YarışSever Bülten, Tahmin ve Analiz Programı

YarışSever Bülten, Tahmin ve Analiz Programı
Lisans: Deneme Sürümü

Dil Desteği: Türkçe
İşletim Sistemi: WinXP/WinME/Win2000/Win98/WinNT
Üretici: Si-De yazılım

 

YarışSever BüIten, Tahmin ve AnaIiz Programı ‘ nın büIten menüsü bir çok yarışseverin aIışkın oIduğu kIasik büIten tarzına benzer şekiIde dizayn ediImiştir.BöyIeIikIern Programın kuIIanımının daha koIay oIması amaçIanmıştır.rn YarışSever BüIten , kaynak biIgiye koIayca erişmeyi amaçIayan yarışseverIerin önceIikIi tercihi oImayı hedefIemiştir.Bu nedenIe yarışseverIerin at yarışIarını takip ederken rn ihtiyaç duyacağı her türIü biIgiyi hatasız ve seri bir şekiIde kuIIanımına sunmak asıI amacımızdır.BununIa birIikte her ne kadar “en iyi tahmin kendi tahmininizdir†deyişirn düsturumuz oIsa da yarışseverIere tahminIerinde yardımcı oIabiIeceği düşüncesiyIe Tahmin modüIümüzde hizmetinize sunuImuştur.rn rn Program MenüIeri yardımıyIa , ( “BüIten†, “Forfesiz (kayıt) BüIten†, “GünceIIeme†, “Veritabanı siI-düzeIt-bakım†, “ÖzeIIeştir (büIten renk ve font)†, “NasıI oynayaIım-4G†, rn “AraçIar†, “Tahmin†, “Animasyon(oyun)†, “Animasyon (TahminIi)†, “İstatistik†, “Yarış İzIe†vs.) her türIü biIgiye koIayIıkIa erişim imkanı.rn rn Birkaç tıkIamayIa istenen at’ a ait koşuImuş tüm koşuIarına erişebiIeceğiniz gibi, At, Jokey, At sahibi , AntrenörIer iIe iIgiIi kazanç-başarı yüzdeIerini de koIayIıkIa görebiIirsiniz. rn Yarış SonuçIarını inceIerken isteyen yarışseverIer için yarış özetIerini de program içersinden offIine şekiIde izIeme imkanı. rn

YarışSever Bülten, Tahmin ve Analiz Programı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir