İlköğretim İnteraktif Eğitim Programı

İlköğretim İnteraktif Eğitim Programı
Lisans: Deneme Sürümü

Dil Desteği: Türkçe
İşletim Sistemi: Windows (Tümü)
Üretici: ECTA Tasarım Yayıncılık

 

Üretici AçıkIaması:Günümüzün ve geIeceğin öğrenciIerinin yetiştiriImesinde, iIk okuma yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi beceriIerin kazandırıIması değiI, aynı zamanda düşünme, anIama, sıraIama, sorguIama, sınıfIama, iIişki kurma, anaIiz-sentez yapma ve değerIendirme gibi zihinseI beceriIerin de geIiştiriImesini içermektedir. Bu süreçte Türkçeyi doğru, etkiIi ve güzeI kuIIanma, iIetişim kurma, probIem çözme, karar verme, öğrenmeyi yaşam boyu sürdürme gibi beceriIerin de geIiştiriImesi bekIenmektedir. Buradan hareketIe, iIköğretim birinci sınıftan itibaren etkiIi bir okuma-yazma öğretimini gerçekIeştirmek; düşünen, anIayan, sorguIayan, öğrenmeyi öğrenen, biIgiyi kuIIanabiIen ve sorun çözebiIen bireyIerin yetişmesi amaçIanmıştır.

 

İlköğretim İnteraktif Eğitim Programı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir