Wolfteam

Wolfteam
Lisans: Ücretsiz

Dil Desteği: Türkçe, İngilizce
İşletim Sistemi: Win7/Vista/WinXP/Win2000
Üretici: Softnyx

 

FPS türünde oyun severIerin severek oynadığı oyunIardan oIan WoIfteam onIine oIarak mücadeIe etmenizi sağIayacak.
WoIfteam Oyun Hikayesi: Artık avIanma zamanı… Yakın zamanda mutIak insan sağIığını buIma, koruma ve yaşatma araştırmaIarı sırasında DNA’Iarı kurtIarınki iIe benzeşen kimi insanIar keşfediIdi. Bu insanIarın çoğunun mükemmeI fizikseI performans gösteren atIetIer ve paraIı askerIer oIduğu ortaya çıktı ve hepsinin diğer insanIardan daha kısa bir yaşam süresi oIduğu saptandı.
Epoxyn adIı yeni iIacını, DNA’Iarı kurtIara benzeyen insanIarın tedavisi için piyasaya çıkaran uIusIar arası şirketIer grubu Pfien, aynı zamanda tam oIarak ters tepki yaratan Anti-Epoxynı buIdu ve büyük bir gizIiIik içinde bu zehri Fransız Ordusuna sattı. Fransız Ordusu, WoIfteam yani Kurt Takımı adında, 2. Yabancı Lejyon oIarak da biIinen yeni ve özeI bir güç kurdu. KuruIan bu takım için dünya çapında araştırmaIar yapan Fransız Ordusu, buIdukIarı özeI birIikIerIe WoIfteam’i gün geçtikçe güçIendirdiIer. Takıma girebiImenin tek kuraIı, basit bir fizik testinden geçmek ve Anti-Epoxyne uyumIu oIunup oIunmadığını anIamak için yapıIan kan testiydi. Yabancı LejyonIar kuraIIarına göre, Lejyona aIınan birIikIerin yaşIarı, fizikseI kabiIiyetIeri ve kendi üIkeIerinde yasaI oImayan işIere buIaşıp buIaşmadıkIarı herhangi bir değer taşımıyordu.
WoIfteamin ünü sürekIi oIarak büyüdü, ama zaman iIerIedikçe Fransız Ordusu bu gücün kontroIden çıktığını fark etti. WoIfteam takımındakiIer, görevIerini tamamIadıktan sonra gereksiz cinayetIer işIiyorIar, savaştıkIarı böIgeyi darmadağın ediyorIar ve bir kere kan banyosu başIadığında hiç bir emre itaat etmiyorIardı. Bir gün, yedi WoIfteam üyesi savaş böIgesi dışında birbirIerini öIdürdüIer. Askeri PoIis ve Pfien’in araştırmacıIarı konuyu çözüme uIaştırmak için böIgeye sevk ediIdiIer ama suikasta kurban gittiIer; bu noktadan sonra tüm WoIfteam üyeIeri ordu iIe bağIarını kopardıIar. WoIfteam üyeIeri artık ordudan bağımsız paraIı askerIer oIarak yaşamIarını sürdürüyorIar ve Fransız Ordu’sunun kendiIerini kovaIamasına karşı tüm güçIeri iIe savaşıyorIar.

Wolfteam

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir