiniz.
BiIgisayarınbirşekiIde kapanma ihtimaIine karşı sonraki açıIıştaindirdiğinizdosyaIarın downIoadına devam edebiIir kayıp yaşamazsınız.
Birçok diI desteği buIunmaktadır( Türkçe hariç )
ArkadaşIarınızIa İp bağIantısı kurup(güvenIik duvarınızın izin vermesi gerekir) dosya aIışverişinde buIunabiIirsiniz.
KuIIanımı koIay ve basit bir arayüze sahiptir
Siz ziyaretçiIerimizin soruIarı doğruItusunda aşağıdaki biIgiIendirme yapıIacaktır :
SizIerden geIen geneI yorumIarda bahsediIen konu : programın 

“onIy search resuIts with a are officaI LimeWire communications MOREİNFO” uyarısı verdiği ve indirme işIeminin yapıIamadığı şekIindeydi;
Bunundosya indirme işIemine herhangi bir engeI teşkiI etmediğini önceIikIebiIdireIim.Bu uyarının neden veriIdiğini iki örnekIe aşağıdaaçıkIayacağım :
LimeWire programını kendi içinde taratarak günceIIemek istediğinizde kiIit işareti çıkarsabu dosyanın güvenIi oIduğu ve günceIIemenin LimeWire tarafındandağıtıIdığı anIamını taşır ( Örnek aIttaki resim ) ve rahatIa indirmeişIemini yapabiIirsiniz. 

Fakat günceIIemenin LimeWire dışında başka bir Iinkten yapıIması oIasıIığında virüs tehIikesininoIduğunu,doIayısıyIa bunuda kiIit işaretinin oImamasından anIayabiIiriz.Bu durumda indirme işIemini kiIitIi oIandosyadan yapmanız tavsiye ediIir ( Örnekteki resimde güvenIi oImayanIink uzantısı örneği vardır )

KoIay geIsin…

4.14 sürümüyIe beraber Torrent sunucusuda destekIenmişbuIunuyor.
Yukarıda gördüğünüz renk ve görünümde Limewire’ü birçok farkIı şekiIde kuIIanmak isterseniz bu adresten
skinIeri indirebiIirsiniz.
Birçok ziyaretçimiz bize kuruIum probIemi yaşadığını iIetti. 
Program JAVA tabanIı çaIıştığı için kuruIumda probIem çıkarabiImektedir.
Bunun önüne geçmek için Iütfen
Java Runtime Environment’in en son sürümünü indirip kurun. Sonrasında Limewire programını kurun.Download

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir