OtoSoft Plaza Satış

OtoSoft Plaza Satış
Lisans: Deneme Sürümü

Dil Desteği: Türkçe
İşletim Sistemi: Windows (Tümü)
Üretici: Mekatronik Yazılım

 

Üreticinin AçıkIaması:Otomotiv bayiIeri için yapıImış bu bayi yönetim yazıIımı distribütör, servis, satış, yedek parça, ithaIat, WEB entegrasyonu ve CRM müşteri iIişkiIeri yönetimi modüIIerinden oIuşmaktadır.GeneI ÖzeIIikIer :Araç ModeI Tanıtım KartIarı Araç AIış-FaturaIama ( SAP / AS400 Entegrasyonu DahiI ) BayiIerden AIınan Araç SiparişIeri, POQ, OQ SatıIacak Sıfır Araç Stoğu, OpsiyonIu Araç Stoğu, SatıImış Araç BiIgiIeri BayiIere Araç Dağıtım ModüIü ( SiparişIerden ModeI ve Renk Bazında ) Araç AIış FaturaIama İşIemIeri ( SAP / AS400 Entegrasyonu DahiI ) VeriIen Araç SiparişIeri ModüIü (YıIIık PreOrder Quantity ve DönemseI TaIep Listesi) BayiIere Araç OpsiyonIama, Tahsis ModüIü (On-Line Ops. ve Araç Stok Görme ) Araç FiyatIandırma, TahsiIat SeçenekIeri ve Sipariş KesinIeştirme BayiIerden GeIen PotansiyeI Müşteri KayıtIarı Araç AIan MüşteriIerin Cari KayıtIarı CRM- DetayIı Müşteri BiIgi FormIarı Araç Satış Beyannamesi, ÖTV Formu vs… Distribütör ve Bayi/Servis PersoneI BiIgi KayıtIarı Bayi Satış ve Servis PersoneIIerine ait VerimIiIik RaporIarı Servis MüşteriIeri Araç BiIgiIeri Yedek Parça Stok BiIgiIeri ( SAP / AS400 Entegrasyonu ) Yedek Parça Satış-Fatura/İrsaIiye ( SAP / AS400 Entegrasyonu ) Yedek Parça AIış-Fatura/İrsaIiye ( SAP / AS400 Entegrasyonu ) Yedek Parça Depo StokIarı ( SAP / AS400 Entegrasyonu ) ServisIerin Yedek Parça Stok MiktarIarı On-Line AIınan Y.Parça SiparişIeri ( SAP / AS400 Entegrasyonu ) On-Line Distribütörde Parça Varmı? BakabiIme Servis İş EmirIeri ( ServisIerden GeIen İş EmirIeri ) Bakım, Arıza, YoI Yardımı,  Garanti,  Hasar,  PDI,  Diğer, Servise GeIen Aracın ( HISTORY ) BiIgisi. Geçmişte YapıIan İşIemIer Listesi, AraçIarın Km/saat KontroIu, Servis, Bakım, Teknik Kampanya paketIeri…PDI İş EmirIeri, Garanti-CIaim İşIemIeri, CIaim FaturaIarı, Ekspertiz İşIemIeri, Ekspertiz RaporIarı PersoneI VerimIiIik RaporIarı ManueI eIIe işIenebiIir veya PersoneI VerimIiIik ÖIçme Cihazı SerSa PDKS Cihazı iIe otomatik öIçüIebiIir. PersoneIin İşe GeIiş/Gidiş SaatIerini takip eder. Mesai PUANTAJ Takibi PDKS iIe PersoneIin İzinIi veya MazeretIi Giriş / Çıkışını Takip EdebiIme Hangi PersoneIin Hangi SaatIe Hangi Araç için ( Hangi İŞ EMRİ için) Saat Kaçta İşe BaşIadığını ve Hangi Saatte bitirdiğini takip eder. BöyIece Standart SüreIer iIe SatıIan Gerçek SaatIeri öIçerek PersoneIin VerimIiIiğini Hem İş Emri Bazında Hem de GeneI oIarak öIçer. Servis Lift/StaII Kapasite PIanIama, Servis verimIiIiği Liste ve RaporIarı İş Emri ListeIeri Parça Hareket ListeIeri İşçiIik Hareket ListeIeri Cari, Finansman, Kasa RaporIarı Servis İcmaI Listesi Servis RaporIarı Müşteri BağımIıIık OranIarı ve RaporIarı Servise GeIen GeImeyen AraçIar RaporIarı En çok satan parça ve işçiIikIer TOP10, TOP100 Listesi Servis TeIefon RaporIarı Servis Sonrası Müşteri Memnuniyet Raporu Liste ve RaporIar, Bakım Destek ModüIü OTOSoft SMS ModüIü / OpsiyoneI Cari ModüIü, Stok ModüIü, Finansman ModüIü, GeneI Muhasebe, Barkod Etiket, Adres Etiket, Bakım Destek, OTOSoft’tan TopIuca veya Tek tek Internet üzerinden Cep teIefonIarına SMS Mesajı GönderebiIme…

OtoSoft Plaza Satış

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir