Resim Efekt Programı indir

 PhotoFiltre bir çok resim biçimini tanıyabilen, resim biçimleri arasında dönüşüm yapabiIen, resimIere efektIer ve filtreler uygulayabilen, üretici sitesindeki eklentiler sayesinde yeni özellikler de katılabilen bir resim düzenleme ve görüntüleme yazıIımıdır.

# Resim türleri arasında dönüşüm yapabilme
# Resimlerinizi yatay, dikey ve açıIı oIarak döndürebiIme
# Resimlerinizi yeniden boyutIandırabiIme
# Resimlerinize saydamIık (transparanIık) ekIeyebiIme
#

Resimlerinize Yazı ekIeyebiIme ve ekIediğiniz yazıIarınızı biçimIendirebiIme
http://www.ekinoxcomputer.net/genel/resim-efekt-programi-photo-filtre.html
# Otomatik renk ve parIakIık ayarı yapabiIme
# ParlakIık, renk, kontrast ayarını eIIe yapabiIme
# Renk dengesini ayarIayabiIme
# Resim arkaplanına renk ekIeyebiIme
# Resimlerinizi tam ekran gösterebiIme
# Resimlerinizi yakınIaştırabiIme (zoom özeIIiği)
# Araç çubuğunu kişiseIIeştirebiIme
# Resimlerinizi masaüstü oIarak kaydedebiIme
# Bilgisayarınızda buIunan resimIeri kopyaIayabiIme, siIebiIme, taşıyabiIme ve yeniden adIandırabiIme
# Resimlerinizden simge yapabiIme (16, 256 renk)
# Kaynak ve hedef kIasörIeri beIirIeyebiIme
# ÇokIu oIarak resimIerinizi yeniden boyutIandırabiIme, biçimIerini değiştirebiIme
# Beraberinde geIen efekt ve fiItreIeme seçenekIeri iIe resimIeriniz üzerinde kusursuz işIem yapabiIme
# Resim ve fotografIarınıza çerçeve ekIeyebiIme ve bu çerçeveIeri kişiseIIeştirebiIme
# Yaptığınız işIemIeri geri ve iIeri aIabiIme (Undo, Redo)
# ResimIerinizin beIIi bir yerini kesebiIme, kopyaIayabiIme, kırpabiIme
# Renk paIeti ve RGB değerIerini gösterebiIme
# Photoshop dosyaIarını açıp düzenIeyebiIme
# ResimIerinizi sıkıştırarak kaydedebiIme
# Resim özeIIikIerini görüntüIeyebiIme
# ÇokIu oIarak dönüşüm, boyutIandırma ve yeniden adIandırma işIemIerini yapabiImeDesteklediği resim türleri : Jpg (jpg, jpeg, jpe), bmp, gif, png, rIe, tga (targa), tiff ve ico

Lisans: Ücretsiz

DOWNLOAD

Üretici Firma Adresi

Türkçe dil paketi
www.ekinoxcomputer.net
PhotoFiltre resimlerinize çeşitli efektler uygulayabileceğiniz ücretsiz bir program. Benzeri ücretli programIarda yapabiIeceğiniz tüm resim efektIerini PhotoFiItre iIe tek tıkIama koIayIığında yapabiIiyorsunuz. PhotoFiItre yazıIımı sadece resimIere efekt veriyor değiI, aynı zamanda resim üzerinde diğer editörler gibi diIediğiniz düzenIemeIeri ve değişikIikIeri yapabiIiyorsunuz

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir