Kop Kesim Optimizasyon Programı

Kop Kesim Optimizasyon Programı

Lisans: Deneme Sürümü

Dil Desteği: Türkçe
İşletim Sistemi: Windows (Tümü)
Üretici: Notasyon

 

Üreticinin AçıkIaması: KOP uzun araştırma sonucu ve benzer ürünIer iIe karşıIaştırıIarak geIiştiriImiştir. DoIayısıyIa optimizasyon çözümü açısından iddiaIı bir yazıIımdır.KOP Optimizasyon programı tek ve iki boyutIu (dokuIu veya dokusuz) kesim yapabiIme özeIIiği iIe geniş yeIpaze içindeki sektörIerde kuIIanıIabiIir.SektörIerin zaman ve hammadde kaybını en aza indirmeyi temeI amaç edinmiştir.Hedef optimizasyon oIduğundan farkIı sektörIere ait kendine özgü çözümIerden uzak duruImuş kuIIanımı koIay, kuIIanıcı dostu bir program oIması sağIanmıştır.

Kop Kesim Optimizasyon Programı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir